produktblad - Mun-H

Download Report

Transcript produktblad - Mun-H

Innehåll
Extra tillbehör
TOYKIT levereras i en aluminiumväska
och består i grundutförande av:
- Tuggdyna
- Slang/ koppling till tuggdyna
- Kontaktlåda; t ex HelpiBox, Bläckfisk
- 1-funktionskontakt
- Handbok med metod- & installationsanvisningar
- Träningsprogram/ spel (se särskild förteckning)
- 2 st tuggdynor med plastslang och koppling
- 1 st låda Puno med kablage
- 1 st modulärkabel
- Registreringsprogrammet Reg-IT, 1-anv. licens
- Handbok med metod- & installationsanvisningar
- Blanketter för träningsplanering
Pris
TOYKIT i grundutförande: 8 125 SEK ( exkl. moms och frakt )
För pris på tillbehör, vänligen kontakta Frölunda Data.
Artikelnummer: F1244
Kontakt
Beställning görs hos:
Frölunda Data AB, [email protected], tel. 031- 769 55 60
Kontaktperson Frölunda Data:
Ewa Ulin Bergek, [email protected]
Kontaktperson Mun-H-Center:
Lotta Sjögreen, [email protected], tel. 031- 750 92 00
Support
Metodsupport: Mun-H-Center
Teknisk support: Frölunda Data AB
AP FÖR
K
S
ENAR
D
R
E
Ö
R
F
T
M
ET
O
NING S
YMPA!
TUGGTRÄ PA MED HJÄRNG
MUNGYM
Med TOYKIT kan du spela datorspel och samtidigt tuggträna!
I datorn finns ett registreringsprogram, Reg-IT, som håller reda på antalet
sammanbitningar på tuggdynan, träningspassets längd och vilka program som använts. Innan träningen startar, loggar användaren in till
Reg-IT och efter avslutad träning sparas statistik från träningstillfället.
Idén med TOYKIT är att vilket program som helst ska kunna styras med
tuggdynan. Val av program görs utifrån användarens förutsättningar
och intressen, men bör vara sådant att tuggdynan måste bitas ihop ofta
eller länge för att ge effektiv träning av tuggmusklerna.
Med TOYKIT följer en handbok som innehåller nödvändig information
för träningens genomförande. Den innehåller också förslag på lämpliga
träningsprogram/spel.
Att tuggträna med TOYKIT baserar sig på en metod som utvecklats vid
Mun-H-Center i Göteborg. I handboken finns råd och anvisningar kring
metoden och träningens planering. ”TOY” var ett samverkansprojekt, finansierat av Hjälpmedelsinstitutet, mellan Mun-H-Center, ett nationellt
orofacialt kunskapscenter för sällsynta diagnoser, Frölunda Data AB,
Punos Electronic AB, tandtekniker Laila Persson samt brukarorganisationen Riksförbundet Sällsynta Diagnoser.
När det är svårt att tugga och tuggmusklerna är försvagade är det
viktigt att öva upp tuggtekniken
och stärka musklerna men denna
typ av träning upplevs ofta som
enformig och tråkig. Därför har en
ny metod utvecklats vars syfte är
att öka motivationen och intensiteten i träningen.
Metodens träningsverktyg kallas TOYKIT och utnyttjar datorn både som
återkoppling för den som tränar och för registrering av mängden träning.
Vid träningen kan godtyckligt program eller spel användas. Programmet
kan vara mus- eller kontaktstyrt. När man biter på en tuggdyna, skickas en
pneumatisk signal till lådan Puno, som omvandlar signalen till en elektrisk
impuls in till en dator. Denna impuls kan utgöras av ett vänster musklick
eller via en så kallad kontakt-låda ( t ex JoyBox eller Bläckfisk ) av ett tangentbordstryck.
Tuggdynan
Tuggdynans längd är 78 mm och
diametern 12 mm. Tuggdynan
placeras mellan tuggytorna så
att spetsen är i nivå med kindtänderna (6-or och 7-or). Tuggdynan
är sexkantig och utformad för att
passa på endera sidan i munnen
och ska placeras mellan övre
och undre tandraden.
Säkerhet
Teknisk information
Systemkrav Reg-IT
Lådan Puno ansluts via datorns
USB-port. Uttag för alternativ mus
finns samt möjlighet att ansluta
en kontaktlåda så att TOYKIT
fungerar som en kontakt.
- Windows XP eller senare
- CD-spelare
I övrigt är systemkraven beroende
av vilka träningsprogram/ spel som används.
Tuggdynan är tillverkad av Dryflex, som är ett livsmedelsgodkänt
material och den innehåller inga
strömförande delar.