Tästä - Suomen Vallonit ry

download report

Transcript Tästä - Suomen Vallonit ry

Suomen Vallonit ry.
Finlands Vallonättlingar rf.
Helsingissä 28.8.2014
Mukavaa ja aktiivista syksyä vallonit!
Sateen ropistessa, mutta vielä vähän kesäisissä tunnelmissa on hyvä palata mukaviin muistoihin yhteisiltä
valloniretkiltä. Kiitos kaikille jotka tulitte Noormarkkuun ja Strömforsin ruukille. Ohjelmat, ruoka ja seura
olivat retkillämme valloittavia. Kiitämme vielä lisäksi kaikkia teitä, jotka tulitte ja teitte kevään 2014
historiallisesta valloninäyttelystä ikimuistoisen.
Olemme saaneet tämän vuoden aikana kaksikymmentä uutta jäsentä. Nyt onkin hyvä aika suunnitella
tulevaa sekä vanhojen että uusien vallonien voimin. Muistattehan siis, että jos teillä on hyviä ideoita
valloniretkiksi tai yhteisiksi tapahtumiksi ja toimintatavoiksi, otamme niitä ilolla vastaan. Uusia muistoja
tekemään siis!
Seuraavia tapahtumia kalenteriin jo merkittäväksi:

lauantaina 11.10.2014 tapaamme Helsingissä kello 13–16. Aloitamme tapaamisen tutustumalla
pieneen ja kiinnostavaan Väestönsuojelumuseoon. Sen lisäksi saamme nähdä ja kuulla ainakin
Ruotsin yhdistyksen kontrahti CD:tä, DNA-tutkimuksista, toteutuneesta omatoimivallonimatkasta ja
keskustella vallonisuvuistamme. Samalla pidämme ylimääräisen yhdistyskokouksen
sääntömuutosehdotuksesta, joka koskee hallituksen jäsenten lukumäärää.
Väestönsuojelumuseo
Kruununhakaan toisen maailmansodan aikaan rakennetussa väestönsuojassa toimii museo, jossa
voi eläytyä Helsingin suurpommitusten aikaan ja saada tietoa sekä väestönsuojelun historiasta että
nykypäivästä. Näyttelytiloihin sisustettu jatkosodan aikainen koti pimennettyine ikkunoineen
kertoo sodan aikaisesta suojautumisesta. Kävijä pääsee myös sisään saman aikakauden
”pommisuojaan”, jonne pommien ja sortuvien rakennusten äänet luovat dramaattista tunnelmaa.
Museossa voi seurata, miten radioaktiivinen säteily läpäisee eri materiaaleja. Täällä selviää myös,
paljonko kotivaraa eli kuivamuonaa jokaisessa kodissa tulisi olla mahdollisen hätätilanteen varalta.
Monipuolisessa näyttelyssä saa väestönsuojeluhistorian lisäksi ajantasaista tietoa tämän päivän
väestönsuojelusta.
Osoite: Siltavuorenranta 16 B, 00170 Helsinki
Ilmoittautuminen: [email protected] 1.10. mennessä. Tervetuloa!

jouluinen lounastapaaminen järjestetään puolestaan lauantaina 29.11.2014 kello 13 Turussa.
Tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin. Saamme kuitenkin nauttia jouluisesta Suomen Turusta,
joulumarkkinoista ja valtavan hyvästä seurasta. Ilmoittautuminen: [email protected] 11.11.
mennessä. Bienvenue!
www.vallonit.fi -nettisivut ja niiden päivitys
Päivitämme aiemmin tuhoutuneita nettisivujamme pikku hiljaa. Jos sinulla on toiveita tai ideoita, mitä
nettiin haluaisit, niin vinkkaathan. Jos tunnet kiinnostusta nettisivujen päivitykseen ja kirjoittamiseen, niin
otamme apua auliisti vastaan. Myös facebook-ryhmään kannattaa liittyä ja keskustella yli sadan
vallonitaustaisen kanssa. Muutenkin kaikkea postia, ilmoittautumisia ja ideoita odotamme saavamme:
[email protected] tai [email protected] osoitteeseen.
Suomen vallonit ry:n juhlavuosi 2015
Ensi vuonna yhdistyksemme täyttää pyöreitä eli päästään juhlimaan 20-vuotispäiviä. Onko sinulla ideoita
miten asiaa juhlisimme? Alustavia keskusteluja on jo aiheesta käyty eri tapaamisissamme, mutta hyviä
ideoita ja eritoten toteutuksia mahtuu toki vielä mukaan. Tehdäänkö yhdessä sukututkimusta vai
kiinnostaisiko enemmin matka Ruotsin ruukeille tai vaikkapa Valloniaan asti? Vai juhlitaanko mieluummin
Suomessa? Tehdäänkö vallonisormus? Isot vallonijuhlat? Kerro meille, mitä mieltä olet ja kerro, jos haluat
olla mukana juhlien järjestelyissä.
Kiitos kaikille jäsenmaksunsa jo maksaneille! Jäsenmaksu on 20 euroa, joka kannattaa maksaa oitis
yhdistyksen tilille FI44 2012 1800 0168 34 NDEAFIHH.
Halataan kun tavataan ja iloista syksyä samanmielisille,
Helena Miettinen pj.
Suomen Vallonit ry.
[email protected]
p. 0400 241753
Helsingfors 28.8.2014
Trevlig och aktiv höst, kära valloner!
Trots att regnet smattrar dröjer sommaren kvar, likaså minnena från våra gemensamma vallonutflykter.
Tack ska ni ha alla som kom med till Norrmark och Strömförs bruk. Programmet, maten och sällskapet var
fint och fascinerande. Styrelsen riktar ett tack också till alla dem som kom och gjorde vårens historiska
vallonutställning oförglömlig.
Under årets lopp har föreningen fått tjugo nya medlemmar. Därför är det fint att nu ta itu med planeringen
av den framtida verksamheten tillsammans med gamla och nya vallonkrafter. Glöm alltså inte att berätta
oss om ni har nya idéer till utflykter eller gemensamma evenemang och verksamhetsformer. Vi tar emot
alla initiativ med glädje. Så kan vi alla vara med om att skapa nya minnen!
Skriv in följande händelser i er kalender redan nu:

