Παρεκοξίμπη

Download Report

Transcript Παρεκοξίμπη

ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
COΧ2 ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ: ΝΕΟΤΕΡΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Έφη Σταυροπούλου, Αναισθησιολόγος,
Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»
14ο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησία,Θεραπείας Πόνου και Παρηγορητικής
Αγωγής,18-21 Οκτωβρίου 2012, CostNavarino/Μεσσηνία
ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΣΕ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ (CONFLICT OF
INTEREST) ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ,
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ Α) ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥΣ
ΚΑΙ Β) ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ
ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η ΔΙΕΘΝΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ.
Δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων (conflict of interest)
Ουδέποτε έχω ποτέ λάβει τιμητική αμοιβή για
ομιλία μου, ούτε στην παρούσα ομιλία, η οποία
δεν ενέχει ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων.
Πιθανές συνέπειες ανεπαρκούς
αντιμετώπισης μετεγχειρητικού πόνου

Μειωμένη κινητικότητα1





Αυξημένος χρόνος στο νοσοκομείο1,2
Αυξημένες δαπάνες1,2



Αυξημένος χρόνος αποκατάστασης
Μυϊκή ατροφία
Πνευμονία
Μεγαλύτερη χρήση νοσοκομειακών πόρων
Ψυχολογικές επιπτώσεις1
Χαμηλή ικανοποίηση ασθενών1
1Cousins
2Zimberg
et al. Textbook of Pain. 1999:447-491.
SE. Manag Care Q. 2003;11:34-36.
Μετεγχειρητική Αναλγησία
Προϋπόθεση για ανάληψη δραστηριοτήτων
Μετεγχειρητική αποθεραπεία
Θνησιμότητα
Παραμονή στο Νοσοκομείο
Διάρκεια Ανάρρωσης
Kehlet H., IASP, 2005
Επιδημιολογία Μετάπτωσης Οξέος σε Χρόνιο Πόνο μετά από
Χειρουργικές Επεμβάσεις

Όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις
ενέχουν κίνδυνο ανάπτυξης χρόνιου
μετεγχειρητικού πόνου σε ποσοστό 5 80%
Breivik H. Transition of acute to chronic pain after surgery.
International forum of Pain Medicine. Sofia 2005;Abstracts pp
67 -69
Παράγοντες Κινδύνου για Ανάπτυξη Χρόνιου Πόνου μετά από
Χειρουργική Επέμβαση







Ύπαρξη προεγχειρητικού πόνου
Ηλικία
Επανεπεμβάσεις
Ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία
Προσωπικότητα ασθενούς (υπερενεργητική)
Γενετικοί παράγοντες
Ύπαρξη έντονου μετεγχειρητικού πόνου
Macrae Wa, Chronic pain after surgery. British journal
of Anaesthesia 2001; 87:88-98
Postoperative Pain:
Inadequately Controlled
Int. J. of Acute Pain
Management;Vol 5: Issues 34, Apr 2004
Μεταβίβαση του πόνου
COX-2
Πόνος
COX-2
Κατιούσα
οδός
Ανιούσα
Οπίσθιο
κέρας
οδός
Γάγγλιο
οπίσθιας
ρίζας
COX-2
Νωτιοθαλα
μικό
Περιφερικό νεύρο
δεμάτιο
Περιφερικός
Αλγοϋποδοχέας
Προσαρμογή από Gottschalk A et al. Am Fam Physician.
2001;63:1981,
and Kehlet H et al. Anesth Analg. 1993;77:1049
Τραύμα
Κλίμακα αντιμετώπισης του
μετεγχειρητικού πόνου1
Σοβαρός Μ.Π.
 Θωρακοτομή
 Άνω κοιλίας
 Ολική αρθροπλαστική
γόνατος
Μέτριας έντασης Μ.Π.
Ήπιος Μ.Π.
 Βουβωνικής χώρας
 Επ. Κιρσών
 Γυναικολογικές
λαπαροσκοπικές
 Ολική αρθροπλαστική ισχίου
 Υστερεκτομή
 Γνάθου, προσώπου
• ΜΣΑΦ/Παρακεταμόλη
• Επισκληρίδιο αναλγησία
• Οπιοειδή
• ΜΣΑΦ/Παρακεταμόλη
• Διηθήσεις τραύματος
• Περιοχική αναισθησία
• Οπιοειδή
• ΜΣΑΦ/Παρακεταμόλη
•Διηθήσεις τραύματος
• Περιοχική αναισθησία
• Οπιοειδή
1Crews
JC. JAMA. 2002;288:629-632.
