Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа Изчисляване на коефициент на триене по ур.

Download Report

Transcript Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа Изчисляване на коефициент на триене по ур.

Slide 1

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Преди началото
на работата с
изчислителните
модули е
необходима да
стартирате
програмата!

3

4

2

1

Понастоящем модулите са в
процес на тестване и не са
готови за пряко използване!

За
пълноценното
използване на модулите
е
необходимо
да
свалите от Мрежата и да
инсталирате на своя
компютър
програмата
SciLab, която се развива
и
разпространява
безплатно
от
INRIA
(French national institute
for research in computer

science and control).
Ако все още не
разполагате с програмата
SciLab, версия 4.2 може да
изтеглите от тук

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Първо

Щракнете върху текста в колона “Формат”

и продължете
с “Open”

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Второ

Ако имате инсталирана SciLab, на дисплея ще се появи
прозорецът на текстовия редактор

За посочените величини въведете
стойностите според Вашето задание

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Трето

Ако имате инсталирана SciLab, на дисплея ще се появи прозореца
на текстовия редактор

След като приключите,
натиснете “Load into Scilab” в
позиция “Execute” на менюто

За посочените величини въведете
стойностите според Вашето задание

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Четвърто

Намерете и активирайте работната среда на
програмата

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Пето

Ако всичко е наред, в работната среда на
програмата ще се извършат необходимите
пресмятания.

Ако прозорецът се окаже къс, програмата може
да попита дали да продължи.

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Пето

Просто потвърдете с “Y”

Y

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Пето

Резултатът ще се появи в
долния край на
прозореца


Slide 2

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Преди началото
на работата с
изчислителните
модули е
необходима да
стартирате
програмата!

3

4

2

1

Понастоящем модулите са в
процес на тестване и не са
готови за пряко използване!

За
пълноценното
използване на модулите
е
необходимо
да
свалите от Мрежата и да
инсталирате на своя
компютър
програмата
SciLab, която се развива
и
разпространява
безплатно
от
INRIA
(French national institute
for research in computer

science and control).
Ако все още не
разполагате с програмата
SciLab, версия 4.2 може да
изтеглите от тук

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Първо

Щракнете върху текста в колона “Формат”

и продължете
с “Open”

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Второ

Ако имате инсталирана SciLab, на дисплея ще се появи
прозорецът на текстовия редактор

За посочените величини въведете
стойностите според Вашето задание

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Трето

Ако имате инсталирана SciLab, на дисплея ще се появи прозореца
на текстовия редактор

След като приключите,
натиснете “Load into Scilab” в
позиция “Execute” на менюто

За посочените величини въведете
стойностите според Вашето задание

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Четвърто

Намерете и активирайте работната среда на
програмата

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Пето

Ако всичко е наред, в работната среда на
програмата ще се извършат необходимите
пресмятания.

Ако прозорецът се окаже къс, програмата може
да попита дали да продължи.

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Пето

Просто потвърдете с “Y”

Y

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Пето

Резултатът ще се появи в
долния край на
прозореца


Slide 3

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Преди началото
на работата с
изчислителните
модули е
необходима да
стартирате
програмата!

3

4

2

1

Понастоящем модулите са в
процес на тестване и не са
готови за пряко използване!

За
пълноценното
използване на модулите
е
необходимо
да
свалите от Мрежата и да
инсталирате на своя
компютър
програмата
SciLab, която се развива
и
разпространява
безплатно
от
INRIA
(French national institute
for research in computer

science and control).
Ако все още не
разполагате с програмата
SciLab, версия 4.2 може да
изтеглите от тук

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Първо

Щракнете върху текста в колона “Формат”

и продължете
с “Open”

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Второ

Ако имате инсталирана SciLab, на дисплея ще се появи
прозорецът на текстовия редактор

За посочените величини въведете
стойностите според Вашето задание

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Трето

Ако имате инсталирана SciLab, на дисплея ще се появи прозореца
на текстовия редактор

След като приключите,
натиснете “Load into Scilab” в
позиция “Execute” на менюто

За посочените величини въведете
стойностите според Вашето задание

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Четвърто

Намерете и активирайте работната среда на
програмата

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Пето

Ако всичко е наред, в работната среда на
програмата ще се извършат необходимите
пресмятания.

