Forbedring av bevaringsverdige vinduer v/Anders Homb

Download Report

Transcript Forbedring av bevaringsverdige vinduer v/Anders Homb

NAS Høstmøte 2012
Forbedring av bevaringsverdige vinuder
Hva kan oppnås?
Anders Homb
November 2012
SINTEF Building and Infrastructure
1
Energieffektive,
bevaringsverdige vinduer
Studie av U-verdi,
Lydisolasjon etc. før og
etter oppgradering
Målinger
Beregninger
Åpen rapport 1. Juni 2012 (NO)
Anders Homb, Sivert Uvsløkk
SINTEF Building and Infrastructure
2
Bilder som viser vinduet:
Sett fra innside, til venstre
og fra ytterside, til høyre
SINTEF Building and Infrastructure
3
Opprinnelig vindu, 1120 mm x 1448 mm
Karmdybde 180 mm
SINTEF Building and Infrastructure
4
Opprinnelig vindu + innvendig varevindu som har ett glass
med hardbelegg: Glass-kode 4-74-E4 og 4-134-E4
SINTEF Building and Infrastructure
5
Opprinnelig vindu + innvendig varevindu som har tolags isolerrute:
Glass-kode 4-74-E4-16Ar-E4 og 4-134-E4-16Ar-E4
SINTEF Building and Infrastructure
6
SINTEF Building and Infrastructure
7
Laboratoriemålt lydisolasjon – opprinnelig vindu
40
40
(dB)
Reduksjonstall,
Reduksjonstall, RR(dB)
35
35
30
30
25
25
4mm glass:
4mm
glass,
Rw=28,
Ctr=-3
kunstig tettet:
Rw=30, Ctr=-4
20
20
15
15
4mm glass,
Beregnet,
4
mm
glasstettet:
:
kunstig
Rw=29
Rw=30, Ctr=-4
10
10
55
00
50
50 80
80 125
125 200
200 315
315 500
500 800
8001250
12502000
20003150
31505000
5000
Frekvens(Hz)
(Hz)
Frekvens
SINTEF Building and Infrastructure
8
Innvendig vareramme – enkelt glass
50
50
45
45
(dB)
Reduksjonstall,
Reduksjonstall, RR(dB)
40
4-146-4:
35
4-146-4:
Rw=43, Ctr=-6
Rw=43, Ctr=-6
30
4-146-4,
kunstig
tettet:
4mm
glass:
Rw=44, Ctr=-7
25
Rw=28, Ctr=-3
20
20
15
15
10
10
50
50
80
80
125 200
200 315
315 500
500 800
800 1250
125
1250 2000
2000 3150
3150 5000
5000
Frekvens (Hz)
SINTEF Building and Infrastructure
9
Vareramme i midtre posisjon – 2-lags isolerrute
50
Reduksjonstall, R (dB)
45
40
4-74-(4-16-4):
4mm glass:
Rw=39, Ctr=-6
Rw=28, Ctr=-3
35
30
25
4-74-(4-16-4),
4-74-(4-16-4):
kunstig tettet:
Rw=39, Ctr=-6
Rw=41, Ctr=-8
20
15
10
50
50 80
80 125
125 200
200 315
315 500
500 800
800 1250
1250 2000
2000 3150
3150 5000
5000
Frekvens
Frekvens (Hz)
(Hz)
SINTEF Building and Infrastructure
10
Vareramme i indre posisjon – 2-lags isolerrute
60
55
Reduksjonstall, R (dB)
50
45
4-134-(4-16-4):
4mm glass:
Rw=41, Ctr=-3
Rw=28, Ctr=-3
40
35
30
4-134-(4-16-4),
4-134-(4-16-4):
kunstig tettet:
Rw=41, Ctr=-3
Rw=46, Ctr=-5
25
20
15
10
50 80
80 125
125 200
200 315
315 500
500 800
800 1250
1250 2000
2000 3150
3150 5000
5000
50
Frekvens
Frekvens (Hz)
(Hz)
SINTEF Building and Infrastructure
11
Målt og beregnet verdi
Enkelt glass i vareramme
Isolerrute i vareramme
70
70
65
65
60
60
4-146-4,
kunstig tettet:
Rw=44, Ctr=-7
50
45
Beregnet
4-146-4:
Rw=48
40
35
Reduksjonstall, R (dB)
Reduksjonstall, R (dB)
55
55
45
40
30
25
25
50
80
125 200 315 500 800 1250 2000 3150 5000
Beregnet
4-134-(4-16-4):
Rw=52
35
30
20
4-134-(4-16-4),
kunstig tettet:
Rw=46, Ctr=-5
50
20
50
80
125 200 315 500 800 1250 2000 3150 5000
Frekvens (Hz)
Frekvens (Hz)
SINTEF Building and Infrastructure
12
Hovedresultater - laboratoriemålinger
Variant
Opprinnelig vindu
Varevindu med
enkelt glass,
146 mm avstand
Varevindu med
isolerrute, 74 mm
avstand
Varevindu med
isolerrute, 134 mm
avstand
Laboratoriemålt luftlydisolasjon,
Rw + Ctr (dB)
Tettelist levert
Kunstig tetting
25
26
37
37
33
33
38
41
SINTEF Building and Infrastructure
13
Forbedring med vareramme
Referanse, opprinnelig
vindu, kunstig tetting
Varevindu med enkelt
glass,
146 mm avstand
Varevindu med isolerrute,
74 mm avstand
Varevindu med isolerrute,
134 mm avstand
Luftlydisolasjon, ∆Rw (∆Ctr ) (dB)
Målt
Beregnet
14 (-3)
19 (-5)
11 (-4)
-
16 (-1)
23 (-4)
SINTEF Building and Infrastructure
14
Oppsummering
• Ikke kast ut brukbare vinduer – motiver byggherrene
• Kan ”lett” oppnå Rw+Ctr > 40 dB med ekstra vareramme på
innvendig side
• Stort potensial for forbedring av Rw-verdien med bedre
tettelister
• Vanlige tettelister gir liten innflytelse på Rw + Ctr-verdien
• Vanlige, enkle beregningsmetoder overestimerer
luftlydisolasjonen ved doble vindusløsninger
• Vindusprodusenter produserer enkelt på mål
SINTEF Building and Infrastructure
15