Anesthesiology 2004; 100: 1573-81
Συνήθη αναλγητικά: Μη εκλεκτικά
Μ.Σ.Α.Φ
Μηχανισμός δράσης
• Η αναστολή των
ισοενζύμων COX-1 και
COX-2 αναστέλλει τη
σύνθεση των
προσταγλανδινών1
Οφέλη
• Αντιφλεγμονώδης
αναλγησία1
• Φάσμα ασφάλειας των μηναρκωτικών1
• Αποτελεσματική
ανακούφιση από τον πόνο
κατά την κίνηση1
• Συγχορήγηση με άλλα
αναλγητικά1
– Ενισχυμένο αναλγητικό αποτέλεσμα
1 Power
I et al. Surg Clin North Am. 1999;79(2):275-295
R et al. Management of Acute and Chronic Pain. 1998:23-50
2 Atcheson
Ζητήματα κατά
τη χορήγηση
• Κίνδυνος ΑΕ από το ΓΕΣ
και τα αιμοπετάλια1
• «Ceiling effect»2
• Χορηγούνται με
προσοχή σε ασθενείς με
διαταραγμένη νεφρική
λειτουργία ή/και
σημαντική αφυδάτωση2
PROSPECT Recommendations
 COX-2-selective inhibitors are recommended for their analgesic &
opioid-sparing effect (grade A).
 COX-2-selective inhibitors may be preferred to conventional NSAIDs
in the peri-op. setting, in patients who have an increased risk of
bleeding, or who are at risk of gastroduodenal ulcer.
Total Hip Arthroplasty, Heriorraphy,
2006
Η ΠΑΡΕΚΟΞΙΜΠΗ &
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
14ο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησία,Θεραπείας Πόνου και Παρηγορητικής Αγωγής,18-21
Οκτωβρίου 2012, CostNavarino/Μεσσηνία
Δοσολογικό σχήμα και χορήγηση
Συνιστώμενη δοσολογία1
ΑΡΧΙΚΗ ΔΟΣΗ
40mg IV / IM
ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΔΟΣΗ
80mg IV / IM
Προσαρμογή από 1DYNASTAT SmPC
Αναλγητική αποτελεσματικότητα της
παρεκοξίμπης στο χειρουργικό πεδίο
1Rasmussen
GL et al. Am
J Orthop. 2002;31:336343.
2Malan
TP Jr et al. Anesth
Analg. 2005;100:454460.
3Barton
SF et al.
Anesthesiology.
2002;97:306-31
4.Νiels SE et al. Clin Ther.
2001;23:1018-1031.
5Whelton
A et al. SCA.
2005.
6Joshi
GP, Viscusi ER, Gan
TJ, et al. Anesth Analg.
2004;98:336-342
Η παρεκοξίμπη 40 mg έχει αποδειχθεί
αποτελεσματική σε ένα μεγάλο εύρος
χειρουργικών επεμβάσεων:
-Γυναικολογικές3
-Ορθοπαιδικές1
-Γναθοχειρουργικές
-Γενικές5
-Λαπαροσκοπικές6
-Θωρακοχειρουργικές(όχι καρδιοχειρουργκές)5
Ορθοπεδική επέμβαση:
Ισχυρή, μεγάλης διάρκειας ανακούφιση από
τον πόνο
Διαφορά στην ένταση του πόνου (Μέσος)
μεγάλη ανακούφιση
Μικρή ανακούφιση
Μέση ηλικία ασθενών που συμμετείχαν: 67,4 έτη
Παρεκοξίμπη: Μέση βαθμολογία αποτελεσματικότητας μίας
δόσης (μικρή έως μεγάλη ανακούφιση), έναντι μορφίνης και
1,6
κετορολάκης, μετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος1
1,4
*
*
1,2
Παρεκοξίμπη 40mg IV ( n=42 )
1,0
*
*
0,8
*
*
*
*
*
*
0,6
0,4
Κετορολάκη 30mg IV ( n=42 )
Μορφίνη 4mg IV ( n=42 )
Placebo ( n=39 )
*
*
0,2
0,0
-0,2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Ώρες μετά τη δόση
Μετρημένο ως Time-Specific Pain Intensity Difference
(Κατηγοριοποιημένο)
10
12
*P<0,05 στατιστικά σημαντική διαφορά
έναντι μορφίνη 4mg
Rasmussen GL, et al. Am J Orthop. 2002;31;339
Ορθοπεδική επέμβαση
Έναρξη αναλγησίας και πρόσθετη αναλγησία
Χρόνος έναρξης
αναλγητικού αποτελέσματος
Μέσος
χρόνος
Ποσοστό
ασθενών
Χρόνος αναζήτησης
πρόσθετης αναλγησίας
Μέσος
χρόνος
Ποσοστό
ασθενών
Placebo
31 min
59%
1h και 48 min
100%
Παρεκοξίμπη 40
11 min
86%*
5h και 10 min
86%
Κετορολάκη 30mg
12 min
85%*
4h και 35 min
15 min
72%
2h και 07 min
Μορφίνη
4mg
p<0,033
μεταξύ ομάδων
Rasmussen GL et al. Am J Orthop. 2002;31:336-343
85%
100%
p<0,029
μεταξύ ομάδων
Μετεγχειρητική αποτελεσματικότητα σε
γναθοχειρουργική επέμβαση
Διαφορά στην ένταση του πόνου (Μέσος)
Μεγάλη ανακούφιση
Μικρή ανακούφιση
Παρεκοξίμπη: Μέση βαθμολογία αποτελεσματικότητας μίας δόσης (μικρή έως μεγάλη
ανακούφιση), έναντι κετορολάκης, μετά από εξαγωγή τρίτου γομφίου1
Παρεκοξίμπη 40 mg IM (n=50)
Παρεκοξίμπη 20 mg IM (n=51)
Παρεκοξίμπη 40 mg IV (n=51)
Παρεκοξίμπη 20 mg IV (n=50)
κετορολάκη 60 mg IM (n=51)
placebo (n=51)
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
0
2
4
6
8
10
Ώρες μετά τη δόση
Μετρημένο ως Time-Specific Pain Intensity Difference
(Κατηγοριοποιημένο)
Daniels SE et al. Clin Ther. 2001;23:1025.
