Publiczne Gimnazjum w Jo*cu

Download Report

Transcript Publiczne Gimnazjum w Jo*cu

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji
podsumowującej zespołową pracę uczestników
projektu edukacyjnego realizowanego
w Publicznym Gimnazjum w Jońcu
w roku szkolnym 2012/2013.
Projekt realizował zespół nauczycielski w składzie:
Halina Sumińska – nauczyciel historii
Agnieszka Lechman – nauczyciel plastyki i muzyki
Marzena Majewska - katecheta
Anna Ludwiczak – nauczyciel informatyki
Katarzyna Bauman – nauczyciel języka niemieckiego
Paweł Gościniak – nauczyciel języka angielskiego
Zdzisław Król – nauczyciel wychowania fizycznego
Projekt interdyscyplinarny
„Boże Narodzenie
- tradycje i zwyczaje w kraju i za granicą”
Cele projektu:
Cel ogólny:
Kultywowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem w Polsce, Niemczech, Rosji i Anglii.
Cele szczegółowe:
Uczeń:
 Kultywuje polskie tradycje: wystawiania jasełek, przygotowania stołu wigilijnego, śpiewania kolęd,
strojenia choinki
 Zna tradycje i słownictwo związane ze Świętami Bożego Narodzenia w Niemczech, Rosji i Anglii
 Zna i przygotuje tradycyjne potrawy wigilijne
 Potrafi wykonać ozdoby choinkowe, dekoracje i kart świątecznych
 Korzysta z różnych źródeł informacji
 Porównuje i wypowiada się na temat dawnych i współczesnych tradycji świąt bożonarodzeniowych
 Posługuje się językiem ojczystym w mowie i piśmie
 Rozwija swoje umiejętności manualne i własne zainteresowania
 Kultywuje tradycje zabaw na śniegu
 Planuje i organizuje pracę własną oraz w grupie
 Potrafi dokonać publicznej prezentacji efektów swojej pracy
Zadanie wykonało sześcioro uczniów pod kierunkiem mgr Marzeny Majewskiej.
Grupa zrealizowała projekt „Jasełka - Świąteczne
opowiadanie o szewcu Mateuszu”.
Uczniowie z wielkim zaangażowaniem poszukiwali ciekawego scenariusza jasełek.
Sami wybierali role, utożsamiając się z postaciami scenicznymi.
Wpłynęło to pozytywnie na motywację, by swoją postać zagrać jak najlepiej.
Uczniowie sami zaprojektowali scenografię. Przygotowali szkice na papierze,
a następnie malowali, kleili, mierzyli aż powstała ulica kamieniczek
oraz mieszkanie głównego bohatera - szewca Mateusza.
.
Każdy z uczniów przygotował dla siebie kostium, a niektórzy wykazali się
umiejętnościami krawieckimi szyjąc je własnoręcznie.
Jasełka zostały przedstawione w Dniu Szkolnych Projektów 20 grudnia 2012 roku
uczniom gimnazjum, ich rodzicom, nauczycielom i zaproszonym gościom.
Następnego dnia, przygotowane w projekcie gimnazjalnym przedstawienie,
obejrzały z wielkim zaciekawienie dzieci ze szkoły podstawowej.
Spektakl był wspaniałym wprowadzeniem do przeżycia spotkań opłatkowych
w klasach i świętowania Bożego Narodzenia w rodzinnych domach.
Przygotowanie wigilijnego stołu
Zadanie wykonało sześcioro uczniów pod kierunkiem mgr Haliny Sumińskiej.
Grupa zrealizowała projekt „ Przygotowanie tradycyjnej wieczerzy wigilijnej”.
Uczniowie zebrali informacje na temat tradycji i zwyczajów związanych
z polską wigilią i przygotowali prezentację multimedialną. Korzystając z zasobów
Internetu, dawnych ksiąg kucharskich i receptur zebranych od lokalnej ludności,
wybrali 12 przepisów potraw wigilijnych, które następnie sami przygotowali.
Na stole znalazły się dania z różnych regionów Polski. Była między innymi: śląska
moczka, podlaska kutia, śledzie po kaszubsku, mazowiecki barszcz czerwony
z uszkami itp.
