ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Download Report

Transcript ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Ε.Α.Π)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
:…………………………………………………..
ΕΔΡΑ
:…………………………………………………..
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :…………………………………………………..
(π.χ. ΕΠΟ10)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ :…………………………………………………..
(π.χ. ΑΘΗ 1)
Ημερομηνία
Συνάντησης
Ημερομηνίες
Μετακίνησης
Ημερομηνία
Διανυκτέρευσης
Από …………….
Τόπος
Προορισμού
Σκοπός Μετακίνησης
(επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές )
1η Ο.Σ.Σ.
2η Ο.Σ.Σ.
3η Ο.Σ.Σ.
4η Ο.Σ.Σ.
5η Ο.Σ.Σ.
6η Ο.Σ.Σ.
1η Ο.Δ.Π.
2η Ο.Δ.Π.
4η Ο.Δ.Π.
5η Ο.Δ.Π.
Χιλιομετρική
Απόσταση
3η Ο.Δ.Π.
Έως …………….
Τελική Εξέταση
Επαναληπτική Εξέταση
Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Πάτρα, ………………….
Βεβαιώνεται ότι η/ο δικαιούχος
μετακινήθηκε εκτός έδρας ως ανωτέρω
Η/Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε. του ΕΑΠ
…………………….
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ
Μέσον
Μετακίνησης