Document 7184954

download report

Transcript Document 7184954

Yazıcı (Printer) Nedir?

Bilgisayar ortamındaki bilgileri kağıt
üzerine aktarmak için kullanılır. Her
yazıcı, kendine özgü bir mikroişlemci
ve sınırlı sayıda karakter
depolamasına olanak sağlayan bir
tampon bellek taşır.
Yazıcı (Printer) Nedir?

Çeşitli türdeki yazıcılar bilgisayara
paralel ya da seri olarak bağlanabilir.
Bu bağlantıyı sağlayan arabirimler
vardır. Seri bağlantı, halen bazı
yazıcılarda kullanılmasına rağmen, çok
yavaş olduğu için, daha hızlı olan
paralel bağlantı tercih edilmektedir.
Yazıcı (Printer) Nedir?

Bir yazıcının kalitesini belirleyen
ölçütler ise, baskı hızı ve birim
alandaki nokta yoğunluğudur. Şimdi
yazıcı çeşitleri ve çalışma
şekillerinden bahsedelim. 3 çeşit
yazıcı vardır
Printer Çeşitleri

Nokta Vuruşlu Yazıcılar

Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar

Lazer Yazıcılar
Nokta Vuruşlu Yazıcılar
Nokta Vuruşlu Yazıcılar

Düşük kalitede çıktı alan ve çok
gürültülü çalışan yazıcı çeşitidir.
Sayfa basım maliyeti düşüktür. Hız
düşüktür. Bu tür yazıcılarda şerit
kullanılır.
Nokta Vuruşlu Yazıcılar

Nokta vuruşlu yazıcıların renkli
olanları da vardır. Yazma şeritleri
birkaç renkten oluşan modeller, renk
gerektiren grafikler için kullanılır.
Renkli nokta vuruşlu yazıcılar
sınırlı sayıda renkleri elde etmek için
kullanılır.
Nokta Vuruşlu Yazıcılar

Nokta vuruşlu yazıcılar kenarlarında
delikler bulunan, “sürekli form” adı
verilen kâğıtlara baskı yapabildikleri
gibi normal kâğıt üzerine de baskı
yapabilirler.
Yapısı ve Çalışma Prensibi

Nokta vuruşlu yazıcılar, kâğıt
üzerinde bir karakteri belli sayıda
nokta kalıbı basarak oluşturur. Baskı
kalıpları yazıcının belleğinde tutulur.
Yapısı ve Çalışma Prensibi

Bir karakter basılacağı zaman kalıp
bellekten alınır, daha sonra da yazma
kafasına iletilir. Yazma kafası
üzerinde bulunan iğneler, alınan
karaktere bağlı olarak şerit üzerine
baskı yapar.
Yapısı ve Çalışma Prensibi

Noktalardan Oluşmuş Bir Harf
Yapısı ve Çalışma Prensibi
Yapısı ve Çalışma Prensibi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Şerit (Kartuş üzerindeki siyah bant)
Adım Motor (Yazma kafasını hareket
ettirir.)
Yazma Kafası( Üzerinde iğneler
bulunur.)
Güç Kaynağı(Sisteme enerji sağlar.)
Silindir (Kâğıdı hareket ettirir.)
Kâğıt (Çıktı alınacak form)
Avantajları - Dezavantajları
Karbon kopya yapabilirler.
 Sürekli form kullanılabilir.
 Seri port’tan bağlanabilirler.
 Sayfa başına baskı maliyeti düşüktür.

Avantajları - Dezavantajları
Baskı hızı yavaştır.
 Yazı kalitesi düşüktür.
 Gürültülü çalışırlar.
 Yazıcı kafa ve mekanik aksamda
zamanla aşınma meydana gelir.

Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar
Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar

Günümüzün en yaygın yazıcıları olarak
mürekkep püskürtmeli yazıcıları
göstermek mümkündür. Mürekkebi
püskürterek kağıt üzerine aktarır.
Daha çok ev kullanıcılarının kullandığı
yazıcı çeşididir.
Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar

Kalite ve Basım maliyeti olarak orta
düzeyde bir yazıcıdır. Bu yazıcılarda
kartuş kullanılır. Mürekkep
püskürtmeli yazıcı, ince nozüllerinden
kağıda direk olarak küçük mürekkep
damlaları fışkırtma ilkesine göre
çalışır.
Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar

Bu uygulama kaliteli metin ve grafikler
elde etmek için pek pratik değildir.
Mürekkep püskürtmeli teknolojisi o
kadar gelişti ki baskı kalitesi
bakımından bu yazıcılar alt düzey
lazer yazıcılara rakip oluyor.
Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar

Bu yazıcılar şerit kullanmazlar. Bunun
yerine resmi ve karakterleri
oluşturmak için vuruşsuz bir yöntem
kullanırlar. Yazıcı kafası kağıda
değmez. Bunun yerine kafa kağıda
mürekkep damlacıkları püskürtür.
Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar

Kafa adım motoru ile sağa sola
hareket ettirilirken kağıt merdaneler
yardımıyla sağa sola doğru hareket
ettirir. Mürekkep püskürtmeli
yazıcıların ve lazer yazıcıların hızı bir
dakikada basabildikleri sayfa sayısı
( page per minute, ppm) ile ölçülür.
Her iki kategoride de basım hızı 4
ppm ile 24 ppm arasında değişir.
Çalışma Prensibi

Mürekkebi kafadan ileri doğru
püskürtmek için iki yöntem kullanılır.
Isıl Kabarcık püskürtme yöntemi ve
pieozoelektrik yöntemi.
Isıl Kabarcık püskürtme yöntemi

Püskürtme ağzının içinde bulunan
küçük bir ısıtıcı kullanılır ve
mürekkebi ani olarak ısıtır.
Mürekkebin bir kısmı buharlaşır ve bu
gaz kabarcığı haline gelir. Geri kalan
mürekkebi ise kağıda doğru iter. Bu
işlem saniyede birkaç bin defa yapılır.
Pieozo elektrik yönteminin Çalışması

Mürekkebi püskürtmek için
püskürtücü ağzın tümünü ani olarak
daraltır. Piezoelektrik nedeniyle bazı
kristallere bir elektrik
uygulandığında kristal büzülür.
Pieozo elektrik yönteminin Çalışması

Bunu için her püskürtme ağzına
elektriğe duyarlı bir mürekkep
kullanıldığında mürekkebin
püskürtülmesini kolaylıkla kontrol
edilmesini sağlayan bir piezoelektrik
kristal yerleştirilmiştir.
Pieozo elektrik yönteminin Çalışması

Bu yöntemde saniyede binlerce
mürekkep damlasının püskürtülmesine
olanak sağladığı için yeteri kadar
yüksek baskı hızlarına ulaşılır.
Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Eski bir Mürekkep
Püskürtmeli Yazıcı
Avantajları - Dezavantajları
Sessiz çalışırlar.
 Renkli baskı yapabilirler.
 Baskı hızı yüksektir.
 Yazı ve grafik baskı kalitesi yüksektir.

Avantajları - Dezavantajları
USB veya Firewire port’dan
bağlanabilirler.
 Kullandıkları mürekkep özel ve
pahalıdır.
 Baskı kalitesi kullanılan kağıda göre
değişebilir.
 Karbon kopya yapamazlar.

Lazer Yazıcılar
Lazer Yazıcılar

Yazıcının kendi fiyatı çok pahalıdır.
Ancak bir sayfanın basım maliyeti çok
düşüktür. Hız ve kalite çok yüksek
düzeydedir. Profesyonel iş yapan
kullanıcıların kullandığı yazıcılardır.
Lazer Yazıcılar

Lazer yazıcılar vuruşsuz bir yöntem
kullanırlar. Lazer yazıcılarda kullanılan
baskı yöntemi fotokopi
makinesindekine benzer Lazer
yazıcılar satır satır yazmak yerine
sayfa sayfa yazarlar.
Lazer Yazıcılar

