EkonomProgrammEt - Ekonomihögskolan

Download Report

Transcript EkonomProgrammEt - Ekonomihögskolan

1
Ekonomihögskolan
Ekonomihögskolan
Ekonomihögskolan
studera ekonomi och systemvetenskap vid lunds universitet | 2013-14
innehåll
världen väntar ............................................. 5
MORE THAN A BUSINESS SCHOOL...................... 7
Program på grundnivå................................. 8
Studentporträtt ”Hongkong väntar”.................. 8
Ekonomprogrammet........................................ 10
Studentporträtt ”Drömjobbet”........................ 13
Systemvetenskapliga kandidatprogrammet........ 14.
Ämnen / Fristående kurser.......................... 17
Ekonomisk historia........................................... 18
Företagsekonomi.............................................. 18
Handelsrätt....................................................... 18.
Informatik......................................................... 19
Nationalekonomi............................................. 19
Statistik............................................................. 19
Studera utomlands.................................... 21
magister- och Masterprogram................ 22.
Bra att veta................................................... 25.
Kontakt......................................................... 26
Redaktör: Katarina Csanta, Ekonomihögskolan | Produktion: Mumma Reklambyrå
Foto: C Carlberg Bärg, K Ruona, J Persson, arkivbilder: G Menander, M Risedal | Tryck: Elanders nov 2012
välkommen till
ekonomihögskolan
4
makes the
world go
round
5
Världen
väntar
Ekonomi genomsyrar vår vardag på många olika sätt.
Det kan till exempel gälla hur man sätter rätt pris och
utvecklar ett lönsamt företag, hur man tar tillvara på
goda idéer och gör företag av dem och hur man blir en
framgångsrik chef.
Eller globaliseringens effekt på välfärden, börsens upp- och
nedgång, varför det blir finansiell turbulens och hur man häver
långvarig fattigdom. Det kan också gälla hur vår känsla av status
styr hur vi shoppar och inreder och företagens sociala ansvar.
Eller hur bra ett affärssystem, eller en social sajt, fungerar.
Forskare och studenter på Ekonomihögskolan vid Lunds
universitet sysslar med ett brett spektrum av frågor. Hos oss
läser du i en internationell, kreativ och stimulerande miljö och
utifrån vad som passar dig bäst väljer du själv inriktning på dina
studier. Arbetsmarknaden är bred och ekonomer och system­
vetare från Lund har många gånger världen som arbetsfält.
6
7
MORE THAN
A BUSINESS
SCHOOL
Studentstaden Lund erbjuder ett gränslöst utbud av
aktiviteter, festligheter och spännande möten. Medan
utbildningen blir din språngbräda i karriären, skapar
du här vänner för livet.
Genom att engagera dig i nationslivet, i studentkåren eller i någon
studentförening, knyter du kontakter och träffar vänner som läser
andra kurser och program. Baler, sittningar, spex och andra festligheter är starkt knutna till den lundensiska traditionen, som når sin
höjdpunkt vart fjärde år då Lundakarnevalen förvandlar hela staden
till en festplats under några dagar i slutet av maj.
Det är många som vill studera på Ekonomihögskolan i Lund och
varje år söker tusentals studenter till våra program och fristående
kurser. Ekonomihögskolan har en unik ämnesbredd och våra studenter har all möjlighet att fördjupa sig inom många områden. Här finns
ämnen som företagsekonomi och nationalekonomi, men du kan lika
gärna läsa ekonomisk historia, handelsrätt, informatik eller statistik.
När du läser på Ekonomihögskolan har du också möjlighet att
läsa andra kurser som ges vid Lunds universitet och på så vis få en
kombination av kurser som är både konkurrenskraftig och personligt
utvecklande. Du kan välja att kombinera dina studier på Ekonomihögskolan med exempelvis språk, statsvetenskap, teknik, filosofi,
miljövetenskap eller psykologi. Det är inte många ekonomi- och
handelshögskolor som kan erbjuda samma bredd och djup.
