Prezentacja systemu Kobi

download report

Transcript Prezentacja systemu Kobi

System Bilingowy „KOBI”
Integracja z Microsoft Lync
Dariusz Bondyra
CentiNet
CentiNet - historia
• 2004 – rozpoczyna działalność „ABM
Korporacyjne Systemy Bilingowe”
• 2006 – zapada decyzja o tworzeniu
własnego systemu taryfikacyjnego
• 2007 – powstaje spółka CentiNet s.c.
jako bezpośrednia kontynuacja „ABM”
• 2008 – pierwsze wdrożenie systemu „KOBI”
• 2011 – przekształcenie w CentiNet Sp. z o.o.
• 2013 – premiera Kobi 2
System Bilingowy
Elementy składowe
MultiStreamer
Kobi
WebReporter
Schemat Systemu Bilingowego
WebReporter
Kobi
MultiStreamer
• Pobieranie
danych z central
PBX itp.
• Przetwarzanie,
taryfikacja oraz
zarządzanie
• Raportowanie
przez
przeglądarkę
www
Wymagania systemowe
• Środowisko uruchomieniowe
system pracuje w środowisku Microsoft Framework
.NET w wersji 3.5 lub nowszej
• Platforma bazodanowa
MSSQL 2008 lub nowszy, również w wersji EXPRESS
• Serwer www
IIS w wersji 6 lub nowszej, aplikacja ASP
• Dostęp do rekordów CDR
Dostęp do bazy danych LcsCDR serwera Lync
Komunikacja z Lync Server
• Pobieranie rekordów CDR
komunikacja i transmisja danych inicjowana
jest przez aplikację „MultiStreamer”, nie
wymaga ingerencji w strukturę bazy Lync
• Replikacja tabel
wykorzystuje mechanizmy replikacji danych
MSSQL Server
CDR
Lync Server
MultiStreamer
MultiStreamer
• Zbieranie rekordów CDR
transmisja z wielu niezależnych systemów
telekomunikacyjnych, oddzielna sesja dla
każdego źródła (centrali)
• Harmonogram
dla każdej sesji
• Alarmowanie
w przypadku braku
połączenia, danych etc.
Kobi
• Przetwarzanie i rejestrowanie rekordów CDR
wczytanie połączeń wg zadanych kryteriów
• Taryfikacja połączeń (zdarzeń)
obliczenie i przypisanie kosztów połączeń
• Analiza danych
zaawansowane funkcje analityczne
• Raportowanie
przygotowanie definicji i dystrybucja raportów
TDL – Tariff Diagram Language
• Programowanie taryf i procesu przetwarzania
• Nieograniczona ilość taryf
• Elastyczny sposób
wyboru taryfy
• Interfejs graficzny
• Import konfiguracji
• Dopasowanie dla
każdego Klienta
Funkcje dodatkowe
• Rozszerzenie funkcjonalności TDL
• Praca na całej bazie danych oraz źródłach
zewnętrznych
• Uniwersalny interfejs komunikacji
• Indywidualne przygotowanie
• Numery przeniesione – nowa funkcja wersji 2
Przegląd funkcji dodatkowych
•
•
•
•
•
•
•
•
Funkcje administracyjne
Porównanie bilingów
Rozliczenie faktur
Synchronizacja struktury z AD
Symulacja taryf
Wykrywanie nadużyć (limity)
Obciążenie łączy (traktów)
…
Porównanie bilingów
• Szybka kontrola poprawności działania
analiza poprawności rejestracji i taryfikacji
połączeń
• Kontrola operatora
kontrola poprawności
taryf, rabatów itp.
• Luki zabezpieczeń
wykrywanie połączeń
zabroninych
Rozliczenie faktur
• Rozksięgowanie całości kosztów
podział kosztów abonamentów na
poszczególne linie, MPK itp.
• Rozliczenie faktury do 1 gr
kwoty z faktur rozliczane są całkowicie
• Automatyzacja procesu
całkowicie automatyczne wykonanie
Synchronizacja struktury
• Synchronizacja – źródła danych
automatyczna aktualizacja struktury