12
14
16
24
Διαφροά στην ένταση του πόνου (Μέσος)
Μικρή ανακούφιση
μεγάλη ανακούφιση
Λαπαροτομία
Υψηλή μετεγχειρητική δραστικότητα
Παρεκοξίμπη: Μέση βαθμολογία αποτελεσματικότητας μίας δόσης (μικρή έως
μεγάλη ανακούφιση), έναντι μορφίνης και κετορολάκης (λαπαροτομία)1
1,4
Παρεκοξίμπη 40mg IV ( n=38 )
1,2
Κετορολάκη 30mg IV ( n=41 )
1,0
*
*
Μορφίνη 4mg IV ( n=42 )
*
*
0,8
Ρlacebo ( n=42 )
*
*
0,6
*
0,4
*
0,2
*
0
-0,2
-0,4
0
0,25
0,5
0,75
1
1.5
Barton SF, et al.Anesthesiology. 2002;97:310
2
3
4
Ώρες μετά τη δόση
5
6
7
8
10
12
16
24
*P<0,05 vs μορφίνη 4mg IV
Η παρεκοξίμπη φαίνεται πως μειώνει τη χορήγηση μορφίνης με PCA
χρησιμοποιούμενη μετά από θωρακοτομή μέσω θωρακοσκόπησης,
προσφέρει πολύ καλό αναλγητικό αποτέλεσμα και δεν επηρεάζει την
αναπνευστική λειτουργία και την απέκκριση βρογχικών εκκρίσεων
Νan Fang Yi Ke Da Xue
Xue Bao. 2011
Feb;31(2):338-40.
[Effects of parecoxib on
morphine dosage in
postoperative patientcontrolled analgesia
following thoracoscopeassisted thoracotomy].
[Article in Chinese]
Xiao JF, Liu GW, Liu XJ, Hou
XM, Gu MN.
Μετεγχειρητική ανακούφιση του πόνου
συγκρίσιμη με μορφίνη 12 mg
Ισχυρή και παρατεταμένη δράση
Παρεκοξίμπη: Μέση βαθμολογία αποτελεσματικότητας μίας δόσης (μικρή έως μεγάλη ανακούφιση)
σε γυναικολογική λαπαροσκοπική επέμβαση1
Χρονικά σταθμισμένο άθροισμα ανακούφισης
από τον πόνο μετά τη θεραπεία
P<.001
1Malan
Παρεκοξίμπη 40 mg IM (n = 62)
P<.001
14
12
P<.001
μορφίνη 12 mg IM (n = 62)
P<.001
μορφίνη 6 mg IM (n = 70)
P<.001
placebo (n = 70)
P<.001
10
8
6
4
2
0
4h
TP Jr et al. Anesth Analg. 2005;100:454-460.
6h
Μείωση πόνου μετά από ολική
αρθροπλαστική ισχίου
Παρεκοξίμπη: Μέση βαθμολογία αποτελεσματικότητας (λιγότερος έως περισσότερος
πόνος) έναντι placebo1,2
Άθροισμα Έντασης Πόνου (Μέση βαθμολογία)
Λιγότερος πόνος
Περισσότερος πόνος
30
P=.002
P<.001
P<.001
20
Παρεκοξίμπη 20 mg IV bid και
οπιοειδή PRN
(n=161/157, Day 2/3)
Παρεκοξίμπη 20 mg IV qd
και οπιοειδή PRN
(n=158/152, Day 2/3)
placebo και οπιοειδή PRN
(n=157/152, Day 2/3)
10
0
Ημέρα 2
Ημέρα 3
Άθροισμα έντασης
πόνου μέσα σε 24
ώρες
Την πρώτη ημέρα, όλοι οι ασθενείς έλαβαν μία IV δόση εφόδου παρεκοξίμπης 40 mg με μια δεύτερη δόση παρεκοξίμπης
20 mg IV και επιπρόσθετη μορφίνη κατ’ επίκληση. Τη δεύτερη ημέρα, έγινε τυχαιοποίηση των ασθενών στις ομάδες τους.
