Kursoversikt høst 2014

download report

Transcript Kursoversikt høst 2014

Kursoversikt høst 2014
Kursbeskrivelse
F-101
F-105
F-106
H-201
H-203
H-207
I-515
K-400
K-401
K-402
K-403
K-408
S-301
S-302
S-303
S-306
S-307
S-310
S-312
S-314
S-315
S-318
S-318
S-319
S-319
S-319R
S-321
S-322
S-328
S-328
S-334
Røynebergsletta 30, 4052 Røyneberg, Forus Vest Postboks 44, 4064 Stavanger, Tlf. 51 81 03 70, Fax 51 81 03 79, email: [email protected] Web: www.pni.no Org. nr. 980 364 402
UkeUkeUkeUkeUkeUkeUke UkeUkeUkeUkeUkeUkeUkeUkeUkeUkeUke Uke Uke
32333435363738 3940414243444546474849 50 51
augaugaugaugsepsepsep sep
sep/oktokt okt oktokt/nov
novnovnovnovdes des des
XX
Vg 2 Brønnteknikk
VHF (gjennomføres via web)
Stillas § 46 (32 t)
Grunnkurs Arbeidsmiljø (40 t)
Farlig Gods (IMDG-ADR) (16 t)
Kjemikaliekurs (8 t)
Instruktørkurs, pakking, sikring og transport av last(40 t)
Kontroll Generell del G00K (24 t)
G-11 Kontroll av løfteredskap (40 t)
G-07 Kontroll av vinsjer, taljer og spill (40 t)
G-10 Kontroll av håndtaljer (24 t)
Kontroll av ståltau (24 t)
Stroppe/anhuker kurs (1.1 - 2.3 alt. O -1.1) (24 t)
G4 Traverskran mod. 1.1 - 2.3 - 2.7 - 3.7 (48 t)
G4 Traverskran mod. 2.7 - 3.7 (24 t)
Truck Kl. T1-T5 mod. 1.1 - 2.2 - 3.2 (24 t)
Stortruck T6-T8 (8 t)
Vinsj mod. O - 2.3 og O - 3.3 (personellvinsj) (24 t)
G 5 Offshore kran mod. O - 2.1 (40 t)
Enkle løfteinnretninger, fallsikring Mod O - 2.2 (16 t)
Rigger mod. O - 2.2 og O - 3.2
(48 t)
Pakking,sikring og transport av last NOG 116 (24 t)
Pakking, sikring og transport av last NOG 116 (24 t)
Fallsikring og redning NOG 113 mod. 1
(8 t)
Fallsikring og redning NOG 113 mod. 2-3
(16 t)
Retrening Fallsikring og redning NOG 113 (8 t)
Støping av sockets (8 t)
G20F Fastmontert hydraulisk kran (16 t)
Simulator G5 Offshore kran simulator (24 t)
Simulator G5 Offshore kran simulator (24 t)
Fallsikringskurs
(4 t)
25-28 20-23 01-04
13-16
11-14 01-04
23-25 13-16 03-06 24-27 15-18
25-26 06-07 17-18
08-09
9
15
29
17
07
28
19
12-16
20-24
11-13 27-29
01-05 13-17 24-28
18-22 03-07
05-07
22-24 10-12
18-20 10-12 08-10 12-14 17-19
04-06 25-27 15-17 06-08 27-29 17-19
08-10
04-08 25-29 15-19 06-10 27-31 17-21
08-12
06-08 27-29 17-19 08-10 29-31 19-21
10-12
11-13 01-03
22-14 13-15 10-12 24-26 15-01
210213
04-06 01-03 15-17 20-22 10-12 15-17
4-8 ENG 29-03 01-05
11-12 01-02
22-23 13-14 03-04 24-25 15-16
11-15 01-05
22-26 13-17 03-07 24-28 15-19
04-06 11-13 18-20 25-27 01-03 08-10 15-17 22-24 29-01 06-08 13-15 27-29 03-05 10-12 17-19 24-26 01-03 08-10 15-17
06-08 13-15 20-22 27-29 03-05 10-12 17-19 24-26 01-03 08-10 15-17 29-31 05-07 12-14 19-21 26-28 03-05 10-12 17-19
18292017
19-20 30-01 21-22 18-19
051021
1512241405
07-08 28-29 18-19 09-10 30-31 20-21
11-12
04-06 11-13 18-20 25-27 01-03 08-10 15-17 22-24 29-01 06-08 13-15 20-22 27-29 03-05 10-12 17-19 24-26 01-03 08-10 15-17
06-08 13-15 20-22 27-29 03-05 10-12 17-19 24-26 01-03 08-10 15-17 22-24 29-31 05-07 12-14 19-21 26-28 03-05 10-12 17-19
08112304
I tillegg til ovennevnte kurs gjennomføres følgende kurs på forespørsel;
• Førstehjelp
• Hjertestarter
• Varme arbeider
• Varme arbeider rep
• HMS for ledere
• Simulator Intervention fartøy
• G8 Lastebilkran
• G2 Tårnkran
• Maskinfører
• Kontrollør G4 Traverskran
• Kontrollør G8 Lastebilkran
• Kontrollør G20 fastmontert hyd. kran
PNI er sertifisert i henhold til: NS EN ISO 9001 : 2008, NS EN ISO 14001 : 2004, OHSAS 18001 : 2007, API Training Provider, og LEE Lifting Equipment Engineers Association
Centrum Trykkeri
• Regelverkskompetanse
• Norsok R-002
• Norsok R-003
• Operasjonelt ansvarlig person