Bussruter for Fjord1 Buss Møre

Download Report

Transcript Bussruter for Fjord1 Buss Møre

Bussruter for Fjord1 Buss Møre
Gjeld i tida: 01.05.2012 - 30.04.2013
Velkomen på bussen!
Velkomen på bussen
Fjord1 Buss Møre er eit selskap i Nettbuss-konsernet, og utfører busstrafikk på Sunnmøre og i
Romsdal. Selskapet overtok frå 1.1.12 drifta av busstrafikken i Ålesund og Giske kommunar på ei
anbodskontrakt med Møre og Romsdal fylkeskommune. (Ikkje med i dette heftet). Vi deltek i drift
av ekspressruter (Nor-Way Bussekspress) på strekningane Ålesund-Førde/Bergen og SunnmøreStrynefjellet-Gardermoen/Oslo. Vi har ruter til verdsarvområdet i Geiranger, til andre kjende
turistattraksjonar som Trollstigen og Runde og over fylkesgrensa til Stryn, Nordfjordeid og Måløy.
Ruteheftet gjeld f.o.m. 1. mai 2012 t.o.m. 30. april 2013 og er bygd opp i seks geografiske regionar
med ulik fargesetting. Rutesamband til/frå Oslo og Bergen er plasserte fremst i heftet. Den 22.9.12
opnar den nye Kvivsvegen mellom Grodås i Hornindal og Austefjorden i Volda. Dette medfører eit
utvida rutetilbod mellom Volda og Stryn og endringar i enkelte andre tabellar i heftet. Oppdaterte
tabellar vil verte å finne på nettsidene samt som særtrykk.
Dei største tabellane er delte i ruter Dx67 (måndag-fredag), 6 (laurdag) og (7) søndag. Vi bruker
«dagkoder» som er forklart nede på side 4. Ruter som er innstilte om sommaren, i romjula og
påskeveka er merka i tabellane med fotnotar eller anna bakgrunnsfarge. Skulerutene er merka Skule
på toppen av kollonna eller med fotnote s) når berre delar av strekninga er skulerute. Oversyn over
skulefridagar finn ein på side 4. På side 88-90 har vi eit oversyn over endringar i samband med
heilagdagane i mai 2012, jule- og nyårshelga 2012/-13 og påskehelga 2013.
Ta vare på ruteheftet og studer tabellane som er aktuelle for deg.
Vi høyrer gjerne frå deg om du har merknader til rutene og ruteheftet.
Viktig å hugse på:
- Gje tydeleg teikn når du skal stige på bussen utanom bussterminalane.
- Fest setebeltet når dette er montert i bussen. Same krav som i personbil!
- Unngå unødvendig bruk av mobiltelefon av omsyn til medpassasjerar, og avgrens eventuell bruk til
korte samtalar.
- Ved nattkøyring – ver vennleg å slå av mobiltelefonen.
Ruteinformasjon
Andre viktige web-adresser:
Trafikanten Møre og Romsdal: www.177mr.no
Nor-Way Bussekspress: www.nor-way.no
TIMEkspressen (alle linjer): www.timekspressen.no
Reiser i Norge: www.rutebok.no
Ruteinformasjon på telefon:
Trafikanten Møre og Romsdal:
tlf 177
Ved oppringing frå telefon utanfor fylket: 71 58 78 00
Ruteinformasjon på SMS: 2177
Send ordet MR - samt namna på stadene du vil reise frå og til, og du får straks tilsendt klokkeslett for
neste avgang. Tenesta kostar kr. 3,- pr. melding. Du gjer slik:
Finn neste avgang:
Tast inn: <mr> <namn på staden du reiser frå> <namn på staden
du reiser til> Eksempel: mr volda ålesund
Send til 2177, og du får tilsendt første avgang frå Volda etter sendetidspunkt.
-2-
Ruteopplysning: 177 - www.fjord1.no
Repro: Norsk Reiseinformasjon AS, www.reiseinfo.no, 0412.
Ruter på Internett:
www.fjord1.no
ruteoversyn / innhaldsregister
Rutesamband til/frå Oslo og Bergen
ÿ 145 Oslo - ƒ Oslo lufthavn - Volda - Ulsteinvik...............................10-11
ÿ 146 Oslo - Stryn - Stranda - Ålesund...................................................12-13
ÿ 430 Bergen - Førde - Nordfjordeid - Volda - Ålesund....................14-15
ÿ 251 Ålesund - Sykkylven - Stranda - Førde - Bergen.....................16-17
ÿ 311 Måløy - Maurstad - Åheim - Hareid - Ålesund.........................18-19
ÿ 397 Vanylven - Maurstad - (Bergen/Oslo) . ............................................ 20
Ruter i Ørsta, Volda og Vanylven
ÿ 100 TIMEkspressen Volda-Ørsta-Ålesund/Moa-MoldeKristiansund........................................................................................22-25
ÿ 338 Volda/Ørsta-Ulsteinvik-Hareid......................................................72-73
ÿ 339 Volda/Ørsta-Fosnavåg-Larsnes....................................................74-75
ÿ 390 Volda/Ørsta-Eidså-Åheim...............................................................34-35
ÿ 351 Nordfjordeid-Volda-Ålesund............................................................... 21
Lokalruter i kommunane Volda, Ørsta og Vanylven.............26-37
Ruter i Norddal, Stordal og Ørskog
ÿ 210 Valldal - Sjøholt - Ålesund..............................................................38-39
ÿ 211 Geiranger - Eidsdal - Ålesund.......................................................40-41
ÿ 220 Åndalsnes - Trollstigen - Geiranger................................................... 43
Lokalruter i Norddal kommune......................................................... 42
Ruter i Haram, Sandøy og Skodje
ÿ 230 Brattvåg - Vatne - Ålesund.............................................................44-45
ÿ 237 Skodje - Ålesund...................................................................................... 55
ÿ 246 Fiksdal - Vatne - Ålesund....................................................................... 54
Lokalruter i kommunane Haram, Sandøy og Skodje...........48-56
Bestillingsruter Haram Fastland......................................................... 56
Ruter i Stranda og Sykkylven
ÿ 250 Ålesund - Sykkylven - Stranda - Hellesylt - Stryn...................58-61
Lokalruter i kommunane Stranda og Sykkylven....................62-65
Ruter i Hareid, Herøy, Ulstein og Sande
ÿ 310 Åheim/Syvde - Årvik - Hareid........................................................66-67
ÿ 330 Fosnavåg - Ulsteinvik - Hareid......................................................68-71
ÿ 338 Hareid/Ulsteinvik - Ørsta/Volda...................................................72-73
ÿ 339 Fosnavåg/Larsnes - Ørsta/Volda..................................................74-75
Lokalruter i kommunane Hareid, Herøy,
Ulstein og Sande...............................................................................76-81
Ruter i Midsund og Vestnes
ÿ 240 Molde - Midsund...............................................................................82-83
ÿ 245 Rekdal-Furneset-Vestnes................................................................84-85
ÿ 247 Vikebukt-Tresfjord-Vestnes-Furneset.........................................86-87
Hugs setebelte!
Ruteopplysning: 177 - www.fjord1.no
-3-
OVERSYN OVER skuleFRIDAGAR
Fridag:
Siste skuledag:
Første skuledag:
Haustferie:
Juleferie:
Vinterferie:
Påskeferie:
Fredag 18.05.
Onsdag 20.06.
Måndag 20.08.
Måndag 08.10. t.o.m. fredag 12.10. (Veke 41)
Laurdag 22.12. t.o.m. onsdag 02.01.13.
Måndag 18.02. t.o.m. fredag 22.02.13. (Veke 8)
Måndag 25.03. t.o.m. måndag 01.04.13. (Veke 13)
FORKORTINGAR OG SYMBOLBRUK
D = Dagleg
x = Unntatt/minus
s = Skuledagar
Skule = Skuledagar
† = ferje
„ = snøggbåt
ÿ = buss
1
2
3
4
5
6
7
| = Bussen passerer ikkje denne staden
- = Bussen passerer utan oppgitt tidspunkt
r = Køyrer så langt det er passasjerar
=
=
=
=
=
=
=
Måndag
Tysdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Laurdag
Søndag
þ =
tog
Fargar som er brukt og kva dei tyder:
Laurdag
Søndag
Sommarrute
Innstilt 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
Innstilt i fellesferien (veke 28-31), romjula og påskeveka.
Telefonar Fjord1 Buss Møre
Fjord1 Buss Møre AS
Furene, 6100 VOLDA
E-post: [email protected]
KONTOR:
TELEFON
Volda / Ørsta, (Furene)..................70 07 47 00
TELEFAKS
70 07 47 01
Opningstid måndag-fredag
0800-15.30
Avdelingskontora våre i Ulsteinvik, Fosnavåg, Eidså, Stranda, Sykkylven, Sjøholt og Eidsdal har
avgrensa opningstid. (Ruteinformasjon tlf 177)
Andre viktige telefonar:
Ålesund Rutebilstasjon: tlf 70 13 30 45
Moa Bussterminal: tlf 70 14 72 50
Molde Trafikkterminal: tlf 71 25 10 47
Hittegods: Kontakt kontor/avdelingskontor.
-4-
Ruteopplysning: 177 - www.fjord1.no
Busstakstar 2012 - Møre og Romsdal
Gjeld frå 01.01.12. Atterhald om endringar.
Ferjebillettar kjem i tillegg der dette er aktuelt.
Sone
Km
Enkeltbillett
Vaksne
Verdi-
Månadskort
Born
25% rabatt
Student
kort
Vaksen
Honnør
Gruppe
c)
16,7 %
1/1 mnd
25
30
35
40
50
60
65
75
85
95
100
110
115
125
135
140
150
160
165
175
185
195
200
210
220
230
235
245
255
260
270
280
285
295
a)
630
760
900
1 040
1 170
1 300
1 440
1 570
1 710
1 860
1 990
2 130
2 260
2 400
2 540
2 670
2 800
2 950
3 050
3 180
3 320
3 510
3 640
3 770
3 900
4 030
4 160
4 290
4 420
4 550
4 680
4 810
5 010
5 140
t.o.m.
2012
Militær
b)
6
30
15
25
30
12
35
20
25
35
18
40
20
30
40
24
50
25
40
50
30
60
30
45
60
36
70
35
55
65
42
80
40
60
65
48
90
45
70
65
54
100
50
75
65
60
115
60
85
65
66
120
60
90
65
72
130
65
100
65
78
140
70
105
70
84
150
75
115
75
90
160
80
120
80
96
170
85
130
85
102
180
90
135
90
108
190
95
145
95
114
200
100
150
100
120
210
105
160
105
126
225
115
170
113
132
235
120
175
118
138
240
120
180
120
144
250
125
190
125
150
265
135
200
133
156
275
140
205
138
162
285
145
215
143
168
295
150
220
148
174
305
155
230
153
180
315
160
235
158
186
325
165
245
163
192
335
170
250
168
198
345
175
260
173
a) Månadskort
og ferje vert265
rekna ut 178
slik:
204
355 for buss180
Vaksen
Student
og 1/2 mnd 40 % rabatt
325
390
460
530
595
660
730
795
865
940
1 005
1 075
1 140
1 210
1 280
1 345
1 410
1 485
1 535
1 600
1 670
1 765
1 830
1 895
1 960
2 025
2 090
2 155
2 220
2 285
2 350
2 415
2 515
2 580
380
460
540
625
705
780
865
945
1 030
1 120
1 195
1 280
1 360
1 440
1 525
1 605
1 680
1 770
1 830
1 910
1 995
2 110
2 185
2 265
2 340
2 420
2 500
2 575
2 655
2 730
2 810
2 890
3 010
3 085
Miljøkort
Km for buss
+ km for
ferje = og
sum
km somVaksne
ein avrundar
oppover
Ørsta/Volda,
Ulsteinvik
Sykkylven:
kr 460,- born
kr 270,-til næraste sone.
b) Rabatten gir fullt utslag på reiser over 40 km og lengre.
a) Månadskort for buss og ferje vert rekna ut slik:
c) På fylkeskryssande ruter er studentrabatten 25 %.
Km for buss + km for ferje = sum km som ein avrundar oppover til nærmaste sone.
b) Rabatten gir fullt utslag på reiser over 40 km og lengre
c) På fylkeskryssande ruter er studentrabatten 25 %.
MILJØKORT
Vaksne kr 460,- og born kr 270,Gjeld i tettstadene Ørsta/Volda,
Ulsteinvik og Sykkylven
Ruteopplysning: 177 - www.fjord1.no
-5-
Reisevilkår, moderasjonar og periodekort
Vedtekter for transport med rutegåande busstrafikk i Noreg godkjent av
Samferdselsdepartementet den 27.2.04, er å sjå på som kontraktvilkår mellom den reisande og
busselskapet.
Reisande som gjer krav på rabatt etter ordningane nedanfor må vise legitimasjon ved påstiging.
Dette gjeld også ungdom som gjer krav på barnetakst. Alle brukarar av periodekort (månadskort,
miljøkort og ungdomskort) må ha med seg gyldig kvittering som viser utløpsdato.
Barn
Halv takst for barn f.o.m. 4 år og inntil fylte 16 år. Taksten vert runda oppover til næraste heile
krone. Barnehagar får reise med eit barn under 4 år fritt pr betalande vaksen.
Barn som reiser åleine må vere i skulepliktig alder. Vedkomande må ha lett tilgjengeleg
kontaktinformasjon både til den som leverer ved avreise og den som skal hente barnet ved
framkomst . Viser elles til informasjon om ”Barn som skal reise åleine” på www.barneombudet.no
Honnør
Rabatt vert gitt til personar som:
a)
har fylt 67 år
b)
mottek uførepensjon etter folketrygdlova
c)
er blinde
d)
er ektefelle/sambuar/partnar som reiser saman med person som har rett til
honnørbillett etter punkt ovanfor.
Innan Møre og Romsdal: 50% rabatt på ordinær enkel og for fylkeskryssande reiser tilsvarande
33 %. Følgjeperson for funksjonshemma reiser gratis dersom heimstadkommunen til den
sistnemnde har skrive ut følgjepersonkort. Godkjent legitimasjon må visast fram utan
oppmoding.
Skule- og studentrabatt
Elevar ved offentleg godkjende vidaregåande skular/privatskular og studentar ved universitet,
høgskular, akademi får rabatt på enkeltbillett. Ordninga gjeld også for elevar i grunnskulen som
har fylt 16 år. Rabattsatsen er ulik i og utanfor Møre og Romsdal. Studentmoderasjon vert gitt til
norske og utanlandske studentar med studium i Noreg eller i utlandet. Følgjande fell utanom
ordninga med studiemoderasjon: Elevar ved korrespondanse-/etatskular, kortvarige kveldskurs,
språkkurs, hospitantar, lærlingar og vaksne i full ervervsmessig stilling.
Gyldig legitimasjon: Det krevst studie- eller skulebevis med foto og/eller kvittering for betalt
semesteravgift. For utanlands-/utanlandske studentar gjeld berre International Student Card
(ISIC-kortet) som gyldig rabattbevis.
Innan Møre og Romsdal:
50 % rabatt på enkeltbillett på reiser frå 70 km ein veg. For kortare reiser kan ein løyse billett for
70 km. Ein kan ikkje pårekne gjennomgåande billettering dersom ein må løyse billett med fleire
selskap. Skuleelevar og studentar under 30 år kan kjøpe månadskort med 40 % rabatt. (Les om
tinging av dette i avsnittet nedanfor om MÅNADSKORT).
På fylkeskryssande reiser : 25 %
-6-
Ruteopplysning: 177 - www.fjord1.no
Reisevilkår, moderasjonar og periodekort
Militære/sivile tenestepliktige
Militære soldatar (menige/korporalar/befalskuleelevar/militære lærlingar/HV-mannskap
og repetisjonssoldatar på øvingar/kurs). Rabatten er 50 %. På ekspressrutene (Nor-Way
Bussekspress) får militære som reiser i uniform samt sivilt tenestepliktige 90% rabatt. Minstetakst
som lågaste vaksentakst.. Det må visast vernepliktsbok /blått ID-kort.
Grupperabattar
Møre og Romsdal: Grupper på 2 personar og fleire får ved kjøp av felles billett 25% rabatt på
vaksen-/barnebillett. Minstetakst er som lågaste sone.
På fylkeskryssande ruter får vaksne i:
- Minigruppe (2-8 pers): 25 % rabatt
- Gruppe: (9 stk. og fleire): 33 % rabatt.
(Førehandstinging av plass for grupper på ni og fleire).
Barn og honnørreisande kan reknast inn i gruppe, men får ikkje meir rabatt enn høvevis 50 og 33
%. Student og militære kan ikkje reknast som del av gruppe.
Verdikort
Kortet kan kjøpast på bussen og prisen vert rekna etter vaksen takst (x10) for ei bestemt
reiselengd (sone). Kortet gir 16,7% rabatt for vaksne på enkeltreise innanfor gjeldande
reiselengd.
Kortet kan også nyttast som betalingsmiddel på lengre reisestrekningar. Når kortet er tomt kan
det fornyast på bussen.
