6. Exempel: CompostEra-Carl Lindström

download report

Transcript 6. Exempel: CompostEra-Carl Lindström

Toan töms om 40 år !
Inget mindre än revolutionärt nytt
tänkande i sanitetsbranchen:
Sluten Långtidskompostering
Världen är full av toaletter …
som förorenar vatten & miljö
2.5 miljarder människor har ingen toalett alls.
När avföring läcker in i dricksvatten … dör fler av
diarré än av AIDs och Malaria tillsammans.
Varje 15e sekund dör ett barn av diarré
relaterade sjukdomar. En tyst mördare …
Ofarlig toalett - en saknad länk
Vi har alla sett statistiken … det är mestadels avföring
som sprider sjukdomar och medicinrester i världen
Vad som verkligen behövs är den saknade länken
mellan toalett och jordbruk, dvs en toalett som
omvandlar avföring till ofarlig växtnäring, dvs utan att
sprida sjukdomar
Vi kan tro att det bara är i utvecklingsländer, som
avföring i dricksvatten är ett problem … så är det inte.
Avloppsvatten gör många sjuka !
I London, sprider Thames River orenat avloppsvatten från
breddavlopp i flera dagar efter ett regn och det infekterar
fisk och sea-food och därigenom naturligtvis människor …
I många semesterorter infekterar avlopp badstränderna
med virus, parasiter
och bakterier.
Avlopp är den i särklass
största källan till vattenföroreningar…
----------------------------->
här blir avloppet till fiskmat, fisk som hamnar
på middagstallriken!
Avloppsvatten är inte reningsbart !
“Avloppsrening” är ett missvisande ord. “Reningen”
reducerar syreförbrukning och en viss reduktion av
vissa närsalter och efter klorering vissa patogener.
Det finns ingen ekonomiskt
rimlig process som kan
återskapa dricksvatten
och användbar växtnäring.
Resultatet av “reningen” är
ett något mindre förorenat
vatten och mängder av slam
-- allt till en hög kostnad !
Dyr, missledande och farlig PR!
Då varken reningsverksindustrin eller några statliga organ
vet vad de ska göra med det giftiga slammet, gör man
något verkligt fult: man döper helt enkelt om det till “BIOMULL” och sprider ut det på vår jordbruksmark !
Naturvårdsverket ser ingen
annan lösning än att tillåta
slamspridning på åkermark
som det enda sättet att bli
av med slammet på ett billgt
sätt trots att det innehåller
tusentals giftiga kemikalier
VILL DU HA DEN MATEN
PÅ TALLRIKEN ???
WCt är ett ofantligt problem överallt !
WCt är en två hundra år gammal teknik att få ut
Drottningens avföring ur Windsor Castle på ett diskret
sätt -- det var den enda avsikten med spol-stolen …
Idag har WCt blivit en “helig ko” i vår kultur: en “gammal
vana” att blanda dricksvatten med avföring … nu kan vi
inte ens tänka oss ett alternativ !
Det ironiska är att vi skulle få
fantastiska fördelar av att INTE
blanda dricksvatten med fekalier
SLUTEN LÅNGTIDSKOMPOSTERING
Behandlar avföring på platsen och reducerar kraftigt
den största kostnaden för avfallshantering …
90% av kostnaden är AVFALLS-TRANSPORT.
Sparar den enorma mängden vatten som nu används
för spoltransport
Hållbar teknik innebär att inte skapa något “avfall”
Vad betyder allt det här ?
1. För användaren
2. För underhåll
3. För miljön
4. För den större bilden
5. För arkitekten
Hur får man plats med 40 års avfall ?
Genom att det blir så lite kvar
efter flera års kompostering
Lägger vi ihop de röda staplarna får vi ett
ackumuleringsdiagram som ser ut så här:
1. För användaren
En alltid luktfri toalett är viktigt
Tyst -- väcker ingen på natten
Inga stötande synintryck
Bekväm att använda
Ingen jobbig, otrevlig skötsel
Med lukt kommer flugor…
Luktfri toa, före, under och
efter användning
Ständigt luftflöde ner i
toaletten - viktig sanitet
för med lukt kommer
det in flugor mm
Ventilerar hela badrummet
genom toaletten. Ingen
annan ventilation behövs
En tystlåten toalett
Det är bara ett svagt sus från fläkten.
Ingen som väcks om den används på natten…
Snygg design
Blank vit
sanitetsyta
Mycket reptålig
acrylbeläggning
Gulnar inte
Lätt att hålla ren
Inget stötande synintryck på insidan
Den mattsvarta insatsen ger en optisk illusion av …
ingenting
Allt på insidan är svart:
insats, anslutningsrör
och tankens insida.
Stor nog skåldiameter
gör det lätt att hålla ren.
Enkelt att göra ren
med borste och vatten
Det känns bra att sitta varmt
Använd och gå iväg
Ingen spolning
Inget vattenstänk 
Varm sittring
för kalla nätter …
men framför allt:
ALDRIG NÅGON LUKT
2. Skötsel, service och underhåll
CompostEra kan användas i decennier utan att man
tar ut någon kompost.
Den nedbrutna vätskan