Sıklıkla Lazer yazıcı üreticileri
Fotokopi makinesi üreticilerinin
mekanizmalarını kullanırlar. Örneğin
Hewlett Packard lazer yazıcıları
Canon Fotokopi makinelerinin baskı
mekanizmalarını kullanarak yapılır.
Çalışma Prensibi

Lazer yazıcı bütün sayfayı bir kerede
basmak için geniş bir bellek kullanır.
Lazer yazıcılardaki ROM basılacak
dökümanın tam sayfa bir haritasını
oluşturur.
Çalışma Prensibi

Bir bit haritası lazer ışını darbeleri ile
sonra bu lazer ışını bir sıra aynadan
yansıyarak ışığa duyarlı dönen bir
silindir üzerine düşürülür. Lazer ışını
silindiri tarayarak basılı alanları
elektriksel olarak nötr hale getirir.
Çalışma Prensibi

Negatif yüklenmiş toner tozu nötr
alanlara yapışır, negatif yüklü alanlara
yapışmaz. Merdanenin sıcaklığı
karakteri oluşturan noktaların kağıda
geçmesini sağlar.
Çalışma Prensibi

Lazer yazıcılar da çok sessizdir ve
basım kaliteleri olağanüstüdür. Ama
her güzel ve kaliteli şeyde olduğu,
fiyatları da yüksektir. Fiyatları 700
Dolarla 15 000 Dolar arasında değişir.
Avantajları - Dezavantajları





Hızlıdır.
Sessizdir.
Yüksek baskı kalitesine sahiptir.
Renkli baskı yapabilir.
Sayfa başına baskı maliyeti düşüktür.
Avantajları - Dezavantajları



Paralel, USB, Firewire veya Network
Port’undan bağlanabilir.
Karbon kopya yapamazlar.
Sürekli forma baskı yapamazlar.
Aklınızda Bulunsun

Lazer yazıcılar çalışmaları sırasında
ozon gazı üretirler. Ozon gazı fazla
alındığında beyinde tahribat yaratır.
Bu yüzden lazer yazıcıların bulunduğu
yerleri sık sık havalandırmak gerekir.
Yazıcının Özellikleri







Baskı Kalitesi
Yoğunluk
Yazı Tipi Çeşidi
Hız
Kağıt Beslemesi ve Kağıt Formatları
Yazıcı Gürültü Seviyeleri
Baskı Maliyeti
Baskı Kalitesi

Baskı kalitesi, sıklıkla yazıcının
çözünürlüğüne eşittir. Çözünürlük,
belirli bir aralığa basılabilecek nokta
sayısını temsil eder ve DPI (Dots Per
Inch / Inch başına nokta sayısı) ile
belirtilir.
Yoğunluk

Yazıcı kalitesini belirleyen başka bir
faktörde yoğunluktur. Lazer baskı
yönteminde yada mürekkep
püskürtmeli yazıcılarda toner ve
mürekkep azalsa da aynı baskı
yoğunluğu elde edilebilir.
Yazı Tipi Çeşidi

Her yazıcıda değişik boyutlarda da
basabilen yerleşik yazı tipleri vardır.
Bir çok yazıcıda ek yazı tiplerine
erişebilmenin yolları vardır. Bütün
değişik yazı tiplerini Nokta vuruşlu
Mürekkep püskürtmeli Lazer
yazıcılara yükleyen ücretsiz dağıtılan
birçok yazılım vardır.
Kağıt Beslemesi ve Kağıt Formatları

Tek kağıt besleme sistemleri hemen
hemen her yazıcı için vardır. Ancak
birçok PC sahibi daha hesaplı sürekli
form sistemini kullanmaktadır.
Yazıcılar her iki seçeneği de
sunabilmektedir.
Kağıt Beslemesi ve Kağıt Formatları

Bu ihtiyaçtan ötürü, kağıt park etme
özelliği tasarlanmıştır. Bu özellik
sayesinde tek kağıda baskı yapılması
sağlanmaktadır.
Yazıcı Gürültü Seviyeleri

