đây - Origin LPG Việt Nam

Download Report

Transcript đây - Origin LPG Việt Nam

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG GAS CÔNG NGHIỆP
1/ Lĩnh Vực Sắt Thép:
Công ty CP Tôn Đông Á
Công ty Cổ Phần Thép Miền Nam
Công ty Thép Nam Kim
Công ty Cổ Phần Re Xam A.B.M,….
2/ Lĩnh Vực Cơ Khí Luyện Kim:
Công ty Dây Đồng Việt Nam CFT
Công ty TNHH Asama Yuh Jiun International Việt Nam
Công ty TNHH Chin Well Fasteners,..
3/ Lĩnh Vực Gốm Sứ - Thạch Cao:
Công ty TNHH Cường Phát
Công ty TNHH Sứ Kỹ Thuật Minh Long 2
Công ty TNHH Pottery Craft Asia
Công ty TNHH Lafarge Boral Gypsum Việt Nam,….
4/ Lĩnh Vực Gạch Men:
Công ty Cổ Phần gạch Men Thanh Thanh
Công ty Gạch Granite Đồng Nai
Công ty Cổ Phần Gốm Sứ Taicera,….
5/ Lĩnh Vực Thực Phẩm Tiêu Dùng:
Công ty Cổ Phần Cà Phê Trung Nguyên
Công ty Cổ Phần Kinh Đô Bình Dương
Công ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Liwayway Sai Gòn
Công ty TNHH New Toyo Pulppy (Việt Nam),…
6/Lĩnh Vực Bán Sĩ:
DNTN TM-DV-SX Hồng Mộc
Công ty TNHH Super Gas
Công ty TNHH TotalGaz Việt Nam,…