תקופת מלכות שלמה

Download Report

Transcript תקופת מלכות שלמה

‫• שם‪:‬‬
‫שלמה המלך‬
‫• שם אביו‪:‬‬
‫דוד בן‪-‬ישי‬
‫• שם אימו‪:‬‬
‫בת שבע‬
‫• שבט‪:‬‬
‫יהודה‬
‫• שנות מלכות‪ 40 :‬שנה‬
‫• אירועים מרכזיים בחייו‪:‬‬
‫‪ o‬הכתרה למלך‬
‫‪ o‬משפט שלמה‬
‫‪ o‬בניית בית מקדש‬
‫‪ o‬ביקור מלכת שבא‬
‫‪ o‬חטאי שלמה‬
‫‪ o‬מרד ירבעם בשלמה‬
‫‪ o‬מות שלמה‬
‫‪ ‬חכם‬
‫שלמה היה חכם‪ ,‬טוב לב ונבון שיודע להבדיל בין טוב לרע‪ ,‬הוא כתב המון שירים‪ ,‬הוא ידע לדבר עם חיות ועם העצים‪.‬‬
‫‪ ‬מאמין בה' ומקיים חוקים ומצוות ה'‬
‫חכם" ‪:‬‬
‫ציטוט ל‬
‫וקיים את מצוותיו וחוקותיו בכך שבנה את בית המקדש שזה מקום לה' כדי שאחרים יוכלו גם לדבוק‬
‫האמין"בה'‬
‫שלמה‬
‫בדת‪ .‬הוא קיים את מצוות ה' –ה' אמר לדוד שבנו יבנה את בית המקדש ולא הוא כי ידיו מגואלות בדם‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לעבדך ‪:‬לב שומע ולשפוט את עמך ולהבין בין טוב לרע כי מי‬
‫ונתת‬
‫• "‬
‫אהב נשים"‬
‫ציטוט ל"‬
‫הכבד בזה‬
‫לשפוט‬
‫• "יוכל‬
‫נוכריות‪"...‬רבות ואת בת פרעה‪ ,‬מואביות‪,‬‬
‫עמך‪,‬נשים‬
‫אתאהב‬
‫שלמה‬
‫והמלך‬
‫מתוחכם‬
‫מלכים א'‪ ,‬פרק ג'‪ ,‬פסוק ט')‬
‫(‬
‫אדומיות"‪:,‬צידוניות‪,‬חיתית‪".‬‬
‫בה'‬
‫משפט "‬
‫ציטוט" ל‬
‫עמוניות‪:,‬‬
‫נחוש"‬
‫ציטוט ל‬
‫הוא הורה על משרתיו שיביאו‬
‫שפט את שתי הנשים בצורה חכמה ומתוחכמת‪.‬‬
‫מאמיןשלמה‬
‫שלמה"‪,‬‬
‫מתוחכם‪-‬ב"‬
‫ארזים על‬
‫כחול אשר‬
‫ורחב לב‬
‫מאוד‪,‬‬
‫חוכמה‬
‫והנניה'‬
‫חרב ""ויתן‬
‫•‬
‫האמת‬
‫הרבהמהן את‬
‫לשלמה דרך חכמה‬
‫התינוק לשניים‬
‫שיחתוך את‬
‫אלוהי‬
‫לבנות ה'‬
‫בית‪ .‬זולשם‬
‫לבנות‬
‫אמר‬
‫ויכרתו)‬
‫פסוק א'‬
‫בית‪.‬יא‬
‫ואתהפרק‬
‫מלכים א'‪,‬‬
‫ותבונה (‬
‫ואתליכל חשק‬
‫צווה'‪,,‬המלך‬
‫ואת‬
‫‪'...‬‬
‫להוציאה‬
‫בית‬
‫את‬
‫שלמה‬
‫ככלות‬
‫ואמר ויהי‬
‫לו •• "‬
‫‪"...‬‬
‫שפת הים‬
‫לך ככל אשר‬
‫עבדייך‬
‫לעשותעם‬
‫ועבדי יהיו‬
‫הלבנון‪,‬‬
‫מן‬
‫אתןא')‬
‫עבדייךפסוק‬
‫ושכר פרק ט'‪,‬‬
‫מלכים א'‪,‬‬
‫‪( "...‬‬
‫אשר חפץ‬
‫שלמה‪,‬‬
‫(מלכים א'‪ ,‬פרק ה'‪ ,‬פסוק ט')‬
‫‪ ‬אהב נשיםתאמר‪"...‬‬
‫מתוחכם"‬
‫אהב ל"‬
‫ציטוט‬