8
Hongkong
nästa för
Johan
– Vi får in en fot i företagsvärlden
och kommer ut i verkligheten
redan under utbildningen.
Det berättar ­Johan Blomdahl
som snart reser till Hongkong som
utbytesstudent.
– Ekonomihögskolan har en god för­
ankring i näringslivet. I många olika
kurser arbetar vi direkt med företagen och jobbar med att lösa verkliga
problem. I det företag som min grupp
var på blev jag erbjuden arbete och
nu jobbar jag där några timmar i
veckan. Det märks att Lunds univer­
sitet står högt i kurs hos arbetsgivare,
säger Johan.
Ekonomihögskolan öppnar även
upp fönstret mot omvärlden för alla
studenter. Nästa år reser Johan som
utbytesstudent till Hongkong under
en termin.
– En av anledningarna till att jag
valde Lunds universitet är just de
goda utbytesmöjligheterna till andra
länder. Jag pluggar Corporate Finance
som inriktning och eftersom Hongkong är Asiens finanscentrum blir det
intressant.
Johan är förväntansfull och taggad
inför resan till Hongkong. Nu ska han
bara lyckas packa ner hela sitt liv i en
tjugokilos resväska.
studentporträtt – ekonomprogrammet
9
10
EKONOMPROGRAMMET
3 ÅR | 180 HP | EKONOMIE KANDIDATEXAMEN
Hur styrs ett börsbolag? Vad är företags
­sociala ansvar? På vilket sätt påverkas
­människor av reklam? Vilken är kopplingen
mellan en turbulent världsekonomi och
bolagets års­rapport? Hur hittar den unga
entreprenören finansiering till sitt nystar­
tade företag? Det här är exempel på frågor
som ekonomer hanterar dagligen. Om du
vill ha en unik profil på din utbildning och
stora valmöjligheter efter examen – då är
Ekonomprogrammet ­något för dig.
Ekonomprogrammet, som vi tidigare kallade Ekonomie
kan­didatprogrammet, ger dig stora möjligheter att sätta
din egen profil på en ekonomisk utbildning med garanterat djup i ditt valda huvudområde. Genom den starka
forskningstraditionen kan Ekonomihögskolan erbjuda kur­
ser som ger djup och komplex kunskap om ämnet, paral­
lellt med en kvalificerad och verklighetsnära koppling mellan teori och praktik.
Flera fördjupningar
Dina studier inleds med en termin nationalekonomi och
en termin i företagsekonomi som ger en bred kunskapsgrund inom ekonomiområdet. Du väljer därefter ditt
­huvudområde som du kommer att läsa i minst tre terminer.
Ekonomihögskolan erbjuder många inriktningar som
du kan dra nytta av för att fördjupa dig inom huvudområdet och få en ämneskombination som är både konkurrenskraftig och personligt utvecklande. Beroende på
vilken inriktning du väljer, har du minst en termin inom
programmet där du läser valfria kurser efter dina egna
önskemål. Du kan kombinera dina ekonomistudier med
andra ämnen vid universitetet, men du kan också använda denna termin till att studera vid ett universitet utom­
lands och inkludera dessa studier i din examen. Lunds
universitet har utbytesavtal med mer än 600 universitet i
50 länder över hela världen – och för alla lundastudenter
är utlandsstudierna vid våra partneruniversitet avgiftsfria.
Karriär och arbetsmarknad
Som ekonom finns det många olika områden du kan
jobba inom beroende på din profil – den inriktning du
läst, dina intressen, kunskaper och erfarenheter. Med en
ekonomie kandidatexamen har du en bred arbetsmarknad framför dig – du kan arbeta med marknadsföring,
redovisning, kapitalplacering, utredningsarbete inom
såväl offentlig som privat sektor, personalutveckling,
rekrytering och organisationsfrågor för att nämna några
exempel.