1 Viscusi ER et al. EFFORT. 2005.
2 Data on file. Clinical Study 067, April 28, 2004.
Pfizer Inc., New York, NY.
Η παρεκοξίμπη χορηγούμενη για αναλγησία μετά καισαρική τομή
εμφανίζει την ίδια αποτελεσματικότητα με την κετορολάκη όσο αφορά
την ποιότητα της αναλγησίας και την κατανάλωση οπιοειδών
cta Anaesthesiol Taiwan. 2010
Dec;48(4):174-7. Epub 2010 Dec
21.
Comparison of the efficacy of
parecoxib versus ketorolac
combined with morphine on
patient-controlled analgesia for
post-cesarean delivery pain
management.
Wong JO, Tan TD, Cheu NW, Wang
YR, Liao CH, Chuang FH, Watts MP.
Η χρήση της παρεκοξίμπης για 48 ώρες μετά από επέμβαση στη σπονδυλική
στήλη προσφέρει ικανοποιητική μετεγχειρητική αναλγησία και ικανοποίηση
ασθενών χωρίς ιδιαίτερες παρενέργειες.
Nan Fang Yi Ke Da Xue
Xue Bao. 2010
Jun;30(6):1323-5.
[Postoperative analgesic
effect of parecoxib
sodium in patients with
posterior spinal
surgery].
[Article in Chinese]
Cai MX, Li YL, Lin HS, Peng
XM, Wu H.

Παρεκοξίμπη 40 mg
Στατιστικά
Σημαντικά καλύτερη από το placebo
Στη συχνότητα χρήσης
αναλγητικών δόσεων διάσωσης
Στη μείωση της έντασης του
πόνου στις 48 ώρες
Δεν υπήρξε διαφορά στην ένταση του πόνου στις 48 ώρες μεταξύ αυτής,
της κετορολάκης,της μορφίνης , της μεταμιζόλης και της παρακεταμόλης .
Acta Ortop Mex. 2009 Nov-Dec;23(6):342-50.
[Systematic review to assess the effectiveness and safety of parecoxib].
Villasís-Keever MA, Rendón-Macías ME, Escamilla-Núñez A.
• Η παρεκοξίμπη ελαττώνει
• τον οξύ μετεγχειρητικό πόνο κατά
• 50%
• για 6 τουλάχιστον ώρες
• ΝΝΤ αντίστοιχα =3,1-2,41,8 για δόση παρεκοξίμπης
10,20,40 mg παρεκοξίμπης
•.
• Ο μέσος χρόνος που χρειάστηκε
• για να ζητηθεί αναλγησία διάσωσης
• ήταν 3,1 ώρες, 6,9 ώρες και 10,6 ώρες
• για 10,20,40 mg αντίστοιχα και με το placebo
• στις 1,6 ώρες.
Cochrane Database Syst Rev. 2009 Apr 15;(2):CD004771.
Intravenous or intramuscular parecoxib for acute postoperative pain in adults.
Lloyd R, Derry S, Moore RA, McQuay HJ.
14ο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησία,Θεραπείας Πόνου και Παρηγορητικής Αγωγής,18-21
Οκτωβρίου 2012, CostNavarino/Μεσσηνία
Η προ και μετεγχειρητική χορήγηση της παρεκοξίμπης** σε επεμβάσεις δισκεκτομών
ελλατώνει σημαντικότερα τον πόνο και τις ανεπιθύμητες δράσεις της συγχορήγησης
οπιοειδών σε σχέση με την μόνο προ-η μετεγχειρητική χορήγησή της.
British Journal of Anaesthesia 100 (2): 256–62 (2008) Preventive effects
of perioperative parecoxibon post-discectomy pain
G. Riest1, J. Peters1, M. Weiss1, S. Dreyer1, P. D. Klassen2, B. Stegen1,
A. Bello3 and M. Eikermann1
**Η παρεκοξίμπη ενδείκνυται για τη
βραχυχρόνια θεραπεία του μετεγχειρητικού
πόνου σε ενήλικες
Σύγκριση της προεγχειρητικής έναντι της μετεγχειρητικής
αναλγησίας σε Ορθοπεδικές επέμβασης
Martinez V et al. Anesth Analg.
2007;104:1521-7.