‫נוכריות ‪:‬רבות מאוד‪ ,‬וזה מוכיח על מספר נשותיו‪ .‬בגלל זה יש לו קשרי ידידות בהמון ארצות‪.‬‬
‫נשים‬
‫שלמה‬
‫(מלכים א'‪ ,‬פרק ה'‪ ,‬פסוקים י"ט‪-‬כ')‬
‫• " ויאמר המלך‪ :‬קחו לי חרב ויביאו החרב לפני המלך‪ .‬ויאמר המלך גזרו‬
‫‪ ‬נחוש את הילד החי לשניים‪ ,‬ותנו את החצי לאחת‪ ,‬ואת החצי לאחרת ‪"...‬‬
‫נחוש בדעתו לסיים את הבניה‪.‬‬
‫אותו'‪ .,‬הוא לא‬
‫לבנות‬
‫הרבה‬
‫והיה"ה)‬
‫וויתרד‪ ,‬כ‬
‫פסוקים כ"‬
‫פרק ג‬
‫שניםא'‪,‬‬
‫מלכים‬
‫בתקופת בניית בית המקדש‪ ,‬שלקחה לשלמה (‬
‫שלמה תרם מאוד לישראל בכך‪:‬‬
‫• הוא בנה את בית המקדש הראשון‪.‬‬
‫• הפך את ארץ ישראל מארץ דלה לארץ עשירה ולמרכז של ארצות האזור‪.‬‬
‫• הוא בנה ערי מבצר על דרכים חשובות ‪.‬‬
‫• שלמה הכניס גם חידוש בצבא וארגן חיל מרכבות וחיל פרשים‪.‬‬
‫• הביא עבודה ופרנסה לעמו ישראל‪.‬‬
‫• הביא שלום עם העמים השכנים‬
‫חטאיו של שלמה היו‪:‬‬
‫‪ ‬התחתן עם נשים נוכריות רבות למרות שה' אמר לא להתחתן עם הגויים‪.‬‬
‫‪ ‬הוא הלך אחריי אלוהים אחרים‪ ,‬בגלל שנשותיו הטו את ליבו לאלים אחרים‪.‬‬
‫ציטוט ‪:‬‬
‫" והמלך שלמה אהב נשים נוכריות רבות ואת בת פרעה‪ ,‬מואביות‪,‬‬
‫לנשותיו‪.‬צידוניות‪,‬חיתית‪".‬‬
‫אדומיות‪,‬‬
‫עמוניות‪,‬‬
‫‪ ‬בנה במות ומזבחים‬
‫ציטוט ‪:‬‬
‫(מלכים א'‪ ,‬פרק יא'‪ ,‬פסוק א')‬
‫היה‬
‫יבואו ולא‬
‫בהםה'ולאאחרים‪,‬‬
‫אחריי‬
‫ישראל‪:‬אתלאלבבו‬
‫נשיו הטו‬
‫בכם אכן‬
‫תבואו‬
‫שלמה לבני‬
‫זקנתאמר ה'‬
‫לעתאשר‬
‫ויהיהגוים‬
‫"" מן‬
‫בהםאביו‪.‬‬
‫אלוהיהם דוד‬
‫אלוהיו כלבב‬
‫לבבואתשלם עם‬
‫ציטוט ‪::‬‬
‫עונשו היה‬
‫דבק"שלמה לאהבה "‬
‫לבבכםה'אחריי‬
‫יטו‬
‫לאחדד'‪',‬‬
‫א‪,‬‬
‫שבטיםאא''‪,‬‬
‫מקטירותמלכים‬
‫לאלוהיהן‬
‫ומזבחות‬
‫הנוכריות‬
‫עשה‬
‫שהממלכה" וכן‬
‫פסוק ב‬
‫שהתאחדופסוק‬
‫פרק יי""א‬
‫פרק‬
‫מלכים‬
‫לו רק שני ((‬
‫‪"))...‬ולעבדו ירבעם‪ ,‬תינתן‬
‫נשיו ונשארו‬
‫לכלרחבעם‬
‫מבנו‬
‫תיקרע‬
‫שאר הממלכה‪ 10( ,‬שבטים)‪.‬‬
‫(מלכים א'‪ ,‬פרק י"א‪ ,‬פסוק ח')‬
'‫ספר מלכים א‬-‫• תנ"ך‬
‫• מחברת‬
http://www.yarden.maale-efrayim.k12.il/kings/solomon1.htm •
http://he.wikipedia.org •
http://www.meytarim.org.il/Data/UploadedFiles/Free/1489_shlomo.doc •