Ако прозорецът се окаже къс, програмата може
да попита дали да продължи.

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Пето

Просто потвърдете с “Y”

Y

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Пето

Резултатът ще се появи в
долния край на
прозореца


Slide 4

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Преди началото
на работата с
изчислителните
модули е
необходима да
стартирате
програмата!

3

4

2

1

Понастоящем модулите са в
процес на тестване и не са
готови за пряко използване!

За
пълноценното
използване на модулите
е
необходимо
да
свалите от Мрежата и да
инсталирате на своя
компютър
програмата
SciLab, която се развива
и
разпространява
безплатно
от
INRIA
(French national institute
for research in computer

science and control).
Ако все още не
разполагате с програмата
SciLab, версия 4.2 може да
изтеглите от тук

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Първо

Щракнете върху текста в колона “Формат”

и продължете
с “Open”

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Второ

Ако имате инсталирана SciLab, на дисплея ще се появи
прозорецът на текстовия редактор

За посочените величини въведете
стойностите според Вашето задание

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Трето

Ако имате инсталирана SciLab, на дисплея ще се появи прозореца
на текстовия редактор

След като приключите,
натиснете “Load into Scilab” в
позиция “Execute” на менюто

За посочените величини въведете
стойностите според Вашето задание

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Четвърто

Намерете и активирайте работната среда на
програмата

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Пето

Ако всичко е наред, в работната среда на
програмата ще се извършат необходимите
пресмятания.

Ако прозорецът се окаже къс, програмата може
да попита дали да продължи.

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Пето

Просто потвърдете с “Y”

Y

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Пето

Резултатът ще се появи в
долния край на
прозореца


Slide 5

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Преди началото
на работата с
изчислителните
модули е
необходима да
стартирате
програмата!

3

4

2

1

Понастоящем модулите са в
процес на тестване и не са
готови за пряко използване!

За
пълноценното
използване на модулите
е
необходимо
да
свалите от Мрежата и да
инсталирате на своя
компютър
програмата
SciLab, която се развива
и
разпространява
безплатно
от
INRIA
(French national institute
for research in computer

science and control).
Ако все още не
разполагате с програмата
SciLab, версия 4.2 може да
изтеглите от тук

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Първо

Щракнете върху текста в колона “Формат”

и продължете
с “Open”

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Второ

Ако имате инсталирана SciLab, на дисплея ще се появи
прозорецът на текстовия редактор

За посочените величини въведете
стойностите според Вашето задание

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Трето

Ако имате инсталирана SciLab, на дисплея ще се появи прозореца
на текстовия редактор

След като приключите,
натиснете “Load into Scilab” в
позиция “Execute” на менюто

За посочените величини въведете
стойностите според Вашето задание

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Четвърто

Намерете и активирайте работната среда на
програмата

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Пето

Ако всичко е наред, в работната среда на
програмата ще се извършат необходимите
пресмятания.

Ако прозорецът се окаже къс, програмата може
да попита дали да продължи.

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Пето

Просто потвърдете с “Y”

Y

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Пето

Резултатът ще се появи в
долния край на
прозореца


Slide 6

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Преди началото
на работата с
изчислителните
модули е
необходима да
стартирате
програмата!

3

4

2

1

Понастоящем модулите са в
процес на тестване и не са
готови за пряко използване!