• Mapowanie pól
elastyczny sposób pobierania i przypisywania
poszczególnych wartości
• Automatyzacja procesu synchronizacji
całkowicie automatyczne wykonanie
Struktury organizacyjne
• Typy jednostek organizacyjnych
cztery typy jednostek: linie wewnętrzne,
miejskie oraz kody PIN i projektu
• Wiele struktur
jednostki grupowane
w wielu niezależnych
strukturach, zależnie
od potrzeb
raportowania
Raportowanie
• Definicje raportów
możliwe jest wykonanie dowolnego raportu
• Generowanie raportów a obciążenie systemu
raz wykonane raporty przechowywane są w
bazie i mogą być dowolnie wyświetlane
• Eksport i dystrybucja raportów
zapis wyników raportów do plików txt, xls itp.
automatyczna wysyłka via e-mail
WebReporter
• Dostęp do raportów bilingowych online
przeznaczony jest do generowania raportów z
wykorzystaniem przeglądarki internetowej
• Uprawnienia
poziom uprawnień ustawiany dla każdego
użytkownika indywidualnie
• Autoryzacja
Windows (domenowa) lub przez login i hasło
WebReporter
Raporty
• Zestaw predefiniowanych raportów
dostępne dla każdego użytkownika raporty
• Zaawansowane filtry
kryteria wyszukiwania obejmują wiele
struktur, stref, kierunków oraz operatorów
• Eksport wyników do xls
zapis wyników raportów w formacie xls
• Zarządzanie raportami tymczasowymi
Funkcjonalność IKT
• Aktualizacja danych z Active Directory oraz xls
synchronizacja Książki z bazy LDAP, plików xls
lub innych źródeł
• Wyszukiwanie wg wszystkich parametrów
wykorzystany mechanizm Full Text Search
MSSQL Server
• Wykonywanie połączeń jednym kliknięciem
funkcjonalność Click to Dial
Funkcje Książki
• Nadawanie uprawnień do edycji wpisów
• Wyszukiwanie pełno tekstowe z obsługą form
fleksyjnych (podobnie do wyszukiwarek
internetowych)
• Nawiązywanie połączenia przez kliknięcie
• Pełna integracja ze strukturami linii systemu
Kobi
• Wyszukiwanie pełnotekstowe, wg
wszystkich kolumn.
• Uwzględnianie form fleksyjnych
wyrazów w języku polskim.
Numery prywatne
• Lista numerów
dla użytkownika
zapamiętane
są oznaczone nr
• Oznaczenie
prywatnych
użytkownik
wskazuje numery
prywatne
Licencjonowanie
• MultiStreamer
– Ilość sesji
• Kobi - wielkość systemu
– Ilość linii i kodów
• Dodatkowa funkcjonalność
– Funkcje dodatkowe objęte licencją
• WebReporter – wielkość systemu
– Ilość linii i kodów
Serwis i wsparcie
• Outsourcing
przejmujemy pełną administrację systemem
• Umowy SLA
dwa podstawowe pakiety usług, możliwe
indywidualne podejście
• Serwis na żądanie
usługi wykonywane na życzenie Klienta
Dlaczego „Kobi”
• Unikalna funkcjonalność
• Minimalizacja prac administracyjnych
• Integracja ze wszystkimi używanymi
centralami
• Wysoka stabilność i wydajność
• Najnowsze technologie
• Skalowalność systemu
• Wysoka stopa zwrotu inwestycji
CentiNet – największe wdrożenia
• Polbank EFG – 6500 linii, CCM i AVAYA
• Capgemini Polska – 10 000 linii, centrale
Siemens w tym Hipath 8000
• SKANSKA S.A. – 1500 linii, CCM
• Bank Pocztowy S.A. – 2500 linii, centrale
różnych producentów
• Sądy w Rzeszowie i Łodzi – po 500 linii, CCM
• I inni
Dziękuję za uwagę
Dariusz Bondyra
[email protected]
www.centinet.pl