Transcript BROUCI

NÁZEV ŠKOLY : ZŠ a MŠ Blatnice pod Sv. Ant.
AUTOR : Mgr. Jana Tomečková
NÁZEV : Přírodopis 6.roč. III/2-inovace a
zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
TÉMA : BROUCI
ČÍSLO PROJEKTU : CZ.1.07/1.4.00/21.3379
Anotace
Prezentace 18-brouci-žáci se seznámí s řádem
brouci, s jejich charakteristikou, hlavními
skupinami a jejich zástupci.
Autor, datum
Mgr. Jana Tomečková, 9.5.2013
Označení DUM
EU-OP VK_32_1/Pr_18
Očekávaný výstup
Znát základní informace o řádu brouci, vyjmenovat
základní skupiny, umět poznat jejich zástupce a
znát o nich zajímavosti z jejich způsobu života.
Druh učebního materiálu
Výukový materiál – prezentace MO PowerPoint
Vybavení, pomůcky
Počítač, dataprojektor
Vyučovací předmět
Přírodopis
Stupeň a typ vzdělání
základní vzdělání – druhý stupeň
Cílová skupina
žák, 11 - 13 let
Klíčová slova
Brouci, střevlíci, potápník, svižníci, světlušky,
hrobaříci, slunéčko sedmitečné, kovaříci, drátovci,
tesaříci, roháč, kůrovci, lýkožrouti, mandelinky,
zlatohlávci, chrousti, chrobáci
BROUCI
PŘÍRODOPIS 6. TŘÍDA
Brouci
První pár křídel je vyztužen chitinem- tvoří krovky, které
chrání druhý blanitý pár. Mají článkovaná tykadla.
Střevlíci – dravci, noční živočichové, vypouští čpavou tekutinu,
nelétají
Střevlík měděný
Střevlík fialový
Potápník vroubený – dravý vodní brouk, vzduch k dýchání nasává
pod krovky, při ohrožení vypustí jedovou tekutinu, velmi dravá je i
jeho larva
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10214729714-kapitolky-ohaveti/209572230550003-potapnik/
Svižníci – rychle se
pohybují, jsou draví i
jejich larvy
Světlušky – létá jen sameček,
v noci světélkuji pomocí
chemické látky – luciferin
https://www.youtube.c
om/watch?v=aeP9UB4x
OJM
Svižník polní
Hrobařík obecný – jsou
důležití, zahrabávají pod
zem těla uhynulých
živočichů, tam nakladou
vajíčka a zajistí tak potravu
pro larvy
Slunéčko sedmitečné –
je užitečné, hubí mšice,
produkují jedovatou
zapáchající tekutinu
https://www.youtube.co
m/watch?v=RMrBjD3B2_k
https://www.youtu
be.com/watch?v=u3qIea0kxE
Kovaříci – mají schopnost vyskočit s cvaknutím z polohy na zádech
opět na nohy, jejich larvy-drátovci žijí v půdě a ožírají kořínky
rostlin
kovařík obilní
drátovci
https://www.youtube.com/watch?feature=endscr
een&NR=1&v=vaF5YN8WPew
Tesaříci – štíhlé tělo a
dlouhá tykadla (delší než
tělo), larvy žijí často ve
dřevě
Tesařík největší
roháč – náš největší brouk,
sameček má velká kusadla,
slouží k boji s jinými samci
kůrovci a lýkožrouti – malí brouci, vyvíjí se v kůře nebo lýku stromůvyvrtávají charakteristické chodbičky –lýkožrout smrkový
mandelinky – býložraví brouci, larvy se vyvíjí na rostlinách
mandelinka bramborová
Vrubounovití
zlatohlávci- mají
kovově lesklé
zbarvení, létají se
zavřenými krovkami
Chrousti a chroustíci
– jsou býložraví,
létají večer, jejich
larvy-ponravy žijí
v zemi a živí se
kořeny rostlin
https://www.youtube.com/watch?v=
vrOFNoicijQ
chrobáci – kladou
vajíčka do trusu,
někteří z trusu
koulí kuličku
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
citace
FIALA, Miroslav. Střevlík měděný. In: Www.biolib.cz [online]. 2009 [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id115624/
ZICHA, Ondřej. Střevlík fialový. In: Www.biolib.cz [online]. 2010 [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://www.biolib.cz/cz/image/id349/
Potápník. In: Www.ceskatelevize.cz [online]. 2009 [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10214729714-kapitolky-o-haveti/209572230550003-potapnik/
Řád brouci. In: Www.gymta.cz [online]. 2012 [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://www.gymta.cz/kabinety/kab_biologie/videoatlas/hmyz/brouci1.html
KREJČÍK, Stanislav. Svižník polní. In: Www.biolib.cz [online]. 2003 [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id9608/