Lördagen 11.10.2014 träffas vi i Helsingfors klockan 13–16. Vi börjar med ett besök på det lilla och
intressanta Befolkningsskyddsmuseet. Dessutom får vi se och höra åtminstone den svenska
föreningens (Sällskapet Vallonättlingar) kontrakt-CD, om DNA-undersökningar, om en resa till
Vallonien på egen hand och diskutera våra vallonsläkter. Samtidigt håller vi ett extraordinarie
föreningsmöte om ett förslag till stadgeändring, som gäller antalet styrelsemedlemmar.
Befolkningsskyddsmuseet
I Kronohagen finns ett museum i ett skyddsrum från andra världskriget, där man kan leva sig in i
storbombardemangen av Helsingfors och få information om befolkningsskyddet förr och nu. I
utställningslokalen har man inrett ett hem från fortsättningskriget med mörklagda fönster, som
visar hur man sökte skydd under kriget. Besökaren kommer också in i ett ”bombskydd” från den
tiden, där ljuden från bomber och husras skapar en dramatisk stämning.
I museet kan man följa med hur radioaktiv strålning tränger igenom olika material. Här får vi också
veta hur stort hemförråd, dvs. torrskaffning, det borde finnas i varje hem med tanke på
nödsituationer. Den mångsidiga utställningen belyser både befolkningsskyddets historia och ger oss
aktuell information om dagens befolkningsskydd.
Adress: Brobergskajen 16 B, 00170 Helsingfors
Anmälningar: [email protected] senast 1.10. Välkommen!

I julens tecken ordnas en lunchträff i Åbo lördagen 29.11.2014 klockan 13. Exakt plats meddelas
senare. Vi får i alla fall njuta av julstämningen i Åbo, julmarknaden och otroligt trevligt sällskap.
Anmälningar: [email protected] senast 11.11.. Bienvenue!
Uppdatering av webbsidorna www.vallonit.fi
Vi uppdaterar våra kraschade webbsidor så småningom. Om du har önskemål och idéer vad som borde
finnas på nätet, var snäll och tipsa oss! Om du känner för att uppdatera sidorna och skriva något tar vi
gärna emot all hjälp. Det lönar sig också att gå med i vår Facebook-grupp och chatta med över hundra
vallonättlingar. Också i övrigt ser vi fram emot all slags post, anmälningar och idéer på adress
[email protected] eller [email protected]
Finlands Vallonättlingar rf:s jubileumsår 2015
Nästa år fyller vår förening 20 år. Har du tankar om hur vi ska begå jubileet? Vi har redan diskuterat saken
preliminärt på våra träffar, men du är alltid välkommen med goda idéer och i synnerhet med praktisk
medverkan för att genomföra dem. Ska vi tillsammans bedriva släktforskning eller finns det kanske ett
större intresse för en resa till de svenska bruksorterna eller rentav till Vallonien? Eller ska vi hellre fira här
hemma i Finland? Ska vi låta göra en vallonring? Ordna en stor fest? Berätta vad du tycker och meddela om
du vill delta i arrangemangen.
Tack alla ni som rean betalat er medlemsavgift! Medlemsavgiften är 20 euro, och det lönar sig att betala in
den bums på föreningens konto FI44 2012 1800 0168 34, NDEAFIHH.
Glad höst, alla likasinnade! I hopp om att se er snart,
Helena Miettinen ordf.
Finlands Vallonättlingar rf
[email protected]
tfn 0400 241753
www.vallonit.fi