Lysprosjektør 100W - El

Download Report

Transcript Lysprosjektør 100W - El

Lysprosjektør 100W
Lysprosjektør 100W halogen IP20.
Kan leveres både med fargehjul og funklingshjul.
Tilrettelagt for dimming.
Prosjektørene må plasseres med god lufting
rundt for å unngå overoppheting.
Se Monteringsinformasjon.
L280xB150xH140mm
Produktnavn
El nummer
Lysprosjektor 10mm
Lysprosjektor 10mm m/fargehjul
Lysprosjektor 10mm m/funklingshjul
Lysprosjektor 15mm
Lysprosjektor 15mm m/fargehjul
Lysprosjektor 15mm m/funklingshjul
6900700
6900701
6900702
6900732
6900733
6900734
MONTERINGSINFORMASJON
”SILVERLINE” FIBEROPTIKK
1. Minimumsavstand fra prosjektør til vegg = 250mm. Dette gjelder sidene
på prosjektøren hvor luften suges inn og blåses ut. Front og bakside på
prosjektøren kan plasseres nærmere veggen om ønskelig.
Prosjektør må generelt plasseres ”luftig” da denne krever mye luft for å sikre
nødvendig kjøling
2. Prosjektør må ikke være i drift ved rom/omgivelse temp. over 30° Celsius
3. Metall konnektor mellom fiberbundt og prosjektør må ikke tildekkes
4. Flere prosjektører må ikke plasseres ved siden av hverandre, da dette kan
medføre overopphetning.
5. Ved tilkopling av dimmer er det spesielt viktig at koplingsskjema følges:
Spenning til dimmeren hentes fra prosjektøren, dette for å sikre at
overopphetningsvern i prosjektøren ikke settes ut av drift.
Om prosjektøren skal dimmes må det derfor trekkes frem 4leder.
(Viften er termostatstyrt og vil automatisk stoppe etter at lyset er slått av,
forankoplet av/på bryter er således ikke påkrevet)
6. NB!! Viktig:
Lim som inneholder løsemidler må ikke brukes til liming av fibertråder i
himlingen.
Fibertrådene kan limes med vanlig trelim mot himlinger av treverk.
Om fiberkabler med påsatt metallhylse skal limes, anbefales lim som hefter mot
metall/tre
7. Fiberen må ikke monteres i områder med temperatur over 70gr. Celsius.
KOPLINGSSKJEMA SL1