Rijksoverheid presentatie

Download Report

Transcript Rijksoverheid presentatie

Operatie BRP
Transitie Afnemers
Tanja Mundt
Coördinator Implementatie BRP
afnemers
Tribune Operatie BRP
4 december 2014
Afnemers sluiten aan in 2017 en 2018
‘Waarom zou ik dan nu al aan de slag moeten?’
‘Wat moet ik doen om aan te kunnen sluiten op de BRP?’
‘Kan ik al het werk uitbesteden aan mijn bewerker?’
Operatie BRP | 2
Aansluiten in 2017 en 2018, vanaf nu aan de slag!
2014
2015
2016
2017
2018
Oriënteren op de BRP &
Oriënteren
Bepalen aansluitstrategie
bepalen aansluitstrategie
Impactanalyse BRP op de eigen organisatie
Impactanalyse
Voorbereiden op de BRP
Adviseren/begeleiden afnemers bij impactbepaling/autorisaties
Uitvragen
aansluitstrategie
Opstellen
aansluitplanning
Afstemmen aansluitplanning/invoeringsrooster
Aansluiten afnemers
Operatie BRP/ Project Implementatie
Agentschap BPR
Afnemers
Operatie BRP | 3
Bepalen van uw aansluitstrategie
• Wat moet u doen om aan te sluiten op de BRP?
• Welke keuzes heeft u in de aansluiting op de BRP?
• In hoeverre bent u van plan wijzigingen aan te brengen
in uw aansluiting(en) op de BRP?
Operatie BRP | 4
Wat u moet doen om aan te kunnen sluiten op de BRP (1)
Burgerzaken
modules
GBA
Gemeente
BRP Bijhouden
GBA Bericht
verwerker
Gemeente
BRP
GBA-V
autorisatie
GBA–V
Full Service
BRP
autorisatie
Authenticatie
LO 3.X
GBA–V
Ad hoc
BRPXML
Diginetwerk
DIGINETWERK
Gebruikersnaam &
wachtwoord
DIGIKOPPELING
3.0
Digikoppeling
MET3.0
PKIO-CERTIFICAAT
Digimelding
DIGIMELDING
2.0 2.0
Terugmelden
Batch
GBAautorisatiebesluit
Geautoriseerde partij
Near
realtime
Authenticatie
BRPautorisatie
besluit
Geautoriseerde partij
Operatie BRP | 5
Wat u moet doen om aan te kunnen sluiten op de BRP (2)
Burgerzaken
modules
GBA
Gemeente
BRP Bijhouden
GBA Bericht
verwerker
Gemeente
BRP
GBA-V
autorisatie
GBA–V
Full Service
BRP
autorisatie
Authenticatie
LO 3.X
GBA–V
Ad hoc
BRPXML
BRPXML
Diginetwerk
Digimelding
2.0
Gebruikersnaam &
wachtwoord
Zelfbouwer?
Digikoppeling
3.0
Terugmelden
Batch
GBAautorisatiebesluit
Geautoriseerde partij
Near
NEAR
realtime
REALTIME
Authenticatie
BRPautorisatie
besluit
Geautoriseerde partij
Operatie BRP | 6
Wat u moet doen om aan te kunnen sluiten op de BRP (3)
Burgerzaken
modules
GBA
Gemeente
BRP Bijhouden
GBA Bericht
verwerker
Gemeente
BRP
GBA-V
autorisatie
GBA–V
Full Service
LO 3.X
BRP
BRP AUTORISATIE
autorisatie
Authenticatie
AUTHENTICATIE
GBA–V
Ad hoc
BRPXML
Diginetwerk
Digimelding
2.0
Gebruikersnaam &
wachtwoord
Digikoppeling
3.0
Terugmelden
Batch
GBAautorisatiebesluit
Geautoriseerde partij
Near
realtime
AUTHENTICATIE
Authenticatie
BRPBRP-AUTORISATIE
autorisatie
besluit BESLUIT
Geautoriseerde partij
Operatie BRP | 7
Wat u moet doen om aan te kunnen sluiten op de BRP (4)
Burgerzaken
modules
GBA
Gemeente
BRP Bijhouden
GBA Bericht
verwerker
Gemeente
BRP
GBA-V
autorisatie
GBA–V
Full Service
BRP
autorisatie
Authenticatie
LO 3.X
GBA–V
Ad hoc
BRPXML
Diginetwerk
Digimelding
2.0
Gebruikersnaam &
wachtwoord
Digikoppeling
3.0
Terugmelden
Batch
GBAautorisatiebesluit
Geautoriseerde partij
Near
realtime
Authenticatie
BRPautorisatie
besluit
Geautoriseerde partij
Operatie BRP | 8
Welke keuzes heeft u in de aansluiting op de BRP?
•
•
Nieuwe functionaliteiten, nieuwe gegevens, nieuwe diensten
Wijziging in uw aansluiting t.o.v. GBA-V
Administratieve handeling van
toegevoegde waarde in uw
processen?
Bij mutatielevering:
Near realtime verwerken?
Ad hoc bevraging i.p.v.
mutatielevering?
Bij mutatielevering:
Initiële vulling nodig na
aansluiting op BRP?
Enkele voorbeelden
Autorisatie voor formele
historie?
Nu via bewerker, op de BRP
niet? Of andersom?
Operatie BRP | 9
Aansluiten op de BRP via een bewerker
BRP
BRP autorisatie
Machtigen van
bewerker
Verantwoordelijk
Uitvoering
BRPXML
Diginetwerk
Aanpassen eigen
organisatie
Digikoppeling 3.0
Near
realtime
Bewerker
Afspraken met bewerker
!
Authenticatie
Bepalen
aansluitstrategie
BRP
autorisatiebesluit
Bepalen Impact
Geautoriseerde partij
Operatie BRP | 10
Waarmee vanaf nu aan de slag?
•
Oriënteren op de BRP
2014
2015
2016
2017
2018
Oriënteren op de BRP &
Oriënteren
bepalen aansluitstrategie
Bepalen aansluitstrategie
•
Bepalen aansluitstrategie
Impactanalyse BRP op de eigen organisatie
Impactanalyse
Voorbereiden op de BRP
•
In kaart brengen impact
BRP op uw organisatie
Adviseren/begeleiden afnemers bij impactbepaling/autorisaties
Uitvragen
aansluitstrategie
Opstellen
aansluitplanning
Afstemmen aansluitplanning/invoeringsrooster
•
Middelen reserveren
(begrotingscyclus)
Aansluiten afnemers
Informatie & materialen ter ondersteuning op:
http://www.operatiebrp.nl/homepage-afnemers
Operatie BRP | 11