Oplæg i KL om digitaliseringen og læreruddannelsen 05.10.11

Download Report

Transcript Oplæg i KL om digitaliseringen og læreruddannelsen 05.10.11

Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC,
Læreruddannelsen i Aarhus
• Udviklingsarbejder i læreruddannelsen
• Sølystskolen, N.Kochs Skole, Odder Kommune
• Didaktisk perspektiv på it og læringsmiljø:
computeren som et funktionelt læremiddel
(Hansen 2010)
• Mål: at udvikle relevante kompetencer hos
eleverne i et moderne informationssamfund
• Generaliseringer udledt af praksiserfaringer
Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC,
Læreruddannelsen i Aarhus
Nogle udfordringer for skolens praksis
• PISA 2009: Læsning og håndtering af
elektroniske tekster
• Skærmlæsning
• Informationssøgning
• ansigtsløs kommunikation
• Samarbejde i netværk
Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC,
Læreruddannelsen i Aarhus
• Multimodalitetsbegrebet
• Løvland (2010): tekster der kombinerer
meningsskabende enheder på forskellig måde
• Kress (2010): The world told (den temporale
afkodning)  the world shown (rummets logik
og den simultane afkodning)
Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC,
Læreruddannelsen i Aarhus
Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC,
Læreruddannelsen i Aarhus
Svar vi kan kigge efter:
• New London Group: New literacies
• Kompetencetilgang (DeSeCo)
• Principper for it-didaktisk design (Bundsgaard)
– Autentisk kommunikation
– Faglighed, ikke aktivisme
– Børn lærer i sociale relationer
– Udnytte nye organiseringsformer
Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC,
Læreruddannelsen i Aarhus
Digitaliseringen i skolen?
• Odder-projektet: iPads til alle skoleelever
– Mål: kommunikativ kompetence, interkulturel
kompetence samt bedre inklusion og motivation
• Udfordringer:
– Udvikle adækvat didaktik (påvirke fortællingen!)
– Lærernes ejerskab til læremidlet
– Indhold: Bliver det forlagenes eller lærernes
fagdidaktik?
– Læsning af e-bøger
Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC,
Læreruddannelsen i Aarhus
Læsning af e-Bøger på iPad
• E-bøger (på iPad) er multimodale (Jensen 2011)
• Design af læsning:
– Skrifttype, størrelse, retning, farve (betydningen af
udseendet)
– Valg af bog/bibliotekskultur i det virtuelle?
– Skellet ml. litteratur- og medieundervisning mindskes
– Større motivation hos svage læsere
– Mulighed for at inddrage elevernes livsverdener
Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC,
Læreruddannelsen i Aarhus
• Konsekvenser for læreruddannelsen:
En ny faglighed i skolen kræver udviklingen af
en ny didaktik i læreruddannelsen
Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC,
Læreruddannelsen i Aarhus
Udvikle undervisning
Arbejde med
digitale
læremidler
(analyse,
produktion
integration)
Nye udfordringer
for den studerende i
læreruddannelsen
Udvikle relevante
kompetencer, fx:
Kommunikationskritisk
kompetence, gennem
egen produktion
Udvikle didaktisk
refleksion
(især hvorforspørgsmålet!)
Organisere egen
viden og dele
med andre/
arbejde i netværk
Arbejde med nye
didaktikker:
-Elektronisk læsning
-Multimodalitet
Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC,
Læreruddannelsen i Aarhus
• Eksempler på it-didaktisk design i
læreruddannelsen…
Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC,
Læreruddannelsen i Aarhus
Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC,
Læreruddannelsen i Aarhus
Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC,
Læreruddannelsen i Aarhus
Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC,
Læreruddannelsen i Aarhus
•
•
•
•
Fokus på:
autentisk kommunikation
Faglige mål (retorik)
Læring i praksisfællesskabet
Undervisningens organisering
• Refleksion over de multimodale aspekter og
muligheder
Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC,
