SP nr 132, ul. Grabowska 1

Download Report

Transcript SP nr 132, ul. Grabowska 1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 132
W WARSZAWIE
Szkoła Podstawowa Nr 132
im. Sándora Petöfiego
ul. Grabowska 1
01-236 Warszawa
tel. (22) 836 85 16
fax.: (22)836 03 88
www.sp132.waw.pl
ROK SZKOLNY 2012/2013
 W szkole pobiera naukę 361 uczniów w 17
oddziałach I – VI
 Funkcjonuje 8 oddziałów edukacji wczesnoszkolnej
 Utworzono 1 oddział klasy 1 ( 6-latków),
w którym uczy się 23 uczniów
 2 oddziały 1 klasy ( 7-latków), w których uczy się
39 uczniów
 Do 2 oddziałów przedszkolnych uczęszcza 48 dzieci
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
PROPONUJEMY 6-LATKOM W 1 KLASIE:
SALE DOSTOSOWANE DO POTRZEB
DZIECI 6- LETNICH
 W części edukacyjnej:
 odpowiednie do wieku meble ( stoliki i krzesełka )
 sprzęt multimedialny : komputer i tablica interaktywna
 możliwość pozostawienia podręczników oraz przyborów
szkolnych ( lekki tornister)
 wyposażenie w różnorodne pomoce dydaktyczne
 odpowiedni do wieku sprzęt sportowy

