Tabel Geothermie SDE 2016 - Rijksdienst voor Ondernemend

Download Report

Transcript Tabel Geothermie SDE 2016 - Rijksdienst voor Ondernemend

Geothermie
Geothermie WKK
≥ 500 m diep
Geothermie Warmte
- ≥ 500 m diep
- ≥ 500 m diep
Ombouw van bestaande olie- en/of gasputten
- ≥ 500 m diep
Uitbreiding productie-installatie
- ≥ 3.500 m diep
Maximum basisbedrag / fasebedrag
(€/kWh)
(€/kWh)
0,090
0,110
0,112
0,112
0,017
0,020
4.091
15
4
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,014
0,014
0,017
0,017
5.500
5.500
15
15
4
4
0,056
0,056
0,056
0,056
0,014
0,017
5.500
15
4
0,062
0,062
0,062
0,062
0,014
0,017
7.000
15
4
Hoewel deze tabel met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor eventuele fouten.
ingebruikname (jaren)
Uiterlijke termijn
subsidie (jaren)
Max. looptijd
per jaar
Max. vollasturen
correctiebedrag 2016
Voorlopig
Basisenergieprijs
tot 28 april 17.00 uur
Vanaf 11 april 17.00 uur
Fase 4
Vanaf 4 april 17.00 uur
Fase 3
Vanaf 29 maart 17.00 uur
Fase 2
Vanaf 22 maart 09.00 uur
Fase 1
Geothermie