(från urin), innehåller
ett koncentrat av växtnäringen och används
någon gång per år …
Den är luktfri och
bakteriefri
Den huvudsakliga skötseln är att städa badrummet.
3. För miljön
Det är för sin ytterst låga miljöpåverkan som långtidskomposteringen överträffar allt annat:
Inga utsläpp betyder ingen förorening !
Potentiella sjukdomsalstrande virus, bakterier
och parasiter isoleras i komposten i decennier.
Kompostvätskan är den bästa växtnäring vi kan
få -- innehåller både mikro- och makro-närsalter.
3. Urinens nedbrytning
Urinen går igenom en process som kallas nitrifikation
som skapar både nitrit och nitrat, salter som skapar
en naturlig
desinfektion.
Detta äger rum i
den permanenta
filter bädden i
tankens botten.
4. För det större sammanhanget …
Om vi gör djuravfallet
ofarligt för användning
som gödsel, kunde vi
reducera föroreningen
från jordbruk till hälften
eftersom vi inte får
avrinning från BÅDE
kemisk konstgödsel och
djuravfall (inkl. toa-avfall)
4. Den stora bilden …
Vårt och de andra djurens
avfall är den bästa växtnäring
vi kan få då den innehåller de
mikrosalter som konstgödsel
inte innehåller.
Kemisk konstgödsel innehåller bara NPK (Kväve,
Fosfor, Kalium) och utarmar
jordarna på de för smak
och näring viktiga mikronärsalterna
4. För maten …
Konstgödsel gör att frukt och grönsaker SER stora och
färggranna ut men de förlorar både smak, doft och
näringsinnehåll.
En typisk handelstomat saknar
doft, smakar ofta ingenting eller
smakar illa och ger ingen
mättnads-känsla.
En organisk tomat doftar härligt, smakar riktigt gott och
efter en eller två känner vi en naturlig mättnad -- vi har
fått det vi behöver.
4. Helhetsbilden …
Så istället för att förgifta våra jordbruksjordar med
avloppsslam från reningsverk (som får ta emot ALLT
som någon vill bli av med) kan vi sluta blanda
dricksvatten med avföring och avfall och börja
fånga denna växtnäring vid
källan innan den blivit förorenad med tungmetaller,
och kemikalier …
4. Helhetsbilden …
Sluten Långtidskompostering är
vår bästa chans att bryta den
destruktiva cykeln som började
med den framgångsrika tekniken
som fick ut Drottningens avföring
ur Windsor Castle på 1800-talet !
Thomas Crapper gjorde den första
framgångsrika spoltoaletten som
olyckligtvis skapade en norm för
hela världen.
Vi behöver inte längre spola ut
avföringen ur huset utan kan med
många fördelar behandla avfallet
där vi bor !
5. För arkitekten
Det bästa sättet är att
installera behandlingstanken under golvet.
Enkelt och felfritt, inget
som kan “gå sönder”, sätta
igen eller rinna över och
alltid luktfritt.
Utmärkt för installation på
öar och ställen som saknar
el, vatten och avlopp.
5. För arkitekten
Behandlingstanken kan även byggas in i väggen och
anslutas till en bänktoalett som nedan.
5. För arkitekten
Ett sätt att installera då
det inte finns utrymme
under badrummet är att
ställa tanken
helt bredvid
husgrunden
och göra ett
burspråk i
väggen.
Som tillbyggnad
Som bänktoalett
Installationsexempel
Misquamicut State Beach, Rhode Island
2,000,000 visitors per season.
Markham Fair
Largest Agricultural
Fair in North America
80,000 visitors/day
Site-built system
60 toilets
Waway State Park, N.J., USA
State Beach in New Jersey, USA
Salisbury Beach, Mass. USA
3 Allmänna toalettbyggnader på en tre kilometer
lång badstrandssträcka
Army corps of engineers, USA
För många av deras övningsläger och skjutbanor mm.
Flyktingläger i Congo
Projekt under construction med modulbyggnader som
integrerar toaletter med husgrund.
Girl Scouts högkvarter i USA
Edith Macy camp, Pennsylvania, USA
Lake Tahoe
Ski Homewood, resort.
Stockholm
Badstrand i Tyresö.
Highway E6, Sweden
Susedalen rastplats E6.
www.susedalen.com
Kompletterande system
1. Gråvattenbehandling:
Gråvatten är bad- disk och tvättvatten. Det kan bli en
utmärkt bevattningskälla.
Det bryts ned betydligt fortare än avloppsvatten med
toalettavfall och
innehåller bara
1/10 så mycket
kväve.
Här till höger
visas en enkel
lösning som kallas TÄCKT DIKE, som har den stora
fördelen att inte behöva slamsugning. Fungerar av
naturliga skä bäst för fritids bruk vår- sommar och höst.
QuickTime™ and a
decompressor
are needed to see this picture.
Gråvattenrening
Allmänhetens reaktion till nya idéer
Idéer som bryter med gamla vanor sägs gå igenom tre
stadier:
1. Den nya idén
förlöjligas.
2. Om inte det hjälper
börjar en våg av
våldsamt motstånd.
3. När det nya segrar,
säger de flesta att dom
“ faktiskt har tyckt så
hela tiden…”