Nokta vuruşlu yazıcılar en gürültülü
yazıcılardır. Bu yazıcılar bir
mürekkepli şeridin üzerine vurarak
görüntüleri yazıcıya basarlar. Lazer
yazıcıların havalandırma sistemleri bir
PC nin vantilatöründen biraz daha
gürültülü olabilir. Yeni Mürekkep
püskürtmeli yazıcılar en sessizler
arasındadır.
Baskı Maliyetleri

En ucuz olanlar Nokta vuruşlu
yazıcılardır. Lazer ve Mürekkep
püskürtmeli yazıcılar biraz daha
pahalıdırlar.
Termal Yazıcılar
Termal Yazıcılar

Isıya duyarlı kâğıt üzerine baskı yapan
yazıcılardır. Faks cihazlarında
kullanılan yöntemle çalışırlar.
Termal Yazıcılar

Hızlı ve sessizdirler, saklanması her
zaman gerekli olmayan ve yüksek baskı
kalitesi gerektirmeyen; ATM çıktıları,
biletler, pos kâğıtları vb. baskı işlerinde
kullanılırlar.
YAZICILARLA
İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
DPI

Inch başına düşen nokta sayısı
demektir. Üreticiler bununla baskı
kalitesini belirtirler. Lazer yazıcılarda
bu genellikle 600 X 600 dpi olur.
Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda ise
bu 300 X 300 den 600 X 600’e kadar
değişir.
POSTSCRİPT

Bilgisayarlarla yazıcıların anlaşmasını
sağlayan yaygın dillerden biridir.
Adobe şirketi tarafından geliştirilen
bu dil genellikle lazer yazıcılarda
kullanılır.
Dithering

Bant etkisini engellemek için kullanılan
bir tekniktir. Ana renklerin çevresine
çeşitli şekillerde yakın renklere ait
noktacıklar basılır. Böylece renk
geçişlerinin daha yumuşak olması
sağlanır.
GDI

Windows’un kullandığı standart
grafiksel cihazlarla iletişim kurmaya
yarayan bir dildir.
Isınma Zamanı

Yazıcının düğmesi açıldıktan yazmaya
hazır hale gelene kadar geçen süre
RGB(Red Green Blue)

Bu yöntemde renkler elde edilirken
kırmızı, yeşil, mavi çeşitli miktarlarda
karıştırılarak elde edilir.
PCL

HP tarafından standartlaştırılan ve
PC’lerin yazıcılarla anlaşmasını
sağlayan dil.
PDL

Lazer yazıcılarda basılan bir sayfanın
genel düzenini ve içeriği bilgisini
taşıyan dil.
Yazıcı Portları

Yazıcılarda en çok paralel portlar
kullanılır. Bunun en büyük
sebeplerinden biri seri port donanımın
pahalı oluşudur. Bu yüzden de paralel
portlar sürekli olarak gelişmesini
sürdürdü.
Yazıcı Portları

ECP daha çok yazıcılar için kullanılır;
tarayıcılar ise daha yaygın olarak EPP
kullanılmaktadır.
KARTUŞ

Ink-jet yazıcılarda kâğıda basılacak
mürekkebin doldurulduğu yer. Ayrıca
ink-jet yazıcılarda kaç text
sayfasından sonra kartuşu
değiştirmek gerektiği yazıcıya göre
değişir.
TONER

Kâğıda baskı için çok ince bir toz
kullanılır. Mürekkep diye adlandırılan
madde bir kartuş içinde bütün bu
mekanizmaya bağlı veya bu daha
çevreci kendi ayrı kartuşunda bulunur.
Bir karıştırıcı mürekkebi kartuşun
içinde hareket halinde tutar ve
taşıyıcı rulo ise mürekkebi aktarım
rulosuna geçirir.
TARAYICILAR GİRİŞ