Verdikort kjøpt hos Fjord1 Buss Møre er gyldige på våre bussar og på ferjeoverfartar med
gjennomgåande buss.
Månadskort: (Vaksne/student)
Korta vert selde for ei bestemt strekning (også inkl. ferje) og gjeld for ein person. Ein kan velje
påfylling for halv eller heil månad. Studentar under 30 år får 40 % rabatt på månadskort. (Berre
1/1 månad - hugs gyldig studiebevis). For førstegongskjøp, betaling og fornying - sjå avsnittet
nedanfor om tinging av periodekort.
Miljøkort i Ørsta/ Volda, Ulsteinvik og Sykkylven:
Dette er rimelege «månadskort» som gjeld på “Lokalekspressen” i Ørsta/Volda og Sykkylven samt
«Bakkebyruta» i Ulsteinvik. For førstegongskjøp, betaling og fornying - sjå avsnittet nedanfor om
tinging av periodekort. Miljøkort kan berre kjøpast for ein heil månad.
Prisar 2012: Vaksne: kr 460,Born: kr 270,-
Ungdomskort i Møre og Romsdal
Kan kjøpast av born og ungdom inntil fylte 20 år og gjeld alle bussar (ikkje flybuss og nattbuss),
ferjer og hurtigbåtar innan Møre og Romsdal. kr 390,- for ein månad (2012).
For tinging av kort og betaling sjå avsnittet nedanfor om tinging av periodekort.
Kortet gjeld berre saman med gyldig legitimasjon, som til dømes skulebevis med foto, bankkort,
førarkort, pass eller annan godkjent legitimasjon med foto.
Ruteopplysning: 177 - www.fjord1.no
-7-
Reisevilkår, moderasjonar og periodekort
NB! På grunn av gradvis innføring av nye billettmaskiner/elektroniske kort i fylket, er det viktig at
ein tek vare på papirkvitteringa for siste påfylling av ungdomskortet.
Tinging av periodekort
Ved førstegongskjøp må kortet tingast på www.kollektivkortet.no. (Hugs å leggje ved digitalt
foto) eller ved Rutebilstasjonen i Ålesund, Moa Trafikkterminal eller kontoret vårt i Furene i Volda.
Alternativt finst det brosjyre med bestillingskupong i bussane våre. (HUGS passfoto). Nytt kort
vert sendt frå oss i posten og skal betalast og fornyast på bussen.
Hund/sykkel
Barnetakst, men minstetakst er lågaste vaksentakst. Sykkel vert teke med i den grad det er
kapasitet. Buss i rute har ikkje plikt til å ta med levande dyr. Sjåføren kan krevje at dyr vert sett av
undervegs dersom det vert til plage for andre passasjerar (t.d. allergikarar). På ekspressbussane
(Nor-Way Bussekspress) tek vi ikkje med levande dyr inne i bussen. Førarhund for blinde ,
polititenestehund med politi i uniform, redningshund i teneste/opplæring med tenestesele og
servicehund vert aksepterte og tekne med vederlagsfritt.
Refusjon av månadskort
Ved sjukdom kan månadskort refunderast etter særskilde reglar.
Gebyr/straffetakst
Reisande som ved kontroll ikkje kan vise gyldig billett eller kort, skal betale tilleggstakst svarande
til det dobbelte av taksten for enkeltbillett på vedkomande strekning. Minstetaksten er kr. 100,-.
På ekspressrutene utanfor Møre og Romsdal (Nor-Way) er minstetaksten ved manglande billett
kr 500,-.
Bagasje/ansvar
Bagasje inntil 20 kg vert teke med fraktfritt. På ekspressbussane er grensa 30kg. Busselskapet er
ikkje ansvarleg for tap av eller skade på bagasje som vert teke med fraktfritt, med mindre det kan
påvisast forsett eller grov aktløyse frå vår side, jfr «Vedtekter for reiser med rutebil.»
Busspakkar
Busspakketilbodet er basert på direkte levering/henting på bussane eller busspakke-ekspedisjon.
Sendar skal varsle mottakar om sending. Enkeltpakkar over 30 kg vert berre frakta etter
spesialavtale.
Frakttakster (Gjeld frå 01.01.12. Atterhald om endringar.)
kg
0 -1,0
1,1-5,0
Gods 1
0-50 km
95
125
Gods 2
51-250 km
135
155
Gods 3
250- km
150
200
5,1-20,0
145
215
270
21,1-30,0
165
290
340
31,1-50,0
205
390
440
-8-
Ruteopplysning: 177 - www.fjord1.no
UTLAND OG INNLAND
Bussferie 2012
BODENSJØEN & MOSELDALEN • WARSzAWA & KRAKOW
GARDASJØEN-TOSCANA-CINQUE TERRE • CORNWALL, ISLE OF WHITE & LONDON
GRIMSTAD & ARENDAL • STAVANGER MED «FLOR OG FJæRE»
NORD-TRØNDELAG MED OLSOKSPELET PÅ STIKLESTAD • GEILO/ DR. HOLMS HOTELL
www.fjord1.no
Rutesamband til/frå OSLO OG BERGEN
ÿ 145OSLO-GARDERMOEN-VOLDA-ULSTEINVIK
Gyldig 01.05.12-22.9.12
”MØRE-EKSPRESSEN”- Nattbuss direkte Oslo-Volda-Ørsta-Ulsteinvik.
”NORDFJORDEKSPRESSEN” - Dagbuss med omstigning på Nordfjordeid.
Km D
0 Frå Oslo Bussterminal ......... 0930
17 | Olavsgaard . ...................... 0945p
43 | Oslo Lufthamn ............... 1020p
66 | Nebbenes E6 . ................... 1040p
131 | Hamar(Statoil) Nydalen1135
154 | Moelv ............................... 1153
183 | Lillehammer skysstasj. .1225
201 | Øyer, Quality Hotel . .......... 1240
239 | Ringebu skysstasjon ......... 1315
250 | Hundorp ........................... 1325
265 | Vinstra, (Sødorp) .............. 1340
265 | Kvam E6 . .......................... |
275 Til Kvam, (Sinclair) ................ 1355
275 Frå Kvam, (Sinclair) ................ 1440
295 | Otta skysstasjon ............ 1505
327 | Vågåmo v/Shell ................ 1532
358 | Lom .................................. 1610
376 | Bismo ............................... 1628
418 | Grotli ................................ 1705
431 | Langvatn .......................... 1715
431 Til Stryn . ............................... 1810
484 Frå Stryn ............................... 1825
503 | Kjøs Bru ............................ 1840
526 | Hjelle (Eid) . ...................... 1900f
526 Til Nordfjordeid ..................... 1910
531 Frå Nordfjordeid ..................... . . .
526 | Hjelle (Eid) . ...................... . . .
560 | Folkestad .......................... . . .
560 Til Volda Rutebilst. . ........... . . .
560 Frå Volda Rutebilst. ................ . . .
565 | Furene .............................. . . .
570 Til Ørsta Rutebilst. ................. . . .
581 Frå Eiksund . ........................... . . .
595 Til Ulsteinvik ....................... . . .
606 Til Hareid . ............................. . . .
Til Fosnavåg ........................... . . .
Til Larsnes .............................. . . .
6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1905
1910f
1945
2000
2005
2012
2020
...
...
...
...
...
Dx67
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1930
1935
2015
2030
2040
2050
2100
2103
2120
|
2155
...
7
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1930
1935
2015
2030
2045
2052
2105
2105
2135
|
2140
...
D 2200 . .
..
2220p . .
..
2300p . .
..
2320p . .
..
0013p . .
..
0031p . .
..
0055p . .
..
|
..
..
0142p . .
..
0151p . .
..
|
..
..
|
..
..
0215p . .
..
0255p . .
..
|
..
..
0343 . .
..
0412 . .
..
0430 . .
..
0505 . .
..
0515 . .
..
0605d . .
..
0615 . .
..
0630 . .
..
0650 . .
..
|
..
..
0645b . .
..
0650 . .
..
0745 . .
..
0800 . .
..
0805 . .
..
0812 . .
..
0820 . .
..
0840 . .
..
0852 . .
..
0910r . .
..
0930 . .
..
0930u . .
. .. .
Merknader:
b) Taxi Eid-Hjelle i korrespondanse med Møre-ekspressen.
d) ÿ frå Trondheim.
f) Bussbyte på Hjelle laurdag.
p) Berre påstiging.
r) Etter behov for passasjerar frå Møreekspressen.
u) Dx7 via Ulsteinvik. Dag 7 etter bestilling.
Møre-ekspressen (nattbussen)
– kvar kveld frå
Oslo og Oslo Lufthavn ƒ
- 10 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 145ULSTEINVIK-ØRSTA-GARDERMOEN-OSLO
Gyldig 01.05.12-22.9.12
”MØRE-EKSPRESSEN”- Nattbuss direkte Oslo-Volda-Ørsta-Ulsteinvik.
”NORDFJORDEKSPRESSEN” - Dagbuss med omstigning på Nordfjordeid.
Km Dx67
Larsnes .............................. 0618
Fosnavåg ........................... 0640n
Myrvåglomma ................... 0708n
Hareid . .............................. 0645
0 Frå Ulsteinvik ....................... 0705
10 | Eiksundbrua . .................... 0720
Frå Ørsta Rutebilst. ................. |
25 | Furene .............................. 0737
25 Til Volda Rutebilst. ................ 0750
35 Frå Volda Rutebilst. . ........... 0755
39 | Folkestad .......................... 0812
58 | Bjørkedalen ...................... 0830
71 | Hjelle (Eid) . ...................... 0845h
76 Frå Nordfjordeid ..................... |
83 | Kjøs Bru ............................ 0910
112 | Stryn ............................... 0940
165 | Langvatn .......................... 1030c
178 | Grotli ................................ 1040
220 | Bismo ............................... 1120
238 | Lom .................................. 1145
269 | Vågåmo v/Shell ................ 1210
300 | Otta skysstasjon ............ 1240
320 Til Kvam, (Sinclair) ................ 1305
320 Frå Kvam, (Sinclair) ................ 1350
330 Til Vinstra, (Sødorp) .............. 1400
355 | Ringebu skysstasjon ......... 1425
394 | Øyer, Quality Hotel . .......... 1500
412 | Lillehammer skysstasj. .1525
439 | Mjøsbrua (vest) ................ 1550
464 | Hamar(Statoil) Nydalen1610
529 | Nebbenes E6 . ................... 1705a
552 | Oslo Lufthamn ............... 1730a
568 | Olavsgaard . ...................... 1750a
600 Til Oslo Bussterminal ......... 1815
Dx67
...
...
...
...
...
...
0728t
0735t
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
D
1115
1115
1145
1120e
1205
1220
...
1235
1245
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
D
...
...
...
...
...
...
1242
1249
1256
1305
1327
1345
1400
1420h
1443
1505
1600c
1610
1645
1705
1734
1803
1825
1905
1915
1937
2012
2035
2057
2118
2210a
2233a
2258a
2315
Dx7
...
1940
2010
2000g
2025
2040
2100
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
D
...
...
...
...
...
...
2105
2115
2125
2130
2152
2210
2225
|
2245
2315d
0005
0015
0050
0108
0135
|
0215a
0255
|
0325a
|
0413a
0435a
0455a
0547a
0608a
0635a
0650
7
1918
1915
1940
1945b
2005
2020
2050
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Merknader:
a) Berre avstiging.
b) Minibuss.
c) Buss til Geiranger i tida 21.06-31.08.
d) ÿ til Trondheim.
e) Dx67
g) Ikkje laurdag.
h) Bussbyte
n) Avgang Fosnavåg kl 0610 på skulefridagar(Myrvåg kl 0640)
s) Berre på skuledagar
t) Avgang kl 0742 frå Ørsta rbst ved skulefri.
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
- 11 -
Rutesamband til/frå OSLO OG BERGEN
ÿ 146OSLO-STRYN-STRANDA-ÅLESUND
«MØRE-EKSPRESSEN» - Nattbuss
«NORDFJORDEKSPRESSEN» - Dagbuss
Km D
0 Frå Oslo Bussterminal ......... 0930
17 | Olavsgaard . ...................... 0945p
43 | Oslo Lufthamn ............... 1020p
66 | Nebbenes E6 . ................... 1040p
131 | Hamar(Statoil) Nydalen 1135p
140 | Moelv ............................... 1153p
183 | Lillehammer skysstasj. .1225
201 | Øyer, Quality Hotel . .......... 1240
239 | Ringebu skysstasjon ......... 1315
265 | Vinstra skysstasjon ........... 1340
265 | Kvam E6 . .......................... |
275 Til Kvam, (Sinclair) ................ 1355
275 Frå Kvam, (Sinclair) ................ 1440
295 | Otta skysstasjon . .............. 1505
327 | Vågåmo v/Shell ................ 1532
358 | Lom .................................. 1605
376 | Bismo ............................... 1628
418 | Grotli ................................ 1705
431 | Langvatn .......................... 1715
484 Til Stryn ............................... 1810h
484 Frå Stryn ............................... 1825
502 | Kjøs Bru ............................ 1840
507 | Grodås .............................. . . .
537 | Hellesylt ........................... . . .
567 Til Stranda ........................... . . .
† til Liabygda . ........... . . .
593 Frå Straumgjerde . .................. . . .
600 Frå Sykkylven (Aure) ........... . . .
604 Frå Ørsneset FK . ..................... . . .
604 Frå Magerholm FK .................. . . .
615 Til Moa Trafikkterminal . ... . . .
618 Til Ålesund Sjukehus ............. . . .
627 Til Ålesund Rutebilst. . ....... . . .
Dx67
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1905
1920
1925
2000
2035
...
2100
2120
2130
2145
2200
2205
2232
7
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1905
1920
1925
2000
2035
...
2100
2110
2120r
...
...
...
...
D
2200
2215p
2300p
2320p
0013p
0031p
0055p
|
0142p
|
|
0215p
0255p
|
0343
0412
0430
0505
0515
0605
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx7
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
0615g
0630
0635
0710
0745
0815
0820
0840
0850
0905
0920
0925
0940
7 ...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
0615g . .
0630d . .
0635d . .
0710 . .
0745 . .
0815 . .
0820d . .
0840d . .
0850d . .
...
..
...
..
...
..
...
..
Merknader:
d)Søndag morgon vert strekninga Kjøs Bru-Ørsneset køyrd med drosje for passasjerar frå Møre-ekspressen.
g)Samband ÿ frå Trondheim.
h)Byte ÿ.
p)Kun påstiging.
r)Behovsrute
- 12 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 146ÅLESUND-SYKKYLVEN-STRYN-OSLO
«MØRE-EKSPRESSEN» - Nattbuss
«NORDFJORDEKSPRESSEN» - Dagbuss
Km Dx67
0 Frå Ålesund Rutebilst. . ....... . . .
10 | Ålesund Sjukehus ............. . . .
12 Frå Moa Trafikkterminal . ... . . .
23 Frå Magerholm FK .................. . . .
23 Frå Ørsneset FK . ..................... . . .
27 Frå Sykkylven (Aure) ........... 0610
34 | Straumgjerde . .................. 0617
† frå Liabygda ........... 0630
60 Frå Stranda ........................... 0655
90 | Hellesylt ........................... 0725
119 | Grodås .............................. 0805
125 | Kjøs Bru ............................ 0810
143 Til Stryn ............................... 0825
143 Frå Stryn ............................... 0940
196 | Langvatn .......................... 1030e
209 | Grotli ................................ 1040
241 | Bismo ............................... 1120
259 | Lom .................................. 1145
290 | Vågåmo v/Shell ................ 1210
321 | Otta skysstasjon . .............. 1240
341 Til Kvam, (Sinclair) ................ 1305
341 Frå Kvam, (Sinclair) ................ 1350
351 Til Vinstra, (Sødorp) .............. 1400
376 | Ringebu skysstasjon ......... 1425
425 | Øyer, Quality Hotel . .......... 1500
443 | Lillehammer skysstasj. .1525
472 | Mjøsbrua (vest) ................ 1550
495 | Hamar(Statoil) Nydalen1610
560 | Nebbenes E6 . ................... 1705
583 | Oslo Lufthamn ............... 1730
608 | Olavsgaard . ...................... 1755
632 Til Oslo Bussterminal ......... 1815
D
1100c
1115
1130
1150
1205
1215
1225
1230
1305
1350
1420
1425
1445
1510
1600e
1610
1645
1705
1734
1803
1825
1905
1915
1937
2012
2035
2057
2118
2210
2233
2258
2315
Dx6
1940
1955
2010
2030
2045
2050
2100
2045
2130
2205
2235
2240
2300h
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6
...
...
...
...
...
2100b
2110b
...
2140b
2210b
|
2240
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
D ...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
2240 . .
..
2300 . .
..
2315 . .
..
0005 . .
..
0015 . .
..
0050 . .
..
0108 . .
..
0135 . .
..
|
..
..
0215a . .
..
0255a . .
..
|
..
..
0325a . .
..
|
..
..
0413a . .
..
0435a . .
