Walory turystyczne Wy*yny Krakowsko

Download Report

Transcript Walory turystyczne Wy*yny Krakowsko

wykonała:
Klaudia Milewska
kl. IIIb
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska–
 makroregion geograficzny
położony w południowej
Polsce. Stanowi
wschodnią część Wyżyny
Śląsko-Krakowskiej.
Tworzy pas długości ok.
80 km, pomiędzy
Krakowem a
Częstochową. W pasie
tym wzgórza wznoszą się
na wysokość 300-515 m
n.p.m..
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska dzieli się na
następujące makroregiony:
• Wyżynę Częstochowską
• Wyżynę Olkuską
• Rów Krzeszowicki
• Grzbiet Tenczyński
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska graniczy:
• od północy z Niziną Wielkopolską i Wyżyną
Woźnicko-Wieluńską
• od zachodu z Wyżyną Śląską i Niziną Śląską
• od południa z Kotliną Sandomierską
• od wschodu z Wyżyną Małopolską.
Turystyka
Dzięki korzystnej rzeźbie terenu obszar Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
był dobrym miejscem do budowy warowni obronnych. Wybudowano tu wiele
zamków, które tworzą tzw. "Szlak Orlich Gniazd". Jest tu dużo obiektów do
zwiedzania.
Znajdują się tu tereny wspinaczki skałkowej czy trasy dla quadów.
Ze względu na piękno krajobrazu Wyżyna należy do najatrakcyjniejszych
regionów turystycznych w Polsce. Jura jest stolicą wspinaczkową Polski.
Znajduje się tu wiele ścianek oficjalnie do tego przeznaczonych, oznaczonych
w skali od II do 6.8 co do stopnia trudności. Dla plażowiczów też coś się
znajdzie. Jest tutaj Jezioro Porajskie. Ostatnio zbudowano wyciągi
narciarskie. Od kilkunastu lat funkcjonuje tu Ruchoma Szopka Olsztyńska.
Szlak Orlich Gniazd – szlak turystyczny w
Polsce, przebiegający przez województwa
małopolskie i śląskie. Rozpoczyna bieg w
Krakowie, kończy w Częstochowie. Ma długość
163,9 km. Nazwę zawdzięcza leżącym na jego
trasie ruinom zamków i warowni, nazywanych
Orlimi Gniazdami ze względu na ich
usytuowanie na skałach dochodzących do 30
metrów wysokości.
Obiekty na szlaku
Tradycyjnie Szlak Orlich Gniazd biegnie w kierunku od Krakowa do Częstochowy i
obejmuje zamki i ruiny zamków:
Zamek w Korzkwi – warownia rycerska,
znajdująca się w Korzkwi (ok. 15 km na północ
od Krakowa).
Zamek w Ojcowie – położony na terenie
Ojcowskiego Parku Narodowego, w centrum
Ojcowa, był zamkiem warownym wzniesionym
przez Kazimierza Wielkiego w II połowie XIV
wieku. Obecnie zachowały się jedynie jego
ruiny.
Pieskowa Skała – osada na terenie wsi
Sułoszowa, w granicach jednego z trzech jej
sołectw, położona w Dolinie Prądnika
nieopodal Krakowa, na terenie Ojcowskiego
Parku Narodowego, znana przede wszystkim z
zamku o tej samej nazwie.
Zamek w Rabsztynie – zamek
rycerski obecnie w stanie ruiny w
miejscowości Rabsztyn, na Szlaku
Orlich Gniazd, pieszym i
rowerowym. U podnóża góry, na
której wznosi się średniowieczny
zamek, znajdują się fragmenty
renesansowego pałacu zbudowanego
w XVII wieku jako zamek dolny.
Zamek w Bydlinie – ruiny
średniowiecznego zamku w
miejscowości Bydlin w powiecie
olkuskim, na Szlaku Orlich Gniazd,
pieszym i rowerowym. Zamek
wznoszący się na wysokim,
skalistym wzgórzu przez pewien czas
pełnił również funkcję świątyni.