En ekonomie kandidatexamen ger också behörighet
till många olika utbildningar på avancerad nivå där du har
möjlighet att specialisera dig ytterligare. Ekonomihögskolan erbjuder flera magister- och masterprogram i en
internationell och stimulerande miljö där du läser tillsammans med studenter från hela världen. Du har även stora
möjligheter att läsa vidare på ett masterprogram inom
det ekonomiska och samhällsvetenskapliga området vid
andra universitet – både i Sverige och utomlands.
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik
C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4).
Anmälan
Du söker till programmet via webbportalen antagning.se. Sista ansökningsdag för att börja studera på
höstterminen 2013 är den 15 april. Vid tryckningen av
denna katalog väntar vi på beslut om antagning även
till vårterminen 2014 – håll utkik på vår hemsida för
mer information!
Läs mer om programmet:
www.ehl.lu.se/ekonomprogrammet
11
12
13
Ellinor fick
dröm­jobbet
När du börjar på Ekonomihögskolan har
du en bred arbetsmarknad med många
karriärmöjligheter framför dig. Ellinor
Wihlborg tog sin kandidat­examen i
systemvetenskap i våras och jobbar i
dag som Business Intelligence Analyst
på Arriva i Köpenhamn.
– Det slog mig att vi faktiskt har Köpenhamn
som ligger nära, så jag började söka jobb
där. I de flesta annonserna stod det att du
skulle kunna flytande danska och det kan
inte jag men jag ville ändå försöka. Efter
bara en och en halv vecka började det för­sta
företaget ringa mig. Veckan efter kom första
intervjun, veckan därpå andra intervjun och
tre dagar senare hade jag jobb!
Företaget Arriva ansvarar för den största
delen av all kollektivtrafik i Danmark. Där
arbetar Ellinor bland annat med deras
beslutssystem.
– Framförallt arbetar jag med våra
­be­slut­s­­system genom att ta fram analyser
som används till olika rapporter, men jag
hjälper också till att vidareutveckla våra
program. Jag underhåller våra databaser
och data warehouse och ser till att rätt data
kommer in. Det ska finnas ett korrekt under­
lag som sedan används till rapporterna,
som till exempel hur mycket diesel det har
gått åt den här månaden eller hur många
chaufförer vi behöver nästa år. Det blir ett
underlag som jag hjälper till att ta fram till
beslutsfattarna.
– Det är viktigt att knyta kontakter redan
under utbildningen och att våga. Våga ta
kontakt. Våga fråga. Våga nätverka. Lämna
visitkort, fråga om det finns något projekt
du kan vara med i eller jobba extra med,
tipsar Ellinor.
– Språket är såklart lite tufft nu i början
men mina kollegor är väldigt förstående och
nu läser jag danska två kvällar i veckan, så
det har löst sig bra. Jag fick jobb inom det
område som jag tycker är intressant och
trivs jättebra!
14
SYSTEMVETENSKAPLIGA
­KANDIDATPROGRAMMET
/DESIGN AV INFORMATIONSSYSTEM
3 ÅR | 180 HP | FILOSOFIE KANDIDATEXAMEN I SYSTEMVETENSKAP | HUVUDOMRÅDE INFORMATIONSSYSTEM
Designer, konsult eller kanske chef?
Du gillar att vara drivande i olika projekt
och hålla i många trådar. Du vill vara med
och forma framtidens företag och organisa­
tioner. Du är intresserad av IT, informa­
tionssystem och människor, och vill ha en
central roll på din framtida arbetsplats. Då
är Systemveten­skapliga kandidatprogrammet
ett starkt ­a l­ter­nativ för dig.
Arbetsmarknaden är god för personer med kompetens
att utveckla och designa informationssystem och det är
inte så förvånande – informationssystem är så viktiga och
närvarande i vår vardag. Du kommer dagligen i kontakt
med informationssystem när du bokar flyg- och konsertbiljetter, laddar ner videoklipp från YouTube eller kommunicerar med vänner på Facebook. Andra exempel på
informationssystem är lönesystem, ekonomisystem och
e-handelsportaler. De finns överallt omkring oss fast vi
inte tänker på det.