..
0455a . .
..
0547a . .
..
0605a . .
..
0635a . .
..
0650a
Merknader:
a)Kun avstiging.
b)Bestillingstaxi. Ring 90 15 46 36 innan kl 1800 avreisedagen.
c) Trasè Søndag: Rutebilst.-Innfartsvn.-Nørvegata. Bussbyte på Moa.
g)ÿ til Trondheim.
h)Byte ÿ.
e)Samband til/frå Geiranger i tida 21.06-31.08.
Hugs setebelte!
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
- 13 -
Rutesamband til/frå OSLO OG BERGEN
ÿ 430 Frå Bergen over Nordfjordeid til Ålesund
«FJORDEKSPRESSEN»
Km 1/5 12-30/4 13
Dx7
0 Bergen Busstasjon....... . . .
11 Åsane terminal.......................... . . .
29 Knarvik skysstasjon................... . . .
70 Romarheim v.kr. E39................. . . .
86 Matre........................................ . . .
103 Instefjord.................................. . . .
112 Oppedal (Gulen) †............. . . .
112 Lavik †.............................. . . .
140 Vadheim.................................... . . .
155 Sande (Gaular).......................... . . .
164 Storehaug (Gaular).................... . . .
177 Førde rb.st......................... . . .
177 Førde rb.st......................... 0815
197 Vassenden (Jølster)................... 0835
205 Ålhus......................................... 0840
221 Skei .......................................... 0900
221 Skei .......................................... 0900
241 Byrkjelo..................................... 0920
247 Reed.......................................... 0925
261 Sandane rb.st............................ 0940
261 Sandane rb.st............................ 0950
273 Anda †.............................. 1015
273 Lote †................................ 1025
281 Nordfjordeid rb.st...................... 1035
281 Nordfjordeid rb.st...................... 1035
287 Hjelle v.kr. (Eid)......................... 1040
317 Folkestad †........................ 1115
317 Volda rb.st................................. 1130
317 Volda rb.st................................. 1145
321 Furene....................................... 1152
327 Ørsta rb.st.................................. 1200
327 Ørsta rb.st.................................. 1203
338 Liadal........................................ 1213
348 Vartdal...................................... 1225
364 Festøya f.kai †................... 1245
364 Solavågen f.kai †............... 1303
373 Moa trafikkterminal.................. 1312b
385 Ålesund rb.st................... 1332
a.
b.
c.
d.
h.
p.
D
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
0950
1015
1025
1035
1035
1040
1115
1130
1145
1152
1200
1203
1213
1225
1245
1303
1312b
1332
D
0800
0815p
0840p
0915
0930
0945
1000
1020
1045
1100
1110
1130
1145
1210
1215
1235
1235
1255
1300
1320
1320
1345
1355
1405
1425
1430
1515
1530c
1545
1552
1600
1603
1613
1625
1645
1703
1712d
1732
Dx67
1020
1035p
1100p
1135
1155
1210
1230
1250
1315
1330
1340
1400
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67
1220
1235p
1300p
1335
1355
1410
1430
1450
1515
1530
1540
1600h
1645
1710
1720
1740
1740
1800
1805
1820
1820
1845
1855
1905
1930
1935
2015
2030
2040
2047c
2100
2103
2113
2125
2145
2203
2212
2232
6
1220
1235p
1300p
1335
1355
1410
1430
1450
1515
1530
1540
1600h
1645
1710
1720
1740
1740
1800
1805
1820
1820
1845
1855
1905
1905
1910
1950
2005
2005
2012
2020
...
...
...
...
...
...
...
7
1220
1235p
1300p
1335
1355
1410
1430
1450
1515
1530
1540
1600h
1645
1710
1720
1740
1740
1800
1805
1820
1820
1845
1855
1905
1930
1935
2015
2035
2045
2052
2103
2108
2118
2130
2150
2207
2217
2237
Berre for avstigning. ÿ til Molde/Kristiansund.
DX7 ÿ til Ulsteinvik/Fosnavåg.
Korr. D ÿ til Molde/ DX6 ÿ til Kristiansund.
Bussbytte.
Berre for påstigning.
- 14 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 430Frå Ålesund over Nordfjordeid til Bergen
«FJORDEKSPRESSEN»
1/5 12-30/4 13
Dx67
Ålesund rb.st................... . . .
Moa trafikkterminal.................. . . .
Solavågen f.kai †............... . . .
Festøya f.kai †................... . . .
Vartdal...................................... . . .
Liadal........................................ . . .
Ørsta rb.st.................................. 0728k
Furene....................................... 0734
Volda rb.st................................. 0750
Volda rb.st................................. 0755
Volda f.kai †...................... 0800
68 Folkestad †........................ 0812
98 Hjelle v.kr. (Eid)......................... 0830
104 Nordfjordeid rb.st...................... 0850g
104 Nordfjordeid rb.st...................... 0915
112 Lote †................................ 0930
112 Anda †.............................. 0940
124 Sandane rb.st............................ 1000
124 Sandane rb.st............................ 1000
138 Reed.......................................... |
144 Byrkjelo..................................... 1020
164 Skei .......................................... 1040
164 Skei .......................................... 1040
180 Ålhus......................................... 1045
188 Vassenden (Jølster)................... 1100
208 Førde rb.st......................... 1130
208 Førde rb.st......................... 1145
221 Storehaug (Gaular).................... 1200
230 Sande (Gaular).......................... 1210
245 Vadheim.................................... 1225
273 Lavik †.............................. 1300
273 Oppedal (Gulen) †............. 1320
282 Instefjord.................................. 1325
299 Matre........................................ 1340
322 Romarheim v.kr. E39................. 1355
356 Knarvik skysstasjon................... 1440a
374 Åsane terminal.......................... 1505a
385 Bergen Busstasjon....... 1520d
Km
0
12
21
21
37
47
58
64
68
68
a.
d.
e.
f.
g.
h.
k.
p.
Berre for avstigning.
ÿ til Stavanger.
DX67 ÿ frå Kristiansund/Molde.
ÿ frå Ulsteinvik/Fosnavåg.
DX6 ÿ til Haugesund.
Bussbytte.
Avgang kl 07.42 ved skulefri.
Berre for påstigning.
Dx7
0900
0930e
0945
1001
1016
1023
1035a
1042a
|
|
1055h
1112
1142
1150
1155
1210
1220
1235
1235
1250
1300
1325
1325
1340
1350
1415h
1445
1500
1510
1530
1600
1620
1625
1640
1655
1730a
1755a
1810
D
1100
1130e
1145
1203
1218
1228
1242
1249
1255f
1305
1315
1327
1357
1405
1415
1430
1440
1455
1455
1510
1515
1535
1540
1555
1600
1630
1645
1700
1710
1730
1800
1820
1830
1845
1900
1940a
2000a
2015
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
D
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1815
1830
1840
1855
1930
1950
1955
2010
2025
2110a
2135a
2150g
Dx6
1600
1625e
1645
1703
1718
1728
1742
1749
1755
1827
1830
1842
1915
1925
1945
2000
2010
2025
2030
2040
2050
2110
2115
2130
2135
2200
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6
1600
1625
1645
1703
1718
1728
1742
1749
1755
1827
1830
1842
1915
1925
1945
2000
2010
2025
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7
...
...
...
...
...
...
1030
1037
1045f
1050
1100
1112
1142
1150
1155
1210
1220
1235
1235
1250
1300
1325
1325
1340
1350
1415h
1445
1500
1510
1530
1600
1620
1625
1640
1655
1730a
1755a
1810
- 15 -
Rutesamband til/frå OSLO OG BERGEN
ÿ 251ÅLESUND-STRYN-FØRDE-BERGEN
Fjordekspressen via Stryn.
Dx67
Frå Ålesund Rutebilst. . ....... . . .
| Ålesund Sjukehus ............. . . .
| Moa Trafikkterminal . ........ . . .
Frå Magerholm . ..................... . . .
Frå Ørsneset ........................... . . .
| Sykkylven (Aure) . ............. 0610
Frå Straumgjerde . .................. 0617
| Stranda FK ........................ 0650
| † frå Liabygda ........... 0635
60 Frå Stranda ........................... 0655
90 | Hellesylt ........................... 0725
119 | Grodås .............................. 0805
125 | Kjøs Bru ............................ 0810
142 Til Stryn . ............................... 0825
142 Frå Stryn ............................... . . .
153 | Loen ................................. . . .
161 | Olden . .............................. . . .
178 | Innvik ............................... . . .
186 | Utvik . ............................... . . .
203 | Byrkjelo ............................ . . .
223 | Skei . ................................ . . .
247 | Vassenden ........................ . . .
266 Til Førde ................................ . . .
266 Frå Førde ............................... . . .
288 | Sande Sfj .......................... . . .
304 | Vadheim ........................... . . .
332 | Lavik ................................. . . .
332 | Oppedal ............................ . . .
357 | Matre . .............................. . . .
391 | Romarheim vegkr ............. . . .
426 | Knarvik terminal . ............. . . .
445 | Åsane terminal ................. . . .
455 Til Bergen Busstasjon ........ . . .
Km
0
10
12
23
23
27
33
60
D
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
0845
0855
0905
0920
0930
0955
1020
1040
1115
1145
1210
1225
1300
1320
1340
1355
1440
1505
1520
Dx7
1100
1115
1130
1150
1205
1215
1225
1305
1230
1305
1350
1420
1425
1445
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7
1100c
1113c
1130
1150
1205
1215
1225
1305
1230
1305
1350
1420
1425
1445
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
D ...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
1530 . .
..
1540 . .
..
1550 . .
..
1610 . .
..
1615 . .
..
1645 . .
..
1705 . .
..
1735 . .
..
1800 . .
..
1815 . .
..
1840 . .
..
1855 . .
..
1930 . .
..
1950 . .
..
2010 . .
..
2025 . .
..
2110 . .
..
2135 . .
..
2150 . .
..
MERKNADER
c)Køyrer innfartsvegen til Nørvegata (Buss mot Volda/Ørsta).
c)Buss skilta Bergen.
Sjå også tabell nr 150 side 14 og 15 for reiser Ålesund-Volda-Bergen.
- 16 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 251BERGEN-FØRDE-STRYN-ÅLESUND
Fjordekspressen via Stryn.
Km D 0 Frå Bergen Busstasjon ........ 0800 . . .
10 | Åsane terminal ................. 0815 . . .
29 | Knarvik terminal . ............. 0840 . . .
64 | Romarheim vegkr ............. 0910 . . .
98 | Matre . .............................. 0930 . . .
123 | Oppedal ............................ 1000 . . .
123 | Lavik ................................. 1020 . . .
151 | Vadheim ........................... 1045 . . .
167 | Sande Sfj .......................... 1100 . . .
189 Til Førde ................................ 1130 . . .
189 Frå Førde ............................... 1230 . . .
208 | Vassenden ........................ 1250 . . .
216 | Ålhus ................................ 1255 . . .
232 | Skei . ................................ 1315 . . .
252 | Byrkjelo ............................ 1335 . . .
269 | Utvik . ............................... 1355 . . .
294 | Olden . .............................. 1425 . . .
302 | Loen ................................. 1430 . . .
313 Til Stryn . ............................... 1445 . . .
313 Frå Stryn . ............................... 1520 . . .
330 | Kjøs Bru ............................ 1535 . . .
337 | Grodås .............................. 1540 . . .
365 | Hellesylt ........................... 1620 . . .
395 | Stranda . ........................... 1655 . . .
422 | Straumgjerde . .................. 1720 . . .
428 | Sykkylven (Aure) . ............. 1740 . . .
432 Frå Ørsneset ........................... 1750 . . .
432 Til Magerholm . ..................... 1805 . . .
443 | Moa Trafikkterminal . ........ 1820 . . .
445 | Ålesund Sjukehus ............. 1825 . . .
455 Til Ålesund Rutebilst. . ....... 1840 . . .
D
1220
1235
1300
1335
1355
1430
1450
1515
1530
1600
1625
1645
1655
1725
1745
1805
1835
1840
1855
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1905
1920
1925
2000
2035
2100
2120
2130
2145
2200
2222
2237
7 ...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
1905 . .
..
1920 . .
..
1925 . .
..
2000 . .
..
2035 . .
..
2100 . .
..
2110r . .
..
2120r . .
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
MERKNADER
r)Behovsrute
Sjå også tabell nr 150 side 14 og 15 for reiser Bergen-Volda-Ålesund.
Hugs setebelte!
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
- 17 -
Rutesamband til/frå OSLO OG BERGEN
ÿ 311MÅLØY-MAURSTAD-ÅHEIM-HAREID-ÅLESUND
Med samband til/frå Bergen.
Km Dx67
„ Bergen .................... . . .
0 Frå Måløy .............................. 0720
21 Til Maurstad .......................... 0750
ÿ frå Nordfjordeid ......... 0715
21 Frå Maurstad .......................... 0750
39 Til Åheim . ............................ 0805
ÿ frå Selje ..................... 0740
39 Frå Åheim . ............................ 0805
47 | Sylte ................................. 0815
59 | Fiskå ................................ 0830
66 Til Eidså ................................. 0845
ÿ til Syvde/Lauvstad ..... 0845
66 Frå Eidså ................................. 0845
72 Til Koparnes .......................... 0855
† frå Koparnes ........... 0900
72 Frå Årvik ................................. 0910
77 | Larsnes ............................. 0918
82 | Vågen ............................... 0925
91 | Leikong . ........................... 0935
94 | Myrvåglomma .................. 0945
104 | Ulsteinvik . ........................ 1000
113 Til Hareid ............................. 1020
„ frå Hareid ................ 1025
† frå Hareid ............... 1030
113 Frå Sulesund FK ...................... 1055
131 Til Moa Trafikkterminal . ... 1125
133 | Ålesund Sjukehus ............. 1130
143 Til Ålesund Rutebilst. ........ 1145
Dx67
0800
1240
1315
|
1315
1333
|
1333
1341
1355
1405
1405
1415
1420
1430
1440
1448
1455
1505
1510
1525
1550
1600
1600
1625a
1705a
1715a
1730a
Dx67
...
1415
1510
1430
1510
1530
|
1530
1540
1550
1600
1600
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67
...
1555
1630
1605
1645
1715
|
1715
1725
1735
1745
1715c
1745
1755
1800
1810
1818
1825
1835
1840
1850
1910
1915
1930
...
...
...
...
6
...
0720
0750
0715
0750
0805
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7 ...
..
1715 . .
1740 . .
|
..
1740 . .
1805 . .
|
..
1810 . .
1820 . .
1830 . .
1845 . .
|
..
1845 . .
1855 . .
1900 . .
1910 . .
1918 . .
1925 . .
1935 . .
1940 . .
2000 . .
2020 . .
2030 . .
2030 . .
...
..
...
..
...
..
...
..
MERKNADER
a) Sula Rutelag Ålesund-Sulesund og v.v.
c) Behovsrute til Syvde.
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar:
27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
- 18 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 311ÅLESUND-HAREID-ÅHEIM-MAURSTAD-MÅLØY
Med samband til/frå Bergen.
Dx67
Frå Ålesund Rutebilst. ........ . . .
| Ålesund Sjukehus ............. . . .
| Moa Trafikkterminal . ... . . .
Til Sulesund FK ...................... . . .
† frå Sulesund ........... 1000
„ frå Ålesund . ............ 0955
„ frå Valderøy . ........... . . .
30 Frå Hareid ............................. 1030
40 | Ulsteinvik . ........................ 1050
49 | Myrvåglomma .................. 1105
53 | Leikong . ........................... 1110
57 | Vågen ............................... 1120
66 | Larsnes ............................. 1135
71 Til Årvik ................................. 1140
† frå Årvik ................. 1145
71 Frå Koparnes .......................... 1155
77 Til Eidså ................................. 1200
ÿ frå Lauvstad .............. |
77 Frå Eidså ................................. 1200
84 | Fiskå ................................ 1210
96 | Sylte ................................. 1218
104 Til Åheim . ............................ 1230
ÿ til Selje/Leikanger . .... |
104 Frå Åheim . ............................ 1230
122 Til Maurstad .......................... 1248
ÿ til Oslo ....................... 1315
ÿ til Bergen . ................. 1315
ÿ til Nordfjordeid .......... 1315
122 Til Maurstad .......................... . . .
143 Til Måløy .............................. . . .
„ til Bergen . ............... . . .
Km
0
10
12
30
Dx67
1100a
1115a
1120a
1200a
1200
1155
1205
1230
1250
1305
1310
1320
1335
1345
1345
1355
1400
1320
1405
1415
1423
1435
|
1440
1505
...
...
...
1505
1540
1555
Dx67
1525
1540
1600
1630
1630
1630
1635
1700
1715
1730
1735
1745
1755
1810
1815
1825
1835
1645
1835
1845
1853
1910
1910
|
|
...
...
...
|
2035
...
6
...
...
...
...
1200
1155
1200
1230
1250
1305
1310
1320
1335
1345
1345
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7 ...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
1200 . .
..
1155 . .
..
...
..
..
1230 . .
..
1250 . .
..