Tarayıcılar içlerindeki özel düzenek
yardımıyla herhangi bir nesneyi optik
olarak tarayan, taranan bilgiyi sayısal
bilgiye çeviren ve yazılım aracılığıyla
elde edilen sayısal bilgiyi sıkıştırılmış
resim türü olan JPEG ya da başka bir
türe çeviren cihazlardır.
TARAYICILAR GİRİŞ
 Tarayıcıların bir önemli özelliği de
OCR (Optical Character Recognition)
denen yazılım tekniğiyle karakterlerin
de taranıp bir metin dosyası olarak
kaydedilmesini sağlamaktır.
Çeşitli Tarayıcı Modelleri
Bir Tarayıcıyı Kurmak

Bir tarayıcıyı kullanmak için tarayıcı
tarafından okunan bilgiyi PC’ye
aktaracak özel bir arabirim kartına
ihtiyaç vardır. Bu da 8 bitlik bir kart
olduğundan tarayıcı kurmak için
yeterli olacaktır. Farklı tarayıcı
üreticileri tamamen farklı veri
aktarma yöntemleri kullanmaktadırlar.
Bir Tarayıcıyı Kurmak

Bu nedenle tarayıcıyı başka bir
üreticinin ara birim kartıyla
çalıştırmak mümkün değildir. Bir çok
tarayıcı ara birim kartı DMA (Direct
Memoıy Access / Doğrudan Bellek
Erişimi) sistemini kullanır.
Bir Tarayıcıyı Kurmak

Bunun anlamı kartın tarayıcının
gönderdiği bilgiyi ayrılan bir bellek
alanına yerleştirmesidir. Çalışan
yazılım daha sonra veriye bu alandan
erişir.
Bir Tarayıcıyı Kurmak

Ne yazık ki bu işlem tarayıcıya bağlı
olarak değişir. Bu nedenle varsayılan
konfigürasyonu değiştirmeniz
gerekirse tarayıcıyla verilen dokümanı
okuyunuz.
Bir Tarayıcıyı Kurmak

Eğer hangi konfigürasyonda
çalıştırmanız gerektiğinden emin
değilseniz çekinmeden değişik ayarları
deneyiniz. Ancak bir değişiklik
yapmadan önce mevcut ayarları bir
kenara yazmayı unutmayınız
TARAYICI ÇEŞİTLERİ
TARAYICI ÇEŞİTLERİ
Tarayıcılar yapısı bakımından ve bağlantı
biçimlerine göre 2'ye ayrılırlar.
1) Yapısı Bakımından Tarayıcı çeşitleri
2) Bağlantı Biçimine Göre Tarayıcılar
Yapısı Bakımından Tarayıcı Çeşitleri
 Yapısı bakımından dört çeşit tarayıcı
vardır. Bunlar Handheld, Sheet-fed ,
Drum ve Flatbed tarayıcılardır.
Elle Tutulan Tarayıcılar
Elle Tutulan Tarayıcılar

Bu model tarayıcıların bir okuma
kafası denilen bölümü ve bir de
bilgisayara bağlanan kablosu vardır.
Bu tarayıcılarda taranan nesne sabit
kalmakla birlikte okuma kafası taşıyıcı
bir düzenek tarafından değil elle
hareket ettirilir.
Elle Tutulan Tarayıcılar
 Tarama sırasında elin düzgün hareket
et memesi nedeniyle tarama kalitesi
düşüktür, ancak hızlı tarama işleminin
gerçekleştirilmesi istenen durumlar
için uygundur.
Yaprak Beslemeli Tarayıcılar
Yaprak Beslemeli Tarayıcılar
 Okuma kafası durağandır ve taranacak
sayfa besleme yuvasına verilir. Sayfa
hareket ettirilerek tarama işlemi
gerçekleştirilir. Bu durum yazıcıların
çalışma yapısına benzetilebilir.
Tambur Tarayıcılar
Tambur Tarayıcılar

Bu tip tarayıcılar çok gelişmiş olup
masaüstü yayıncılık sistemlerinde ve
modern baskı sistemlerinde
kullanılır.Genelde gazetelerin,
dergilerin, broşürlerin resimlerinin
hazırlanmasında yaygın biçimde
kullanılır.
Tambur Tarayıcılar

