Θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής ΣF=ma Δύναμη Επιτάχυνση (αίτιο) (αποτέλεσμα) Αν σε ένα σώμα μάζας m ασκείται συνισταμένη δύναμη ΣF τότε το σώμα αποκτά επιτάχυνση α η οποία Έχει την.

Download Report

Transcript Θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής ΣF=ma Δύναμη Επιτάχυνση (αίτιο) (αποτέλεσμα) Αν σε ένα σώμα μάζας m ασκείται συνισταμένη δύναμη ΣF τότε το σώμα αποκτά επιτάχυνση α η οποία Έχει την.

Θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής
ΣF=ma
Δύναμη
Επιτάχυνση
(αίτιο)
(αποτέλεσμα)
Αν σε ένα σώμα μάζας m
ασκείται συνισταμένη δύναμη ΣF
τότε το σώμα
αποκτά επιτάχυνση α
η οποία
Έχει την κατεύθυνση της συνισταμένης δύναμης
Είναι ανάλογη της συνισταμένης δύναμης (m=σταθερή)
Είναι αντιστρόφως ανάλογη της μάζας του (ΣF=σταθερή)
ΣF=mα
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
a
a
F
F
a
2a
F
2F
a
m
F
2m
a/2
F
Στη σχέση ΣF=mα
ο συντελεστής αναλογίας m
λέγεται αδρανειακή μάζα
και είναι το μέτρο αδράνειας του
σώματος.
Διερεύνηση της σχέσης ΣF=ma
Αν σε ένα σώμα
δεν ασκείται καμία δύναμη
ή ασκούνται δυνάμεις με συνισταμένη μηδέν
ΣF=0
τότε και η επιτάχυνση είναι μηδέν α=0
Το σώμα ή είναι ακίνητο
ή κινείται ευθύγραμμα και ομαλά.
(1ος νόμος του Νεύτωνα)
Αν σε ένα σώμα ασκείται
σταθερή συνισταμένη δύναμη ΣF
0
ίδιας κατεύθυνσης με την ταχύτητά του
υ
FΝ
α σταθερή
δύναμη ΣF σταθερή
w
το σώμα κινείται με σταθερή επιτάχυνση α
και κάνει ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση
0
Αν σε ένα σώμα ασκείται
σταθερή συνισταμένη δύναμη ΣF
0
αντίθετης κατεύθυνσης από την ταχύτητά του
υ
FΝ
α σταθερή
δύναμη ΣF σταθερή
w
το σώμα κινείται με σταθερή επιτάχυνση α
και κάνει ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση
0
Αν σε ένα σώμα ασκείται
μεταβαλλόμενη συνισταμένη δύναμη ΣF
FΝ
α μεταβαλλόμενη
δύναμη ΣF μεταβαλλόμενη
w
το σώμα κινείται με μεταβαλλόμενη επιτάχυνση α
και κάνει μεταβαλλόμενη κίνηση
Προσομοίωση του δεύτερου νόμου του Νεύτωνα
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=197&Itemid=32&catid=21
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ:
Κατερίνα Αρώνη
Φυσικός