1305 . .
..
1310 . .
..
1320 . .
..
1335 . .
..
1345 . .
..
1345 . .
..
1355 . .
..
1400 . .
..
|
..
..
1405 . .
..
1415 . .
..
1423 . .
..
1435 . .
..
...
..
..
1440 . .
..
1505 . .
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
1505 . .
..
1530 . .
..
1540 . .
..
MERKNADER
a) Sula Rutelag Ålesund-Sulesund og v.v.
c) Behovsrute til Syvde.
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar:
27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
Hugs setebelte!
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
- 19 -
Rutesamband til/frå OSLO OG BERGEN
ÿ 397 (OSLO/BERGEN) NORDFJORDEID-ÅHEIM-SYVDE
For samband til Måløy og Bergen - sjå tabell 311.
Km Dx67
ÿ frå Oslo. ............. 2200f
ÿ frå Bergen ......... . . .
„ frå Bergen........ . . .
ÿ frå Nordfjoreid.... 0710
0 Frå Maurstad................... 0750
18 | Åheim................... 0805
30 | Sylte.......................... 0815
38 | Fiskå..................... 0830
45 Til Eidså.......................... 0845
ÿ avg. til Koparnes 0845
45 Frå Eidså.......................... 0845
51 Til Syvde.................... 0851
Dx67
...
...
0800
...
1315
1333
1341
1355
1405
1410
1405
1415r
Dx67
...
0800
...
1430
1510
1530
1540
1550
1600
...
1600
1605
Dx67
...
...
...
1600
1645
1715
1725
1735
1745
1745
1745
1750r
Dx67
0930
1215
...
1925
2005
2025
2035
2045
...
...
...
...
6
2200f
...
...
0710
0750
0810
...
...
...
...
...
...
7 0930 . .
1215 . .
...
..
1925 . .
2005 . .
2025 . .
2035 . .
2045 . .
2100 . .
...
..
2100 . .
r
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Merknader:
d) Neste dag.
f) Avgang kvelden før.
r) Behovsrute.
s) Innstilt ved skulefri.
ÿ 397SYVDE-ÅHEIM-NORDFJORDEID-(BERGEN/OSLO)
For samband til Måløy og Bergen - sjå tabell 311.
Skule
Frå Syvde................... 0640
| Eidså........................ 0645
| Fiskå................... 0655
| Sylte......................... 0703
Til Åheim.................. 0715
Frå Åheim...................... . . .
Til Maurstad.................. . . .
Frå Maurstad............. . . .
ÿ til Nordfjordeid.. . . .
ÿ til Oslo............... . . .
„ til Bergen........ . . .
ÿ til Bergen .......... . . .
Km
31
37
44
52
64
64
82
Dx67
...
...
...
...
...
0715
0740
0740
0830
1815
...
1550
Dx67
...
...
...
...
...
0920
0945
0945
1025
...
...
...
Dx67
...
1200
1210
1218
1230
1230
1248
1315
1355
2315
...
2015
Dx67
1400
1405
1415
1423
1435
1440
1500
1505
...
...
2040
...
Dx6
...
...
2050
2058
2110
2110
2130
2135
2215
0650d
...
...
6
...
...
...
...
...
0725
0745
0750
0830
1810
...
1550
7
...
1405
1415
1423
1435
1440
1505
1505
...
...
2010
...
7
2035
2040
2050
2058
2110
2110
2130
2135
2215
0650d
...
...
Merknader:
d) Neste dag.
f) Avgang kvelden før.
r) Behovsrute.
s) Innstilt ved skulefri.
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar:
27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
- 20 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 351NORDFJORDEID-VOLDA-ÅLESUND
Gjeld t.o.m 22.09.12
Km Dx67
0 Frå Nordfjordeid .................. 0645a
5 | Hjelle (Eid) . ...................... 0650
8 | Stigedalshytta .................. 0700
14 | Løset . ............................... 0710
28 | Straumshamn . ................. 0720
36 Til Folkestad .......................... 0730
† frå Folkestad ........... 0745
0 Til Volda Rutebilst. ................ 0800
0 Til Ørsta Rutebilst. ................. 0820
0 Til Moa Trafikkterminal . ........ 1012
0 Til Ålesund Rutebilst. ........ 1032
Skule
...
...
...
0755
0810
0820
0845b
0920
0935
...
...
Dx67
0900
0905
0910
0920
0930
0940
0945
1000
1016
1212
1232
D
1035
1040
1040
1050
1100
1110
1115
1130
1200
1312
1332
D
1425
1430
1435
1445
1455
1505
1515
1530
1600
1712
1732
Dx67
1635
1640
1645
1655
1705
1712b
1715
1745
1800
1912
1932
Dx67
1930
1935
1940
1950
2000
2015
2015
2040
2100
2212
2232
6
1905
1910
1915
1925
1935
1948
1950
2005
2020
...
...
7 1930 . .
..
..
..
..
..
..
1935 . .
..
..
..
..
..
..
1940 . .
..
..
..
..
..
..
1950 . .
..
..
..
..
..
..
2000 . .
..
..
..
..
..
..
2015 . .
..
..
..
..
..
..
2020 . .
..
..
..
..
..
..
2035 . .
..
..
..
..
..
..
2105 . .
..
..
..
..
..
..
2217 . .
..
..
..
..
..
..
2237 . .
..
..
..
..
..
..
Km Dx67
0 Frå Ålesund Rutebilst. . ....... . . .
0 | Moa Trafikkterminal . ........ . . .
0 | Ørsta Rutebilst. ................. 0728h
0 Frå Volda Rutebilst. ................ 0755
† frå Volda . ............... 0800
0 Frå Folkestad .......................... 0812
8 | Straumshamn . ................. 0820
19 | Løset . ............................... 0830
29 | Stigedalshytta .................. 0840
37 Til Nordfjordeid .................. 0850
Dx7
0900
0930
1030
1050
1100
...
...
...
...
...
D
...
...
1030
1050
1100
1112
1120
1130
1140
1150
D
1100
1130
1242
1305
1315
1327
1335
1345
1355
1405
Dx67
1200
1230
1342
|
1400
1415s
1435s
1455s
...
...
Dx67
1300
1330
1442
1445d
1500
1512
1520
1530
1540
1555
D
1600
1630
1742
1827
1830
1842
1850
1900
1910
1925
Dx6
1900
1930
2105
2130
2140
2153
2200
2210
2220
...
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
- 21 -
Merknader:
a) Drosje Nordfjordeid-Hjelle i korrespondanse med nattbuss frå Oslo.
b) Ikkje gjennomgåande buss.
d) Buss merka Ålesund frå Volda rbst kl 1445 til Volda ferjekai.
h) Avgang kl 0742 ved skulefri.
s) Innstilt ved skulefri.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
- 22 -
ÿ 100 VOLDA-ØRSTA-ÅLESUND / MOA-MOLDE-KRISTIANSUND
For komplett tabell Ålesund-Molde-Kristiansund og v.v. sjå foldar eller www.timekspressen.no
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Km Dx67
0 Frå Volda Sjukehus ................. . . .
0 | Volda Rutebilst. . ........... 0545
5 | Furene .............................. 0552
10 Frå Ørsta Rutebilst. ............. 0603
21 Frå Liadal . .............................. 0613
31 | Vartdal ............................ 0625
35 | Nordre Vartdal .................. 0628
43 Frå Barstadvik ........................ 0635
47 Frå Festøya FK . ....................... 0645
47 | Solavågen FK .................... 0703
56 Til Moa Trafikkterminal . ... 0712
ÿ avg. Kristiansund . .... 0725
58 Til Ålesund Sjukehus . ........ 0717e
68 Ålesund Rutebilst. . ....... 0737
Merknader:
Dx67
...
0615
0622
0633
0643
0655
0658
0705
0715
0733
0742
...
0747
0807
Dx67
0623
0645
0652
0703
0713
0725
0728
0735
0745
0803
0812
0825
0817
0832
Avgangen er innstilt i tida 21.06.-17.08, samt i romjula og påskeveka.
e) Busslomma oppe ved hovedvegen.
Dx67
0720
0745
0752
0803
0813
0825
0828
0835
0845
0903
0912
0925
0917
0932
Dx67
0833
0845
0852
0903
0913
0925
0928
0935
0945
1003
1012
1025
1017
1032
Dx67
0933
0945
0952
1003
1013
1025
1028
1035
1045
1103
1112
1125
1117
1132
Dx67
1023
1045
1052
1103
1113
1125
1128
1135
1145
1203
1212
1225
1217
1232
Dx67
1123
1145
1152
1203
1213
1225
1228
1235
1245
1303
1312
1325
1317
1332
Dx67
1223
1245
1252
1303
1313
1325
1328
1335
1345
1403
1412
1425
1417
1432
Dx67
1333
1345
1352
1403
1413
1425
1428
1435
1445
1503
1512
1525
1517
1532
Dx67
...
1445
1452
1503
1513
1525
1528
1535
1545
1603
1612
1625
1617
1632
Dx67
1525
1545
1552
1603
1613
1625
1628
1635
1645
1703
1712
1725
1717
1732
Dx67
1624
1645
1652
1703
1713
1725
1728
1735
1745
1803
1812
1825
1817
1832
Dx67
1701
1745
1752
1803
1813
1825
1828
1835
1845
1903
1912
1925
1917
1932
Dx67
1801
1845
1852
1903
1913
1925
1928
1935
1945
2003
2012
2025
2017
2032
Dx67
...
2040
2047
2103
2113
2125
2128
2135
2145
2203
2212
...
2217
2232
6
...
0745
0752
0803
0813
0825
0828
0835
0845
0903
0912
0925
0917
0932
6 ...
..
..
0845 . .
..
0852 . .
..
0903 . .
..
0913 . .
..
0925 . .
..
0928 . .
..
0935 . .
..
0945 . .
..
1003 . .
..
1012 . .
..
1055 . .
..
1017 . .
..
1032 . .
..
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 100 VOLDA-ØRSTA-ÅLESUND / MOA-MOLDE-KRISTIANSUND
For komplett tabell Ålesund-Molde-Kristiansund og v.v. sjå foldar eller www.timekspressen.no
Km 6
0 Frå Volda Sjukehus ................. 0924
0 | Volda Rutebilst. . ........... 0945
5 | Furene .............................. 0952
10 Frå Ørsta Rutebilst. ............. 1002
21 Frå Liadal . .............................. 1013
31 | Vartdal ............................ 1025
35 | Nordre Vartdal .................. 1028
43 Frå Barstadvik ........................ 1035
47 Frå Festøya FK . ....................... 1045
47 | Solavågen FK .................... 1103
56 Til Moa Trafikkterminal . ... 1112
ÿ avg. Kristiansund . .... |
58 Til Ålesund Sjukehus . ........ 1117
68 Ålesund Rutebilst. . ....... 1132
Merknader:
a) Berre til Molde.
6
1024
1045
1052
1102
1113
1125
1128
1135
1145
1203
1212
1225
1217
1232
6
...
1145
1152
1202
1213
1225
1228
1235
1245
1303
1312
1355
1317
1332
6
...
1245
1252
1302
1313
1325
1328
1335
1345
1403
1412
|
1417
1432
6
...
1345
1352
1402
1413
1425
1428
1435
1445
1503
1512
1525
1517
1532
6
1427
1445
1452
1502
1513
1525
1528
1535
1545
1603
1612
1655
1617
1632
6
1520
1545
1552
1603
1613
1625
1628
1635
1645
1703
1712
|
1717
1732
6
...
1645
1652
1703
1713
1725
1728
1735
1745
1803
1812
1825a
1832
1840
7
...
0800
0807
0818
0828
0840
0843
0850
0900
0917
0927
|
0932
0945
7
...
1145
1152
1203
1213
1225
1228
1235
1245
1303
1312
1325
1317
1332
7
...
1245
1252
1303
1313
1325
1328
1335
1345
1403
1412
1425
1417
1432
7
...
1345
1352
1403
1413
1425
1428
1435
1445
1503
1512
1525
1517
1532
7
...
1445
1452
1503
1513
1525
1528
1535
1545
1603
1612
1625
1617
1632
7
...
1545
1552
1603
1618
1625
1628
1635
1645
1703
1712
1725
1717
1732
7
...
1645
1652
1703
1713
1725
1728
1735
1745
1803
1812
1825
1817
1832
7
...
1745
1752
1803
1813
1825
1828
1835
1845
1903
1912
1925
1917
1932
7
...
1845
1852
1903
1913
1925
1928
1935
1945
2003
2012
2025
2017
2032
7
...
2000
2007
2018
2028
2040
2043
2050
2100
2118
2127
|
2132
2147
7 ...
..
2045 . .
2052 . .
2108 . .
2118 . .
2130 . .
2133 . .
2140 . .
2150 . .
2208 . .
2217 . .
...
..
2222 . .
2237 . .
- 23 -
- 24 -
ÿ 100KRISTIANSUND-MOLDE-MOA /ÅLESUND-ØRSTA-VOLDA
For komplett tabell Ålesund-Molde-Kristiansund og v.v. sjå foldar eller www.timekspressen.no
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Km Dx67
0 Frå Ålesund Rutebilst. . ....... 0615
10 Frå Ålesund Sjukehus . ........ 0628
ÿ avg. Kristiansund . ..... . . .
ÿ avg. Molde ................ . . .
12 Frå Moa Trafikkterminal . ... 0635
21 | Solavågen FK .................... 0650
21 | Festøya FK . ....................... 0708
25 | Barstadvik ........................ 0711
33 | Nordre Vartdal .................. 0719
37 Frå Vartdal ............................ 0723
47 Frå Liadal . .............................. 0733
58 | Ørsta Rutebilst. ............. 0747a
61 | Furene .............................. 0754a
68 Til Volda Rutebilst. . ........... 0806
Til Volda Sjukehus ................. 0802r
Dx67
0740
|e
...
0555
0800
0815
0833
0836
0844
0855
0905
0917
0924
0931
0935
Dx67
0800
0813
...
0645g
0830
0845
0903
0906
0914
0918
0928
0942
0947
0955
1000
Merknader:
Avgangen er innstilt i tida 21.06.-17.08, samt i romjula og påskeveka.
a) Berre for avstiging.
c) Buss merka ”Molde” på strekninga Ålesund-Moa
e) Busslomma oppe ved hovudvegen.
f) Bussen går til Molde.
g) Ferjeavgang.
r) Køyrer vidare frå Volda sentrum viss behov.
Dx67
0900
0913
0600
0740
0930
0945
1001
1004
1012
1016
1024
1040a
1047a
1100
1105
Dx67
1000
1013
0705
0840
1030
1045
1103
1106
1114
1118
1128
1142
1149
1156
1202
Dx67
1100
1113
0805
0940
1130
1145
1203
1206
1214
1218
1228
1242
1249
1256
1300
Dx67
1200
1213
0905
1040
1230
1245
1303
1306
1314
1318
1328
1342
1349
1356
1400
Dx67
1300
1313
1005
1240
1330
1345
1403
1406
1414
1418
1428
1442
1449
1456
1500
Dx67
1400
1413
1105
1240
1430
1445
1503
1506
1514
1518
1528
1542
1549
1556
1600
Dx67
1500
1513
1205
1340
1530
1545
1603
1606
1614
1618
1628
1642
1649
1656
1700
Dx67
1600
1613
1305
1440
1630
1645
1703
1706
1714
1718
1728
1742
1749
1756
1800
Dx67
1700
1713
1405
1540
1730
1745
1803
1806
1814
1818
1828
1842
1849
1856
1900
Dx67
1800
1813
1505
1640
1830
1845
1903
1906
1914
1918
1928
1940
1947
1956
...
Dx67
1900
1913
1605
1740
1930
1945
2003
2006
2014
2018
2028
2040
2047
2054
2100
Dx67
2000
2013
1705
1840
2030
2045
2103
2106
2114
2118
2128
2140
2147
2154
2200
Dx67
2105
2118
1805
1940
2130
2145
2203
2206
2214
2218
2228
2240
2247
2254
...
Dx67
2300
2313
2005
2140
2325
2340
2358
0001
0009
0013
0022
0030
0040
0047
...
6
0900
0913
...
...
0930
0945
1001
1004
1012
1016
1024
1040a
1047a
1100
...
6 1100 . .
1113 . .
0805 . .
0940 . .
1130 . .
1145 . .
1203 . .
1206 . .
1214 . .
1218 . .
1228 . .
1242 . .
1249 . .
1256 . .
1300 . .
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 100KRISTIANSUND-MOLDE-MOA /ÅLESUND-ØRSTA-VOLDA
For komplett tabell Ålesund-Molde-Kristiansund og v.v. sjå foldar eller www.timekspressen.no
Km 6
0 Frå Ålesund Rutebilst. . ....... 1200
10 Frå Ålesund Sjukehus . ........ 1213
ÿ avg. Kristiansund . ..... . . .
ÿ avg. Molde ................ . . .
