Kennsluefni um gerð rekstraráætlunar 2014

Download Report

Transcript Kennsluefni um gerð rekstraráætlunar 2014

Kynning á líkani 1
Rekstraráætlun 2014
Skref í gerð áætlunar
• Ákveðið umfang áætlunar
• Gerð spá um árið 2013
• Hringur 1
– Gerð launaáætlun fyrir 2014
– Gerð áætlun um annan kostnað
– Dreifing áætlunar á árið yfirfarin
• Hringur 2
– Heildartölur skoðaðar og sett inn fjármögnun
– Kostnaður lagaður að ráðstöfunarfé
• Sent til ráðuneytis og FJS
Ákveðið umfang áætlunar
• Bóka á tegundir eða safntegundir s.k. BÁR
tegundir
:Dæmi
– Tegund 5550 Bifreiðaverkstæði,
hjólbarðaverðstæði
• Eða
– Tegund A55500 Verkstæði og varahlutir
– Almenna reglan er að nota BÁR tegundir
Ákveðið umfang áætlunar
• Viðföng
– Stofnun
– Yfirviðfang
– Bókunarviðfang
• Þegar áætlun er skráð þarf hún að vera á
bókunarviðfang
• Það bókunarviðfang valið sem best fellur að
valinu
Viðfangsefni í áætlun
Áætlað á stofnun
Skiptir ekki máli á hva bókunarviðfang
áætlun er bókuð
Stofnun
19-999
Fjárlagaviðfang
101
19999-101
Skrifstofa
19999-101-01
Ýmis verkefni
19999-101-02
Fjárlagaviðfang
102
19999-102
Staður 1
19999-102-01
Áætlað á fjárlagaviðfang
Viðfang 101 skal bóka á 101-01 eða 101-02
Viðfang 102 á að bóka á 102-01 eða 102-02
Staður 2
19999-102-02
Áætlað á bókunarviðfang
Gerð er áætlun fyrir hvert viðfang og hún bókuð þar
Spá um niðurstöðu ársins 2013
• Spá gerð fyrir sama val og áætlun er gerð
– Stofnun
– Yfirviðfang
– Bókunarviðfang
• Keyrð FSG skýrslan
“Spá um niðurstöðu ársins
(Sjá leiðbeiningar á heimasíður FJS og í námsskeiðsgögnum)
– Tímabil í skýrslu skal velja 12-10
• Eða Spá um afkomu ársins
– Er að finna í GL skýrslum undir Rekstraryfirlit
Dæmi um skýrslu um 2013
Jan – okt eru rauntölur
Nóv er meðaltal jan – nóv
Des er meðaltal jan –nóv + 20%
Spá um afkomu ársins
Spá um afkomu ársins
• Tímabil t.d. 10-13
– Rauntölur fyrir 01-13 til og með 10-13
– Rekstraráætlun fyrir 11-13 til og með 12-13
– Rekstraráætlun allt árið, 01-13 til og með 12-13
• Stofnun/yfirviðfang/Viðfang
– S ein spá fyrir alla stofnunina
– Y spá fyrir hvert yfirviðfang
– V spá fyrir hvert og eitt bókunarviðfang (ef ekki er
til rekstraráætlun þá er spáin röng)
Leiðrétta spá
• Flytja yfir í Excel og uppfæra ef ástæða er til
– Ef kostnaður/tekjur fyrstu 10 mánuði var ekki í
góðu samræmi við áætlun
– Ef búist er við viðbótarkostnaði á í nóv eða des
• Gera áætlun um afkomu ársins 2013 og stöðu á
fjárheimildum
+/- Fjárheimild frá fyrra ári
+/- spá um (gjöld – tekjur) – fjárheimild ársins
Áætluð fjárheimild í lok árs
Áætlun unnin í Excel
• Áætlunarskjal sótt á www.fjs.is
• Skjalið er til fyrir 5, 10, 20 og 30 viðföng
• Skjalið opnað
Flokkun í Excelskjali
• Stýringarsíður
– Stillingar:
• Númer og nafn stofnunarr
• Númer og nafn deilda
• Stýribreytur vegna útreikninga
– Dreifireglur
• Settar inn dreifireglur sem notaðar eru við að dreifa
kostnaði á mánuði
Flokkun í skjali
• Launasíður
– Laun 1. Launakostnaður fyrir deild 1
– Laun x. Launakostnaður fyrir deild x
• Ferðakostnaður
– Ferðir erlendis reiknaðar út
• Rekstur 1-5 (1-10, 11-20, 21-30)
– Áætlunartölur og dreifing settar inn
– Launatölur sóttar í launasíður
– Tölur frá síðasta ári settar inn til samanburðar
Flokkun í skjali
• Yfirlit yfir stofnun
– Ýtar-yfirlit
• Safnar saman tölum úr rekstrarsíðum
– FJR dreifing
• Reiknar út dreifingu á mánuði og fjárlagategundir
• Sent til fjármálðaráðuneytis ef þarf
– Total til innsetningar
• Heildarsýn yfir stofun. Fjármögnun sett inn
• Sent til ráðuneyta til samþykktar (ef við á)
Gerð launaáætlun
• Launalistar eða önnur launagögn notuð
• Launaáætlun gerð á áramótaverðlagi
• Launaskjal er í þrem þáttum
– Föst reglubundin laun
– Óregluleg laun
– Bókun launa
Algengar villur
• Þegar áætlun er skilað á hún að vera á virku
bókunarviðfangi. Ef skilað er fyrir stofnun eða
yfirviðfang þarf að velja eitthvert viðfang þar
undir
• Ekki má áætla á sama viðfangið í tvígang því Orri
neitar að lesa inn þær færslur sem eru með sama
lykill (Viðfang-Tegund)
• Alls ekki má breyta samtölum í skjalinu Rekstur
því að skjalið er lesið inn eftir mánuðum en ekki
samtölum
Hvað er nýtt
• Hægt að áætla fyrir starfsmannakostnaði
• Sett inn í síðu “Rekstur”
• Tegundir 591%