**Η παρεκοξίμπη ενδείκνυται για τη βραχυχρόνια θεραπεία του
μετεγχειρητικού πόνου σε ενήλικες
Η χορήγηση παρεκοξίμπης** πριν από οφθαλμολογικές επεμβάσεις
προσφέρουν καλύτερο αναλγητικό αποτέλεσμα ,ελλατώνουν την παραγωγή
κυτοκινών καθώς και την κεντρική ευαισθητοποίηση και ίσως να ελαττώνουν
την απελευθέρωση των ορμονών του με αποτέλεσμα καλύτερη μετεγχειρητική
ανάνηψη
Zhonghua Yi Xue Za Zhi.
2010 Jul 20;90(27):1893-6.
[Effects of parecoxib
sodium preemptive
analgesia on perioperative
cytokine responses and
stress responses in patients
undergoing ophthalmology
surgery].
[Article in Chinese]
Xu LL, Shen JJ, Zhou HY.
**Η παρεκοξίμπη ενδείκνυται για τη βραχυχρόνια θεραπεία του
μετεγχειρητικού πόνου σε ενήλικες
Η παρεκοξίμπη** χορηγούμενη πριν από επεμβατική τεχνική για
αντιμετώπιση χρόνιου πόνου η τοποθέτηση επισκληρίδιου καθετήρα
φαίνεται ότι ασκεί θετική επίδραση στον πόνο και τα επίπεδα άγχους
Pain Pract. 2009 May-Jun;9(3):181-94.
Epub 2009 Mar 3.
A randomized, double-blind, placebocontrolled study of preemptively
administered intravenous parecoxib:
effect on anxiety levels and
procedural pain during epidural
catheter placement for surgical
operations or for chronic pain therapy.
Vadalouca A, Moka E, Chatzidimitriou
A, Siafaka I, Sikioti P, Argyra E.
**Η παρεκοξίμπη ενδείκνυται για τη βραχυχρόνια θεραπεία του
μετεγχειρητικού πόνου σε ενήλικες
Η χορήγηση 40 mg parecoxib sodium** κατά την εισαγωγή στην
αναισθησία σε ασθενείς που έκαναν λαπαροσκοπική επέμβαση εντέρου
(preemptive δράση) οδηγεί σε ικανοποιητική μετεγχειρητική αναλγησία
με ελαττωμένη κατανάλωση οπιοειδών σε σχέση με το placebo
Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue
Bao. 2010 Nov;30(11):25567.
[Preemptive analgesic effect
of parecoxib sodium in
patients undergoing
laparoscopic colorectal
surgery].
[Article in Chinese]
Wang Q, Li Z, Wang ZP, Cui C
**Η παρεκοξίμπη ενδείκνυται για τη βραχυχρόνια
θεραπεία του μετεγχειρητικού πόνου σε ενήλικες
Σχέση κόστους-οφέλους
Pharm World Sci. 2007
Aug;29(4):374-9. Epub
2007 Feb 20.
Cost analysis applied to
postoperative analgesia
regimens: a comparison
between parecoxib and
propacetamol.
Tilleul P, Weickmans H, Sean
PT, Lienhart A, Beaussier M.
Παρεκοξίμπη &
ασφάλεια
14ο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησία,Θεραπείας Πόνου και Παρηγορητικής Αγωγής,18-21
Οκτωβρίου 2012, CostNavarino/Μεσσηνία
Acta Ortop Mex. 2009 Nov-Dec;23(6):342-50.
[Systematic review to assess the effectiveness and safety of parecoxib].
Villasís-Keever MA, Rendón-Macías ME, Escamilla-Núñez A.
Cochrane
Database
Syst Rev.
2009 Apr
15;(2):CD004
771.
Intravenous
or
intramuscular
parecoxib for
acute
postoperative
pain in
adults.
Lloyd R, Derry
S, Moore RA,
McQuay HJ.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες από τη
χρήση της παρεκοξίμπης ήταν ήπιες
έως μέτριας βαρύτητας , σπάνια
οδήγησαν σε διακοπή του φαρμάκου
και δεν διέφεραν στατιστικώς
σημαντικά από τις παρενέργειες που
προκάλεσε το εικονικό φάρμακο.
Παρεκοξίμπη
Συχνότητα διακοπής λόγω
ανεπιθύμητων ενεργειών
Άνω των 3.500 ατόμων έλαβαν στις διάφορες μελέτες
20 – 80mg ημερησίως μέχρι 7 ημέρες μετεγχειρητικά1
Απόσυρση από τη μελέτη:
Παρεκοξίμπη:
Placebo:
1DYNASTAT SmPC
5,0%
4,3%
Δεδομένα ασφάλειας στο καρδιαγγειακό
σύστημα στη γενική χειρουργική1
Noncardiac surgery
Nussmeier NA et al. Anesthesiology 2006; 104 (3); 518-26
1
Anesth Analg. 2009 Jan;108(1):299-307. Schug SA,
Joshi GP, Camu F, Pan S, Cheung R
Complications of the COX-2 Inhibitors Parecoxib and Valdecoxib after Cardiac Surgery
Nancy A. Nussmeier, M.D., Andrew A. Whelton, M.D., Mark T. Brown, M.D., Richard M. Langford, F.R.C.A., Andreas Hoeft, M.D.,
Joel L. Parlow, M.D., Steven W. Boyce, M.D., and Kenneth M. Verburg, Ph.D.