Alla typer av organisationer behöver informationssystem för att stödja sina verksamheter. På Systemveten­
skapliga kandidatprogrammet lär du dig att designa informationssystem som är väl anpassade efter användares
och verksamheters behov.
Kunskaper och färdigheter
Programmet erbjuder dig en bred och ­gränsöverskridande
utbildning där du bygger upp kunskaper och färdigheter
för att möta de krav som du kan komma att ställas inför
i din yrkesroll som systemvetare och designer av informationssystem. Efter avslutad utbildning får du en internationellt gångbar kandidatexamen i systemvetenskap med
inriktning informationssystem. Du har då möjlighet att
läsa vidare på Magisterprogrammet i informationssystem
i Lund eller liknande program vid andra universitet runt
om i världen.
Inledningsvis handlar studierna om att få en grundläggande förståelse för informationssystem och dess
användning, att få ett grepp om vilka verktyg som finns
att arbeta med samt hur dessa fungerar. Du får träna hur
man arbetar i och driver projekt, eftersom utveckling av
informationssystem oftast sker i projektform ute i arbetslivet. Projektledning och gruppdynamik är därför väsentliga inslag i programmet och en systemvetare får ofta
rollen som ”spindeln i nätet” i systemutvecklings­projekt.
15
Längre fram i utbildningen fördjupar du dina kunskaper i att designa informationssystem. Du utvecklar din
förmåga att identifiera, analysera och konstruktivt lösa
människors och verksamheters problem.
Under programmets gång tränas du i att skriva,
kommunicera och presentera både på svenska och
engelska. Du utvecklar såväl ett kritiskt tänkande
som skicklighet i att lösa problem och finna vägar för
genom­förande.
”Learning portfolio”
Inom programmet arbetar du med en så kallad Learn­ing
portfolio som följer med dig under hela utbildningen.
I portföljen samlar du synliga och konkreta bevis på
vad du har gjort och kan, samt dina egna reflektioner
om vad du har lärt dig. Portföljen kan du visa upp vid
olika tillfällen, inte minst då du söker jobb för att visa
exempel på dina färdigheter.­
Karriär och arbetsmarknad
Det finns mycket du kan jobba med när du är färdig
med din utbildning beroende på dina intressen, kunskaper och erfarenheter. Vi utbildar och förbereder dig
för flera yrkesroller. Du kan till exempel arbeta som
designer av informationssystem, som har till uppgift att
utveckla nya system eller anpassa befintliga system efter
verksamheters och användares behov. Du kan arbeta
som IT-konsult i Sverige och utomlands, eller som ITsamordnare som planerar och håller i IT-verksamheten på
ett företag. När du skaffat dig en del arbetslivserfarenhet
kan du även axla rollen som projektledare eller IT-chef.
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik
C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4).
Anmälan
Du söker till programmet via webbportalen antagning.
se. Systemveteskapliga kandidatprogrammet startar
endast på hösten. Sista ansökningsdag är den 15 april.
Läs mer om programmet:
www.ehl.lu.se/systemvetarprogrammet
16
17
ÄMNESOMRÅDEN
Bygg din utbildning med fristående kurser!
Inom våra ämnesområden ekonomisk historia, företags­
ekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi och
statistik ges ett stort antal fristående kurser. ­Genom att
välja fristående kurser istället för ett program, kan du
bygga din egen unika utbildning. Men det kräver plane­
ring och tålamod eftersom platsbrist ibland gör att du
inte alltid kan läsa kurserna i den ­ordning du önskar.
En ekonomie eller filosofie kandidatexamen kan du få både om
du läser program eller fristående kurser. Läser du fristående kurser
bör du dock planera din studieväg och noga undersöka vad ditt val
av kurser innebär för möjligheterna att få ut en examen, då kraven
skiljer sig åt beroende på vilken examina du eftersträvar. Du kan ta
hjälp av en studievägledare både innan och under studierna och läsa
mer om olika examensalternativ på vår hemsida.