12 Frå Moa Trafikkterminal . ... 1230
21 | Solavågen FK .................... 1245
21 | Festøya FK . ....................... 1303
25 | Barstadvik ........................ 1306
33 | Nordre Vartdal .................. 1314
37 Frå Vartdal ............................ 1318
47 Frå Liadal . .............................. 1328
58 | Ørsta Rutebilst. ............. 1342
61 | Furene .............................. 1349
68 Til Volda Rutebilst. . ........... 1356
Til Volda Sjukehus ................. 1400
6
1300
1313
0935
1110
1330
1345
1403
1406
1414
1418
1428
1442
1449
1456
1500
6
1400
1413
1105
1240
1430
1445
1503
1506
1514
1518
1528
1542
1549
1556
...
6
1500
1513
...
...
1530
1545
1603
1606
1614
1618
1628
1642
1649
1656
...
6
1600
1613
1235
1410
1630
1645
1703
1706
1714
1718
1728
1742
1749
1756
...
6
1700
1713
1405
1540
1730
1745
1803
1806
1814
1818
1828
1842
1849
1856
...
6
1830
1843
...
...
1900
1915
1933
1936
1944
1948
1958
2010
2017
2024
...
6
2000
2013
1705
1840
2025
2040
2103
2106
2114
2118
2128
2133
2140
2145
...
7
1100
1113
...
...
1130
1145
1203
1206
1214
1218
1228
1242
1249
1256
1300
7
1400
1413
...
1245g
1430
1445
1503
1506
1514
1518
1528
1542
1547
1556
...
7
1500
1513
...
...
1530
1545
1603
1606
1614
1618
1628
1642
1647
1656
...
7
1600
1613
1305
1440
1630
1645
1703
1706
1714
1718
1728
1742
1747
1756
...
7
1700
1713
1405
1440
1730
1745
1803
1806
1814
1818
1828
1842
1849
1856
...
7
1800
1813
1505
1640
1830
1845
1903
1906
1914
1918
1928
1940
1947
1954
...
7
1900
1913
1605
1740
1930
1945
2003
2006
2014
2018
2028
2040
2047
2054
2058
7
2000
2023
1705
1840
2030
2045
2103
2106
2114
2118
2128
2142
2145
2154
2158
Merknader:
g) Ferjeavgang.
r) Køyrer vidare frå Volda sentrum viss behov.
- 25 -
Hugs setebelte!
7
2105
2118
1805
1940
2130
2145
2203
2206
2214
2218
2228
2240
2247
2254
2258
7
2200
2213
1905
2040
2225
2240
2258
2301
2309
2313
2322
2333
2340
2347
2352
7 2300 . .
2313 . .
2005 . .
2140 . .
2325 . .
2340 . .
2358 . .
0001 . .
0009 . .
0013 . .
0022 . .
0033 . .
0040 . .
0047 . .
0052 . .
Km Dx67
Volda Sjukehus .................. . . .
Nylenda ............................. . . .
0 Frå Volda Rutebilst. . ........... 0545
5 | Furene .............................. 0552
7 | Hovdebakken . .................. 0552
10 Til Ørsta Rutebilst. ............. 0600
11 | Svendsengarden ............... 0604
11 Til Ørsta, Domus .................... . . .
Dx67
...
...
0615
0622
0624
0630
0634
...
Dx67
...
...
...
0639
0641
0645
...
...
Dx67
0623
0628
0645
0652
0654
0700
0704
...
Skule
...
...
...
0740
0742
0747
...
...
Dx67
0720
0726
0745
0752
0756
0803
0804
...
Skule
...
...
0810
0817
0819
0830e
...
...
Dx67
|
0820
0835
0842
0844
0848
...
...
Laurdagsruter: Sjå eigen tabell
Dx67
0833
|
0845
0852
0854
0900
0904
...
Skule
. . . ...
0920
0927
0929
0933
0934
0935
Dx67
0935
| 0945
0952
0954
1000
1004
...
Dx67
1001
|
1006
1015
1017
1022
1023
1024
Dx67
1023
1028
1045
1052
1054
1100
1104
...
Søndagsruter: Sjå Rute 100 TIMEkspressen.
Dx67
1110
|
1118
1125
1128
1140
1141
1142
Dx67
1123
1128
1145
1152
1154
1200
1209
...
Dx67
1210
|
1218
1225
1228
1240
1241
1242
Dx67
1223
1228
1245
1252
1254
1300
1304
...
Dx67
1302
1307
1318
1325
1328
1340
1341
1342
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Km Dx67 Dx67 Dx67 DX67 Dx67 DX67 Dx67 Dx67 Dx67 DX67 Dx67 DX67 DX67 Dx67 Dx67 Dx67
Volda Sjukehus .................. 1333 1400 1423 1514 . . .
...
1601 1624 . . .
...
...
...
...
. . . 2059 2159
Nylenda ............................. |
1405 1428 |
...
...
1606 1629 . . .
...
. . . ...
...
...
2104 2204
0 Frå Volda Rutebilst. . ........... 1345 1420 1445 1522 1545 . . .
1620 1645 1745 1822 1845 1913 1950 2040 2115 2215
5 | Furene .............................. 1352 1427 1452 1529 1552 1612 1627 1652 1752 1830 1852 1920 1957 2047 2122 2222
7 | Hovdebakken . .................. 1354 1429 1454 1531 1554 1614 1629 1654 1754 . . .
1954 . . .
...
2051 . . .
2224b
10 Til Ørsta Rutebilst. ............. 1400 1433 1500 1535 1600 1618 1633 1700 1800 . . .
1900 . . .
...
2100 . . .
2228b
11 | Svendsengarden ............... 1404 1434 1504 . . .
1604 . . .
1634 1704 1804 . . .
1904 . . .
...
2104 . . .
2229b
11 Til Ørsta, Domus .................... . . .
1435 . . .
...
...
...
1635 . . .
...
...
...
...
...
...
...
2230
Merknader:
I tida 21.06-17.08, samt i romjula og påskeveka er avgangar med grå bakgrunn innstilte.
b) Berre for avstigning.
d) På veg til Bratteberg.
e) Ruta går via Rystefeltet.
ruter i Volda, Ørsta og vanylven
- 26 -
ÿ 340 VOLDA-ØRSTA
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 340 ØRSTA-VOLDA
Laurdagsruter: Sjå eigen tabell
Søndagsruter: Sjå Rute 100 TIMEkspressen.
Km
0
1
5
7
12
Dx67
Frå Ørsta, Domus . . . . . . . . . . . . . .
Til Ørsta Rutebilst. . . . . . . . . . . .
| Hovdebakken . . . . . . . . . . . . . .
| Furene . . . . . . . . . . . . . . . . . 0535
Til Volda Rutebilst. . . . . . . . 0541
Til Volda Sjukehus .................. . . .
Til Nylenda ............................. . . .
Dx67
...
...
...
0605
0611
...
...
Dx67
0605
0607
0610
0612
0619
...
...
Dx67
...
...
...
0612
0619
0623
0628
Dx67
...
0645
0649
0652
...
...
...
Dx67
0700
0702
0706
0709
0716
0720
0726
Skule
0725
0728
0732
0735
|
|
|
Dx67
0813
0815
0819
0822
0829
0833
|
Dx67
...
...
...
0840
0846
0851
0858
Skule
...
0855
0859
0902
...
...
...
Dx67
0915
0917
0921
0924
0931
...
...
Dx67
...
...
...
0924
0931
0935
|
Dx67
0938
0942
0946
0949
0956
1001
|
Dx67
1000
1002
1006
1009
1016
...
...
Dx67
1025
1030
1034
1037
1045
...
...
Km
0
1
5
7
12
Dx67
Frå Ørsta, Domus .................... 1438
Til Ørsta Rutebilst. ............. 1442
| Hovdebakken . .................. 1446
| Furene .............................. 1449
Til Volda Rutebilst. . ........... 1456
Til Volda Sjukehus ..................1506
Til Nylenda .............................1511
Dx67
1452
1455
1459
1502
1509
1514
|
Dx67
1515
1518
1526
1528
1535
. . . . . . Dx67
1538
1542
1546
1549
1556
1601
1606
Dx67
1603
1605
1609
1612
1619
1624
1629
Dx67
...
1620
1624
1627
...
...
...
Dx67
1638
1642
1646
1649
1656
1701
1706
Dx67
1650
1652
1656
1659
...
...
...
Dx67
1738
1742
1746
1749
1756
1801
1806
Dx67
1838
1842
1846
1849
1856
1901
1606
Dx67
1938
1940
1944
1947
1954
...
...
Dx67
2038
2040
2044
2047
2054
2059
2104
Dx67
...
2105
2109
2115
2125
...
...
Dx67
2138
2140
2144
2147
2154
. . . ...
Dx67 Dx67
2238 0030
2240 0033
2244 0037
2247 0040
2256 0047
... ...
. . . . . . Merknader:
I tida 21.06-17.08, samt i romjula og påskeveka er avgangar med grå bakgrunn innstilte.
Dx67
1100
1102
1106
1109
1116
...
...
Dx67
1138
1142
1146
1149
1156
1202
|
Dx67
1200
1202
1206
1209
1216
...
...
Dx67
1238
1242
1246
1249
1256
1302
1307
Dx67
1300
1302
1306
1309
1316
. . . ...
Dx67
1338
1342
1346
1349
1356
1402
|
Dx67
1400
1402
1406
1409
1416
1422
1428
- 27 -
Mandag-fredag
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Km Dx67
ÿ frå Ørsta Rbst. ........... . . .
0 Frå Volda Rutebilst. . ........... 0619
1 | Rundkøyringa v/Kiwi ........ 0621
2 | Volda Sjukehus .............. 0623
| Heltnesundet . .................. 0625
4 | Nylenda ............................ 0628
5 | Brenslene ......................... 0632
7 | Volda v.g. skule ................. 0635
8 Til Volda Rutebilst. . ........... 0638
ÿ til Ørsta ..................... . . .
ÿ til Ålesund ................. 0645
Dx67
0702
0716
0718
0720
0723
0726
0732
0735
0738
...
0745
Skule
...
...
...
...
0752
0755
0759
0803
0806
0810
...
Skule
0728
|
|
0745
|
|
|
|
0748
0748
...
Dx67
...
0810
|
|
0817
0820
0824
0828
0832
0835
...
Dx67
0815
0829
0831
0833
|
|
|
0835
0838
...
0845
Dx67
...
0847
0849
0853
0855
0858
0902
0905
0908
0920s
...
Dx67
. . . 0931
0933
0935
|
|
|
0937
0940
...
0945
Dx67
0942
0956
0958
1001
|
|
|
1003
1005
1008
...
Dx67
1002
1018
1020
1023
1025
1028
1032
1035
1038
. . . 1045
Dx67
. . . 1100
1102
1110
|
|
|
1113
1116
1118
...
Km Dx67
ÿ frå Ørsta Rbst. ........... 1402
0 Frå Volda Rutebilst. . ........... 1418
1 | Rundkøyringa v/Kiwi ........ 1420
2 | Volda Sjukehus .............. 1423
| Heltnesundet . .................. 1425
4 | Nylenda ............................ 1428
5 | Brenslene ......................... 1432
7 | Volda v.g. skule ................. 1435
8 Til Volda Rutebilst. ................. 1438
ÿ til Ørsta ..................... . .
ÿ til Ålesund ................. 1445
Dx67
1442
1500a
|
1506
1508
1511
1515
|
1530
...
...
Dx67
1455
1510
1512
1514
|
|
|
1517
1520
1522
...
Dx67
...
...
...
1525
|
|
|
1527
1530
...
1545
Dx67
1542
1557
1559
1601
1606
1607
1610
1613
1615
1620
...
Skule
1605
1620
1622
1624
1626
1629
1633
1637
1640
...
1645
Dx67
1642
1657
1659
1701
1703
1706
1710
1713
1715
...
...
Dx67
1742
1757
1759
1801
1803
1806
1810
1813
1815
...
1845
Dx67
1842
1857
1859
1901
1903
1906
1910
1913
1915
...
...
Dx67
2040
2055
2057
2059
2101
2104
2105
2110
2112d
. . . . . . Dx67 2140 . .
..
..
..
2155 . .
..
..
..
2157 . .
..
..
..
2159 . .
..
..
..
2201 . .
..
..
..
2204 . .
..
..
..
2205 . .
..
..
..
2208 . .
..
..
..
2212 . .
..
..
..
2215 . .
..
..
..
. . . . . . ..
..
..
Avgangar med grå bakgrunn er innstilte i tida 21.06-17.08 samt i romjula og påskeveka.
a) Avvikande trasè Volda Rbst.-Sjukehuset. Frå Volda v.g. skule kl 1503.
b) På skuledagar går bussen vidare til Austefjorden.
Dx67
1102
1118
1120
1123
1125
1128
1132
1135
1138
...
1145
c) Via Rystefeltet
Dx67
1142
1157
1159
1210
|
|
|
1213
1216
1218
...
Dx67
1202
1218
1220
1223
1225
1228
1232
1235
1238
...
1245
Dx67
...
1246
1248
1250
...
...
...
...
...
...
...
d) Køyrer vidare til Furene.
Dx67
1242
1257
1259
1302
1302
1305
1309
1313
1316
1318
...
Dx67
1302
1318
1320
1333
|
|
|
1335
1338
...
1345
Dx67
1342
1357
1359
1410
|
|
|
1412
1417
1420
Skule
...
...
...
1400
|
|
|
1403
1406
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
s) Innstilt ved skulefri.
ruter i Volda, Ørsta og vanylven
- 28 -
ÿ 341 VOLDA-SJUKEHUSET-BRATTEBERG-VOLDA
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 341 VOLDA-SJUKEHUSET-BRATTEBERG-VOLDA
Laurdag
Km 6
Frå Ørsta Rutebilst. .................. 0907
0 Frå Volda Rutebilst. . ........... 0920
1 | Rundkøyringa v/Kiwi ........ 0922
2 | Volda Sjukehus .............. 0924
3 | Heltnesundet . .................. 0926
4 | Nylenda ............................ 0929
6 | Brenslene ......................... 0933
7 | Volda v.g. skule ................. 0936
8 Til Volda Rutebilst. . ........... 0939
| ÿ avg. til Ørsta .............. . . .
ÿ avg. til Ålesund . ........ 0945
6
...
1020
1022
1024
1026
1029
1033
1036
1039
...
1045
6
1140
1155
1157
1200
1202
1205
1209
1211
1213
1215
...
6
1242
1257
1259
1300
1302
1305
1309
1311
1313
1315
...
6
1342
1355
1357
1359
1402
1405
1409
1411
1413
1415
...
6
1407
1420
1422
1424
1426
1429
1433
1437
1440
...
1445
6
1440
1457
1459
1501
1503
1505
1509
1511
1513
...
1545 SØNDAGSRUTER: Sjå rute 100/TIMEkspressen.
6 ...
..
..
..
..
..
..
..
..
..
1515 . .
..
..
..
..
..
..
..
..
1517 . .
..
..
..
..
..
..
..
..
1520 . .
..
..
..
..
..
..
..
..
|
..
..
..
..
..
..
..
..
..
|
..
..
..
..
..
..
..
..
..
|
..
..
..
..
..
..
..
..
..
1522 . .
..
..
..
..
..
..
..
..
1525 . .
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
1545 . .
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
- 29 -
Laurdag
Km 6
Frå Volda Sjukehus .................. . . .
Frå Nylenda ............................. . . .
0 Frå Volda Rutebilst. . ........... 0745
5 | Furene .............................. 0752
7 | Hovdebakken . .................. 0756
10 Til Ørsta Rutebilst. ............. 0803
| Svendsengarden ............... 0804
Til Ørsta, Domus ................. . . .
6
...
...
0845
0852
0854
0900
0904
...
6
0924
0929
0945
0952
0954
1000
1004
...
6
1024
1029
1045
1052
1054
1100
1104
...
6
...
...
1145
1252
1254
1200
1209
...
6
1200
1205
1215
1222
1224
1228
1229
1230
6
...
...
1245
1252
1254
1300
1304
...
6
1300
1305
1315
1322
1324
1328
1329
1330
SØNDAGSRUTER: Sjå rute 100/TIMEkspressen.
6
...
...
1345
1352
1354
1400
1404
...
6
1400
1405
1415
1422
1424
1428
1429
1430
6
1424
1429
1445
1452
1454
1500
1504
...
6
1520
|
1545
1552
1554
1600
1604
...
6
...
...
1645
1652
1654
1700
1704
...
6
...
...
2005
2012
2014
2020
...
...
Merknader:
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 340 ØRSTA-VOLDA
Laurdag
Km
0
1
5
7
12
14
16
6
Frå Ørsta Domus ..................... 0905
| Ørsta Rutebilst. ............. 0907
| Hovdebakken . .................. 0911
| Furene .............................. 0914
Til Volda Rutebilst. ................ 0920
Til Volda Sjukehus .................. 0924
Til Nylenda ............................. 0929
6
1025
1030
1034
1037
1044
...
...
6
1138
1140
1144
1147
1154
1159
1205
6
1238
1242
1246
1249
1256
1302
1305
6
1338
1342
1346
1349
1356
1359
1405
6
1405
1407
1411
1413
1419
1424
1429
6
1438
1442
1446
1449
1456
1501
1505
6
1538
1542
1546
1549
1556
...