W części rekreacyjnej:
 kolorowe dywany do zabawy i odpoczynku
 kąciki tematyczne do zabaw
 telewizor i odtwarzacze DVD
 Odtwarzacze CD
 dostosowane toalety i szatnie dla najmłodszych dzieci
OPIEKA ŚWIETLICY W GODZ. 7- 17.30
•W
czasie pobytu na świetlicy
dzieci znajdują czas na :
- rozrywkę,
- zabawy na świeżym powietrzu
- odrabianie lekcji
- zajęcia świetlicowe
( plastyczne, muzyczne, origami,
czytelnicze )
- koła zainteresowań
- posiłki
- zabawy i gry stolikowe
SALE ŚWIETLICOWE
Przeważają tu takie formy
pracy jak :
• zabawa,
• gry,
• konkursy,
• warsztaty
• wycieczki, które
angażują całą osobowość
i energię dziecka.
UROCZYSTOŚCI ŚWIETLICOWE
Świetlica organizuje wiele
uroczystości
i imprez okolicznościowych :
• Dzień zdrowego jedzenia
• Przedstawienie teatralne z okazji
Mikołajek
• Spotkanie świąteczne dla
rodziców z występami uczniów
• Przedstawienie kukiełkowe dla
oddziałów przedszkolnych
• Dzień Babci i Dziadka,
• Piknik Rodzinny
ZAJĘCIA DODATKOWE NA ŚWIETLICY
Uczniowie uczestniczą w
bezpłatnych zajęciach
pozalekcyjnych:
 Kółko recytatorskie
 Zajęcia komputerowe
 Język migowy
 Język francuski
 Gry i zabawy dydaktyczne
 Kółko biblijne
 Gry planszowe i logiczne
STOŁÓWKA SZKOLNA
W naszej szkole
funkcjonuje stołówka
szkolna prowadzona
przez ajenta. Obiady
przygotowywane są na
miejscu. Są to obiady
domowe, dwudaniowe z
kompotem. Często
dodawany jest deser w
postaci owoców.
INDYWIDUALIZACJA PROCESU
NAUCZANIA I WYCHOWANIA
 zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
 specjalistyczna opieka pedagogiczna
 terapia logopedyczna
 zajęcia reedukacyjne
BIERZEMY UDZIAŁ
 w Rządowym programie wspierania organów
prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków
nauki, wychowania i opieki w klasach I – III „ Radosna
Szkoła” – dofinansowanie pomocy dydaktycznych do
miejsca zabawy w szkole.
NOWOCZESNA SALA ZABAW
MIEJSCE DO ZABAWY
BIERZEMY UDZIAŁ
 W programach Unii Europejskiej :
„ Mleko dla szkół ”
„ Owoce dla szkół ”
PRZYSTĄPILIŚMY
do Unijnego Programu Systemowego
„ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I – III szkół podstawowych”
LICZNE ZAJĘCIA DODATKOWE
ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA
UCZNIÓW
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
„ Kolorowe łapki” – zaj. plastyczne
„ Śpiewam i gram” – zaj. muzyczne
„ Sprawne rączki” – zaj. plastyczne z origami
„ Rozśpiewana nasza szkoła – zaj. muzyczne
„ Zabawa przez sztukę” – zaj. teatralne
„ I ja to potrafię”
ZAJĘCIA PRZYRODNICZE
„ Zaprzyjaźnij się z przyrodą”
„ Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi”
„ Z przyrodą na Ty” – koło ekologiczne
ZAJĘCIA MATEMATYCZNE
„ Uśmiechnięta matematyka”
„ Matematyka mój przyjaciel”
ZAJĘCIA SPORTOWE
„ Od zabawy do sportu”
„ Otwarte sale”
„ W zdrowym ciele zdrowy duch”
NASZA SZKOŁA OFERUJE
6- LATKOM W 1 KLASIE
 naukę przez zabawę z odejściem od systemu lekcyjnego
 pracownię komputerową
 spotkania z ciekawymi ludźmi
 współpracę z okolicznymi przedszkolami
 zabawy okolicznościowe z udziałem rodziców
 udział w licznych konkursach
 udział w apelach i uroczystościach szkolnych
 pikniki z rodzicami – „ Dzień Rodziny”
SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI
NASZA SZKOŁA ZAPEWNI 6 - LATKOWI
 opiekę dobrze przygotowanych nauczycieli
 dobór programów nauczania dostosowanych do
możliwości dziecka
 dobrze wyposażone zaplecze dydaktyczne
 przyjazny klimat i kameralność
 oddzielny pawilon tylko dla klas młodszych
 otwartą atmosferę umożliwiającą szybką adaptację
dziecka do warunków szkolnych
PAWILON KLAS NAJMŁODSZYCH
W naszej szkole
dysponujemy oddzielnym
pawilonem tylko dla
najmłodszych uczniów.
Znajdują się tam:
• sale lekcyjne kl. I -III
• oddziały przedszkolne
• sala do terapii
logopedycznej
• sala reedukacji
• sala j. angielskiego
• toalety
DLACZEGO WARTO POSŁAĆ
6 – LATKA DO SZKOŁY ?
Jak najwcześniejsze objęcie dziecka zorganizowaną
edukacją szkolną zapewni mu:
 szybszy rozwój
 wcześniejsze odkrycie jego talentów
 korygowanie ewentualnych deficytów
SZKOŁA DAJE SZANSE NA NOWE PRZYJAŹNIE !
ROZWIJA SAMODZIELNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ !
WYKORZYSTUJE NATURALNY ZAPAŁ DZIECKA DO
ZDOBYWANIA NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI !
ZAPRASZAMY RODZICÓW Z DZIEĆMI
DZIEŃ
 20
OTWARTY
lutego godz. 17.00 – spotkanie informacyjne dla Rodziców
( zapoznanie z Podstawą Programową, oferta szkoły )
 20 marca lub 24 kwietnia w godz. 16.30 – 18.30 –
spotkanie dla dzieci i Rodziców w naszej szkole ( spacer po szkole, prezentacja
podręczników, rozmowy z nauczycielami )
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
„Wszyscy pragniemy, aby dzieci
z radością szły do szkoły.
Chcemy, żeby było to miejsce,
z którego wyruszają poznawać, badać,
podziwiać i uczyć się rozumieć szeroki
świat …”
Dziękujemy za uwagę