0621 Bila

download report

Transcript 0621 Bila

Нагорний Станіслав ЕМП - 402
Запитання і завдання:
1. Визначте тип інноваційної стратегії компанії 3М.
Компанія використовує стратегію диференціації і діє у багатьох ринкових
сегментах.
2. Сформулюйте принципи політики стимулювання новаторських
ідей у працівників компанії 3М. Обґрунтуйте, чому ці принципи
відрізняються від форм і методів стимулювання інноваційної
активності управлінських ланок?
а) Найміть на роботу правильних людей і залишіть їх у спокої – не заважайте,
вони все зроблять самі
б) Разом із зростанням бізнесу важливо делегувати відповідальність і
заохочувати ініціативу працівників;
в) Помилки, які можуть виникнути в цьому випадку, не настільки значні у
порівнянні з помилками авторитарного керівництва;
г) Занадто критичне ставлення до помилок може призвести до того, що
ініціатива буде втрачена.
Лояльна система мотивування творчості у працівників та менеджерів.
Компанією відводиться окремий відсоток робочого часу, аби працівники
витрачали це час на власні дослідження у будь-якій сфері., деякі проекти
навіть фінансуються за допомогою грантів. Компанія не боїться визнавати
помилки. Натомість форми і методи стимулювання інноваційної активності
управлінських ланок враховують лише позитивну результативність, не
беручи до уваги помилки . Це відбувається через надмірне бажання до
досконалості.
3. Назвіть основні сфери прийняття інноваційних управлінських
рішень керівництвом компанії 3М. Які із цих рішень можна
віднести до стратегічних, а які – до тактичних?
Головною сферою є виробництво є :
а) Ринок текстилю
1
Нагорний Станіслав ЕМП - 402
б) «Автобусна обгортка»
Стратегічні рішення, що дали змогу забезпечити довгострокові напрямки
виробництва та прибутки компанії на довгий термін.
4. До якого типу належить організаційна структура управління
компанії 3М? У чому полягають переваги та недоліки структури
такого типу?
В даній організації дивізіональна організаційна структура. В компанії
функціонує 40 дивізіональних підрозділів.
Переваги : самостійність прийняття рішень ( прискорює процес )
Мінуси : дублювання функцій ( надмірні витрати )
5. Обґрунтуйте, наскільки реально адаптувати досвід 3М до
діяльності українських підприємств.
Процес адаптації досвіду ЗМ буде досить складним. Адже українські
підприємства характеризуються високим рівнем централізації влади. Також
потрібно враховувати такі фактори як : менталітет та прийняті норми ведення
бізнесу на пострадянському просторі. Потрібно враховувати також фінансові
можливості підприємств. Зрештою, такі інновації вплинули б однозначно
позитивно, але чи готові наші підприємства до такого, залишається
питанням.
6. Чи поділяєте Ви принципи У. Макнайта стосовно кадрової
політики в організації? Які методи та форми стимулювання
інноваційної активності працівників є, на Вашу думку, найбільш
ефективними для вітчизняних компаній?
На мою думку система є занадто “позитивною”, адже потрібно реально
оцінювати становище і роботу своїх підлеглих, а не робити акцент лише на
успіху і творчості. Для українських підприємств на сьогодні потрібно
використовувати усі доступні способи мотивування. Адже наш менталітет
прагне як і до премій, так і до визнання. Тому оптимально буде за актуальні
вводити бонуси.
2