Světluška menší. In: Vkskaut.blog.cz [online]. 2007 [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://vkskaut.blog.cz/0706/svetluska-mensi
Světluška menší. In: Kolibos.rajce.idnes.cz [online]. 2004 [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://kolibos.rajce.idnes.cz/holometabola/#055-svetluska_mensi_-_svitici_samec.jpg
Hrobařík obecný. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001[cit. 2013-05-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hroba%C5%99%C3%ADk_obecn%C3%BD
BOHDAL, Jiří. Slunečko sedmitečné. In: Www.naturfoto.cz [online]. 2006 [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://www.naturfoto.cz/slunecko-sedmitecne-fotografie-1909.html
Hmyz Brouci slunéčko sedmitečné larva. In: Ucivo.webnode.cz [online]. 2008 [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://ucivo.webnode.cz/album/bezobratli/hmyz-brouci-slunecko-sedmitecne-jpg/
Hmyz Brouci kovařík obilní.jpg. In: Ucivo.webnode.cz [online]. 2008 [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://ucivo.webnode.cz/album/brouci/hmyz-brouci-kovarik-obilni-jpg/
Hmyz brouci kovařík obilní larvy drátovci. In: Ucivo.webnode.cz [online]. 2008 [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://ucivo.webnode.cz/album/brouci/hmyz-brouci-kovarik-obilni-larvy-dratovci-jpg/
BOHDAL, Jiří. Velký dub bock. In: Www.naturfoto.cz [online]. 2008 [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://www.naturfoto-cz.de/grosser-eichenbock-foto-9631.html
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Roháč obecný. In: Www.mezistromy.cz [online]. 2012 [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://www.mezistromy.cz/cz/hry-a-zabava/wallpapery
KRÁSENSKÝ, Pavel. Lýkožrout smrkový. In: Www.naturfoto.cz [online]. 2007 [cit. 2013-05-09].
Dostupné z: http://www.naturfoto.cz/lykozrout-smrkovy-fotografie-5563.html
http://www.naturfoto.cz/lykozrout-smrkovy-fotografie-5563.html
Kůrovec na Šumavě. In: Www.novinky.cz [online]. 2011 [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://www.novinky.cz/domaci/241566-kurovec-na-sumave-hyne-ve-velkem-zauradovaliparaziti.html
Lapač na kůrovce. In: Klatovsky.denik.cz [online]. 2008 [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://klatovsky.denik.cz/galerie/kurovec_kt0511_gal.html?mm=565439
Zvířata-mandelinky. In: Vkskaut.blog.cz [online]. 2006 [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://vkskaut.blog.cz/0610/zvirata-mandelinky
Zlatohlávek zlatý. In: Commons.wikimedia.org [online]. 2007 [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zlatohl%C3%A1vek_zlat%C3%BD.jpg
Chroust. In: Www.cojeco.cz [online]. 2003 [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=37445&s_lang=2
DOUBEK, Lubomír. Chrobák vrubounovitý. In: Www.nature-photogallery.eu [online]. 2012 [cit. 201305-09]. Dostupné z: http://www.nature-photogallery.eu/cz/foto/3239-chrobak-vrubounovity/
Chrobák velký. In: Atraktivnibiologie.upol.cz [online]. 2008 [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://atraktivnibiologie.upol.cz/docs/img/databaze/biologie_zivocichu/%C4%8Dlenovci/hmyz/slides/
chrob%C3%A1k%20velk%C3%BD-Pten%C3%AD,%2014.5.2005%20Ond%C5%99ej%20Proch%C3%A1zka.jpg
ANKA111. Glow worm(s) (Lampyris noctiluca). In: Www.youtube.com [online]. 2008 [cit. 2013-05-09].
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=aeP9UB4xOJM
PROTESTWANDERWEG. Totengräber. In: Www.youtube.com [online]. 2012 [cit. 2013-05-09].
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=RMrBjD3B2_k
INDALODEOZ. Incredible Insects. In: Www.youtube.com [online]. 2011 [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=vaF5YN8WPew
KARSTAD. Dung Beetle Dung Ball Battle. In: Www.youtube.com [online]. 2008 [cit. 2013-05-09].
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=vrOFNoicijQ