...
SØNDAGSRUTER: Sjå rute 100/TIMEkspressen.
6
1638
1642
1646
1649
1656
...
...
6
1738
1742
1746
1749
1756
...
...
6
1838
1842
1846
1849
1856
...
...
6
2008
2010
2014
2017
2024
...
...
6
...
2105
2109
2115
2125
. . . . . . 6
2130
2133
2137
2140
2145
. . . . . . ruter i Volda, Ørsta og vanylven
- 30 -
ÿ 340 VOLDA-ØRSTA
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 342 ØRSTA-MOSMARKA-VALLABØEN-ØRSTA
Km
0
1
3
4
6
7
Skule
Frå Ørsta Rutebilst. ............. 0715
| Ørsta Domus ..................... |
Frå Mosmarka ........................ 0720
| ASKO, Vallabøen . .............. 0725
| Ørsta Domus ..................... |
Frå Ørsta Rutebilst. ............. 0730
Skule
...
...
0840
|
|
0850
Dx67
|
0945
0950
0955
1000
1002
Dx67
1040
1042
1047
1052
1100
1102
Dx67
1140
1142
1147
1152
1200
1202
Dx67
1240
1242
1247
1252
1300
1302
Skule
1350
1352
1405
1410
1415
1417
Merknader:
I tida 21.06-17.08, samt i romjula og påskeveka er avgangar med grå bakgrunn innstilte.
a) Køyrer ned Garvargata og vidare til Rjåneset.
t) Kun ved skulefri.
ÿ 344 VOLDA/ØRSTA-RYSTEFELTET-ØRSTA
Km Skule
Frå Rystefeltet ..................... 0825
Til Ørsta Rutebilst. ................. 0830
Til Ørsta Domus . ................. . . .
Skule
1420 . .
..
..
..
1424 . .
..
..
..
1425 . .
..
..
..
Km Skule
Frå Ørsta Domus . ................. 1415
Frå Ørsta Rutebilst. ................. 1417
Til Rystefeltet ..................... 1420
Skule
1430
1432
1445a
Merknader:
a) Køyrer ned Garvargata og vidare til Rjåneset.
..
..
..
Skule
1610 . .
..
..
..
1612 . .
..
..
..
1615a . .
..
..
..
Skule
1432
|
1442
1445a
...
...
Dx67
1535
|
1540
1545
1550
1605
Dx67
1633
1635
1640
1645
1650
1652
- 31 -
ruter i Volda, Ørsta og vanylven
ÿ 360 VIDDAL/HØYDAL-FYRDE-VOLDA -Gyldig tom 21.09
Km Skule
0 Frå Viddal . ............................ . . .
7 | Bjørke ............................... . . .
ÿ frå Høydal ................. 0705
19 | Kalvatn ............................. 0710p
25 Frå Fyrde ................................ 0725
45 Til Volda Rutebilst. . ........... 0800
ÿ avg. til Ørsta .............. 0800
ÿ avg. til Ålesund . ........ 0845
Skule ...
..
..
..
..
0820 . .
..
..
..
0835 . .
..
..
..
0835 . .
..
..
..
0850 . .
..
..
..
0915 . .
..
..
..
0920 . .
..
..
..
0950 . .
..
..
..
Km Skule
ÿ frå Ålesund ................ . . .
ÿ frå Ørsta Rbst. ........... 1345
0 Frå Volda Rutebilst. . ........... 1400
20 Frå Fyrde ................................ 1430
ÿ til Høydal .................. |
27 Frå Kalvatn ............................. 1445
39 | Bjørke ............................... 1515
45 Til Viddal . ............................ 1525r
Skule
...
1518
1535
1555
1555a
1605r
...
...
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Merknader:
a) Berre for avstigning.
p) Berre for påstigning.
r) Behovsrute mellom Fyrde og Kalvatn.
s) Innstilt ved skulefri. Sjå side 4.
ÿ 362 VOLDA-VIKEBYGDA
Onsd
Km Skule
Frå Volda Rutebilst. . ........... 0920
| Fremmerlid . ..................... 0926
| Vassbotn . ......................... 0933
Til Volda Rutebilst. . ........... 0940
Onsd Skule
1245 . . .
..
..
..
..
1255 . . .
..
..
..
..
1302 . . .
..
..
..
..
1309 . . .
..
..
..
..
ÿ 363BERKNES-VOLDA
Km Skule
0 Frå Berknes v/Fv 47 ............. 0728 ..
..
..
..
| Lid skule ........................... 0726d ..
..
..
..
9 | Eikrem .............................. |
..
..
..
..
10 | Ekset . ............................... 0742 ..
..
..
..
14 Til Volda Rutebilst. . ........... |a
..
..
..
..
Til ÿ til Ålesund ................. 0755b
..
..
..
..
Skule
Frå Volda Rutebilst. . ........... 1410c
..
..
..
| Ekset . ............................... 1415 ..
..
..
| Eikrem .............................. 1418 ..
..
..
| Lid skule ........................... 1425 ..
..
..
14 Til Berknes v/Fv 47 ............. 1430c
..
..
..
Km
0
4
5
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Merknader:
a) Trasé Furene - Storgt - Volda ungdomsskule
b) Korrespondanse til Ålesund på Ekset kl 0755
c) Bussen er skilta Ulsteinvik. Går vidare om Steinnes til Eiksundtunnelen.
d) Ruta køyrer Berkvika kl 0725-Steinnes-Furene-Mork sk - Ekset-Volda
s) Innstilt ved skulefri.
r) Køyrer viss passasjerar.
- 32 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 370SÆBØ-ÅMDAL-ØRSTA
Km Skule
† frå Lekneset ............ 0650
0 Frå Sæbø ............................... 0705
6 | Stokke . ............................. 0711
9 | Rekkedal . ......................... 0714
15 | Bjørdalsskiftet .................. 0718
16 | Vatne ................................ |
16 | Nakkevegen . .................... 0720
18 | Brautaset (skulen) ............ 0722
21 | Høgebrua . ........................ 0730
26 Til Ørsta Rutebilst. ............. 0735
Til ÿ avg. til Volda ............. . . . Skule
...
...
...
...
0825
0820
0830
0832
0838
0850
0913
Skule
0830
0900
0906
0909
0913
|
0915
0917
0923
0930
0942 Dx67
1045
1100
1106
1109
1113
1115
|
1119
1124
1130
1142 Dx67 1440 . .
..
1440 . .
..
1446 . .
..
1449 . .
..
1453 . .
..
|
..
..
1455 . .
..
1457 . .
..
1505 . .
..
1510 . .
..
1518s . .
..
Dx67
1318
1345
1350
1358
|
1402
1406
1409
1415
1445
Skule
1345
1435
1443
1512b
1515b
1522b
...
...
...
...
Skule
1508a . .
..
1530 . .
..
1535 . .
..
1543 . .
..
|
..
..
1547 . .
..
1551 . .
..
1554 . .
..
1600 . .
..
1630 . .
..
MERKNADER
s) Innstilt ved skulefri.
ÿ 370 ØRSTA-ÅMDAL-SÆBØ
Km Skule
ÿ frå Volda . .................. 0745
0 Frå Ørsta Rutebilst. ............. 0815
5 | Høgebrua . ........................ 0820
8 | Brautaset (skulen) ............ 0828
11 | Vatne ................................ |
11 | Bjørdalsskiftet .................. 0832
17 | Rekkedal . ......................... 0836
20 | Stokke . ............................. 0839
26 Til Sæbø ............................... 0845
† til Leknes ................ 0845
Dx67
0920s
0945
0950
0958
|
1002
1006
1009
1015
1030
MERKNADER
a) Frå Volda vgs.
b) Ikkje tysdag.
t) Innstilt ved skulefri.
ÿ 371 ØRSTA-FOLLESTADDALEN-ØRSTA
Km Skule
0 Frå Ørsta Rutebilst. ............. 0705
| Høgebrua . ........................ 0710
| Rebbestad ........................ 0714
13 | Kolås . ............................... 0720
| Skulebrua ......................... 0724
| Høgebrua . ........................ 0730
26 Til Ørsta Rutebilst. ............. 0735
ÿ til Ålesund ................. 0803
ÿ til Volda . ................... 0735
Skule
...
0750
0754
0800
0804
0810a
0850
0903
0913
Skule
1435
1443
1447
1455
1459
1505
1515
1603
1542
Skule
1530 1536r
1540r
1546r
. . . . . . . . . ...
...
Merknader:
a) Trasé: Høgebrua-Dalane skule-Vatne-Bjørdal-Ørsta
r) Køyrer så langt det er passasjerar.
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
- 33 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Km Dx67
18 Frå Åheim . ............................ . . .
30 | Sylte ................................. . . .
38 | Fiskå ................................. 0630
45 Til Eidså . .............................. 0640
ÿ avg. til Hareid ............ 0650
45 Frå Eidså . .............................. 0640
51 | Syvde . .............................. 0646
66 | Rovde ............................... 0700
74 | Velsvik .............................. 0705
82 Til Lauvstad . ....................... 0715
† frå Lauvstad ........... 0720
Til Volda FK . ........................ 0745
ÿ avg. til Ålesund . ........ 0745
Skule
...
...
...
...
...
0735
0741
0755
0801
0815
0820
0845
0845
Skule
0715
0725
0735
0750
...
0750
0755
...
...
...
...
...
...
Dx67
0805
0815
0830
0845
0845
0845
0851
0905
0910
0920
0925
0950h
1045
Skule
0855
0905
0915
0925
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67
1105
1115
1125
1135
...
1135
1141
1155
1200
1215
1220
1245
1245
Dx67
1333
1341
1355
1405
1410
1405
1413
1430
1440
1450
1450
1515
1545
Skule
1435
1450
1505
1515
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67
1530
1540
1550
1600
...
1600
1606
1620
1625
1640
1650
1715
1745
Dx67
1715
1725
1735
1745
1745
1745
1750r
...
...
...
...
...
...
Dx67 2025 . .
2035 . .
2045 . .
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
7
1810
1820
1830
1845
1845
...
...
...
...
...
...
...
...
Merknader:
For samband til/frå Volda Sjukehus: Sjå tabell 342.
h)kjører til Volda sjukehus.
r) Behovsrute.
For samband til Måløy og Bergen - sjå tabell 311.
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar: 27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
7
1900
1910
1920
1930
...
1930
1935
1950
1955
2005
2015
2040
2045
7 2025 . .
. .
2035 . .
. .
2050 . .
. .
2100 . .
. .
...
..
..
2100r . .
. .
2110r . .
. .
...
..
. .
...
..
. .
...
..
. .
...
..
..
...
..
. .
...
..
..
ruter i Volda, Ørsta og vanylven
- 34 -
ÿ 390ÅHEIM-EIDSÅ-LAUVSTAD-VOLDA
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 390 VOLDA-LAUVSTAD-EIDSÅ-ÅHEIM
Km Skule
0 Frå Volda Rutebilst. . ........... . . .
† frå Volda . ............... . . .
† til Lauvstad............. . . .
0 Frå Lauvstad ........................... . . .
8 | Velsvik .............................. . . .
16 | Rovde ............................... . . .
31 | Syvde . .............................. 0640
37 Til Eidså . .............................. 0645
ÿ avg. til Hareid ............ 0650
37 Frå Eidså . .............................. 0645
44 | Fiskå ................................. 0655
52 | Sylte ................................. 0703
64 Til Åheim . ............................ 0715
Dx67
...
0625
0650
0720
0727
0736
0750
0758
0845
0758
0810
0823s
0835s
Dx67
...
0850
0915
0925
0932
0941
0955
1000
...
1000
1015
1023
1035
Dx67
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1200
1210
1218
1230
Dx67
...
1250
1315
1320
1327
1336
1400
1405
1420
1405
1415
1423
1435
Skule
...
1420
1445
1445
1452
1501
1515
1520
. . . ...
...
...
...
Dx67
...
1520
1545
1545
1552
1601
1615
1625
...
1625
1640
1648
1700
Dx67
...
1620
1645
1645
1652
1701
1715
1725
1745
1730r
1740r
...
...
Dx67
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1835
1845
1853
1910
Dx67 ...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
2050 . .
2058 . .
2110 . .
7
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1405
1415
1423
1435
7
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1810
1820
1828
1840
7
...
1940
2005
2005
2012
2021
2035
2040
...
2040
2055
2103
2115
Merknader:
For samband til/frå Volda Sjukehus: Sjå tabell 342.
r) Behovsrute.
For samband til Måløy og Bergen - sjå tabell 311.
- 35 -
Søndagsrutene
påheilagdagar:
følgjande heilagdagar:
27.05,
25.12,
28.03,
29.03
og 31.03.
Søndagsrutene
er innstilteerpåinnstilte
følgjande
01.05, 17.05,
23.05,
25.12,
01.01,
21.04,
22.04 og 24.04.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
. .
..
..
..
..
..
..
..
..
. .
..
..
. .
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
ruter i Volda, Ørsta og vanylven
ÿ 391 (VOLDA)-LAUVSTAD-DRAVLAUS-LØVIK
Km Skule
Frå Innselset . ....................... . . .
| Løvik ................................. 0705
| Dravlaus v/kyrkja .............. 0708
Til Lauvstad . ....................... 0720
Avg † fra Lauvstad ..... 0720
Avg † til Volda ........... 0745
Skule
0900
0905
0908
0920
0925
0850
Skule
...
1415
1422
1430
1455
1520
Dx67 ...
..
..
..
1235t . .
..
..
1238t . .
..
..
1250t . .
..
..
1355 . .
..
..
1420 . .
..
..
Km Skule
† frå Volda . ............... 0745
† til Lauvstad . ........... 0810
Frå Lauvstad . ....................... 0820
| Dravlaus v/kyrkja .............. 0828
| Løvik ................................. 0835
Til Innselset . ....................... 0840
Skule
1250
1315
1320
1326
1330
1335
Skule
1520
1545
1545
1551
1555
1600
Dx67 1200 . .
..
..
1225 . .
..
..
1225t . .
..
..
1231t . .
..
..
1235t . .
..
..
...
..
..
..
Merknader:
t) Berre ved skulefri.
For samband til/frå Ålesund - sjå rute 100.
ÿ 393SYVDE-KOPARNES-ÅRAM
Km Dx67
0 Frå Syvde .............................. 0640
6 | Eidså ................................. 0650
12 | Koparnes .......................... 0700
17 | Sørebrandal ...................... . . .
23 Til Åram . .............................. . . .
† til Larsnes ............... . . .
† til Kvamsøy ............. . . .
Skule
0750
0755
0800
0805
0815
...
...
Skule
1420
1435
1441
1448
1455
...
...
Skule
1515
1520
1525
...
...
...
...
Skule
...
1550
1556
1603
1610
...
1615
Dx67 1715
1745 1755 . . . . . . ...
...
Km Skule
† frå Kvamsøy ........... . . .
† frå Larsnes ............. . . .
0 Frå Åram . .............................. . . .
6 | Sørebrandal ...................... 0725
11 | Koparnes .......................... 0733
17 Til Eidså . .............................. 0740
ÿ til Volda . ................... 0845
23 Til Syvde .............................. 0746
Dx67
...
...
...
...
1155
1200
...
...
Dx67
...
...
...
...
1355
1400
...
...
Skule
...
1345
1455
1502
1515
1520
...
...
Skule
...
...
...
...
1555
1600
1600
1606
Skule
. . . . . . 1707 1717 1725 1730 ...
1750r
Merknader:
Rutene mellom Åram og Koparnes er innstilte ved skulefri.
r) Behovsrute
ÿ 394EIDSÅ-SYVDE-SØRDAL/NORDAL
Skule
Frå Eidså ................................. . . .
| Syvde . .............................. . . .
| Sørdal ............................... . . .
| Syvde ................................ . . .
6 | Nordal . ............................. 0750
6 | Syvde . .............................. 0755
6 Til Eidså ................................. . . .
Km
0
6
11
- 36 -
Skule
0745
0750
0805
0815
|
0815
0820
Skule
1350
1357
|
1400
1408
1416
1421
Skule
1405
1410
...
...
...
...
...
Skule
..
1420
1424
|
|
|
1435
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 396ÅHEIM-ALMKLOV/SUNDAL
Km Skule
Fra Åheim . ............................ 0810
| Almklov ............................ 0820
Fra Sundal .............................. 0840
Til Åheim . ............................ 0845
Skule
1450 . .
..
..
..
..
1505 . .
..
..
..
..
1520 . .
..
..
..
..
1530 . .
..
..
..
..
ÿ 395ÅRAM-FISKÅ-SYVDE
Km Dx67
† frå Kvamsøy......... . . . ÿ frå Hareid................. . . † frå Larsnes........... . . .
26 Frå Åram............................... . .
28 | Kragset............................. . .
33 | Krokvik............................. . .
44 | Fiskå................................. . .
51 | Eidså................................ 0625
57 Til Syvde.............................. 0631
Km Dx67
0 Frå Syvde.............................. . .
6 | Eidså............................... 0620
13 | Fiskå............................... 0630
24 | Krokvik............................. . .
