praktické informace k průběhu programu

download report

Transcript praktické informace k průběhu programu

Mentoring
pro začínající
vědkyně
a vědce
Kateřina Cidlinská
Národní kontaktní centrum – ženy a věda
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Národní kontaktní centrum – ženy a věda
Kdo jsme?
Cíle
• podpora genderové rovnosti v akademickém prostředí
• zlepšení postavení žen a mladých lidí ve vědě
Naše agenda
• Výzkum
• Rozvíjení diskusí na politické úrovni
• Podpůrné aktivity
Více na www.zenyaveda.cz
Základní koncepce našeho programu
Obecná definice mentoringu: proces, skrze nějž se dostává mladším a méně zkušeným lidem
podpory, rad a přátelství, který jim má umožnit nastartovat kariéru a uspět v pracovním životě
nebo ve studiu
Základní funkce: rolové modely/vzory, psychologická podpora, praktická pomoc
Koncepce našeho mentoringu
– Cílové skupiny:
• Mentees: post/doktorandi a post/doktorandky ze všech veřejných výzkumných
institucí a vysokých škol
• Mentoři: vědkyně a vědci na vyšší než postdoktorské pozici (z jiné instituce než
mentee)
– Formát:
• Individální spolupráce mentoringové dvojice mentor-mentee
• Skupinové aktivity pro mentees - kurzy profesního a osobnostního rozvoje
(kariérní poradenství, časový management, projektový management, prezentační
dovednosti, komunikační dovednosti)
– Oborově rozdělené skupiny
Proč mentoring pro začínající vědkyně
a vědce?
Naše motivace pro založení programu
– Velice nízké zastoupení žen mezi výzkumníky (27 %) X zastoupení žen mezi
studujícícmi
– Největší odliv žen z vědy – post/doktorská fáze
– Složitá situace začínajících vědců obecně
Cíl: podpora profesního rozvoje (post)doktorandek a (post)doktorandů,
pomoc s rozjezdem vědecké kariéry a ujasněním si jejího směřování
–
–
–
–
–
Pomoci identifikovat kariérní cíle a kroky, jak jich dosáhnout
usnadnit orientaci ve vědeckém kariérním systému
rozšířit profesní síť a možnosti uplatnění ve vědě
posílit vzájemnou výměnu zkušeností
podpořit sebevědomí
Rozdíl mezi vztahem mentorem a školitelem
– otevřenější vztah
– prospěšnost spolupráce s lidmi z jiných institucí
– jiné cíle než vztah školitele a studenta
Praktické informace – průběh I.
Délka jednoho ročníku programu: únor – prosinec
Do kdy podat přihlášku: 31. 1.
Jak se přihlásit?
– Přes formulář na webových stránkách programu
– Přístupové údaje do intranetu → vytvoření profilu
– Funkce intranetu
Začátek programu pro mentees: únorový workshop
(formulace individuálních mentoringových cílů a kroků,
jak jich dosáhnout → charakteristika mentora)
Praktické informace – průběh II.
Vytváření mentoringových dvojic = začátek programu pro mentory
– 2 cesty výběru mentorů:
1) výběr z přihlášených mentorů viditelných na intranetu (od konce ledna)
2) mentee si najde mentora samostatně
→ informuje koodrinátorku → ona osloví mentora a vysvětlí koncepci
programu
– Oslovení mentora: mentee pošle mentorovi svůj plán vytvořený během
úvodního worshopu a vysvětlí, proč si pro naplnění svých cílů vybral právě
jeho
– Úvodní schůzka mentee/ho a mentora
→ dohoda
Každý mentee by měl mít svého mentora nejpozději v dubnu
Praktické informace – průběh III.
Náplň programu: je na dohodě mentoringové
dvojice Kurzy budou rozprostřeny do celého
roku
Závěr programu:
– prosinec
– závěrečná evaluace formou dotazníku
– ne nutně konec spolupráce s mentorem
– možnost návštěvy kurzů s novým ročníkem
mentees
Na koho se obracet:
Kateřina Cidlinská
• [email protected]
• 222 222 322
• 728 026 891
Martina Fucimanová
• [email protected]
• 222 222 322
V případě zájmu přijdeme představit program na vaši instituci.
Tešíme se na spolupráci!