Sint-Godelieveabdij zoekt co-producenten

download report

Transcript Sint-Godelieveabdij zoekt co-producenten

detoekomstvanbrugge.be
DE TOEKOMST
VAN BRUGGE
Sint-Godelieveabdij
zoekt co-producenten
De Sint-Godelieveabdij werd recent in erfpacht
gegeven aan de Stad Brugge. Er wordt gezocht
naar initiatieven, bedrijven en projecten die invulling willen geven aan deze unieke site en mee
willen werken aan een duurzaam centrum in het
hart van de stad.
De Brugge Foundation zal fondsen zoeken om de
site te kunnen uitbouwen.
De abdij bestaat uit verschillende tuinen, kleine
en grotere ruimtes, kelders, zolders, een keuken,
lange kloostergangen, een kleine stadsboerderij,
een kapel en zoveel meer. Deze ruimten wachten
op creatieve ideeën van mensen en groepen die de
transitie in Brugge en daarbuiten willen inzetten.
Heb je een concreet idee? Verras ons met je projectvoorstel. Je kan alleen of samen met anderen
een projectvoorstel indienen.
Op 24 april 2016 om 10u30 organiseert de Toekomst van Brugge een atelier in de abdij, waar projectvoorstellen kunnen toegelicht worden en je andere kandidaten kan ontmoeten. We ontvangen de
volledige voorstellen dan graag tegen 17 mei 2016.
Op basis van de ingediende, goed uitgewerkte
voorstellen, gaan we met een deskundige jury
aan tafel zitten om de voorstellen te evalueren en,
waar nodig, de juiste combinaties te maken.
Criteria
De criteria waarop de jury zich zal baseren zijn
1. De mate waarin het projectvoorstel rekening
houdt of inspeelt op de eigenheid van de plek
en erin slaagt een hedendaagse her-taling
te maken van de abdij.
2. De transitiewaarde van het voorstel: Heeft
het project een grote impact op de omslag
naar een duurzame samenleving?
3. Het buurtversterkende of participatieve karakter. Wat is de meerwaarde voor de leefbaarheid van West-Brugge en Brugge?
4. Het internationale, innovatieve karakter. We
mikken op voorstellen die het verschil maken, die anders zijn, waar er nationaal en
internationaal ook financiering (via donaties
en legaten) voor kan gevonden worden. .
5. De complementariteit van het voorstel met
andere voorstellen en de mate waarin je samenwerkingen/kruisbestuiving met andere
gebruikers zal realiseren.
6. De mogelijke inpasbaarheid van de voorstellen in de dwingende randvoorwaarden van
brandweer en monumentenzorg
7. De financiële haalbaarheid of economische leefbaarheid.
Wie
De invulling van de site moet bijdragen tot de
transitie van Brugge en de ruime maatschappij.
We zoeken een slimme combinatie van innovatieve start-ups in deze sector, burgerinitiatieven,
educatieve of culturele projecten, buurtprojecten
of bestaande organisaties die iets nieuws willen
opstarten. Gebruikers zijn
• Creatieve en ondernemende mensen
en/of organisaties
• Open van geest
• Bereid om met anderen het gebouw te delen.
• Bereid om samen initiatieven te ontwikkelen.
• Je kan je alleen of als groep/collectief
kandidaat stellen
• Bestaande ondernemingen of organisaties
komen enkel in aanmerking indien er sprake is van een nieuw project dat buiten de
reguliere werking van de onderneming valt.
De abdij bestaat (onder meer) uit
• Een gelijkvloerse verdieping met een aantal grotere ruimtes, een voormalige refter,
… die bij voorkeur polyvalent ingevuld kunnen worden
• Een nieuwere en een historische keuken
• Een kapel met koor
• Heel wat kleinere kamers, studio’s, studentenkamers, … van 10-15m² op de eerste verdieping, echter alleen voor dagactiviteiten, niet voor verblijf wegens hiervoor
afgekeurd door brandweer
• Kelders en zolders
• Een binnentuin en twee grotere tuinen, onder meer bestaande uit moestuinen, een
vroegere boomgaard, ...
• Een (te renoveren) kleine stadsboerderij
Vergoeding
Om de werking, het onderhoud, de gemeenschappelijke kosten, … te kunnen bekostigen,
wordt aan alle gebruikers een aangepaste vergoeding gevraagd. Deze zal berekend worden op
basis van de activiteit, de oppervlakte en het soort
ruimte dat zal worden gebruikt.
Termijn
We zoeken initiatieven of projecten die in eerste
instantie een intrek kunnen nemen in de abdij. De
eerste tijdelijke bezetting zal vastgelegd worden
voor een jaar, nadien wordt geëvalueerd welke initiatieven zich verder kunnen ontwikkelen in de abdij.
Het is de bedoeling dat de gebruikers van het
gebouw meewerken aan het masterplan voor de
volledige site.
Kandidaatstelling
Op 24 april 2016 van 10u30 tot 12u organiseert de
Toekomst van Brugge een atelier in de abdij, waar
projectvoorstellen kunnen toegelicht worden en
je andere kandidaten kan ontmoeten. Inschrijving
via [email protected]
We ontvangen de volledige voorstellen
graag tegen 17 mei 2016 via
[email protected], met cc naar
[email protected] .
Wil je voor 24/4 een bezoek brengen aan de abdij?
Dat kan, contacteer [email protected]