RIKSKONFERENS - Stiernklart.se

download report

Transcript RIKSKONFERENS - Stiernklart.se

RIKSKONFERENS

RÄTTIGHETER – SKYLDIGHETER – MÖJLIGHETER

i en skola med framgångstankar...

Välkommen… till årets stora Rikskonferens för Introduktionsprogrammen 14-16 maj i Eskilstuna. Vi vänder oss i första hand till dig som arbetar med denna mål grupp, men alla intresserade av utbildning och omsorgsfrågor är naturligtvis lika välkomna. Årets forum blir det femtonde i ordningen och är landets största IM riktade konferens. Utbildningsminister Jan Björklund har prioriterat årets ar- rangemang och inledningstalar hos oss tisdagen den 14 maj. I tre dagar får du möta-utbyta tankar med kollegor från hela landet, dessutom lyssna till några av våra mest efterfrågade föreläsare och forskare. I vårt semi narieutbud får du möjlighet att välja bland flera program med riktade-specifika IM-frågor. Med ledord som ”Rättigheter-Skyldigheter-Möjligheter” i program met vill vi återigen vara den inspirationskälla som vår skolvärld så väl behöver. Ett ytterligare ledord skulle i år kunna vara ELDSJÄL, då flera av våra föreläsare beskrivs just så… Vi får i årets program lyssna till Skolinspektionens tankar kring skolans trygg hetsfrågor, där arbetet mot kränkningar blir alltmer aktuellt och viktigt. Fler av våra föreläsare hjälper och påminner oss om alla de möjligheter vi faktiskt har både som pedagoger och människor i vardagen. Det är något av ett jubileum i år, vilket visar på nyttan av att få träffas kontinuer ligt och att få dela de goda idéerna och tankarna vi bär med oss. Många påpekar att ”det är nu det börjar hända”… Välkommen till ett forum fyllt med stor nyfiken/öppenhet där vi skapar möjlig heter och knyter an till våra elever så att deras skoltid blir ännu mer möjlig och rik. Diskutera gärna i termer som Rättigheter och Skyldigheter, men efter ett be sök hos oss vill vi framförallt att du tänker i …Möjligheter !

Med Vänliga o Varma Konferenshälsningar Per Ewaldius

PROGRAM Tisdag 14 maj

-

Elite Hotel Stadshotellet

08.30-10.00 Registrering samt kaffe och smörgås 10.00-10.30 Konferensen öppnas - Stiernklart samt musikunderhållning 10.30-11.30 Skolminister Jan Björklund inleder Rikskonferensen 11.30-13.00 LUNCH 13.00-13.50 Studiero och trygghet - Ing-Marie Littmann Skolinspektionen 14.00-14.30 Tre ESF/IM projekt - Kinell, Svensson o Johnsson 14.30-15.00 KAFFE 15.00-17.00 Konsten att stärka sig själv - Noomi Tedenljung 19.30- Utflyktsmiddag med underhållning

Onsdag 15 maj

19.30- -

Clarion Collection Bolinder Munktell hotell

09.00-10.00 Det är aldrig kört – Elisabeth Wahlin Ohlsson 10.30-11.45 Seminariepass A – se/välj i programutbudet Kvällspass med middag och dans 08.15-09.00 Guidad morgonpromenad till Clarion Collection 10.00-10.30 KAFFE 11.45-12.45 LUNCH 12.45-14.00 Seminariepass B – se/välj i programutbudet 14.00- 17.00 Erfarenhetsutbyte – Du väljer grupp på vår anmälningssida 17.00-18.00 Afterwork – mingel med tilltugg o dryck

Torsdag 16 maj

- Elite Hotel Stadshotellet

08.30-09.00 Morgonpasset i händerna på några elever 09.00-10-30 Skolans struktur dödar motivationen – Peter Gärdenfors 10.30-11.00 KAFFE 11.00-12.00 Mänskliga relationer och beteenden - Gillis Herlitz 12.00-12.15 Energipaus 12.15-13.30 Gillis Herlitz forts… 13.30- Kort avslutning med Per Ewaldius – ansvarig arrangör därefter LUNCH

SEMINARIEPROGRAM

Onsdag 15 maj (Clarion Collection Hotell) Pass A 10.30-11.45 - Pass B 12.45-14.00

Du får möjligheten att deltaga I två seminarieprogram, dessutom vill vi att du gör ett reservval i händelse av att något av dina valda program skulle vara fulltecknade.