N Engl J Med 2005; 352:1081-1091March 17, 2005DOI: 10.1056/NEJMoa050330
Τα καρδιαγγειακά συμβάματα (έμφραγμα μυοκαρδίου, ΑΕΕ, ανακοπή,
πνευμονική εμβολή) είναι πιο συχνά στους ασθενείς που έκαναν επέμβαση
καρδιαγγειακής παράκαμψης και έλαβαν παρεκοξίμπη και βαλντεκοξίμπη
απ’ότι αυτοί που έλαβαν placebo.
Σε επέμβαση καρδιαγγειακής παράκαμψης η διεγχειρητική χορήγηση
παρεκοξίμπης μετρίασε τη συστηματική φλεγμονώδη αντίδραση και ελλάττωσε
τους βιοχημικούς δείκτες της μυοκαρδιακής βλάβης (CPK-MB και τροπονίνη) στην
πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο.



Br J Clin Pharmacol. 2012 Jul 27. doi:
10.1111/j.1365-2125.2012.04393.x.
[Epub ahead of print]
The efficacy of Parecoxib on systemic
inflammatory response associated
with cardiopulmonary bypass during
cardiac surgery.
Wu Q, Purusram G, Wang H, Yuan R,
Xie W, Gui P, Dong N, Yao S.
Καμία σημαντική επίδραση στη
συσσώρευση των αιμοπεταλίων
Ποσοστό συσσώρευσης
των αιμοπεταλίων
Παρεκοξίμπη έναντι Κετορολάκης§ σε υγιείς εθελοντές1,2:
(%) συσσώρευση των αιμοπεταλίων (μέση) ως απάντηση στο
αραχιδονικό
100
80
II
II
60
Placebo ( n=15 )
40
*
0
*
*
Αρχικά Πριν τη δόση 2Ω
4Ω
των περιορισμών κατά τη χρήση στις ΗΠΑ, η κετορολάκη χορηγήθηκε τις 5 τελευταίες ημέρες μόνο
476
*
*P<0,001 για τη κετορολάκη εν.
Placebo
IIΧωρίς
Ημ 8
1 Noveck
Παρεκοξίμπη 40mg bid IV ( n=15 )
Κετορολάκη§ 30mg qid IV ( n=15 )
II
20
§Λόγω
II
RJ, et al. Clin Drug Invest. 2001;21(7):465-
6Ω
στατιστικά σημαντική
διαφορά στην αποτελεσματικότητα
όσον αφορά στη συσσώρευση
των αιμοπετάλιων ανάμεσα στη
παρεκοξίμπη και το placebo
Καμία σημαντική επίδραση στο χρόνο
ροής
Παρεκοξίμπη: Επίδραση στα αιμοπετάλια πολλαπλών δόσεων (μέση αλλαγή στο χρόνο ροής
από τα αρχικά επίπεδα [sec] έναντι Κετορολάκης§ και Placebo σε υγιείς εθελοντές1,2II
** **
Μέση αλλαγή στο χρόνο ροής
από τα αρχικά
επίπεδα (sec)¶ 2 ώρες μετά τη
χρήγησηο
200
175
150
125
100
75
50
*P<0,05 vs. κετορολάκη2
** P<0,05 vs. Ρlacebo2
*
25
0
Ημέρα πρώτηςΗμέρα
δόσης
τελευταίας
δόσης
placebo
Ημέρα
πρώτης
δόσης
Ημέρα
τελευταίας
δόσης
Παρεκοξίμπη
40mg IV bid
§Λόγω
Ημέρα
πρώτης
δόσης
Κετορολάκη
30mg IV qid
των περιορισμών κατά τη χρήση στις ΗΠΑ, η κετορολάκη χορηγήθηκε τις 5 τελευταίες ημέρες μόνο
Χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά στην επίδραση στο χρόνο ροής ανάμεσα στη παρεκοξίμπη και το Placebo
¶ Εκτιμήσεις του χρόνου ροής σε 2,4 και 6 ώρες κάθε ημέρα μετά από τη χορήγηση του φαρμάκου
ΙΙ
1 Noveck
RJ, et al. Clin Drug Invest. 2001;21(7):465-476
Ημέρα
τελευταίας
δόσης
Αριθμός αιμορραγικών επεισοδίων
7
6
5
4
6
5,3
3
2
1
0
Placebo
Parecoxib
Ποσοστό πρόκλησης αιμορραγικών
επεισοδίων αντίστοιχο του placebo
Katz JA, et al. Poster presentation at: American Pain Society (APS)
; March 20-23, 2003,
Chicago, USAΠ.