Hassas, hatasız, kaliteli sonuçlar
alabilmek ve bir de en önemlisi resmi
orijinal boyutundan çok daha fazla
büyütebilmek için kullanılır.
Düz yataklı-Masaüstü Tarayıcılar
Düz yataklı-Masaüstü Tarayıcılar

Taşıyıcı düzenek yardımıyla okuma
kafasının hareket ettirildiği ve
taranan nesnenin sabit bir yatak
üzerine yerleştirildiği tarayıcı
türüdür.
DÜZYATAKLI
TARAYICILARIN YAPISI
 En önemli öğeleri tarama yüzeyini
aydınlatan fleuresan lamba, tarama
yüzeyinden yansıyan ışığı CCD
algılayıcıya yansıtan optik (aynamercek düzeneği) düzenek, CCD’nin
çevirdiği elektrik sinyalini sayısal
bilgiye çeviren mikroişlemci ve okuma
kafasını(taşıyıcı) taşıyan kolu hareket
ettiren adım motorudur.
Düzyataklı Tarayıcının Yapısı
Tarayıcının İç Görüntüsü
DÜZYATAKLI
TARAYICILARIN YAPISI

Tarayıcılarda optik düzeneği ve ışığı
elektriğe çeviren bir
algılayıcı/dönüştürücü bulunur.Düzya
tak tarayıcılarda en sık tercih edilen
ışık algılayıcısı CCD (Charged - Couple
Device) ’dir. Şekil’de optik düzeneğin
ışığı CCD yüzeyine nasıl yansıttığı
gösterilmiştir.
Işığın tarama kafası içinde hareketi ve CCD’ye ulaşması
Dijital Tarayıcılar

Tarayıcının çalışma prensibi CCD veya
CIS tipinde bir algılayıcıya dayandığı
için, bu cihazlar genel olarak dijital
bir fotoğraf makinesini hatırlatırlar.
Ancak tarayıcı ile dijitalleştirme
işlemi, ışığının yapay olması nedeniyle
farklı özelliklere sahiptir. Öncelikle
CCD yongasına sahip olan ürünlerin
nasıl çalıştığına göz atalım...
Dijital Tarayıcılar

Dokümanı cam yüzeye yerleştirip
kapağı kapattığınızda, devreye ilk
olarak ampul girer. Ampulün görevi,
taranacak dokümanı aydınlatmaktır.
Tarama işlemini gerçekleştiren
mekanizmaya tarama kafası adı
veriliyor.
Dijital Tarayıcılar

Aynalar, filtre, mercek ve CCD
yongasından oluşan kafa, metal bir
çubuk üzerine yerleştiriliyor. Motor
ise tarama kafasının bu çubuk
üzerinde ileri-geri hareket etmesi
sağlıyor.
Dijital Tarayıcılar

Kafa hareket ettikçe, dokümanın
görüntüsü de aynalardan yansıyarak
merceğe ulaşır. Birçok tarayıcı 2 adet
ayna ile bu işi tamamlayabilirken, 3
ayna kullanan modellere de sık sık
rastlıyoruz. Ancak burada önemli olan
kaç ayna kullanıldığı değil, son aynanın
görüntüyü merceğe ulaştırabilmesi.
Bağlantı Biçimine Göre Tarayıcılar
 Bağlantı biçimine göre USB girişli,
paralel PORT girişli ve SCSI olmak
üzere 3'e ayrılırlar.
SCSI Tarayıcılar

SCSI sistemi hız ve bant genişliği
açısından gelişmiş bir bağlantı
olduğundan dolayı profesyonel tip
tarayıcılarda en çok kullanılan
arabirimdir.
SCSI Tarayıcılar

Kaliteli ve yüksek çözünürlüklü
tarayıcılar genelde SCSI olarak
üretilir. Kurulumları biraz güçtür ama
hız bakımından masaüstü tarayıcıların
en hızlısıdır.
Paralel Port Tarayıcılar