1) Kvarngymnasiet Järfälla -

En av de stora IM-skolorna som i många fall be skrivits som ett föredöme om hur man jobbar med vår kategori elever. Kvarngymnasiet har verkligen utvecklat sitt programutbud och sätter alltid elevens behov i centrum. De medverkande från skolan presenterar bland annat sitt sätt att jobba med Språkintroduktion, men man vill också väcka debatt med sitt batteri av frågor kring struktur-organisation. Skall IM-programmen integre ras till varje pris är en av de frågor man vill diskutera.

2) Den sista tredjedelen Lasse Hellström –

Om någon frågar vad är en ELDSJÄL, så borde svaret vara Lasse Hellström. Lasse med många års erfaren het som lärare för elever på IV/IM-program lämnar ingen oberörd. Lasse som verkligen brinner för elevgruppen ”icke godkända” tror sig veta vad man skulle kunna göra och vad man borde sluta göra för dessa ungdomar. Med sin aktiva blogg ”den sista tredjedelen” och sitt energiska arbetssätt vill han visa på rättig heter och möjligheter för att inspirera oss att fortsätta arbetet med att få en skola där alla får nå framgång. Ett levande pass där Lasse visar filmklipp från sitt arbete med eleverna och han utlovar att här är det högt i tak.

3) Från motgång till framgång Elisabeth Wahlin -

En kvinna som arbetat som sångerska och företagsledare bland annat, men som också är mamma till en son med särskilda behov. Energistark och inspirerande som få leder Elisabeth sitt seminarium om ADHD till vardags. Om konsten att orka, om att klara av skolan och om vilka styrkor och unika tillgångar som finns närmare än vi tror. Elisabeth har på senare tid också arbetat med en våra största ungdomsfavoriter, artisten Petter. Att beröra och engagera med en underbar scennärvaro är hennes recept i alla lägen.

4) Vi ser dig och vet att du kan / ESF projekten Tilda Kinell, Mats Johnson och Jan Svensson -

Visby, Ludvika och Göteborg visar på att avstånd inte är något hinder för gott och framgångsrikt samarbete. De redovisar sina projekt Ung domskraft, Jobbready och Vägval framtid och hur de integrerat dessa i IM-pro grammen. ESF är ett stort internationellt nätverk. Våra tre föreläsare talar om verksamheter som leder till att bryta utanförskapet, professionellt coachande när det gäller praktikarbete och framförallt metoder som ska locka elever-ungdomar till att vilja utbilda sig och därmed kunna tro på en ljus framtid. Stort engage mang av tre stora och härliga visionärer.

FÖRELÄSARE

för mer information se även under fliken ”Våra föreläsare”

Skolminister Jan Björklund

– Vår skolminister inledningstalar om sina tankar kring skolvärlden och introduktionsprogrammet, dessutom ges tid för frågor.

Ing-Marie Littman

– Utredare Barn och elevombudet Skolinspektionen. Ing-Ma rie talar om studiero och trygghet, ett aktivt arbete mot kränkande behandling. Allt fler elever upplever skolan som en otrygg plats, hur kan vi hjälpa dem att få den ro de har rätt att kräva.

ESF/IM projekten -

Tre stora Eldsjälar från tre olika delar av landet presenterar vad ESF-projekt innebär och vilka fantastiska möjligheter de upptäckt .Vägval framtid, Jobbready och Ungdomskraft har alla blivit en stor IM-tillgång. Detta är en kortpresentation som sedan går djupare in i verksamheten med de som väljer att följa detta i seminarieprogrammet.

