BPGJA GJUTASFALT - BINAB

download report

Transcript BPGJA GJUTASFALT - BINAB

BPGJA GJUTASFALT
Allmänt
BINABs BPGJA är en beläggningsgjutasfalt som ofta används som ytbeläggning på exempelvis
gårdar, parkeringsdäck, garagegolv och ramper. Beläggningen är framtagen för att motstå
tunga belastningar och är mycket slitstark. BINABs BPGJA finns även i trafikverkets
utföranden som skyddslager, bindlager samt slitlager. Tack vare dess vatten- och
diffusionstäthet skyddar den underliggande konstruktion mot salt- och fuktskador som kan
bildas av nederbörd eller indragen snö och salt. Beläggningen kan läggas direkt på betong,
gammal gjutasfalt, AB-massa eller membranisolering.
Data
Fysikaliska tillstånd
Form
Färg
Lukt
Densitet
Flampunkt
Självantändningstemp.
Arbetstempertur
Standardförpackning
Fast vid omgivningstemperatur.
Flytande vid normal arbetstemperatur.
Mörkbrun till svart.
Karakteristisk.
2 300 kg/m3
>200 °C
>230 °C
210-230 °C
Avhämtas i transportkokare från asfaltsverk.
Mista mängd – 500 kg
16-punkters säkerhetsdatablad finns att hämta på www.binab.ncc.se
NCC Roads AB/BINAB
Akallaverken, Box 65, 164 94 KISTA, 08-632 16 00
Rev: 2012-10-24