Leon Zadurski to postać tragiczna. Był uczniem gimnazjum i harcerzem .

download report

Transcript Leon Zadurski to postać tragiczna. Był uczniem gimnazjum i harcerzem .

Leon Zadurski to postać tragiczna. Był uczniem gimnazjum i
harcerzem . Za działalność antyhitlerowską znalazł się w obozie w
Stutthofie. Przebywał tam od 24 sierpnia 1943 roku do 31 stycznia
1945 r. Zginął w Niestępowie podczas marszu śmierci.
Miał wówczas 22 lata.
Nasza drużyna została
założona 11 XII 1980r.
Nasze drużynowe:
•Do 1990r.-hm Irena Szlachetka
•Od 1990r.-phm Joanna Lewandowska
Każdego roku podczas święta Wszystkich świętych
pełnimy wartę honorową przy grobie patrona naszej
drużyny- dh Leona Zadurskiego .
Betlejemskie Światło Pokoju - coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania
przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie
Narodzenia Chrystusa w Betlejem..
Każdego roku nasza drużyna przekazuje Światełko mieszkańcom miasta na mszy
roratniej , uczniom szkół i przedszkoli na apelach wigilijnych , włodarzom miasta oraz
zaprzyjaźnionym zakładom pracy i instytucjom .