Lödarcertifiering enligt SS-EN ISO 13585

download report

Transcript Lödarcertifiering enligt SS-EN ISO 13585

TRK Metodblad
Lödarcertifiering enligt SS-EN ISO 13585
för hårdlödning av metalliska material
Detta metodblad är en vägledning vid certifiering av lödare och avser lödning av metalliska material.
Lödmetoder
Flamlödning
Induktionslödning
Dopplödning i fluxbad
Ungslödning i luft/Skyddsgas
Ungslödning i vakuum
Motståndslödning
Andra lödmetoder
Utfört prov
912
916
925
921
922
918
se SS-ISO 4063
Giltighetsområde
912
916
925
921
922
918
Mekaniseringsgrad
Manuell (Man)
Mekaniserad (Mek)
Utfört prov
Man
Mek
Giltighetsområde
Man, Mek
Mek
Dimensioner
Utfört prov (mm)
<3
3 – 10
> 10
D
L
Giltighetsområde (mm)
0,5t – 2t
1,5 – 2t
5 – 2t
≤D
≤L
Godstjocklek (mm) t=
Rördiameter (mm) D=
Överlappslängd (mm) L=
Materialgrupp
A
B
C
D
E
F
Grundmaterial enligt ISO/TR
15608:2005
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11
7, 8, 10
21 t.o.m. 26 (Aluminium)
31 t.o.m. 36 (Koppar)
41 t.o.m. 47 (Nickel)
51 t.o.m. 54 (Titan) 61, 62 (Zirkonium)
Tillsatsmaterial
Utfört prov
A
B
C
D
E
F
A/B
A/D
B/D
A/E
E/B
E/D
Giltighetsområde
A
A, B, A/B
C
D
E
F
A, A/B
A/D
A/D, B/D
A/E
E/A, E/B
E/D
Utfört prov
Giltighetsområde
Samma klassning av tillsatsmaterialet
som användes vid certifiering
Lodform
Ansatt lod
Förplacerat lod
Utfört prov
FF
PP
Giltighetsområde
FF, PP
PP
Formvara
Plåt
Rör
Utfört prov
P
R
Giltighetsområde
P
R
Flödesriktning (Lödläge)
Horisontalt
Vertikalt ovanifrån
Vertikalt underifrån
Utfört prov
H
VD
VU
Giltighetsområde
H, VD
VD
Alla lägen
Enligt ISO 17672
TRK Kontrolladministration AB
Tärningholmsgatan 9, 217 51 MALMÖ
Tel. 040-26 09 24, www.trkab.se
Utg 1