20140902_ISOC_Norge_Referat_arsmote(signed)

download report

Transcript 20140902_ISOC_Norge_Referat_arsmote(signed)

Norway Chapter of the Internet Society
Referat fra årsmøte 2. september 2014
Sted: Advokat Selmer, Tjuvholmen Allé 1, 0252 Oslo
Tid: 18:00 - 19:00
Antall deltakere: 13
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av to personer til å underskrive referatet
Årsrapport for perioden juni 2013-august 2014
Budsjett
Valg av styremedlemmer
Innkalling til årsmøtet var sendt ut på e-post via ISOCs sentrale register, publisert på
www.isoc.no og ISOC Norge sin Facebookprofil.
Valg av møteleder
Steinar Grøtterød ble valgt til møteleder
Valg av referent
Steinar Grøtterød ble valgt til referent
Valg av to personer til å underskrive referatet
Benny Samuelsen og Anne Karen Stokke ble valgt til å underskrive referatet.
Årsrapport for perioden juni 2013 - august 2014
Steinar Grøtterød informerte om styrets arbeid i perioden fra juni 2013-august 2014.
Årsmøtet ga en klar tilbakemelding til styret om bedre informasjon til ISOC Norge sine
medlemmer. Flere eksempler ble gitt, som f.eks. “velkomstbrev” til nye medlemmer, jevnlige
utsendelser av nyhetsbrev og økt aktivitet av innlegg på www.isoc.no og Facebook.
Vedtak: Årsmøtet godkjente årsrapporten for perioden juni 2013-august 2014 med
ovennevnte merknader.
Budsjett
Styrets forslag innebar at en skulle søke støtte “ad hoc”. Alternativt at det skulle settes en
medlemsavgift for organisasjoner og bedrifter.
Årsmøtet diskuterte styrets forslag og kom fram til at det fortsatt skal være gratis
medlemsskap for organisasjoner og bedrifter.
Personlig medlemsskap skal fortsatt være gratis.
Vedtak: Årsmøtet vedtok det framlagte budsjettforslag uten endringer.
Valg
Haakon Bratsberg ønsket ikke gjennvalg. De resterende styremedlemmer var valgbare. I
tillegg hadde Maja Enes og Ole Trøan stilt seg valgbare for styret
Vedtak: Årsmøtet valgte følgende personer til styret for ISOC Norway Chapter:
● Maja Enes
● Ole Trøan
● Alf Hansen
● Merete Asak
● Nils Kristian Einstabland
● Salve J. Nilsen
● Steinar Grøtterød
● Torgeir Waterhouse
Styret vil i henhold til vedtektenes Article 6.3 konstituere seg selv.
Referatet godkjennes
Dato: Sep 23, 2014
Anne Karen Stokke
Anne Karen Stokke (Sep 23, 2014)
Anne Karen Stokke
Dato: Sep 23, 2014
Benny Samuelsen
Benny Samuelsen (Sep 23, 2014)
Benny Samuelsen