Noomi Tedenljung

- Noomis föreläsningar har målet att få lyssnarna att bli mer medvetna om sig själva - sina tankemönster och drivkrafter, drömmar och mål, hinder och blockeringar och hur de kan arbeta med dessa. Det hon önskar åstadkomma är att medvetandegöra våra tidigare val och tankar och visa på nya sätt att tänka, känna och agera. Utan rädslor eller blockeringar som förhindrar det vi innerst inne önskar oss. Allt för att må bättre och leva rikare liv. En av våra mest uppskattade föreläsare som brukar locka till både skratt o tårar.

Elisabeth Wahlin –

svårt att tänka sig.

Det är aldrig kört är den inspirationsföreläsning vi alla behöver. Med tankar som ”Älta gärna det goda i livet” påminner hon oss om att uppmuntra vår egen drivkraft. Hon talar om livets krokiga väg där man fin ner möjligheter och att det ”Aldrig är kört. Att känna igen sina drivkrafter och kunna ge sig själv energi kan vara nyckeln till framgång! Bättre start på dagen är

Peter Gärdenfors -

Vi föds som nyfikna varelser, med en stark lust att lära. Men den svenska skolan, i sin nuvarande form, lyckas inte ta tillvara elevernas natur liga nyfikenhet, menar kognitionsvetaren Peter Gärdenfors: - Skolans struktur snarare motverkar än förstärker elevernas inre motivation. Lärarna arbetar i motvind när det gäller att få eleverna motiverade. Ett oerhört intressant resonemang framfört från en av ”de kloka” i Fråga Lund. Peter har haft flera tuffa debatter med skolminister Björklund och presenterar också sin önskelista till honom. Dessutom vill vi veta vad som är en ”Piss i Mississippi” !?

Gillis Herlitz -

Gillis Herlitz brukar lyfta fram fyra kardinaldygder för ett bättre samarbete: Mod. Rättvisa. Självinsikt. Vishet. Mod att våga visa osäkerhet, rätt visa till skillnad mot godtycke, självinsikt så man förstår sig själv och hur andra uppfattar en, och vishet så man kan skilja på ont och gott och välja det goda. Gillis är något av en expert på mänskliga relationer och beteenden. Han har bakgrund som antropolog och etnolog och med omfattande praktisk erfarenhet från många kulturer runt om i världen. Hans reflektioner är träffsäkra, roliga och målande. Denne föreläsare har deltagit en gång tidigare hos oss (13 år sedan) , som vi längtat efter denne fantastiske föreläsare. En mycket värdig avslutning på rikskonferensen 2013.

KONFERENSFAKTA

Riksonferensen 2013 äger rum 14-16 maj på hotellen Elite Hotel Stadshotellet samt Clarion Collection Bolinder Munktell. Hotellen ligger centralt i Eskilstuna och med endast 5 minuters promenadavstånd.

Konferensavgift -

Inklusive alla måltider enligt programmet – 4.595 kr

(exklusive moms)

Anmälan/Betalning –

För att anmäla dig till konferensen och för alla de val (seminarier mm) som hör till arrangemanget gå in under fliken Anmälan.

Vi fakturerar såväl deltagaravgift som eventuell logikostnad i samband med er anmälan. Vid avbokning efter 18 mars debiteras full anmälningsavgift, platsen kan dock överlåtas på annan person.

Anmälan skall vara oss tillhanda senast 19 april. Bekräftelse på deltagande och logibokning sänds i samband med fakturering.

Information-

svar på frågor angående arrangemanget ges via telefon 073-635 51 51 eller på mailadress

[email protected]

LOGI

(samtliga priser per natt/person exklusive moms)

Elite Hotel Stadshotellet

Enkelrum 1240:- Del i Dubbelrum 945:- Hamngatan 7-9

Clarion Collection

Munktellstorget Enkelrum 1185:- Del i dubbelrum 805:-

Comfort Hotell

Enkelrum 1059:- Del i dubbelrum 670.- Hamngatan 7-9 Per Ewaldius Stiernklart

Djurgårdsvägen 12 633 40 Eskilstuna