Transcript vzor DLAŇ

princezná
papagáj
jabloň
dievča
loď
posteľ
zajac
labuť
sieť
NOMINATÍV singulár
NOMINATÍV plurál
jabloň
jablone
loď
lode
sieť
siete
labuť
labute
posteľ
postele
Podľa vzoru DLAŇ sa skloňujú podstatné
mená ženského rodu zakončené v
základnom tvare na spoluhlásku.
V genitíve jednotného čísla (sing.) a
v nominatíve množného čísla (pl.) majú
príponu –e.
SINGULÁR
PLURÁL
N
N
G ( od )
G ( od )
D
D
A
A
L (o)
L (o)
I (s)
I (s)
L E K Á R E Ň
P I
E S E Ň
K A S Á R E Ň
G A R Á Ž
V nedeľu sme sa vybrali do
Na lúke sa páslo stádo
V
.
.
sme vyhľadali všetky rýmy.
Po mori sa plaví veľa
.