Læreruddannelsen i Aarhus
Sirene (2009)
En multimodal tekst i litteraturundervisningen
Fokus på multimodalitet og læsning
Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC,
Læreruddannelsen i Aarhus
Et Plug’n Play-album med musik,
mangategninger, traditionel tekst,
community/sociale medier!
Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC,
Læreruddannelsen i Aarhus
Interaktive assistenter
Fokus på didaktisk refleksion
Et eksempel:
• Udviklet af 2. årsstuderende (it-læremiddel
som mål)
• Anvendt af 1. årsstuderende (it-læremiddel
som middel)
 To slags læring samt feedback
Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC,
Læreruddannelsen i Aarhus
Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC,
Læreruddannelsen i Aarhus
Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC,
Læreruddannelsen i Aarhus
Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC,
Læreruddannelsen i Aarhus
• Blog – praktikkens blyant?
• Fagligt mål: didaktisk refleksion og analytisk
kompetence
• autentisk kommunikation og undervisningens
organisering
Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC,
Læreruddannelsen i Aarhus
Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC,
Læreruddannelsen i Aarhus
Netundervisning
• Hvad stiller vi op?
• Vision: Det digitaliserede dialogiske rum
• Eksempel: Blicher i cyberspace
• Fokus på
–
–
–
–
Faglige mål: tekstanalyse
autentisk kommunikation
undervisningens organisering
netværkskompetence
Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC,
Læreruddannelsen i Aarhus
Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC,
Læreruddannelsen i Aarhus
Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC,
Læreruddannelsen i Aarhus
Udvikle undervisning
Arbejde med
digitale
læremidler
(analyse,
produktion
integration)
Nye udfordringer
for den studerende i
læreruddannelsen
Udvikle relevante
kompetencer, fx:
Kommunikationskritisk
kompetence, gennem
egen produktion
Udvikle didaktisk
refleksion
(især hvorforspørgsmålet!)
Organisere egen
viden og dele
med andre/
arbejde i netværk
Arbejde med nye
didaktikker:
-Elektronisk læsning
-Multimodalitet
Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC,
Læreruddannelsen i Aarhus
• Det er læreruddannelsens udfordring
• Og så fordi det er sjovt!
Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC,
Læreruddannelsen i Aarhus
Referencer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bundsgaard, J., E. T. Christiansen, S.H. Flament, T. Hanghøj, R.F. Lorentzen, K.
Monrad, B. Poulsen og H. Rørbech (2009): Kompetencer i dansk, København:
Gyldendal
Bundsgaard, J., Misfeldt, M., Hetmar, V. (2011): ”Hvad skal der ske i skolen? Et bud
på en prototypisk situationsorienteret curriculum-logik” (in press)
Hansen, Thomas Illum (2010): ”It og medier i et læremiddelperspektiv” in:
Tidsskriftet Kvan 86
Jensen, Morten (2011): Læseoplevelse på iPad, eksamensopgave, DPU
Kress, Gunther (2003): Literacy in the New Media Age
Kress, Gunther (2010): Multimodality: a social semiotic approach to contemporary
communication, Routledge
Lorentzen, Rasmus Fink (2011): ”Genrefornyelse i ungdomslitteraturen –
Kompetencer og multimodale tekster” in: Henkel, A.G. et al.: Stjernebilleder 3,
København: Dansklærerforeningens Forlag
Maagerø, E., Tønnessen, E. S. (red.)(2009): At læse i alle fag, Aarhus: Klim
Mejding, J. (2011): PISA 2009, bind 3 – Læsning af elektroniske tekster, Kbh: DPU,
Aarhus Universitet
New London Group (1996):”A Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social
Futures”, Harvard Educational Review, Vol. 66, nr. 1
Thorlacius, Lisbet (2004): ”Visuel kommunikation på www” in: Digitale verdener –
de nye mediers æstetik og design, Gyldendal
www.rasmus-fink-lorentzen.dk
Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC,
Læreruddannelsen i Aarhus