När du bygger din utbildning genom fristående kurser måste du
söka varje enskild kurs inför kommande termin. Med det följer ett visst
mått av osäkerhet eftersom det inte alltid är säkert att du kommer in
på den fortsättningskurs du skulle vilja läsa. På det sättet ger program­
studier en större trygghet. Ta kontakt med vår studievägledning och
diskutera möjligheter och alternativ att bygga din egen utbildning!
Läs mer på www.ehl.lu.se/utbildning/kurser.
18
Ekonomisk historia
Hur hänger de ihop – människor, hushåll, företag,
marknader, offentliga organisationer och olika intresse­
grupper? Det får du lära dig inom ekonomisk historia.
Här utvecklar du kunskap, teori och metod för att beskriva och förklara långsiktig samhällsförändring. Ämnet
handskas med hur den ekonomiska strukturen förändras
över tid, sambandet mellan ekonomi och befolkning eller
mellan utbildning och arbetsmarknad och utvecklingen
i tredje världen.
När du läser ekonomisk historia får du en bred utbildning
och tränas i ifrågasättande, vetenskapligt arbete och i att
for­mulera dina insikter – färdigheter som lämpar sig väl
för att arbeta med utredning och information. Liksom
andra tidigare studenter kan du exempelvis arbeta som
handläggare på statliga verk, marknadsanalytiker, akade­
miker, journalist, lärare och arkivarie.
Företagsekonomi
Företagsekonomi är ett populärt ämne i ständig utveckling. Som företagsekonom får du god kunskap om
hur företag och andra organisationer fungerar internt och
som en del av samhället..
Du får god träning i att lösa problem, bland annat
genom projektarbeten och praktikfall, så kallade case.
Det första året får du grundläggande kunskaper inom
flera områden, och sedan väljer du att fördjupa dig inom
strategisk ledning, marknadsföring, organisation, redo-
visning, finansiering eller entreprenörskap.
Arbetsmarknaden för företagsekonomer är bred och
utbildningen förbereder dig för en mängd olika arbetsuppgifter och roller. De flesta företag och organisationer
anställer företagsekonomer inom alla branscher. Beroende
på specialisering kan du jobba som bland annat controller, produktchef, konsult, revisor, egen företagare eller
aktiemäklare.
Handelsrätt
Kunskap i juridik behövs inom alla möjliga yrkesområden. Lagar, regler och normer kan fungera både som
hinder och som olja i maskineriet, och det gäller att ha
kunskap för att använda dem på rätt sätt.
Handelsrätt är den samlade beteckningen på de
delar av juridiken som är speciellt viktiga för företag,
internationellt och nationellt, och dit hör bland annat av-
talsrätt, bolagsrätt, skatterätt, arbetsrätt, ­immaterialrätt
och ­konkurrensrätt. Vare sig du arbetar som VD, perso­
nalchef, revisor, internationell förhandlare, kommunal
handläggare, som egenföretagare eller inom media eller
sjukvården måste du kunna hantera regler på ett strategiskt och kunnigt sätt. Det lär du dig genom att läsa
handelsrätt.
19
Informatik
Informatik används inom alla företag och organisationer som tar stöd av IT. Hela samhället genomsyras
av olika informationssystem och de är helt centrala för
organisationers data- och informationshantering.
Utbildningen i informatik är bred och gränsöverskridande och syftar till att skapa förståelse för verksamhetssystem och informationssystem. Under utbildningen
arbetar du målinriktat i projekt med verksamhetsförändring, systemdesign och programmering. Du lär dig också
argumentera, söka och presentera information samt att
skriva och kritiskt granska rapporter och PM.
Yrket passar dig som vill utvecklas, jobba i projekt
och samarbeta med många olika typer av människor.
Arbetsmarknaden är god och efter utbildningen kan du
exempelvis arbeta som projektledare, programmera i ett
nystartat bolag, starta eget eller kanske börja med att
som konsult utforma och testa nya system.