Günümüzde ev ve ofis kullanıcıları
açısından çokça kullanılan, pratikliği ve
ekonomikliğinden dolayı birçok kişinin
tercih ettiği, teknolojinin gelişmesi ve
bilgisayarların güçlenmesiyle gündeme
gelen tarayıcı tipidir.
Paralel Port Tarayıcılar

Görüntü kalitesi SCSI tarayıcılardan
pek farklı olmasa da hız olarak SCSI
bağlantılı tarayıcılara yetişemez.
Paralel portun hızı SCSI bağlantıdan
yavaştır. Bu tip tarayıcıların kurulumu
son derece basittir.
Usb Tarayıcılar

Son zamanlarda kullanımı gittikçe
yaygınlaşan USB (Universal Serial
Port) portundan bilgisayara bağlantısı
yapılan tarayıcılardır. Paralel porttan
bağlanan tarayıcılar gibi bilgisayara
tanıtımı ve kullanması çok kolaydır.
Tarayıcının Çalışma Prensibi

Tarayıcıların çalışma ilkeleri basittir.
Taranacak nesne (kağıt),üst
tarafından alta doğru satır satır ışığa
duyarlı elektronik elemanlar
tarafından taranarak sayısallaştırır.
Tarayıcının daha iyi yapılabilmesi için
nesne, bir ışık kaynağı ile aydınlatılır.
Tarayıcının Çalışma Prensibi
 Taranması istenen görüntü, üzerinden
ışık kaynağı geçtikten sonra bir
mercek aracılığıyla, fotoelektrik
hücrelerden oluşmuş bir görüntü
algılayıcı üzerine düşürülür.
Tarayıcının Çalışma Prensibi
 Sinyaller, görüntü dosyası formatında
disk ortamına kaydedilir. Daha sonra
bu dosya üzerinde görüntü
programları ile işlem yapılabilir.
TARAYICININ ÖZELLİKLERİ




Çözünürlük
Bit Derinliği
Dinamik Sınır yada Optik Yoğunluk
Hız
Çözünürlük

Tarayıcılarda iki tip çözünürlükten
bahsedilir; optik çözünürlük ve
interpolated çözünürlük. Optik
çözünürlük bir tarayıcı için daha
önemlidir. Bir tarayıcının optik
çözünürlüğü inch başına düşen nokta
sayısı (dpi) ile ölçülür.
Çözünürlük

Tarayıcının interpolated çözünürlüğü
daima optik çözünürlüğünden
büyüktür. Tarayıcı interpolated
çözünürlüğü elde etmek için iki tane
gerçek piksel bilgisini alır ve
matematiksel algoritmalar kullanarak
bunların arasında bulunan üçüncü
pikseli oluşturur.
Bit Derinliği
 Bir görüntüde bulunan her bir piksel
için tarayıcı belirli bir bit sayısı tutar
bu sayıya bit derinliği adı verilir. Bit
derinliği arttıkça tarayıcı; aynı rengin
tonları arasındaki farkı daha iyi ayırt
eder bu da daha yüksek resim kalitesi
demektir.
Bit Derinliği
 Örneğin; 36 bitlik dahili yoğunluğa
sahip (piksel başına 12 bit ile 68
milyon renk) bir tarayıcı 24 bitlik
harici bir yoğunluğa (piksel başına 8
bit ile 16.6 milyon renk) sahip olabilir.
Dinamik Sınır yada Optik Yoğunluk
 Eğer yüksek çözünürlüklerde tarama
yapan iyi bir grafik tarayıcısına
ihtiyacınız varsa dinamik sınır ve optik
yoğunluk değerlerini göz önüne
almalısınız.
Hız

Kişisel amaçlar için tarayıcı alan çoğu
kişi tarayıcının tarama hızını
önemsemez. Ancak çok yavaş tarama
yapan bir tarayıcının başında çakılıp
kalmayı da istemezsiniz.
Hız

