Fit op maat

download report

Transcript Fit op maat

brugge.be
sodibrug
Fit op maat
Je wil graag wat meer bewegen, maar hoe start je
daarmee? Je wenst fit te blijven, en als het even
kan in het gezelschap van wat collega’s zodat jullie naast het werk goede contacten kunnen onderhouden… Je werkt naar een topprestatie op sportief
vlak en wil dit op een verantwoorde manier bereiken? Je bent op zoek naar gezonde ontspanning of
relaxatie? Of je wil aan je figuur werken en je kunt
daarin wat ondersteuning gebruiken?
Er zijn heel wat redenen om aan je vitaliteit te werken.
Een gezonde beweging, dat juichen we toe!
Sodibrug en de Sportdienst werken samen met Howest (= de
Hogeschool west-vlaanderen) aan een programma op maat voor
onze medewerkers. Wie dat wenst, kan in september vrijwillig
starten met een programma, waarbij studenten uit de professionele bacheloropleiding “sport en bewegen” met jou op weg gaan.
Je krijgt een student toegewezen die op zoek gaat naar een manier om aan jouw fitheidsbehoefte te beantwoorden.
Concreet
Als je graag aan je vitaliteit wenst te werken en open staat voor een nieuw project,
geef dan je naam en contactgegevens
door aan Sodibrug. Dit kan individueel, dit
kan met een groepje collega’s of zelfs met
een hele dienst…
Neem voor 22 september contact op met
Sodibrug op 050 44 96 05 of via [email protected]
brugge.be.
Vermeld bij inschrijving jouw naam en
voornaam + lidnummer.
De studenten van Howest nemen eind
september contact op met jou. Tijdens
een intakegesprek zoeken ze uit wat jouw
behoeften zijn. Daarna werken zij, onder
begeleiding van hun ervaren docenten,
een programma op maat uit (dat aansluit
op jouw persoonlijke sportbehoeften). Alle
sport- en begeleidingsmomenten zijn exclusief voor sodibrugleden. De tijd die je
eraan spendeert valt buiten de diensturen.
Riddersstraat 12, 8000 Brugge | www.brugge.be | t 050 44 96 06 | f 050 44 96 09 | [email protected]
openingsuren: maandag tot vrijdag 8.30 u. - 12.00 u. en 14.00 u. - 16.00 u.
voorzitter: Jos Demarest, schepen voor tewerkstellingsbeleid, sociale economie en personeelsbeleid