Nationalekonomi
Nationalekonomi handlar om hur samhällsekonomin
fungerar. Utifrån individers, företags och politikers beslut
analyseras många olika sorters samhällsfrågor. Några
exempel är globalisering, tillväxt, fattigdom, inkomstfördelning, den offentliga sektorn, ekonomisk politik,
konkurrensfrågor, arbetslöshet, inflation, finansmarkna­
den samt sjukvårdssektorn. Kunskaper i nationalekono­
mi behövs för att utreda och göra prognoser av hur
sam­hällsekonomin utvecklas och hjälper oss att förstå
konsekvenserna av ekonomiska och politiska händelser
och beslut.
Nationalekonomer har ett brett arbetsfält och jobbar
inom privat näringsliv, exempelvis bank- och finansvärlden, samt statliga myndigheter som till exempel
departement, Kommerskollegium, Riksbanken, SCB och
Sida. Andra arbetsplatser är kommuner och landsting,
branschorganisationer, massmedia samt i internationella
organ som EU, FN, IMF, OECD och Världsbanken.
Statistik
Varje dag kan vi se uppgifter från massmedia som
bygger på statistik. Väljarundersökningar, arbetslöshets­
ndersökningar, konsumtionsundersökningar och mycket
annat. För att göra en kritisk analys av olika påståenden
krävs kunskaper i datainsamling, dataanalys och vilka
slutsatser man kan dra av dem. Som beslutsunderlag är
statistik ovärderlig för såväl samhällsplanerare och politiska beslutsfattare som för företag och organisationer
inom den privata sektorn.
Statistiker är betydelsefulla och efterfrågade på arbetsmarknaden. En statistiker kan arbeta med allt från läkemedelsutveckling, marknadsanalyser och riskvärdering
i banker, försäkringsbolag och telekombranschen till
sökmotorförbättringar och övervakningsanalyser. Som
student har du nytta av kunskaper i statistik när du läser
andra ämnen, bland annat vid uppsatsarbeten.
20
21
STUDERA
UTOMLANDS
Vi ger våra studenter chansen att söka sig ut i världen
under sin studietid. Utlandsstudier ger kunskap, vänner
och minnen för livet och värdefulla erfarenheter som
är till stor nytta när du efter din utbildning ska ut på
arbetsmarknaden.
Varje år reser hundratals av våra studenter iväg för att studera
vid något av de många välrenommerade lärosäten som vi samarbetar
med runt om i världen. Att studera utomlands via ett utbytesprogram
innebär att du förlägger en termin upp till ett år av din utbildning vid
något av våra partneruniversitet. Som utbytesstudent är undervisningen avgiftsfri och studiemedelsberättigad.
Vi tar emot lika många utländska studenter som kommer till oss i
Lund för att studera en eller två terminer. Detta betyder att vi är inter­
nationella även på hemmaplan. När du läser på Ekonomihögskolan
i Lund har du därför möjlighet att bygga ett världsomspännande
nätverk med kurskamrater från när och fjärran.
Den kompletta listan över våra partneruniversitet i olika länder hittar
du på www.ehl.lu.se/utland.
22
uppåt
& vidare
MAGISTER- OCH MASTERPROGRAM | 60 HP | 120 HP
För dig som redan har en ­kandidatexamen
erbjuder Ekonomihögskolan flera ­magisteroch masterprogram där du spetsar din
kompetens.
De flesta programmen ges på engelska och du läser
tillsammans med studenter från hela världen som sökt
sig till Lund. I undervisningen möter du många av våra
allra bästa forskare, internationella gästprofessorer och
företagsledare från flera olika branscher och organisationer. Att du dessutom får kurskamrater som kommer
från hela världen är en extra bonus. Redan under studietiden tränas du i att samarbeta med personer från
andra kulturer – precis det du kommer att göra i din
framtida karriär.
Utbudet av master- och magisterprogram kan variera
mellan läsåren. Programmen startar på höstterminen
och sista anmälningsdag är den 15 januari.