Örneğin 600 dpi bir tarayıcı için
ortalama bekleme süresi 100 sn iken
300 dpi bir tarayıcı için bu süre 30 sn
dir.
YAZILIM
 Dos işletim sisteminin kullanıldığı
zamanlarda her tarayıcı kendi özel
tarama uygulaması ile gelirdi.
Yapılması gereken resmi taratmak,
diske kaydetmek ve çalışacağın
uygulamayı çalıştırmaktı. Bunu
değiştiren Twain oldu.
Twain ve Yazılım Bağdaştırıcıları

Tarayıcılar için standart programlama
bağdaştırıcısı olan TWAIN; HewlettPackard, Kodeak, Daere, Aldus ve
Logitech gibi tarayıcı ve yazılım
üreticilerini kapsayan bir
konsorsiyumla geldi. 175 in üzerinde
şirket bir araya gelerek TWAIN nin
özelliklerini kararlaştırdılar.
Twain ve Yazılım Bağdaştırıcıları

TWAIN tarayıcılarla haberleşen
işletim sistemleri ve uygulamalar için
bir standart haline gelmiştir. Bir diğer
standart olan ISIS; film, arşiv
dökümanları, drum tarayıcılar gibi
genelde masaüstünde kullanılamayacak
son teknoloji ürünü tarayıcılarda
kullanılır.
0CR Optik Karakter Tanıma

Tarayıcıların getirdiği yeni bir olanak,
görüntüler gibi yazıların da kağıttan
bilgisayara aktarılmalarını
sağlamalarıdır. Ancak, tarayıcı ile
PC’ye aktarılan bir grafik dosyasına
yazılan metinler, bilgisayar tarafından
resim olarak görülür.
0CR Optik Karakter Tanıma
 Bir fotoğraftan farkı olmayan grafik
dosyasının içindeki yazılar, 0CR
(Optical Character Recognition; Optik
karakter tanıma) adı verilen
programlar vasıtasıyla çözümlenip
metin dosyalarına çevrilir.
0CR Optik Karakter Tanıma

Böylece kağıt ortamındaki bir yazı,
insan eliyle herhangi bir müdahaleye
ve klavyeden tekrar veri girişine
gerek kalmadan bilgisayara
aktarılabilir.
0CR Optik Karakter Tanıma

Daha yeni bir teknoloji ise, “maksimum
entropi” ilkesine göre işliyor:
Taranmış metinde varolan lekelere
yenilerini ekleyerek eski anlamsız
lekelerden kurtulabiliyorsunuz!
Karakter tanıma, tek bir font söz
konusu olduğunda çok daha kolay bir
işlem.
0CR Optik Karakter Tanıma
 Oysa günümüz teknolojisi, bilgisayarın
el yazısı dahil, pek çok değişik fontu
da algılayabilmesini sağlamaya
çalışıyor: PC’nizin, her bir fontun
harflerini belleğinde tutup, “bu acaba
Helveticanın a’sı mı, yoksa Times’in
b’si mi?” diye tarama yapması hiç de
kolay değil...
0CR Optik Karakter Tanıma

Genelde, bizler, hangi fontla basılırsa
basılsın, ne kadar güç okunur bir el
yazısıyla yazılmış olursa olsun,
harfleri tanırız ve karıştırmayız.
0CR Optik Karakter Tanıma
 Neden, çünkü tek bir harfin “a” mı
yoksa “o” mu olduğunu anlayamasak da,
cümlenin gelişi, dilimizin kelime
haznesi yardımımıza koşar.
“Bilgisayar” diye bir sözcük olmadığı
için, a harfini 1 diye görsek bile sorun
çıkmaz...
0CR Optik Karakter Tanıma

Karakter tanıma yazılımları, hata
ortamını sıfıra indirmek için
karmaşıklaştıkça daha fazla güç daha
fazla hız gerektiriyorlar. Bu nedenle,
yeni kuşak
PC’lerin, OCR uygulamalarında daha
başarılı olacağı kesin.