Καμία επίδραση στους παράγοντες
πηκτικότητας σε Συγχορήγηση με
Ηπαρίνη
100
Mean APTT (sec)
80
60
40
20
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Ηπαρíνη
Noveck RJ, et al. J Clin Pharmacol. 2004; 44: 474-480
18
20
22
24
26
28
30
32
34
Ηπαρíνη + Parecoxib
36
38
40
42
Παρεκοξίμπη
Δεδομένα ασφάλειας από το ανώτερο ΓΕΣ
Παρεκοξίμπη: Δεδομένα ασφάλειας μετά από πολλαπλές
δόσεις (γαστροδωδεκαδακτυλικό έλκος / διάβρωση) έναντι
Κετορολάκης§ και Ναπροξένης σε υγιείς εθελοντές
(στοιχεία από 3 μελέτες 7-ημερών)1
Ασθενείς με ενδοσκοπικώς
επιβεβαιωμένα έλκη /
διαβρώσεις (%)
100
28/31
68/81
80
90%
84%
27/41
60
66%
40
20
0
9/115
8%
placebo
*P<0,05 vs. Placebo
IIP≤0,05 vs. Παρεκοξίμπη 40mg bid
¶P≤0,05 vs. Παρεκοξίμπη 20mg bid
9/70
2/42
13%
5%
Παρεκοξίμπη
20mg IV bid
§Λόγω
1Data
Παρεκοξίμπη
40mg IV bid
Κετορολάκη
15mg IV qid*II
Κετορολάκη
30mg IV qid*II¶
Ναπροξένη
500mg IV bid*¶
των περιορισμών κατά τη χρήση στις ΗΠΑ, η κετορολάκη χορηγήθηκε τις 5 τελευταίες ημέρες μόνο
on file. Integrated Summary of Safety Information 2000, August 26, Pfizer Inc, New York, NY
1 Stoltz RR et al. Am J Gastroenterol. 2002;97:65-7.
2 Harris SI et al. J Clin Gastroenterol. 2004;38:575–580.
Παρεκοξίμπη
Δεδομένα ασφάλειας στο καρδιαγγειακό
σύστημα στη γενική χειρουργική1,2
Placebo
Παρεκοξίμπη
Σύνολο
3,2%
2,7%
Καρδιαγγειακά συμβάματα
Έμφραγμα μυοκαρδίου
Παροδικό ισχαιμικό εγκεφαλικό
Αγγειακή Θρόμβωση
1,0%
0,0%
0,0%
0,4%
1,0%
0,4%
0,0%
0,2%
Νεφρική Ανεπάρκεια / Δυσλειτουργία
0,0%
0,2%
 Περισσότερο από 33% των ασθενών που τυχαιοποιήθηκαν ήταν ηλικιωμένοι,
υπερτασικοί και υπερλιπιδαιμικοί ασθενείς
1Whelton A et al. SCA.2005.
Παρεκοξίμπη
Φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις
Παρεκοξίμπη με:
Καμία αλληλεπίδραση
Προποφόλη1
Μιδαζολάμη2
Αλφεντανύλη3
Φεντανύλη3
Ηπαρίνη4
Ακετυλοσαλικυλικό οξύ4
Κυκλοσπορίνη4
Τακρόλιμους4
Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της
αγγειοτενσίνης4
Κετοκοναζόλη4
Φλουκοναζόλη4
Λίθιο4
Αντιπηκτικά4
Αντικαταθλιπτικά4
Αντιεπιληπτικά4
Μεθοτρεξάτη4
1Ibrahim
A et al. Anesthesiology. 2002;96(1):88-95
2Ibrahim A et al. Anesth Analg. 2002;95:667-673
Χορήγηση με προσοχή
















3Ibrahim
et al. Anesthesiology. 2003;98(4):853-861
4DYNASTAT SmPC
Τα Μσαφ ίσως να παρεμβαίνουν στην πρόοδο του πόρου των
καταγμάτων γιαυτό πρέπει να χορηγούνται με προσοχή σε
ασθενείς υψηλού κινδύνου
J Bone Joint Surg Am. 2012
May 2;94(9):815-23.
The effect of nonsteroidal
anti-inflammatory drug
administration on acute
phase fracture-healing: a
review.
Kurmis AP, Kurmis TP, O'Brien
JX, Dalén T.
Η χορήγηση Των COX-2 αναστολέων σε θεραπευτικές δόσεις
για 7 ημέρες μετά κάταγμα δεν επηρεάζει σημαντικά την
επούλωση του
J Invest Surg. 2010
Oct;23(5):257-61.
Short-term treatment with
COX-2 inhibitors does not
impair fracture healing.
Utvåg SE, Fuskevåg OM,
Shegarfi H, Reikerås O.