Wśród uczonych pojawiały się
również opinie, że budowla nigdy nie
była zamkiem i od początku pełniła
funkcje sakralne.
Zamek w Smoleniu – zamek
rycerski znajdujący się we wsi
Smoleń w województwie śląskim
oraz na Szlaku Orlich Gniazd oraz
Jurajskim Rowerowym Szlaku
Orlich Gniazd.
Zamek w Pilicy (zwany również
pałacem) - zabytkowy zamek
znajdujący się w mieście Pilica, w
województwie śląskim. Otoczony
fortyfikacjami bastionowymi
zamek składa się z 4 skrzydeł
otaczających wewnętrzny
dziedziniec.
Zamek Ogrodzieniec –
ruiny średniowiecznego
zamku leżącego w Jurze
KrakowskoCzęstochowskiej
wzniesionego w XIV-XV
wieku przez ród Włodków
Sulimczyków, później
przebudowywanego. Zamek
leży na najwyższym
wzniesieniu Wyżyny
KrakowskoCzęstochowskiej - Górze
Zamkowej wznoszącej się na
515,5 m n.p.m. Ruiny leżą
na "Szlaku Orlich Gniazd",
są udostępnione do
zwiedzania.
Zamek "Bąkowiec" w
Morsku – zamek rycerski z
przełomu XIV i XVII wieku
znajdujący się we wsi
Morsko w województwie
śląskim oraz na Szlaku
Orlich Gniazd.
Zamek Bobolice – zamek
królewski zbudowany w
połowie XIV w. na terenie
Jury KrakowskoCzęstochowskiej, we wsi
Bobolice w województwie
śląskim.
Zamek w Mirowie – zamek rycerski położony
nieopodal wsi Mirów w województwie śląskim,
na Szlaku Orlich Gniazd.
Zamek w Olsztynie to
potoczna nazwa ruin
średniowiecznego zamku
królewskiego,
znajdującego się we wsi
Olsztyn w województwie
śląskim. Ruiny te są jedną
z atrakcji na turystycznym
Szlaku Orlich Gniazd.
Niektóre źródła na trasie szlaku umieszczają również:
Zamek w Siewierzu – początkowo
w Siewierzu będącym od XIII
wieku siedzibą kasztelanii mieściła
się warownia siedziba kasztelana
prawdopodobnie usytuowana przy
osadzie położonej wokół
zachowanego do dziś romańskiego
kościoła pod wezwaniem św. Jana
Chrzciciela (obecnie cmentarz
parafialny przy drodze szybkiego
ruchu na Katowice). Znane są
imiona dwóch pierwszych
kasztelanów, byli to Jaksa i
Wawrzyniec.
Zamek Biskupów
Krakowskich w
Siewierzu
Dziedziniec zamku
Królewski Zamek Będziński –
średniowieczna warownia
obronna wzniesiona przez
Kazimierza Wielkiego w
systemie tzw. Orlich Gniazd w
Małopolsce, 4.5 km od granicy
ze Śląskiem, na wzgórzu nad
Czarną Przemszą; wielokrotnie
niszczona, odbudowana w 1956
r.
Zamek Królewski na Wawelu
– rezydencja królewska o
charakterze zabytkowym,
mieszcząca się na Wzgórzu
Wawelskim w Krakowie o
powierzchni 7040 m² z 71
salami wystawowymi. Oddział
Zamku Królewskiego na
Wawelu – Państwowych
Zbiorów Sztuki.
Zabytki
Jasna Góra– sanktuarium, zespół
klasztorny zakonu paulinów w
Częstochowie, położony na wzgórzu
Jasna Góra, którego nazwa pochodzi od
nazwy klasztoru.
