FOURTON OY INLÖSENBLANKETT

download report

Transcript FOURTON OY INLÖSENBLANKETT

FOURTON OY
INLÖSENBLANKETT
Fourton Fondbolags fonder kan Ni lösa in två gånger i månaden. Inlösendagarna är den 15. dagen och månadens sista bankdag. Om den 15. dagen
inte är en bankdag är inlösendagen den föregående bankdagen.
Så här löser Ni in fondandelar:
1. Fyll i inlösningsblanketten och anteckna där hur många andelar alternativt det eurobelopp Ni önskar inlösa. Inlösenuppdraget bör stå
fondbolaget tillhanda senast fem bankdagar före inlösendatum.
2. Inlösenpriset är andelens värde på inlösendagen efter avdrag för inlösenprovision.
3. Inlösenbeloppet inbetalas på Ert bankkonto bankdagen efter inlösen. Som bekräftelse på inlösen skickar vi Er en inlösningsnota.
Placeringsfond
Antal andelar som inlöses
Belopp i euro
Fourton Fiesta
Fourton Hannibal
Fourton Odysseus
Fourton Stamina
Fourton Tempo
Namn
Personbeteckning/FO-nummer
Adress
Postnummer och -anstalt
Telefon
E-post
Bank
Kontonummer
Ort och datum
Underskrift
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Fourton Rahastoyhtiö
Fourton Fondbolag
Fourton Fund Management Company
Käyntiosoite / Postiosoite
Tapiolan Keskustorni ylin krs / PL 111
02100 / 02101 ESPOO
Puhelin (09) 4393 780
Telefaksi (09) 8811 005
Besöksadress / Postadress
Hagalunds Centraltorn översta vån. / PB 111
02100 / 02101 ESBO
Telefon +358 9 4393 780
Telefax +358 9 8811 005
Y-tunnus / FO-nummer 0905175-2
Kotipaikka / Hemort / Domicile
Helsinki / Helsingfors
www.fourton.fi