Potrawy prezentowano na uroczyście nakrytym stole.
Przygotowując dekoracje stołu, uczniowie wzorowali się na wystawach, jakie widzieli
w czasie zwiedzania skansenu w Sierpcu i na obrazach zamieszczonych w Internecie.
Stare naczynia i ozdoby zebrali wśród społeczności szkolnej.
Podczas publicznej prezentacji uczniowie odczytali fragment
„Chłopów” W. Reymonta opisujący tradycyjną wieczerzę wigilijną na polskiej wsi
oraz urywek „Pamiętników czasów moich” J.U. Niemcewicza,
który opisywał wigilię na polskim dworze.
Po zakończeniu prezentacji wszystkich projektów, odbyło się spotkanie wigilijne,
gdzie można było degustować tradycyjne potrawy przygotowane przez
zespół projektowy.
Organizacja
XII Szkolnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek
Zadanie wykonała grupa w skład, której wchodziło pięć uczennic z klasy II.
Opiekunem była – mgr Agnieszka Lechman.
Grupa realizowała projekt: „ Jak przygotować szkolny przegląd kolęd i pastorałek?”.
Dziewczyny zorganizowały i przeprowadziły w Zespole Szkół w Jońcu
w dniu 18 grudnia 2012r. XII Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek.
Wykonanie uczestników przeglądu oceniało zaproszone
przez członków zespołu jury w składzie:
Wójt Gminy Joniec – Bogdan Maranowski,
Dyrektor Zespołu Szkół w Jońcu – Bożena Jaworska,
wicedyrektor – Teresa Sumińska,
nauczyciel muzyki – Grzegorz Bauman
Kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Jońcu -Benedykt Celian.
Przegląd poprzedzony został koncertem
kolęd w wykonaniu, zaproszonej specjalnie
na tę imprezę, Młodzieżowej Orkiestry Dętej
składającej się z uczniów naszej szkoły.
W przeglądzie wzięli chętni uczniowie z Zespołu Szkół w Jońcu.
I miejsce zajęła uczennica klasy I SP - Aniela Maj.
Ogłoszenie wyników przeglądu i wręczenie ręcznie wykonanych nagród, odbyło się
przy wtórze fanfar 20 grudnia 2012 roku w Dniu Szkolnych Projektów.
Zebrani mogli obejrzeć zdjęcia z przeglądu i zapoznać się z historią kolęd
zamieszczoną na kolorowej gazetce.
Zadanie wykonało sześcioro uczniów pod kierunkiem mgr Agnieszki Lechman .
Grupa zrealizowała projekt „ Dekoracje choinkowe tradycyjne i nowoczesne”.
Uczniowie zebrali informacje związane z tradycją ozdabiania drzewka
bożonarodzeniowego oraz symboliką ozdób choinkowych.
Przedstawili je w formie gazetki ściennej.
Jednocześnie przygotowali wystawę składającą się z 22 choinek.
Na choinkach znalazły się różnego rodzaju ozdoby własnoręcznie wykonane przez uczniów
- malowane ręcznie bombki, piernikowe ludziki, papierowe zabawki i łańcuchy, zabawki
z wydmuszek, malowane orzechy. Choinki były udekorowane ozdobami tradycyjnymi
takimi jak: czerwone i złote bombki, lameta, łańcuchy, lampki, jabłka
i plasterki suszonych pomarańczy.
Choinki były wykonane z różnych materiałów, takich jak: plastikowe butelki, krążki
tektury, pudełka od zapałek, pióra, makaron, kłosy zbóż, szyszki, gazety, cekiny,
wstążki, suszone owoce itp.
Galeria choinek cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród członków grupy
projektowej, ale również uczniów w różnym wieku, nauczycieli , rodziców i zaproszonych
gości. Była piękną dekoracją świąteczną naszej szkoły w dniu szkolnej wigilii.
Święta Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii
Zadanie wykonały uczennice pod kierunkiem mgr Pawła Gościniaka. Grupa
zrealizowała projekt „Jak obchodzi się Święta Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii? ”
Zadaniem nauczyciela była pomoc w zdobywaniu przydatnych i ciekawych informacji
związanych z w/w tematem. Uczniowie mieli udostępnione linki internetowe,
podręczniki i książki, w których można było znaleźć istotne i interesujące informacje
związane z obchodzeniem świąt przez Brytyjczyków.
