Nauda un mēs Madara un Rolfs • Vecāki iedeva bērniem 2 monētas. • Madara palīdzēja brālim atpazīt ciparus un attēlus uz monētām. • Abi bērni.

download report

Transcript Nauda un mēs Madara un Rolfs • Vecāki iedeva bērniem 2 monētas. • Madara palīdzēja brālim atpazīt ciparus un attēlus uz monētām. • Abi bērni.

Nauda un mēs
Madara un Rolfs
• Vecāki iedeva bērniem 2 monētas.
• Madara palīdzēja brālim atpazīt ciparus un
attēlus uz monētām.
• Abi bērni gribēja uzzināt par naudu vairāk.
Mācies ar viņiem kopā arī tu!
Iepazīsti Latvijas naudu!
1 lats
Latvijas lielais .....................
valsts ģerbonis
1 lats
Uzzīmē!
lasis dzīvo:
lasi izmanto:
Mini mīklas!
• Kas tek dienu un nakti?
• Maza, maza māsiņa –
Simts dukātu mugurā.
• Domā, lec un pagaida,
Muti plāta, nerunā.
/Latviešu tautas mīklas/
Iepazīsti Latvijas naudu!
2 lati
Latvijas valsts
lielais ģerbonis
......................
2 lati
Uzzīmē!
gotiņa ēd:
gotiņa mums dod:
Mini mīklas!
• Četri mazi avotiņi
Zem viena kalniņa.
• Dzeltena gotiņa, rūgts pieniņš.
• Visi mani min, bet tomēr godina.
/Latviešu tautas mīklas/
Iepazīsti Latvijas naudu!
1, 2, 5, 10 un 20 santīmu
Latvijas mazais • saulītes zīme
valsts ģerbonis • darba cēliena simbols –
no saulītes līdz saulītei
pieci pusloki
1, 2, 5, 10 un 20 santīmu
Uzzīmē!
sauli no rīta:
sauli vakarā:
Kādi ir tavi darbiņi pa dienu?
Mini mīklas!
• Kas par visu augstāks?
• Kas ir viskarstākais dabā?
• Trīs olektis garš, i poga galā.
(1 OLEKTS = 2 pēdas = 24 collas =53,75 cm)
/Latviešu tautas mīklas/
Iepazīsti Latvijas naudu!
50 santīmu
Latvijas valsts
priedes stāds
mazais ģerbonis
50 santīmu
Uzzīmē!
kur priede aug:
priedi izmanto:
Mini mīklas!
• Liela, gara māmiņa,
Simtu adatu mugurā.
• Kapeika uz kapeikas,
Naudas ne graša.
• Vai bij ziema vai vasara,
Zaļi svārki mugurā.
/Latviešu tautas mīklas/
Iepazīsti Latvijas naudu!
Latvijas valsts
Latvijas valsts
mazais ģerbonis lielais ģerbonis
• Kādus vēl Latvijas valsts simbolus
tu zini?
Papīra naudas zīmes –
5, 10, 20, 50, 100 un 500 latu
Daugava
kuģis
sena
latviešu
sēta
ozols
tautu
meita
Krišjānis Barons –
tautasdziesmu vācējs
Par kuru naudaszīmi stāsta
tautasdziesma?
1.
Liela vētra lielījās
Ozolam zarus lauzt.
Stāvi stalti, ozoliņ,
Laid vējiņu caur zariem.
2.
Māte auda zēģelīti,
Tēvs darīja laiviņu.
Nu es iešu jūriņā
Ar ziemeli dauzīties;
Ziemeļam baltas putas,
Man ir balta zēģelite.
5 lati
10 latu
20 latu
50 latu
100 latu
500 latu
/Latviešu tautasdziesmas/
1 lats ar īpašu zīmējumu
1.
2.
1.5.
3.
4.
6.
7.
8.
• Izvēlies vienu monētu! Kas uz tās
attēlots?
• Par ko stāsta monētas zīmējums?
1.9.
Uzzīmē savu īpašo 1 lata monētu!
viena puse
otra puse
• Kāpēc izvēlējies tieši tādu zīmējumu?
Kur izmanto naudu?
lai sakrātu nākotnei
lai samaksātu par
izklaidi un citiem
pakalpojumiem
lai samaksātu par preci
Ar kuru naudu var nopirkt vairāk?
• Apvelc aplīti tai naudas zīmei, ar kuru var
nopirkt vairāk preču veikalā!
1.
?
2.
?
3.
?
Naudas īpašības
Izdomā un uzzīmē!
Kas ir smagāks
par
•1.Izdomā
un uzzīmē!
2. Kas lielāks par
monētu?
3. Kas ātrāk var
sabojāties par monētu?
4. Kas saldāks par
monētu?
monētu?
Naudas īpašības
Madaras zīmējumi:
Kas ir smagāks
par
•1.Izdomā
un uzzīmē!
2. Kas lielāks par
monētu?
3. Kas ātrāk var
sabojāties par monētu?
4. Kas saldāks par
monētu?
monētu?
«Kas gudrs, tam padoms»
Reiz dzīvojis vīrs, kas bija daudz
dzirdējis par skolu labumiem. Kas ejot
skolā, tas varot tikt gudrs un bagāts.
Kādu dienu vīrs arī apņēmies iet uz
skolu. Skolotājs pieņēmis. Vīrs sēdējis
starp citiem skolēniem un nemaz
neklausījies uz zēnu zobgalībām – tikai
lasījis savu grāmatu.
Tā katru dienu vīrs soļojis uz skolu.
/ Latviešu tautas anekdote/
Kādu dienu lielkungs vedis no pilsētas
naudu mājās, bet ceļā tā izkritusi. Vīrs
gājis no skolas pa to pašu ceļu un naudu
atradis. Tagad viņš uz skolu negājis, jo nu
bijis bagāts, tātad savu mērķi sasniedzis.
Kungs pavēlējis izsludināt baznīcā, vai kāds nav naudu
atradis. Vīrs godīgi arī pieteicies.
«Kad tad tu, mans bērns, to naudu atradi?» prasījis
mācītājs.
«Toreiz, kad es skolā gāju!» vīrs atbildējis.
«Tad tā nav mūsu lielkunga nauda, mans bērns, tu
vari iet uz mājām!» noteicis mācītājs.
/Latviešu tautas anekdote/
Secinājumi
• Nauda – lieta, ko izmantojam,
lai kaut ko nopirktu.
TAVAS
DOMAS
Izmantotā literatūra
•
•
•
•
•
Latviešu tautas joku pasakas. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1997.
Arājs, K. Kas gudrs, tam padoms. – Rīga: Zinātne, 1971.
Kronenbergs, A. Pieci kaķi. – Rīga: Liesma, 1978.
Daniela, B. Loģiskās prāta spēles. – Rīga: Kontinents, 1992.
Graubiņa, A. Balti āriņi, melni jēriņi, gudram ganiņam izganīt.
– Rīga: Liesma, 1970.
• Diķe, V., Krieviņš, V. Es, ģimene, pasaule. – Rīga: RaKa, 19982000.
• Attēli no http://www.clker.com/
Zīmējumu autors : Jānis Taurens, Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas
vidusskolas audzēknis