За
пълноценното
използване на модулите
е
необходимо
да
свалите от Мрежата и да
инсталирате на своя
компютър
програмата
SciLab, която се развива
и
разпространява
безплатно
от
INRIA
(French national institute
for research in computer

science and control).
Ако все още не
разполагате с програмата
SciLab, версия 4.2 може да
изтеглите от тук

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Първо

Щракнете върху текста в колона “Формат”

и продължете
с “Open”

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Второ

Ако имате инсталирана SciLab, на дисплея ще се появи
прозорецът на текстовия редактор

За посочените величини въведете
стойностите според Вашето задание

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Трето

Ако имате инсталирана SciLab, на дисплея ще се появи прозореца
на текстовия редактор

След като приключите,
натиснете “Load into Scilab” в
позиция “Execute” на менюто

За посочените величини въведете
стойностите според Вашето задание

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Четвърто

Намерете и активирайте работната среда на
програмата

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Пето

Ако всичко е наред, в работната среда на
програмата ще се извършат необходимите
пресмятания.

Ако прозорецът се окаже къс, програмата може
да попита дали да продължи.

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Пето

Просто потвърдете с “Y”

Y

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Пето

Резултатът ще се появи в
долния край на
прозореца


Slide 7

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Преди началото
на работата с
изчислителните
модули е
необходима да
стартирате
програмата!

3

4

2

1

Понастоящем модулите са в
процес на тестване и не са
готови за пряко използване!

За
пълноценното
използване на модулите
е
необходимо
да
свалите от Мрежата и да
инсталирате на своя
компютър
програмата
SciLab, която се развива
и
разпространява
безплатно
от
INRIA
(French national institute
for research in computer

science and control).
Ако все още не
разполагате с програмата
SciLab, версия 4.2 може да
изтеглите от тук

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Първо

Щракнете върху текста в колона “Формат”

и продължете
с “Open”

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Второ

Ако имате инсталирана SciLab, на дисплея ще се появи
прозорецът на текстовия редактор

За посочените величини въведете
стойностите според Вашето задание

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Трето

Ако имате инсталирана SciLab, на дисплея ще се появи прозореца
на текстовия редактор

След като приключите,
натиснете “Load into Scilab” в
позиция “Execute” на менюто

За посочените величини въведете
стойностите според Вашето задание

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Четвърто

Намерете и активирайте работната среда на
програмата

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Пето

Ако всичко е наред, в работната среда на
програмата ще се извършат необходимите
пресмятания.

Ако прозорецът се окаже къс, програмата може
да попита дали да продължи.

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Пето

Просто потвърдете с “Y”

Y

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Пето

Резултатът ще се появи в
долния край на
прозореца


Slide 8

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Преди началото
на работата с
изчислителните
модули е
необходима да
стартирате
програмата!

3

4

2

1

Понастоящем модулите са в
процес на тестване и не са
готови за пряко използване!

За
пълноценното
използване на модулите
е
необходимо
да
свалите от Мрежата и да
инсталирате на своя
компютър
програмата
SciLab, която се развива
и
разпространява
безплатно
от
INRIA
(French national institute
for research in computer

science and control).
Ако все още не
разполагате с програмата
SciLab, версия 4.2 може да
изтеглите от тук

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Първо

Щракнете върху текста в колона “Формат”

и продължете
с “Open”

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Второ

Ако имате инсталирана SciLab, на дисплея ще се появи
прозорецът на текстовия редактор

За посочените величини въведете
стойностите според Вашето задание

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Трето

Ако имате инсталирана SciLab, на дисплея ще се появи прозореца
на текстовия редактор

След като приключите,
натиснете “Load into Scilab” в
позиция “Execute” на менюто

За посочените величини въведете
стойностите според Вашето задание

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Четвърто

Намерете и активирайте работната среда на
програмата

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Пето

Ако всичко е наред, в работната среда на
програмата ще се извършат необходимите
пресмятания.

Ако прозорецът се окаже къс, програмата може
да попита дали да продължи.

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Пето

Просто потвърдете с “Y”

Y

Курсова задача 1. Изчисляване на центробежна помпа
Изчисляване на коефициент на триене по ур. 1-14

Пето

Резултатът ще се появи в
долния край на
прозореца