Calibris Powerpoint template

download report

Transcript Calibris Powerpoint template

De nieuwe zorg
Het nieuwe werken
Het nieuwe leren
WIE ZIJN WIJ
 Calibris Advies
 Wettelijke taken naar SBB
 Sabine Terheggen
 [email protected]
WAT DOEN WE VANDAAG
 Ontwikkelingen in de maatschappij vragen om een
ander zorgaanbod.
 Ontwikkelingen in de zorg vragen om een andere
manier van denken en werken.
 Een andere manier van denken en werken vraagt
om een andere manier van opleiden.
De nieuwe Zorg
ONTWIKKELINGEN IN DE ZORG
 Decentralisatie van de overheid: van AWBZ naar
WMO. Eigen kracht van burger gevraagd. Netwerken.
 Zorgvrager verandert: mondigheid, technologie
diversiteit, multi-morbiditeit en complexiteit
 Van intramuraal naar LieverLangerThuis.
 Integrale zorgvraag: zorg, welzijn, preventie,
 Bezuinigingen om stijgende zorgkosten tegen te gaan
CALIBRIS CHALLENGES: OPLOSSINGEN
 Ander zorgaanbod: samenwerking, zorgen dat
 Andere competenties: realiseren nieuwe zorg
 Andere manier van opleiden: het nieuwe leren
 Innovatief klimaat bevorderen: nieuwe werken
ANDERE VORMEN VAN ZORG
 Samen wonen, werken en leren: coöperaties
 De burgers is aan zet: zorg mogelijk maken:
samenwerken in netwerken
 Kleinschalig wonen: diverse doelgroepen
 Buurtgericht werken: generatiehuis
 Inzet van technologie: zelfstandig thuis
 Wat kan en wil de zorgvrager: centraal zetten van
mens
OPDRACHT
Wat is uw oplossing? Welke competenties
zijn nodig om de transitie in de zorg
mogelijk te maken?
Noteer op een geeltje
Het nieuwe Werken
HET NIEUWE WERKEN
•Meer dan anywhere, anytime, anyplace, 24/7
•Continue proces van verbetering en leren
•Verandering is vast onderdeel van werken
•Leren van en met en van elkaar
Vernieuwend Vakmanschap
Regie geven aan de cliënt
Regie nemen als medewerker
- Ondersteunen bij zelfredzaamheid
door vroegtijdig signaleren en
handelen
- Ondernemend werken in een team:
zelfsturing, teamrollen, resultaatgericht werken, feedback.
- Ondersteunen bij zelfredzaamheid:
samen met het netwerk
- Teamgericht werken, wat is je rol:
omgaan met veranderingen,
verantwoordelijkheid nemen, eigen
taakverantwoordelijkheid.
- Ondersteunen bij zelfredzaamheid:
met de inzet van technologie
OPDRACHT
Zou u nu veranderingen aanbrengen in de
competenties die u opgeschreven heeft?
Het nieuwe Leren
LANDSCHAP VAN HET LEREN THEORIE
 Perspectief van het vraagstuk: start, welk doel, welke
visie, welke processen sluiten aan, welke
interventies?
 Perspectief van de context: welke voorkeuren voor
wijze van leren. Leervoorkeuren geven mogelijkheid
voor gepaste interventies.
 Perspectief van de cognitie: welke denkstappen
neemt het individu de organisatie
OPDRACHT
Ontwerp uw ideale leertraject
Met tweetallen op een flap
OPDRACHT VAN VISIE TOT ONTWERP
 Waar staat uw organisatie? USP? Doel?
 Op welke manier voert u veranderingen in?
 Wat is uw visie m.b.t. leren/opleiden in relatie tot de
organisatie?
 Wat zijn effectieve manieren om op te leiden? Hoe?
 Gebruik uw geeltjes m.b.t het wat?
CHALLENGES OVER OPLEIDEN





Aantrekkelijk
Flexibel
Gericht op innovatie
Maatwerk
Gebruik van E-Learning
VISIE CALIBRIS ADVIES
WERKT BETER IN DE PRAKTIJK
 De leer-, werkplek biedt de lerende bij uitstek de
mogelijkheid om optimaal rendement te halen
 Maximaal leereffect door inzet digitale leer-, en
begeleiding met face-to-face onderwijs
 Flexibel en toekomstgericht
MISSIE CALIBRIS ADVIES
We willen meer mensen opleiden voor de zorg van
morgen
EEN EIGEN KIJK OP OPLEIDEN
Volgens A| B| C| methode
 Adaptive program
 Blended Learning
 Coaching on the job
Calibris Academie
4 bouwstenen voor leren in de praktijk
❶
E-learning platform
❸
400 cursussen voor medewerkers
Taalprogramma’s, computer
vaardigheden, management
vaardigheden, BHV etc.
❷
❹
Programma’s
Sterk Leerklimaat
Vernieuwend Vakmanschap
Talent Centraal
Flying Domotica’s
Gildeleren
Competent
Zorg pakket
Leervormen
Regie geven aan cliënten
Regie nemen door
werknemers
Zorg & Technologie
Trainingen en workshops
(E) coaching en begeleiding
Opdrachten
Praktijkervaringen
Learning community
WAT WETEN WE OVER LEREN
Waar we leren
1. Formeel: 6% (ik weet, ik kan)
2. Informeel: 94 % ( ik pas toe
en adopteer)
Hoe graag we leren
1. Doen (90%)
2. Coach/mentor (76%)
3. Werkervaring (68%)
4. Samen oplossen (68%)
Hoe we onthouden
1. Samenwerking (70%)
2. Praktijk (80%)
3. Anderen leren (90%)
4. Herhalen (75%)
Toekomst van leren
1. Dichter op de werkplek
2. Van klassikaal naar
werkplek met inzet van
technologie
3. Meer nadruk of
effectiviteit
“Als elke medewerker een kleine stap
neemt , neemt de organisatie een
grote.”
OPDRACHT
Wat kan je met de scan leerstijlen doen?
STILSTAAN EN VERDERGAAN
Wat spreekt aan?
Wat neem je mee?
Waar wil je meer over weten?
CALIBRIS ACADEMIE
werkt beter in de praktijk