För mer information

Download Report

Transcript För mer information

BRÅ
Fredagen den 30 januari
Tid Kl 08.00– 16.00
Plats Göteborgs Tandläkaresällskap, GTS, Erik Dahlbergsgatan 9
Kursavgift Tandläkare och tandtekninker 990 kr/övriga 650 kr
Att sättas in på bankgiro 5244-7844
Märk talongen med alla namn, klinik samt antal tdl/övriga
Anmälan E-post: [email protected]
Telefon: 031-778 25 60
Senast fredagen den 16 januari
www.branemarkcenter.se
G
ARK CE
BCG
ER
Datum M
NE
NT
BCG-dagen 2015
G
ÖT
EB OR
INBJUDAN
Sponsorer/utställare
Dentallaboratorium AB
Välkommen till BCG-dagen
Fredagen den 30 januari 2015
Dentallaboratorium AB
BCG-dagen 30 januari, 2015 på GTS-konferens
Bästa kollegor inom tandvården,
Traditionen lever vidare och BCG-dagen blir som vanligt starten
på ett nytt utbildningsår. 2015 lägger vi fokus på patienter med
tillstånd som är svåra att diagnostisera och behandla.
Smärta och peri-implantit är två komplikationer som utgör
stora utmaningar i vår kliniska vardag, lyckligtvis är de sällan
förekommande. Vår statistik är dock ointressant för de patienter
som drabbas. För dem är tillståndet hundraprocentig vare sig
det, som i ena fallet, gör ont eller som i peri-implantit fallet oftast
kommer som en ovälkommen smärtfri överraskning.
8.00 Registrering, frukost & utställning
8.45 Välkommen Mats Wikström, klinikchef BCG
9.00 Smärta och smärtutredning
Daniela Landys-Borén, ötdl spec endodonti
9.45 Kaffe & utställning
10.15 Implantat växer ibland inte fast i benet - vad skulle det kunna bero på?
Torsten Jemt, Odont.dr, Prof spec protetik
Det är vårt ansvar att både förebygga och på bästa sätt behandla
alla smärtsamma och på annat sätt vävnadsnedbrytande
processer i munhålan. Vi är övertygade om att 2015 års föreläsare
kommer att tillföra mycket kunskap, nya forskningsrön och
stimulera till en intressant diskussion.
11.00 Under ytan!
Hur viktigt är det med optimal infektionskontroll innan implantatbehandling?
För att avsluta årets första månads sista arbetsdag breddar
vi perspektivet och går utanför det strikt odontologiska. Mats
Trondman berör alla, såväl gammal som ung. Följ med på
en igenkännande resa från barnaår till vuxen och ta del av
vetenskapliga observationer och studier i beteendeförändringar
och trender.
13.15 Kerstin Schander, ötdl spec parodontologi
11.45 Lunch & utställning
Nya aspekter på peri-implantit och dess behandling
Christer Dahlin, Odont dr, Prof spec käkkirurgi
14.00 Frågor/svar/diskussion odontologisk del av dagen
14.15 Kaffe
Googla gärna på Mats Trondman så förstår ni vad vi menar.
14.30 Hur gammal är ungdomen? Om förlängd ungdomstid, ny relationsgrammatik mellan barn och vuxna samt vuxenrollen
Varmt välkomna,
Mats Trondman, Prof i kultursociologi - Info på Google!
BCG-teamet
16.00 Frågor/diskussion/avslutning
Utställare & sponsorer:
Dentsply implants, Nobel Biocare, Straumann,
SML Dentallaboratorium, Dentalmind, Kavo