Flik-9-Konsumenternas-Försäkringsbyrå

Download Report

Transcript Flik-9-Konsumenternas-Försäkringsbyrå

Konsumenternas Försäkringsbyrå - Ditt privata försäkringsskydd

FÖRSÄKRINGAR

Innehåll

• Konsumenternas Försäkringsbyrå – Vilka är vi och hur kan vi hjälpa dig som konsument?

• Ditt privata försäkringsskydd? ”Tänk på att”….

• www.konsumenternas.se

FÖRSÄKRINGAR

Konsumenternas Försäkringsbyrå Verksamhet

• • • • • Stiftelse som startade år 1979 Rådgivning, stadgarna säger ”… informera, vägleda och hjälpa konsumenter…” Kostnadsfri telefonrådgivning 0200-22 58 00 13 000 ärenden (2012) Fånga upp konsumentproblem

Huvudmän

• • • Finansinspektionen Konsumentverket Svensk Försäkring

FÖRSÄKRINGAR

Webbplatsen

Fokus på att informera om och jämföra olika försäkringars innehåll.

FÖRSÄKRINGAR

Olika försäkringar Socialförsäkring - Sjukdom - Pension - Dödsfall - Vård av barn Avtalsförsäkringar Privata försäkringar

- Sjukdom (AGS) - Pension (Tjänstepension) - Dödsfall (TGL) - Arbetslöshet - Arbetsskada -

Olycksfallsförsäkring

- Sjukförsäkring - Barnförsäkring - Pensionsförsäkring - Kapitalförsäkring

- Dödsfall

- Arbetslöshetsförsäkring - Sjukvårdsförsäkring - Hemförsäkring - Villaförsäkring - Fritidshus - Motorfordonsförsäkring - Reseförsäkring - Produktförsäkring - Djurförsäkring

FÖRSÄKRINGAR

Hemförsäkringar

• • Alla behöver omfattas av en hemförsäkring Basen oavsett boende • Hyresrätt – hemförsäkring • Villa – villahemförsäkring • Bostadsrätt – hemförsäkring och bostadsrättsförsäkring

FÖRSÄKRINGAR

Vad innehåller en hemförsäkring?

• Skydd för saker • Reseskydd • Rättsskydd • Ansvarsskydd • Överfallsskydd • Tilläggsförsäkringar - till exempel allrisk, olycksfall

FÖRSÄKRINGAR

Tänk på att…

• Se till att ha en hemförsäkring • Förvara inte kontanter hemma • Dokumentera med kvitton och foton.

• Stöld ersätts inte – om du släppt in gärningsmannen, eller lämnat ifrån dig nycklarna.

FÖRSÄKRINGAR

Vad kan jag göra?

Skaffa en Allriskförsäkring - plötslig och oförutsedd händelse Det finns hemförsäkringar som omfattar ”öppen stöld” för boende i servicehem/äldreboende.

Gruppförsäkring via kommunen eller organisationer (pensionärsorganisation)

FÖRSÄKRINGAR

Bilförsäkringar

1.

2.

3.

Trafikförsäkring – obligatorisk Halvförsäkring Vagnskada 1 + 2 + 3 = Helförsäkring + eventuell tilläggsförsäkring

FÖRSÄKRINGAR

Tänk på att…

Trafikförsäkring obligatorisk – dyrt att vara oförsäkrad Försäkring från dag ett.

Försäkra inte barnbarnets bil – försäkrat intresse.

FÖRSÄKRINGAR

Reseförsäkringar

Ett ambulansflyg från Asien kan kosta 800 000 kr och en dags intensivvård i USA ca 40 000 kr. Är du oförsäkrad får du stå för hela kostnaden själv.

UD betalar inte.

FÖRSÄKRINGAR

Reseförsäkringar ersätter

• • • • • • • Vårdkostnader vid akut sjukdom/ olycksfall Hemtransport Merkostnader Anhörigs resa Outnyttjad resekostnad/ Förseningar Bagageskador Ansvar/Rättsskydd/ Överfall

FÖRSÄKRINGAR

Tänk på att…

Reseskyddet i hemförsäkringen – bra grundskydd Endast akut sjukdom och olycksfall Teckna försäkring för hela restiden Ta med resekortet från försäkringsbolaget – ditt försäkringsbevis

FÖRSÄKRINGAR

Personförsäkring vuxen

• • • • • • Olycksfallsförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring Sjukvårdsförsäkring Sjukförsäkring Inkomstförsäkring Livförsäkring

FÖRSÄKRINGAR

Olycksfallsförsäkring vuxen

• Definition: kroppsskada, som drabbat dig ofrivilligt genom plötslig yttre händelse • • • Medicinsk invaliditet Vårdkostnadsersättni ng Dödsfallsbelopp

FÖRSÄKRINGAR

Tänk på att…

Ta reda på hur gruppförsäkringen gäller/förändras då du går i pension.

Ta också reda på hur försäkringen gäller för medförsäkrad i gruppförsäkring om medlemmen avlider eller uppnår slutålder för försäkringen.

Försäkringsbeloppet och ersättningar kan sänkas från en viss ålder.

FÖRSÄKRINGAR

Livförsäkring - dödsfallsförsäkring

• Du väljer försäkringsbelopp • Engångsbelopp betalas ut till insatta förmånstagare om den försäkrade dör under försäkringstiden.

• Det är viktigt att förmånstagaren vet att det finns en livförsäkring.

FÖRSÄKRINGAR

Tänk på att…

Avtalet gäller för ett år i taget och förlängs automatiskt, men längst till dess att den försäkrade uppnår en viss ålder.

Du kan få ut livförsäkringsbelopp från flera försäkringar.

FÖRSÄKRINGAR

Om försäkring på vår webbplats… www.konsumenternas.se