Nauczyciel pomógł przygotować świąteczne babeczki „Rudolf”,
których konsumpcja odbyła się w dniu prezentacji projektu.
Przykładowy model tradycyjnego świątecznego cukierka
„Christmas Cracker” został przywieziony z Londynu, dzięki
czemu uczniowie wykonujący sami „Christmas Crackers”,
mogli wzorować się na oryginale.
Prezentacja projektu odbyła się w formie przekazu ustnego na temat typowych
zwyczajów bożonarodzeniowych w Wielkiej Brytanii.
Ustawiono też tablicę informacyjną na Sali gimnastycznej, gdzie zaproszeni goście
mogli obejrzeć wykonane przez uczniów przedmioty charakterystyczne dla
obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia na Wyspach Brytyjskich.
Dzięki przygotowaniu projektu uczniowie poszerzyli
w praktyczny sposób swoją wiedzę na temat
zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych
w Wielkiej Brytanii.
Nauczyli się również pracować w grupie
i wymieniać informacjami oraz doświadczeniami.
Zadanie wykonały cztery uczennice pod kierunkiem mgr Katarzyny Bauman.
Grupa zrealizowała projekt „Jak wyglądają Święta Bożego Narodzenia w Niemczech i Rosji”.
Zadaniem było zbudowanie makiety, której wyposażenie oddawało niemiecki
bożonarodzeniowy wystrój wnętrza oraz zgromadzone wokół tego słownictwo związane
z Bożym Narodzeniem. Uczniowie wykonali ją ze styropianu w kształcie państwa niemieckiego
i umieścili na niej niezbędne rekwizyty własnoręcznie robione lub gotowe. Dodatkowo zrobili
gazetkę „Tradycje i symbole związane z Bożym Narodzeniem w Niemczech.
Zorganizowano wystawę kart świątecznych
oraz życzeń w języku rosyjskim.
Umieszczone zostały informacje
dotyczące obchodzenia Świąt Bożego
Narodzenia w Rosji, które w czasie
projektu zostały odczytane po rosyjsku.
Od kartki świątecznej do sms-a
Zadanie wykonało pięć uczennic pod kierunkiem mgr Anny Ludwiczak.
Grupa zrealizowała projekt „Od pocztówki do sms-a.”
Dziewczęta wykonywały karty świąteczne wykorzystując różne techniki i materiały.
Wyszukiwały gotowe życzenia i układały własne. Zaprojektowały i wydrukowały
dyplomy na przegląd kolęd oraz zaproszenia na Szkolny Dzień Projektów klasy II
gimnazjum.
Uczennice zebrały informacje na temat technik plastycznych: kolaż, wycinanka
ludowa, quilling. Korzystając z zasobów Internetu i opracowań naukowych,
wykonały samodzielnie kartki, które podarowały emerytowanym nauczycielom,
pracownikom naszej placówki i Przyjaciołom Szkoły .
W dniu projektu członkowie zespołu zaprezentowali wykonane własnoręcznie kartki
i omówili wykorzystane techniki.
Karty można było oglądać na wystawie „Od pocztówki do sms-a”.
Później wraz z życzeniami zostały dostarczone do adresatów.
.
Podczas ogłoszenia wyników XII Szkolnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek uczennice
wręczyły dyplomy wcześniej przez siebie wykonane.
Kultywowanie tradycji zabaw na śniegu
Zadanie wykonało pięcioro uczniów pod kierunkiem mgr Zdzisława Króla.
Grupa zrealizowała projekt „ Sporty zimowe i zabawy na śniegu”.
Zadaniem było zapoznanie uczniów z różnorodnością sportów zimowych,
możliwością ich podziałów na grupy tematyczne (sporty olimpijskie, ekstremalne,
dla niepełnosprawnych ) oraz możliwości ich uprawiania w najbliższej okolicy
(wskazanie źródeł poszukiwania tych sportów np. internet czasopisma, książki ).