29 | Kragset............................. . .
35 Til Åram............................... . .
† til Larsnes............. . . .
ÿ avg. til Hareid.......... . . .
DX67
0625
...
...
0715
0720
0725
0740
|
0755
Skule
...
0620
0630
0640
0645
0655
...
...
Skule
...
...
...
0815
0820
0825
0835
0845
...
Skule
0640
0645
0655
...
...
...
...
...
Skule
...
1230
1345
1455
1500
1505
1515
...
...
Dx67
...
...
...
0640
0645
0655
0655
0718
Skule
...
1435
1600
1615
1620
1625
1640
...
...
Skule
0750
0758
0810
...
...
...
0900
0718
Dx67
...
1435
1600
1615
1620
1625
...
...
...
Skule
1400
1405
1425
1445
1455
1500
1530
1553
Dx67
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
1745 . .
1750 . .
Skule Dx67
1615 1800
1625 1805
1640 . . .
1650 . . .
1700 . . .
1707 . . .
1715 . . .
1818 . . .
Merknader:
Innstilt i fellesferien (veke 28-31), romjula og påskeveka.
ÿ 392ÅMELFOT-DALSBYGD-FOLKESTAD-(VOLDA)
Km
0
1
9
24
Fred Fra Åmelfot . ......................... 0915 . .
..
..
..
..
..
| Steinsvik ........................... 0917 . .
..
..
..
..
..
| Dalsbygd . ......................... 0925 . .
..
..
..
..
..
Til Folkestad . ...................... 0943 . .
..
..
..
..
..
† til Volda .................. 0945 . .
..
..
..
..
..
Km Fred † frå Volda . ............... 1500 . .
..
..
..
..
..
0 Fra Folkestad . ...................... 1515 . .
..
..
..
..
..
12 | Dalsbygd . ......................... 1535 . .
..
..
..
..
..
23 | Steinsvik ........................... 1545 . .
..
..
..
..
..
24 Til Åmelfot . ......................... 1550 . .
..
..
..
..
..
MEKRNADER:
Ruta går berre på fredagar og vert utført med maxitaxi.
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
- 37 -
Ruter til/frå Geiranger: Sjå tabell 211.
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Km Dx67
0 Frå Valldal . ........................... . . .
5 Frå Linge ................................ . . .
† frå Eidsdal .............. . . .
† frå Linge ................. . . .
13 Frå Liabygda . ......................... . . .
16 Til Liabygda FK ...................... . . .
† til Stranda . ............. . . .
† frå Stranda ............. . . .
16 Frå Liabygda FK ...................... . . .
27 | Stordal .............................. . . .
33 | Dyrkorn . ........................... . . .
38 | Vaksvik ............................. 0615
43 | Lande ............................... 0623
46 Til Sjøholt ............................ 0630
ÿ til Molde .................... 0655
ÿ Åndalsnes ................. . . .
46 Frå Sjøholt ............................ 0630
53 | Dragsundet . ..................... 0638
57 | Valle ................................. 0642
75 Til Moa Trafikkterminal . ... 0700
ÿ til Ørsta/Volda ........... . . .
77 Til Ålesund Sjukehus ............. 0705
87 Til Ålesund Rutebilst. . ....... 0720
Merknader:
Innstilt 21.06-31.08, romjula og påskeveka.
a) Avgangen startar frå Hatlen.
b) Berre 21.06-31.08
c) TIMEkspressen Sjøholt-Ålesund.
Skule
0555
0602
|
|
0610
0615
0615
0600
0615
0635
0640
0645
0655
0705
0655b
...
0705
0713
0717
0740
0755
0745
0800
Skule
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
0645a
0655
0705
...
...
0705
0713
0717
0740
0745
0800
Dx67
0635
|
0615
0700
0650
0655
0700
0630
0655
0715
0720
0725
0735
0740
0755
...
0740
0747
0750
0810
0825
0815
0830
Skule
0735
|
0715
0800
0747
0755
0800
0745
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67
0835
0842
0830
0845
0850
0855
0900
0845
0855
0915
0920
0925
0935
0940
0955
...
0940
0948
0952
1010
1025
1015
1030
Dx67
1050
1057
1030
1115
1105
1110
1130
1045
1110
1130
1135
1140
1150
1155
1155
1315
1155
1203
1207
1225
1225
1230
1245
Dx67
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1450
1458
1502
1520
1530
1525
1540
Dx67
1505
1515
1500
1515
1522
1525
1530
1515
1525
1545
1550
1555
1605
1610
1655
...
1615
1625
1629
1645
1725
1650
1705
Dx67
1720
1728
1715
1730
1735
1740
1745
1730
1742
1800
1805
1810
1820
1822
1855
...
1822
1830
1834
1855
1925
1900
1915
Dx67
1915
1910
1900
1915
1927
|
|
|
|
1950
1955
2000
2010
2015
2055
...
2015
2023
|
2050
2135
2055
2110
6
0835
0842
0830
0845
0848
0855
0900
0845
0855
0915
0920
0925
0935
0940
0955
. . . 0940
0948
0952
1010
1125
1015
1030
6
1100
1105
1030
1130
1115
1125
1130
1115
1125
1150
1155
1200
1210
1215
1255
...
1215
1223
1227
1245
1325
1250
1305
6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1310
1318
|
1350
1425
1355
1410
6
1405
1410
1330
1445
1420
1425
1430
1415
1425
1445
1450
1455
|
1505
1555
...
1520c
1527
1530
1555
...
1600
1615
6
1720b
1728b
1715b
1730b
1735
|
|
|
|
1750b
1755b
1800b
1810b
1815b
...
...
1820c
1827c
1830c
1855c
...
1900c
1915c
7 1925 . .
..
1910 . .
..
1900 . .
..
2000 . .
..
1940 . .
..
1943 . .
..
1945 . .
..
1930 . .
..
1943 . .
..
2000 . .
..
2005 . .
..
2010 . .
..
2020 . .
..
2025 . .
..
2055 . .
..
...
..
..
2025 . .
..
2028 . .
..
|
..
..
2100 . .
..
2135 . .
..
2105 . .
..
2120 . .
..
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar:
27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
ruter i norddal, Stordal og Ørskog
- 38 -
ÿ 210 VALLDAL-SJØHOLT-ÅLESUND
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 210ÅLESUND-SJØHOLT-VALLDAL
Ruter til/frå Geiranger: Sjå tabell 211.
Km Skule
0 Frå Ålesund Rutebilst. . ....... . . .
10 | Ålesund Sjukehus ............. . . .
12 Frå Moa Trafikkterminal . ... . . .
30 Frå Valle ................................. . . .
37 | Dragsundet . ..................... . . .
41 | Sjøholt ............................ . . .
43 | Lande ............................... . . .
49 | Vaksvik ............................. . . .
54 | Dyrkorn . ........................... . . .
60 | Stordal .............................. 0525
74 | Liabygda . ......................... 0540
77 Til Liabygda FK ...................... |
† til Stranda . ............. |
† frå Stranda ............. 0547
77 Frå Liabygda FK ...................... |
82 Til Linge ................................ 0547
† til Eidsdal . .............. |
† frå Eidsdal .............. |
82 Frå Linge ................................ 0547
87 Til Valldal . ........................... 0555
Dx67
...
...
...
...
...
0625
|
0635
0640
0650
0705
|
|
0630
0655
0720
0730
0710
0725
0730
Skule
...
...
...
...
...
0700
0705
0715
0720
0725
0740
0745
0800
0745
0800
0813
0815
0830
0840
0845
Skule
0725
|
0745
0805
0813
0825
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67
0810
0825
0835
0850
0855
0905
0910
0920
0925
0930
0945
0955
1000
0945
0955
1010
1030
0945
1010
1020
Dx67
1145
1200
1210
1225
1228
1240
1245
1250
1255
1305
1320
1325
1330
1315
1327
1342
1345
1330
1342
1350
Skule
1255
1310
1320
1335
1338
1350
...
...
...
...
...
...
...
1515
1530
1545
1600
1530
1545
1550
Skule
1355
1410
1420
1435
1438
1450
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67
1450
1505
1515
1525
1530
1550
1555
1600
1610
1615
1630
1640
1645
1630
1640
1655
1700
1645
1655
1705
Dx67
1605
1620
1630
1645
1648
1655
1700
1710
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67
1720
1733
1740
1755
1800
1810
1815
1820
1825
1835
1850
1855
1900
1845
1855
1910
1915
1900
1910
1915
Dx67
1950
2005
2015
|
2045
2053
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6
...
...
...
...
...
0705
|
0715
0720
0730
0745
|
|
|
|
0755
0800
0745
0755
0800
6
0900c
0913c
0925c
0940c
0945c
0955c
|
1005b
1010b
1015b
1030b
|
|
|
|
|
1045b
1030b
1045b
1050b
6
1145
1200
1210
|
1230
1238
1240
1245
1300
1305
1320
1325
1330
1315
1327
1342
1345
1330
1342
1350
6
1450
1505
1515
1525
1530
1550
1555
1600
1610
1615
1630
1640
1645
1630
1640
1655
1700
1645
1655
1705
7
1700d
1713d
1725d
1740d
1745d
1800
1805
1810
1815
1825
1840
1843
1845
1830
1843
1855
1915
1900
1910
1915
7 2150 2205
2210
|
2235
2240
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Merknader:
b) Berre 21.6 - 31.8 2012.
c) TIMEkspressen Sjøholt-Ålesund.
d) TIMEkspressen, køyrer Innfartsvegen til Nørvegata.
r) Behovsrute. Går til Hatlen ved behov.
- 39 -
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar:
27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
ruter i norddal, Stordal og Ørskog
ÿ 211GEIRANGER-EIDSDAL-ÅLESUND
Gjeld i tida 01.05-20.06 og 01.09.12.-30.04.13.
Km Dx67
Frå Ørjaseter............................ . . .
| Hole................................... . . .
0 | Union Hotell ..................... 0730
1 | Geiranger ....................... 0735
17 | Kleiva/kryss RV ................. 0805
19 | Kleiva . .............................. 0800
27 Til Eidsdal .............................. 0825
† frå Eidsdal .............. 0830
27 Frå Linge ................................ 0842
38 Til Liabygda FK ...................... 0855
† frå Liabygda ........... 0900
68 Til Sjøholt .............................. 0940
97 | Moa Trafikkterminal . ........ 1010
109 Til Ålesund Rutebilst. . ....... 1030
Skule
0800
0805
0810
0815
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Skule
...
...
...
...
1450
1455
1515
1530
...
...
...
...
...
...
Dx67
...
...
1600b
1605b
1625b
|
1645b
1645
1655bc
1740b
1745
1822b
1855b
1915b
Dx67
...
...
1610d
1620d
1650d
|
1710d
1715
1728d
1740d
1745
1822d
1900d
1915d
7
...
...
1800 . .
1810 . .
1830 . .
|
..
1855 . .
1900 . .
1910c . .
1945 . .
1945 . .
2025 . .
2100 . .
2120 . .
Dx67
1450
1515
1550
1630
1630
1640
1655
1700
1710
1725
1725
1755
1755r
7 1700b . .
1725b . .
1810b . .
1850 . .
1830 . .
1855 . .
1910 . .
1915 . .
1925 . .
1940 . .
1940 . .
1955 . .
2000r . .
Merknader:
b) Kjører i tidsrommet 01.10.12-30.04.13
c) Bussen går først til Valldal.
d) Kjører i tidsrommet 01.05.12-30.09.12
ÿ 211ÅLESUND-EIDSDAL-GEIRANGER
Gjeld i tida 01.05-20.06 og 01.09.12.-30.04.13.
Km Dx67
0 Frå Ålesund Rutebilst. . ....... . . .
12 | Moa Trafikkterminal . ........ . . .
41 | Sjøholt .............................. 0625
74 Til Liabygda . ......................... 0710
† frå Stranda ............. 0630
77 Frå Liabygda FK ...................... 0653
82 Til Linge ................................ 0720
† frå Linge ................. 0815
82 Frå Eidsdal .............................. 0830
96 | Kleiva . .............................. |
92 | Kleiva/kryss RV ................. 0845
108 Til Geiranger ....................... 0910
109 Til Union Hotell ..................... 0915r
Skule
...
...
...
...
...
...
...
...
1420
1440
1445
...
...
Dx67
1145
1210
1240
1320
1315
1327
1342
1345
...
...
...
...
...
Dx67
...
...
...
...
...
...
...
...
1505
1520r
1520
1610
1615r
Merknader:
b) TIMEkspressen Ålesund-Sjøholt
r) Etter behov.
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar:
27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
Turbuss
Kort eller lang tur,
lita eller stor gruppe...
Vi har 120 bussar av ulik storleik plassert
over det meste av Sunnmøre. De vil alltid
finne ein som passar Dykkar behov.
Dei best utstyrte bussane har air-condition,
kaffimaskin, kjøleskap, video/DVD og
toalett.
Dyktige og serviceinnstilte sjåførar gjer
alltid sitt beste for ei komfortabel bussreise.
Vi legg vekt på kvalitet og tryggleik,
kontakt oss for eit tilbod.
- 40 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 211GEIRANGER-EIDSDAL-ÅLESUND
Sommarrute - gjeld i tida 21.06-31.08.12.
Km Dx67
0 Frå Union Hotell ..................... 0730
1 | Geiranger ....................... 0735
11 | Ørnesvingen v/utsikten .... 0755
17 | Kleiva/kryss RV ................. 0805
27 Til Eidsdal .............................. 0825
† frå Eidsdal .............. 0830
27 Frå Linge ................................ 0842
38 Til Liabygda FK ...................... 0855
† frå Liabygda . ......... 0900
68 Til Sjøholt ............................ 0940
97 | Moa Trafikkterminal . ........ 1010
109 Til Ålesund Rutebilst. . ....... 1030
6
0945
0950
1010
1020
1035
1040
1105
1115
1130
1215
1245
1305
D
1215
1225
1250
1300
1315
1320
...
...
...
...
...
...
6
...
1315
1330
1340
1355
1400
1410
1428
1430
1520c
1555c
1615c
Dx7
1610
1620
1650
|
1710
1715
1728
1740
1745
1822
1855
1915
D
1800
1810
1825b
1840
1855
1900
...
...
...
...
...
...
Dx6
...
...
...
...
...
1900
1910
1942e
1945
2015f
2050f
2110f
Dx67
1450
1515
1550
1630
1630
1640
1655
1700
1717
1725
1740b
1755
1800
...
6
1450
1515
1550
1630
1630
1640
1655
1700
1730
1740
1755
1815
1820
...
Dx67
1720
1740
1810
1850
1815
1855
1910
1920
1935
1945
2000
2020
2025
...
Merknader:
b) Fotostopp
c) TIMEkspressen Sjøholt-Ålesund
d) Fotostopp på Dag 6.
e) Stopper kun Dag 7.
f) Ankommer 10 min etter på Dag 7.
ÿ 211ÅLESUND-EIDSDAL-GEIRANGER
Sommarrute - gjeld i tida 21.06-31.08.12.
Med samband vidare frå Geiranger til Oslo.
Km Dx7
0 Frå Ålesund Rutebilst. ........ . . .
12 | Moa Trafikkterminal . ........ . . .
41 | Sjøholt .............................. 0625
74 Til Liabygda . ......................... 0710
† frå Stranda ............. |
77 Frå Liabygda FK ...................... |
82 Til Linge ................................ 0720
† frå Linge ................. 0730
82 Frå Eidsdal ............................ 0830
92 | Kleiva/kryss RV ................. 0840
98 | Ørnesvingen v/utsikten .... |
108 Til Geiranger . ........................ 0815
109 Til Union Hotell . ................. 0900r
ÿ avg. til Oslo . .............. 0940
Dx67
0815
0835
0905
0955
0945
0955
1010
1030
1035
1045
1105b
1120
1125
...
6
0900e
0925e
0955
1030
1015
|
1045
1100
1115
1125
1140
1155
1200
...
Dx67
1145
1210
1240
1320
|
|
1335
1345
1355
1405
1415b
1435
1440
1435
7
1700e
1725e
1800
1835
1815
1843
1910
1920
1935
1945
2000
2020
2025
...
Merknader:
b) Fotostopp.
e) TIMEkspressen Ålesund-Sjøholt.
r) Etter behov.
Hugs setebelte!
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
- 41 -
ruter i norddal, Stordal og Ørskog
ÿ 213 VALLDAL-HOEL-REM
Km
0
4
8
10
13
Skule
Frå Valldal . ........................... 0655
| Døving .............................. 0707
| Omenås ............................ |
| Hoel .................................. 0710
Til Rem ................................. . . .
Skule
0730
|
0737
0745
0755
Onsd
0730
|
0737
0745
0755
Skule
1410
|
1430
1433
1438
Onsd
1410
|
1430
1433
1438
Skule
1550
1555
|
1605
...