EFMD
progr am:
• Accounting and Management Control
• Corporate and Financial Management
• Economic Demography
• Economic Growth, Innovation and Spatial
Dynamics
• Economic History
• Economics
• Entrepreneurship
• European and International Tax Law
• Finance
• Globalization, Brands and Consumption
• Information Systems
• International Economics with a
focus on China
• International Marketing and Brand
Management
• Managing People, Knowledge and Change
• Technology Management
Du hittar aktuell information om programmen på vår
­hemsida: www.ehl.lu.se/masterprogram
Ekonomihögskolan är ackrediterad av EQUIS – en internationell kvalitets­stämpel för högre utbildningar inom ekonomi och ledarskap.
23
24
25
Bra att
veta
Anmälan
Du söker både nybörjarprogram och kurser via webbportalen antagning.se. Genom att skapa ett användarkonto och logga in kan du enkelt söka fram utbildningar
och göra din anmälan. Är du redan student vid Lunds
universitet loggar du in med din StiL-identitet.
På studera.nu finns information om hur det är att
läsa på högskola och universitet, regler för behörighet,
meritvärdering, antagning med mera.
Sista ansökningsdag för att börja studera på hösten
är den 15 april, och för att börja studera på våren den
15 oktober.
Alla våra magister- och masterprogram startar på höstterminen och sista ansökningsdag är den 15 januari. Du
söker via webbportalen antagning.se.
Behörighet
För att kunna antas till en utbildning måste du uppfylla
vissa behörighetskrav – det gäller både grundläggande
behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning. Den särskilda
behörigheten varierar mellan olika utbildningar.
Mer information: www.lu.se/utbildning
Examen
När du är färdig med din utbildning och uppfyller de krav
som ställs på avklarade kurser kan du ta ut en examen.
Du får då ett examensbevis, där det framgår vilka kurser
du har läst. Mer information: www.lu.se/examen
26
kontakt
Kontakt – program
Ekonomprogrammet
Tel: 046-222 46 46
E-post: [email protected]
Hemsida: www.ehl.lu.se/ekonomprogrammet
Systemvetenskapliga kandidatprogrammet
Tel: 046-222 80 25
E-post: [email protected]
Hemsida: www.ehl.lu.se/systemvetarprogrammet
Kontakt – ämnen och institutioner
Ekonomisk historia
E-post: [email protected]
Hemsida: www.ekh.lu.se
Företagsekonomi
E-post: [email protected]
Hemsida: www.fek.lu.se
Handelsrätt
E-post: [email protected]
Hemsida: www.har.lu.se
Informatik
E-post: [email protected]
Hemsida: www.ics.lu.se
Nationalekonomi
E-post: [email protected]
Hemsida: www.nek.lu.se
Statistik
E-post: [email protected]
Hemsida: www.stat.lu.se
Adresser
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, 220 07 Lund
Tel: 046-222 00 00 (vx)
E-post: [email protected]
Hemsida: www.ehl.lu.se
Lundaekonomernas studentkår
Skånelängan, Tunavägen 3, 223 63 Lund
Tel: 046-13 01 30
E-post: [email protected]
Hemsida: www.lundaekonomerna.se
AF Bostäder
Besöksadress: Tunavägen 39C, Sparta, Lund
Tel: 046-191500
E-post: [email protected]
Hemsida: www.afb.se
27
Vi ses!
Öppet hus!
Upplev studentlivet för en dag! Få inspiration och tips!
Välkommen på Öppet Hus den 13 april 2013
Läs mer på www.lu.se.
15
Jan | apr | okt
Anmäl dig senast:
15 januari till magister- och master­program som börjar på höstterminen
15 april till program och kurser på grundnivå som b
­ örjar på höstterminen
15 oktober till program och kurser på grundnivå som börjar på vårterminen
www.antagning.se
ekonomihögskolan
Lunds universitet
www.ehl.lu.se
w w w.facebook.com/ehl.lu.se
EFMD
Box 7080
220 07 Lund
Tel 046-222 34 34
www.ehl.lu.se