Zabawy na śniegu - zorganizowano wyjście na sanki, zabawę w śnieżki
i lepienie ze śniegu oraz wyjazd na lodowisko.
Dodatkowo nauczyciel przystąpił do grupy morsów i własnym przykładem udowodnił
możliwość ekstremalnych zabaw zimowych, powiązanych z hartowaniem organizmu.
Odzwierciedleniem działań z uczniami były trzy gazetki tematyczne
i makieta wykonane przez uczniów pod kontrolą nauczyciela.
Publiczna prezentacja projektu odbyła się 20 grudnia 2012 roku na sali gimnastycznej.
Uczestniczyli w niej uczniowie Publicznego Gimnazjum, ich rodzice, nauczyciele,
pracownicy szkoły, władze gminy i inni zaproszeni goście.
Wszystkie zadania projektowe zostały na forum publicznym przedstawione,
a cele projektu zrealizowane.
Taka forma prezentacji projektu, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem
u odbiorców, niezależnie od wieku, potwierdzając słuszność wyboru tematu.
Praca nad projektem lokalnym wymogła współpracę między nauczycielami
opiekującymi się poszczególnym zespołami projektowymi,
co pozytywnie wpłynęło na finalny efekt prezentacji.
Rolę koordynatora Szkolnego Dnia Projektów przyjęła wychowawczyni klasy II,
która wraz z wychowankami przygotowała plan przebiegu publicznej prezentacji.
Podsumowaniem wiadomości przekazanych podczas prezentacji
projektu był quiz przeprowadzony wśród publiczności.
Zarówno Pan Wójt, Pani Dyrektor, przedstawiciele rodziców
i uczniów, prawidłowo udzielali odpowiedzi na pytania
związane z Bożym Narodzeniem i nagrodzeni zostali
upominkami wykonanymi własnoręcznie przez uczniów.
Zwieńczeniem wszystkich działań projektowych
i podsumowaniem Szkolnego Dnia Projektów,
było wigilijne spotkanie uczniów realizujących
projekt, ich rodziców, nauczycieli i zaproszonych
gości, na którym składano sobie życzenia, dzielono się
opłatkiem, śpiewano kolędy i degustowano przygotowane
dania wigilijne. Uczniowie zostali obdarowani
na pamiątkę świątecznymi upominkami.
Informacja o realizowanym przez klasę II projekcie świątecznym w roku
szkolnym 2012/2013, znalazła się w kronice szkolnej i na stronie internetowej.
Nasz Szkolny Dzień Projektów, opisała również powiatowa gazeta
„Płońszczak” w numerze, który ukazał się 3 stycznia 2013 roku.
Pozwoliło to na promocję działań szkoły w środowisku lokalnym.
Podsumowując należy stwierdzić, że wszyscy wykonawcy projektu wywiązali się ze swoich
obowiązków, przez co zwyczaje i tradycje Bożego Narodzenia będą niezapomniane
i kultywowane w naszych domach.
Wnioski i refleksje
Praca nad projektem dała dużo radości zarówno uczniom jak i nauczycielom.
Temat, który wybraliśmy okazał się bardzo trafny i cieszył się dużym
zainteresowaniem, nie tylko realizujących go uczniów i nauczycieli.
W pierwszych dniach maja zadzwoniła do naszej szkoły nauczycielka ze szkoły
w Siemiątkowie gratulując projektu, o którym dowiedziała się z lokalnej prasy.
Jednocześnie poprosiła o udostępnienie materiałów. Fakt ten świadczy, że należy
takie działania podejmować.
Dzień projektów okazał się świętem ogólnoszkolnym. Wystawy choinek, kart
świątecznych, makiety, gazetki, jasełka czy konkurs kolęd, obejrzeli wszyscy
uczniowie naszej szkoły oraz rodzice i zaproszeni goście.
Według uczniów klas gimnazjalnych, projekt działania lokalnego cieszy się
większym zainteresowaniem niż projekty badawcze realizowane w poprzednich
latach i takie chcieliby w przyszłości realizować.
Ten uroczysty dzień na pewno wszystkim na długo utkwi w pamięć,
a tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe będą z pieczołowitością kultywowane
w naszych polskich domach.