procesy krasowe – czyli jak powstały jaskinie - GIS-TPN

Download Report

Transcript procesy krasowe – czyli jak powstały jaskinie - GIS-TPN

PROCESY KRASOWE – CZYLI JAK POWSTAŁY JASKINIE
Zjawiska krasowe
Zjawiska krasowe – zespół procesów
przyrodniczych prowadzący do
powstania określonej morfologii
powierzchniowej i podziemnej,
w wyniku wzajemnego oddziaływania
rozpuszczalnych skał i aktywnych
chemicznie roztworów wodnych.
CaCO3 + H2O + CO2
Ca2+ + 2HCO- 3
Węglan wapnia rozpuszczany jest przez wodę
bardzo słabo, ale woda nasycona dwutlenkiem
węgla rozpuszcza go już 300 razy szybciej.
2 z 13
PROCESY KRASOWE – CZYLI JAK POWSTAŁY JASKINIE
Jaskinie
Jaskinia – powstała w sposób naturalny próżnia
w skale, dostępna dla człowieka.
Typy jaskiń:
• pierwotne – jaskinie lawowe, jaskinie
w koralowcach;
• wtórne – powstałe po uformowaniu się skały,
w wyniku procesów tektonicznych i krasowych.
3 z 13
PROCESY KRASOWE – CZYLI JAK POWSTAŁY JASKINIE
Skały węglanowe i granitowe
Granit
4 z 13
Wapień
PROCESY KRASOWE – CZYLI JAK POWSTAŁY JASKINIE
Uproszczona mapa geologiczna
Tatr
5 z 13
PROCESY KRASOWE – CZYLI JAK POWSTAŁY JASKINIE
Formy krasu powierzchniowego
Żłobki
6 z 13
PROCESY KRASOWE – CZYLI JAK POWSTAŁY JASKINIE
Formy krasu powierzchniowego
Lej krasowy
7 z 13
PROCESY KRASOWE – CZYLI JAK POWSTAŁY JASKINIE
Formy krasu powierzchniowego
i podziemnego
lej
polje
stalaktyt
jaskinia
stalagmit
8 z 13
PROCESY KRASOWE – CZYLI JAK POWSTAŁY JASKINIE
Formy krasu podziemnego
namulisko
draperie
9 z 13
stalagmit
PROCESY KRASOWE – CZYLI JAK POWSTAŁY JASKINIE
Jaskinie tatrzańskie
Jaskinie udostępnione dla turystów:
Dziura w Dolinie ku Dziurze
Mroźna, Smocza Jama, Mylna,
Raptawicka, Obłazkowa
w Dolinie Kościeliskiej
10 z 13
PROCESY KRASOWE – CZYLI JAK POWSTAŁY JASKINIE
Tatrzańskie naj…
Najgłębsze jaskinie:
1. Wielka Śnieżna – 824 m
2. Śnieżna Studnia – 759 m
3. Bańdzioch Kominiarski – 562 m
Najdłuższe jaskinie Tatr Polskich:
1. Wielka Śnieżna – 23 619 m
2. Śnieżna Studnia – 12 200 m
3. Wysoka – Za Siedmiu Progami –
11 660 m
Najdłuższa jaskinia całych Tatr:
Jaskinia Cień Księżyca – 24 100 m
11 z 13
PROCESY KRASOWE – CZYLI JAK POWSTAŁY JASKINIE
Najbardziej znane jaskinie
Smocza Jama
w Krakowie
Jaskinia Raj
w Górach
Świętokrzyskich
Jaskinia
Niedźwiedzia
w Sudetach
Jaskinia Łokietka
w Ojcowie
12 z 13
Opracowanie: Agata Guzik
Zdjęcia: Marcin Guzik, Maria Król,
Andrzej Śliwiński
Rysunki: Joanna Galica-Dorula
Mapa: Marcin Guzik