Rijksoverheid presentatie

download report

Transcript Rijksoverheid presentatie

Operatie BRP
Waar staan we en waar
gaan we naar toe?
15 mei 2014
Wat vooraf ging …..
•
februari 2013: “winstwaarschuwing”
• februari – september 2013: analyses door Gartner
• omvang overschrijding
• hoe verder (scenario’s)
• oktober 2013 besluit minister:
Modernisering GBA realiseren volgens scenario
“Afronden nieuwbouw” (brief TK 28 oktober 2013)
Operatie BRP | 2
Implementatie van het besluit van de Minister
• Basis BRP Opleveringsplan
• Formeel vaststellen afbakening en inhoud
programma
• Gegevensmodel
• Uitwerking wetgeving
• Producten- en dienstencatalogus
• Lijst met te realiseren functies (“scope lijst” )
• Opstellen planning en begroting voor het
ontwikkeltraject
• Herijken besturing en bemensing
Operatie BRP | 3
Route
BRP Opleverplan
Stap 1: Ontkoppelen GBA
Stap 2: Verwerken GBA bijhoudingen
Stap 3: Leveren met de BRP
Stap 4: Verwerken BRP bijhoudingen
Stap 5: Einde GBA-stelsel
Operatie BRP | 4
Route
Productie
Stap 1: Ontkoppelen GBA
• ontkoppelen afnemende processen binnen
gemeenten van “eigen GBA”
• zaak voor gemeenten en hun leveranciers
• KING levert ondersteuning (workshop BGL.zip)
Operatie BRP | 5
Test
Route
Stap 2: Conversie en verwerken GBA bijhoudingen
Persoonslijsten
+ Baseline 1
Persoonslijsten
GBA-V
Oude datamodel
Controle
BRP
Nieuwe datamodel
Leveringen
Operatie BRP | 6
Route
Test
Stap 3: Leveren met de BRP (schaduwdraaien)
Persoonslijsten
+ Baseline 1
Persoonslijsten
GBA-V
Leveringen
GBA stijl
BRP
Leveringen
GBA stijl
Leveringen
BRP stijl en
StUF-BG stijl)
Controle
Operatie BRP | 7
Route
Productie
• Baseline 1
• Centralisatie
• Nieuwe datamodel
Einde stap 3: Uitzetten GBA-V
Persoonslijsten
+ Baseline 1
GBA-V
BRP
Leveringen
GBA stijl
Leveringen
BRP stijl en
StUF-BG stijl)
Operatie BRP | 8
Route
Productie
• Baseline 2
Stap 4: Bijhouden met de BRP
Persoonslijsten
+ Baseline 1
Bijhouding
obv processen
(incl. Baseline 2)
BRP
Leveringen
GBA stijl
Leveringen
BRP stijl en
StUF-BG stijl
Operatie BRP | 9
Route
Productie
Stap 5: Einde GBA stelsel
Persoonslijsten
+ Baseline 1
Bijhouding
obv processen
BRP
Leveringen
GBA stijl
Leveringen
BRP stijl en
StUF-BG stijl
Operatie BRP | 10
Randvoorwaarde
Cruciale voorwaarde voor succes is intensieve
samenwerking met:
•
BPR (neemt deel in programma)
•
gemeenten (expertgroepen en koplopers)
•
afnemers (expertgroepen en koplopers)
•
leveranciers (maandelijks overleg, testen, demo’s)
•
en natuurlijk de constructieve samenwerking tussen
partijen (BZK, BPR, programma, VNG, NVvB en VGS) in
de stuurgroep Operatie BRP
Operatie BRP | 11
Ondersteuning afnemers
•
Wat betekent deze aanpak en planning voor afnemers?
•
Welke ondersteuning mogen zij vanuit het programma
verwachten?
•
Informatie voor afnemers:
– Operatiebrp.nl
– Nieuwsbrief (abonneren via website)
– Demonstraties
Operatie BRP | 12
Operatie BRP
Vragen
Verwachtingen
Zie ook:
www.operatiebrp.nl