STROJNI JEZICI - visi programski jezici

Download Report

Transcript STROJNI JEZICI - visi programski jezici

STROJNI JEZICI
• Marija Bandić, Andrija Ćorluka, Vice
Kvesić
• Informatika-FMPOZ
• 19.11.2012.g.
UVOD
 Engl. Machine language, machine code
 Jezik koji računalo razumije
 Binarni oblik (0 i 1)
 Najniža moguća razina prikaza programa
 Vezan je samo za tu vrstu microprocesora
Primjer strojnog koda: 00011110
NAČIN RADA
 Radio je na principu ''ima napona-nema napona”
 Elektronički sklopovi
KORIŠTENJE
 Pisanje instrukcija je nepraktično
 Program je napisan mnemoničkim kodom
 Program za konverziju (asembler)
 Dvostepeni proces – pisanje i prevođenje
koda
ASEMBLER
 Daje potpunu kontrolu nad komponentama
 Od programera zahtjeva veliko znanje
 Manipulacija hardwerom
 Nije prenosiv na druge arhitekture
NAREDBE U ASEMBLERU
 Svaki binarni kod je zamjenjen slovima
 AND ra,rb,rc : računa se rb & rc; rezultat se
smješta u registar ra
 OR ra,rb,rc : računa se rb | rc; rezultat se
smješta u registar ra
 MOV ra,rb : sadržaj registra rb se kopira u
registar ra;ra=rb
 ADD ra,rb,rc : računa se zbroj rb+rc; rezultat se
smješta u registar ra
VIŠI PROGRAMSKI JEZICI
 Više naredbi strojnog ili asemblerskog
jezika se zamjenjuje se jednom naredbom
 Programer ne mora poznavati građu
računala
 Riješava se veliki broj problema
...
 FORTRAN – jedan od prvih jezika
 Java, Cobol, C++, Html, Basic, Pascal...
 Jezik namjenjen za učenje BASIC
 Inačice su mu: QBASIC, LOGO
 Najrasprostranjeniji je C++
Zastupljenost programski jezika u svijetu
Basic
30%
C++
40%
Fortran
10%
Pascal
20%
 Podaci nisu provjereni
Basic
Pascal
Fortran
C++
JEZIČNI PREVODITELJI
 Interpreteri
 Kompajleri
 Izvršni program
 Upitni jezici
ZAKLJUČAK
 Strojni jezik daje mogućnost boljeg
iskorištavanja memorije računala
 Mogućnost izravnog dijelovanja na
sklopovlje računala
 Veću brzinu izvođenja samog programa
PITANJA?!
Hvala na pažnji!! 