Δοσοεξαρτώμενα ανεπιθύμητα συμβάματα με τη
χρήση οπιοειδών
Αριθμός ανεπιθύμητων
συμβαμάτων την Ημέρα 1
Συσχέτιση μεταξύ μορφίνης και κλινικά σημαντικών
ανεπιθύμητων συμβαμάτων μετά από λαπαροσκοπική
χολοκυστεκτομή
3 events
Μείωση των
κλινικά
σημαντικών
συμβαμάτων
2 events
Linear Regression
Μετά από 10 mg
μορφίνης
κάθε 3 mg αύξηση
1 event
οδήγησε σε ένα
επιπρόσθετο κλινικά
33
%
No event
0
5
10
15
Δόση μορφίνης την Ημέρα 1 (mg)
1Zhao
Δεδομένα ασθενών
SZ et al. J Pain Symptom Manage. 2004;28:35-46
σημαντικό συμβάν
20
25
Αυξημένη αναλγησία με συνδυαστική αγωγή
παρεκοξίμπη + οπιοειδή vs μονοθεραπεία με
οπιοειδή
Ένταση πόνου (μέση)
λιγότερος πόνος
περισσότερος πόνος
Παρεκοξίμπη + οπιοειδή: Μέση ένταση πόνου (λιγότερος ή
περισσότερος πόνος) έναντι
placebo + οπιοειδών μετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος1
3
Παρεκοξίμπη 40mg IV + OPIODS (n=65)
ΟΠΙΟΕΙΔΗ (n=63)
*
2
1
*
Δόση
6 ώρες
12 ώρες
Δόση
24 ώρες
Δόση
Βαθμολογίες έντασης πόνοι: 0 (χωρίς πόνο), 1 (ήπιος πόνος), 2 (μέτριος πόνος), 3 (σοβαρός πόνος)
Η μορφίνη με μορφή PCA ήταν διαθέσιμη για 140 λεπτά μετά την εγχείρηση
1Hubbard
RC et al. Br J Anaesth. 2003;90:166-172
*
36 ώρες
Δόση
48 ώρες
*P<0,05 vs OPIODS
«Opioid-Sparing Effects»
Σημαντική μείωση στην κατανάλωση μορφίνης
Malan TP Jr et al. Anesthesiology 2003; 98:950–956
40%
§
30%
§
μορφίνη PCA (%)
Ασθενείς που δε χρειάστηκαν
Παρεκοξίμπη
Μείωση του διαστήματος χορήγησης μορφίνης
20%
Παρεκοξίμπη 40mg IV ( n=52 )
*
ΟΠΙΟΕΙΔΗ ( n=61 )
10%
0%
0%
12 ώρες
24 ώρες
36 ώρες
Πρώιμη διακοπή της μορφίνης (PCA)
με τη συγχορήγηση παρεκοξίμπης1
Malan TP Jr et al. Anesthesiology 2003; 98:950–956
*P=0,02 έναντι ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ
§P<0,01 έναντι ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ
«Opioid-Sparing Effects»
Σημαντική μείωση στην κατανάλωση
μορφίνης
Ολική αρθ/κή
γόνατος
Λαπαροσκοπική Ολική αρθ/κή
επέμβαση
ισχίου
Λαπαροτομία
0
Μείωση ( % ) στην
κατανάλωση μορφίνης
-10
-20
-30
-40
-28%
*
-50
1Hubbard
RC et al. Br J Anaesth. 2003;90:166-172
RH, etal. Poster presentation at: American Society for
Reproductive Medicine 2001
3Malan TP, et al. Anaesthesiology 2003.2003;98: 950-956
4Gan t, et al. Poster presentation at: WCP 2005
2Wender
-36%
*
-40%
*
-45%
*
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ




Η παρεκοξίμπη χρησιμοποιούμενη σε αρχική δόση 40 mg και
μέγιστη δόση 80 mg το 24ωρο για τις πρώτες 3
μετεγχειρητικές ημέρες συνεχώς αποδεικνύεται όλο και
περισσότερο ότι:
Είναι ένα σύγχρονο φάρμακο απαλλαγμένο από σοβαρές
παρενέργειες που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλήθος
επεμβάσεων με ασφάλεια.
Έχει ένα ευέλικτο προφίλ που προσφέρει γρήγορο και με
διάρκεια αναλγητικό αποτέλεσμα.
Δεν εμφανίζει αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα που
χρησιμοποιούνται κατά την αναισθησία και κατά την
πολυπαραγοντική χορήγηση μετεγχειρητικής αναλγησίας και
σε πολλές περιπτώσεις ελλατώνει την κατανάλωση της
μορφίνης άρα και τους κινδύνους από τη χρήση της .
Οι ασθενείς εκφράζουν μεγάλο ποσοστό ικανοποίησης από
τη χρήση της . Xρειάζονται όμως να γίνουν περαιτέρω
μελέτες για τη σχέση κόστους-όφελους από τη χρήση της.