Jest jednym z ważniejszych miejsc kultu
maryjnego i od setek lat, najważniejszym
centrum pielgrzymkowym w Polsce. Na
Jasnej Górze znajduje się obraz Matki
Boskiej Częstochowskiej, oraz zbiór
wielu innych dzieł sztuki, najczęściej
sakralnej, stanowiących w większości
dary wotywne wiernych.
Nawa główna Kaplicy
Bazylika – nawa główna
Widok na ołtarz w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej
Panorama z Bastionu św. Rocha
Pomnik Jana Pawła II znajduje się na
bastionie Świętej Trójcy i mierzy 4,3 m
(bez cokołu). Autorem tego pomnika z
brązu jest Władysław Dudek, a
fundatorami małżeństwo Gołąb z USA.
Został odsłonięty i poświęcony 26
sierpnia 1999 r. – w uroczystość Matki
Boskiej Częstochowskiej, z udziałem
Episkopatu Polski.
Pomnik papieża Jana Pawła II
Jaskinie
• Jaskinia Wierzchowska Górna – jaskinia na
Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, na
zboczu górnej części Doliny Kluczwody w
miejscowości Wierzchowie, w odległości ok. 1
km od drogi krajowej nr 94. Jest drugą pod
względem długości jaskinią na Wyżynie
Krakowsko-Częstochowskiej. W pobliżu
znajduje się także Jaskinia Wierzchowska
Dolna, znana jako Jaskinia Mamutowa.
• Smocza Jama – jaskinia krasowa w obrębie
zrębu Wawelu, jedna z turystycznych atrakcji
Krakowa. Z jaskinią wiąże się legenda o smoku
wawelskim, upamiętniona w 1972 r. jego
pomnikiem autorstwa Bronisława Chromego.
Smok Wawelski ziejący
ogniem przy wyjściu ze
Smoczej Jamy
• Jaskinia Ciemna – jaskinia położona
na terenie w Ojcowskiego Parku
Narodowego na zboczu Doliny Prądnika
w masywie Góry Koronnej.
Wejście do Jaskini
Ciemnej
• Jaskinia Łokietka– jaskinia krasowa o
rozwinięciu poziomym w Dolinie
Sąspowskiej w północno-zachodnim
zboczu Chełmowej Góry w obrębie
Ojcowskiego Parku Narodowego,
udostępniona dla ruchu turystycznego.
• Jaskinia Mamutowa (Wierzchowska
Dolna) – jaskinia o długości korytarzy 105
metrów, znajduje się w Dolinie Kluczwody, w
masywie skalnym Berdo. Elementami jaskini
są dwa korytarze i jedna komora. W odległości
kilkuset metrów, na południe od Jaskini
Mamutowej, położona jest Jaskinia
Wierzchowska Górna.
• Jaskinia Nietoperzowa
(Jerzmanowicka, Księża, Biała) –
jaskinia w Dolinie Będkowskiej na
Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.
Znajduje się na terenie Parku
Krajobrazowego Dolinki Krakowskie.
Inne atrakcje turystyczne
Pustynia Siedlecka
Pustynia Błędowska
Dolinki Krakowskie:
Dolina Kluczwody Dolina Będkowska
Dolina Bolechowicka
Dolina Kobylańska
Ochrona przyrody na Wyżynie
Krakowsko-Częstochowskiej
Ojcowski Park Narodowy – jeden z 23
parków narodowych w Polsce, utworzony w
1956. Znajduje się on w województwie
małopolskim, w powiecie krakowskim.
Położony jest na obszarze 4 gmin: Skała,
Jerzmanowice-Przeginia, Wielka Wieś,
Sułoszowa.
Brama Krakowska
Maczuga Herkulesa
rezerwaty florystyczne
Bielańskie Skałki
Skałki Przegorzalskie
rezerwaty przyrody nieożywionej
Bonarka
Góra Zborów
rezerwaty krajobrazowe
Dolina Mnikowska
Panieńskie
Skały
Parkowe
Dolina
Racławki