Basislichtschakelingen Schakelingen

download report

Transcript Basislichtschakelingen Schakelingen

Basislichtschakelingen
TV Installatiemethoden
Enkelpolige schakeling
Werking
• De schakelaar onderbreekt enkel de bruine fasedraad,
• vanaf de schakelaar loopt de schakeldraad verder naar de lamp.
• De blauwe nuldraad is rechtstreeks met de lamp verbonden.
Verbindingen/bedrading
• NW p. 52-55
Stroomkringschema
Leidingschema
Bedradingsschema
Inbouw
Dubbelpolige schakeling
Werking
• De werking is gelijk aan twee parallelle enkelvoudige schakelaars
die mechanisch gekoppeld zijn.
• Het doel van de dubbelpolige schakelaar is het gelijktijdig
sluiten of onderbreken van beide geleiders (de nuldraad en de
fasedraad) in een stroomkring op één plaats. Zodoende wordt
het gehele circuit achter de schakelaar spanningvrij.
• Bij gebruik van een enkelpolige schakelaar is dat niet het geval,
doordat de ongeschakelde geleider een spanning ten opzichte
van de aarde kan hebben.
• Het is een heel veilige schakeling, omdat er geen stroomdraden
aan de lamp komen als de schakeling in open stand staat.
Verbindingen/bedrading
• NW p. 52-55
Stroomkringschema
Leidingschema
Bedradingsschema
Bedrading (kleuren niet correct)
Serieschakeling
Werking
Verbindingen/bedrading
• NW p. 52-55
Stroomkringschema
Leidingschema
Bedradingsschema
Wisselschakeling
Werking
Verbindingen/bedrading
• NW p. 52-55
Stroomkringschema
Leidingschema
Bedradingsschema
Dubbelpolige Wisselschakeling
Werking
Verbindingen/bedrading
• NW p. 52-55
Stroomkringschema
Leidingschema
Bedradingsschema
Kruisschakeling
Werking
• Een kruisschakelaar is een schakelaar met vier aansluitpunten
(A1, A2 en B1, B2).
• In de ene stand wordt A1 verbonden met B1 en A2 verbonden
met B2; in de andere stand wordt de verbinding gekruist, dus
A1 wordt verbonden met B2 en A2 met B1. Een kruisschakelaar
kan dus gebruikt worden als poolomschakelaar.
Verbindingen/bedrading
• NW p. 52-55
Stroomkringschema
Leidingschema
Bedradingsschema
Bedrading
Bedrading