Skule
1705
|
1715
1718
1722r
Km
0
3
7
9
13
Skule
Frå Rem ................................. . . .
| Hoel .................................. 0710
| Døving .............................. |
| Omenås ............................ 0713
Til Valldal . ........................... 0725
Skule
0755
0800
|
0805
0825
Onsd
0755
0800
|
0805
0825
Skule
1438
1443
|
1446
1458
Onsd
1438
1443
|
1446
1458
Skule
...
1605
|
1608
1620
Skule
...
1727
|
1730
1742
MERKNADER
Innstilt 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
r) Etter behov.
ÿ 214 VALLDAL-SELBOSKAR/TAFJORD
Km Skule
0 Frå Tafjord . ........................... 0800
| Selboskar . ........................ |
10 | Fjørå ................................. 0815
15 Til Valldal . ........................... 0825
Fred
0800
|
0815
0825
Skule
1445
|
1455
1505
Fred 1445 . .
..
..
|
..
..
..
1455 . .
..
..
1505 . .
..
..
Km Skule
0 Frå Valldal . ........................... 0735
5 | Fjørå ................................. 0740
| Selboskar . ........................ |
15 Til Tafjord . ........................... 0800
Fred
0735
0740
|
0800
Skule
1420
1425
|
1445
Fred
1420
1425
|
1445
Skule 1550 . .
..
1600r . .
..
...
..
..
...
..
..
Merknader:
r) Etter behov.
ÿ 217EIDSDAL-NORDDAL
Skule
Frå Eidsdal ............................ 0715
| Norddal . ........................... 0725
| Hatlestad .......................... 0735
Til Storås .............................. 0750r
Skule
1400 . .
..
..
..
..
1410 . .
..
..
..
..
1425 . .
..
..
..
..
1430r . .
..
..
..
..
Km Skule
0 Frå Storås .............................. . . .
| Hatlestad .......................... 0755
3 | Norddal . ........................... 0810
9 Til Eidsdal ............................ 0825
Skule
1425r . .
..
..
..
..
1425 . .
..
..
..
..
1430 . .
..
..
..
..
1450 . .
..
..
..
..
Km
0
5
10
12
Merknader:
r) Etter behov
ÿ 218EIDSDAL-RØNNEBERG-KILSTI
Skule
Frå Eidsdal ............................ 0725
| Rønneberg . ...................... 0750
Til Kilsti ................................ 0800
Skule
1355 . .
..
..
..
..
1410 . .
..
..
..
..
1420 . .
..
..
..
..
Km Skule
Frå Kilsti ................................ 0805
| Rønneberg . ...................... 0810
Til Eidsdal ............................ 0825
Skule
1420 . .
..
..
..
..
1425 . .
..
..
..
..
1515 . .
..
..
..
..
Km
0
6
9
Hugs setebelte!
- 42 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 220ÅNDALSNES-TROLLSTIGEN-GEIRANGER
Turistrute i tida 21.06-31.08.12
Geiranger-Dalsnibba og samband til Oslo.
Km Dx7
0 Frå Åndalsnes jbst. .............. . . .
18 Til Trollstigen . ....................... . . .
18 Frå Trollstigen . ....................... . . .
57 | Valldal .............................. . . .
62 Til Linge FK . .......................... . . .
† frå Linge ................. . . . 62 Frå Eidsdal .............................. 0830
| Ørnesvingen v/utsikten .... 0845f
88 Til Geiranger . ........................ 0910
† frå Geiranger .......... 0930
† frå Hellesylt ............ 0800
88 Frå Geiranger ....................... 0940
89 | Union Hotell ..................... 0945
105 | Djupvasshytta . ................. 1010
110 Til Dalsnibba ......................... |
112 Til Langvatn ........................ 1025
Til ÿ til Oslo ....................... 1030
7
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
0800
0940
0945
1010
|
1025
1030
D
0820
0855
0920
1005
1012
1020
1035
1105f
1120
1230
0930
1120
1125
...
...
...
...
D
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1100
1240
1245
1310
1320f
|
|
D
...
...
...
...
...
1345
1355g
1415g
1435g
1530
1230
1435
1440
1505
1530
1557
1600
6
1545
1620
1635
1710
1717
1720
1730
1755
1815
1700
1825
1815
1820
...
...
...
...
Dx6
1715
1750
1820
1905
1915
1920
1935
2000f
2020
...
1830
2020
2025
...
...
...
...
Merknader:
f) Fotostopp.
g) Ikkje Søndag (Dag 7)
r) Etter behov.
ÿ 220GEIRANGER-TROLLSTIGEN-ÅNDALSNES
Turistrute i tida 21.06-31.08.12
Geiranger-Dalsnibba og samband frå Stryn.
Km D
ÿ frå Stryn .................... 0940
0 Frå Langvatn ........................ 1030
7 Til Djupvasshytta . ................. |
12 Frå Dalsnibba ......................... 1110
| Djupvasshytta . ................. 1120
| Union Hotell ..................... 1200
24 Til Geiranger ....................... 1205
† frå Geiranger .......... 1230
† frå Hellesylt ............ . . .
24 Frå Geiranger ....................... . . .
34 | Ørnesvingen v/utsikten .... . . .
50 Til Eidsdal .............................. . . .
† frå Eidsdal .............. . . .
50 Frå Linge ............................... . . .
57 | Valldal .............................. . . .
96 | Trollstigen . ....................... . . .
96 | Trollstigen . ....................... . . .
112 Til Åndalsnes jbst. .............. . . .
ÿ avg. til Ålesund . ........ . . .
ÿ til Molde .................... . . .
þ til Oslo/Trondheim ... . . .
D
...
...
...
...
...
1215
1220
. . . 1100
1225
1250f
1315
1320
1330
1350
1425
1455
1530
1630
1550d
1619
D
...
...
...
1335
1345
1425
1430
1530
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
D
1510
1600
1610
|
1620
1645
1655
1700
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
D
...
...
...
...
...
1805
1810
1830
1700
1810
1830f
1855
1900
1910
1920
2000
2015
2050
...
...
...
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Merknader:
d) Dx6
f) Fotostopp.
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
- 43 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Km Dx67
† frå Haramsøya r.1036. . .
† frå Lepsøya r.1036 .. . . .
ÿ frå Skjeltene r. 231 .... . . .
† frå Harøya r.22........ . . .
† frå Fjørtofta r.22 .... . . .
† frå Dryna r. 22 ....... . . .
0 Frå Brattvåg FK .................... . . .
1 | Brattvåg kyrkje........... 0545
11 | Slyngstad ......................... 0555
17 | Vatne .............................. 0603
16 | Tennfjord .......................... 0607
17 | Vadset .............................. 0610
19 Frå Stette ............................... 0612
47 Frå Kverve Ellingsøy ............... |
27 Frå Straumen ........................ 0617
27 | Skodje ........................... 0620
30 | Dragsund ........................ 0635d
33 Frå Valle ................................ |
40 Til Moa Trafikkterminal ... 0633
42 | Ålesund sjukehus ............. 0637
52 Til Ålesund Rutebilst. ........ 0655
Skule
0550
0605
0625
0550
0540
0630
0650
0650
0700
0700
0705
0713
0715
0735
|
|
|
|
|
|
0745
Dx67
0550
0605
0625
0550
0540
0630
0650
0650
0700
0700
0705
0713
0715
|
0718
|
|
|
0735
0740
0800
Dx67
0700
0720
0735
0715
0700
0720
0755
0800
0810
0805
0820
0823
0825
|
0830
0835
|
|
0850
0855
0910
Dx67
0700
0720
0735
0715
0700
0720
0755
0800
0810
0815
0825
0828
0830
|
0835
0840
|
|
0855
0900
0915
Dx67
0820
0800
0840
...
...
...
...
0900
0910
0920
0925
0928
0930
|
0933
0938
0945d
0952
1010
1015
1030
Dx67
...
...
...
0850
0830
...
0940
0945
0955
1005
1010
1013
1015
|
1018
1023
1027
1030
1035
1040
1055
Dx67
0920
. . . 1010
0950
1005
0955
1050
1055
1105
1115
1120
1123
1125
|
1128
1133
1140d
1144
1205
1210
1225
Dx67
...
...
...
1120
1135
1210
1250
1255
1305
1315
1320
1323
1325
|
1328
1333
1340d
1344
1405
1410
1425
Dx67
...
...
...
...
...
...
...
1440
1450
1500
1505
1508
1510
|
1513
|
|
|
1530
1535
1550
Dx67
. . . ...
1500
...
...
...
1555
1600
1610
1620
1625
1628
1630
|
1633
1650e
|
|
1650
1655
1710
Dx67
...
...
...
1700
1645
1650
1740
1745
1755
1805
1810
1813
1815
|
1818
1823
1830d
1834
1855
1900
1915
Dx67
1850f
1830f
1910
...
...
1925
...
2000
2010
2020
2025
2028
2030
|
2033
2038e
|
|
2050
2055
2110
6
...
...
...
...
...
...
...
0900
0910
0920
0925
0928
0930
|
0933
0938
0945d
0952
1010
1015
1030
6
...
...
...
...
...
...
...
1140
1150
1200
1205
1207
1210
|
1213
1217
1223d
1225
1245
1250
1305
6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1327
1322
1318
|
1345
1355
1410
6
...
...
...
...
...
1530
1550
1555
1605
1615
1620
1622
1625
|
1628
1633
1638
1642
1700
1705
1720
7
1720
1735
1755
...
...
1735
1810
1815
1825
1835
1840
1842
1845
|
1848
1853
1858
1902
1920
1925
1945
7 ...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
2040 . .
2035 . .
2028 . .
|
..
2100 . .
2105 . .
2120 . .
Merknader:
Innstilt 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
Innstilt i fellesferien (veke 28-31), romjula og påskeveka.
Berre 21.6.-17.8. i romjula og påskeveka.
d) TIMEkspressen Molde/Kristiansund. Sjå rute 100.
e) Til Skodje.
f) Ikkje onsdag.
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar: 27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
ruter i Haram, Sandøy og Skodje
- 44 -
ÿ 230BRATTVÅG-VATNE-ÅLESUND
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 230ÅLESUND-VATNE-BRATTVÅG
Km Dx67
0 Frå Ålesund Rutebilst. ........ 0655c
10 | Ålesund sjukehus . ............ 0637c
12 | Moa Trafikkterminal . ... 0633c
29 | Valle ................................. |
32 | Dragsund .......................... |
33 | Skodje ............................. |
0 Frå Straumen . ........................ |
0 Frå Kverve Ellingsøy . .............. 0703
33 Frå Stette . .............................. 0726
35 | Vadset .............................. 0730
36 | Tennfjord .......................... 0733
41 | Vatne . ............................. 0730a
41 | Slyngstad . ........................ 0740
51 Til Brattvåg kyrkje ............. 0755
52 Til Brattvåg FK .................... . . .
† til Dryna r. 22 . ........ . . .
† til Fjørtofta r. 22 . .... . . .
† til Harøya r.22 ......... . . .
ÿ frå Brattvåg r. 231 ..... . . .
† til Lepsøya r.1036 . .. . . .
† til Haramsøya r.1036. . .
Skule
...
...
...
...
0700
0710
0718
|
0723
0730
0733
|
0740
0755
...
...
...
...
...
...
...
Dx67
0805
0820
0830
0845
0847
0850
0858
|
0901
0903
0906
0910
0915
0930
0935
0935
...
...
...
...
...
Dx67
0930b
0950b
1000
|
1005
1010
1018
|
1021
1023
1026
1030
1035
1050
...
...
...
...
...
...
...
Dx67
1030b
1050b
1055
|
|
|
1110
|
1113
1115
1118
1125
1130
1140
...
1240
1220
1220
...
...
...
Dx67
1145
1200
1210
1225
1228
1232
1240
|
1243
1245
1248
1255
1300
1310
1315
1400
1325
1325
1305
1405
Dx67
1255
1310
1320
1335
1338
1342
1350
|
1353
1355
1358
1400
1405
1420
1425
1500
1450
1450
1415
1500
1500
Dx67
1355
1410
1420
1435
1440
1445
1450
|
1453
1455
1458
1508
1512
1530
...
...
...
...
...
...
...
Dx67
1450
1505
1515
|
|
|
1530
|
1533
1535
1538
1545
1550
1600
1605
1625
1610
1610
...
...
...
Dx67
1605
1620
1630
|
|
|
1645
|
1648
1650
1653
1700
1705
1715
1720
1750
1730
1730
...
...
...
Dx67
1735
1750
1800
|
|
|
1817
|
1820
1822
1824
1830
1835
1845
1850
1900
1855
1855
1845
1915
1915
Dx67
1950
2005
2015
|
2023
|
2032
|
2035
2037
2040
|
2045
2100
2105
...
2120
2120
2055
2120
2120
Dx67
2150
2205
2210
2225
2228
2232
2238
|
2241
2243
2246
2250
2255
2305
2315
...
2325
2325
...
...
...
6
0900g
0913g
0925g
0940g
0948
0953
0958
|
1001
1003
1006
1013
1020
1030
1035
...
1040
1040
...
...
...
6
1145
1200
1210
|
|
1225
1220
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6
1330
1345
1355
1410
1413
1415
1420
|
1422
1425
1428
1435
1440
1450
1455
1505
...
...
...
...
...
6
1730
1745
1755
1810
1815
1820
1825
|
1828
1830
1833
|
1840
1850
1852
...
1855
1855
1845
1915
1915
7
2015
2030
2040
2055
2057
2103
2105
|
2110
2112
2115
2120
2125
2135
2140
2145
2230
2230
...
...
...
7 2150 . .
2205 . .
2210 . .
|
..
|
..
2230 . .
2225 . .
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
..
Merknader:
Innstilt 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
Innstilt i fellesferien (veke 28-31), romjula og påskeveka.
- 45 -
a) Frå Vatne.
b) Rute 618 Ålesund-Moa.
c) Køyrer Moa-Ålesund-Ellingsøy.
d) TIMEkspressen Molde/Kristiansund. Sjå rute 100.
g) TIMEkspressen, køyrer Innfartsvegen til Nørvegata.
p) TIMEkspressen Molde/Kristiansund og DAGekspressen Oslo.
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar: 27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
rutekart for Fjord1 Buss Møre
Finn oppdaterte
rutetider på
www.fjord1.no
- 46 -
Ruteopplysning: 177 - www.fjord1.no
Ruteopplysning: 177 - www.fjord1.no
- 47 -
ruter i Haram, Sandøy og Skodje
ÿ 232LEPSØYA-BRATTVÅG-ÅLESUND
Sjå tabellane 230 og 231 for alle rutene mellom Skjeltene/Brattvåg og Ålesund.
Km Skule
Frå Lausund............................. . . .
0 | Seth ................................. 0655
4 | Rønstad ............................ 0705
2 Til Kjerstad .......................... 0720
† til Skjeltene r.1036 .. 0720
Skule
0746
0750
|
0755
...
Km
Skule
† frå Skjeltene r.1036 . . .
Frå Kjerstad f.k........................ 0800
Til Lausund............................. 0805
Til Seth................................... . . .
Skule
1405
1440
1445
1455
ÿ 234FJØRTOFT-BRATTVÅG-ÅLESUND
Sjå tabell 230 for alle ruter mellom Brattvåg-Ålesund og v.v.
Km
0
2
4
1
Skule
Frå Torstad . .......................... 0805
| Brustein ............................ 0810
| Kleiva . .............................. 0815
Til Fjørtofta FK . .................. 0825
Dx67 0805a
0810a
0815a
0825a
Km
0
5
3
1
5
Frå Fjørtofta FK . .................. 1420s
| Kleiva . .............................. 1425s
| Brustein ............................ 1435s
Til Torstad . .......................... 1440s
1234
1545s
1550s
1600s
1605s
Dx67 1645b
1650b
1700b
1705b
Merknader:
a) Bestillingsdrosje (tlf. 971 19 412) seinast kl 1800 dagen før.
b) Bestillingsdrosje (tlf. 971 19 412)seinast kl 1200.
s) Innstilt ved skulefri.
- 48 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 235FINNØYA-HARØYA-ÅLESUND
Sjå tabell 230 for alle ruter Brattvåg-Ålesund og v.v.
Km Skule
† frå Småge f.r.32 ...... . . .
† frå Ona f.r.32 .......... . . .
† frå Sandøya f.r.32 ... . . .
0 Frå Finnøy ............................. . . .
3 | Steinshamn ...................... . . .
4 | Huse ................................. . . .
5 | Brunvoll ............................ 0820
6 | Nordheim ......................... |
10 Til Myklebust ...................... 0850
„ Rute 24 ................... . . .
† til Brattvåg r.22 ...... . . .
Dx67
0650
0735
0755
0815
0825
0827
|
0830
0845
0905
0850
Dx67
...
1200
1220
1235
1240
1250
1255
|
1305
...
...
Dx67
...
...
...
1330
1335
1340
1342
|
1405
...
1405
Dx67
1340
...
...
1440
1445
1450
1500
|
1510
...
1530
Dx67 ...
..
1535 . .
1555 . .
1610 . .
1615 . .
1617 . .
1620 . .
|
..
1635 . .
...
..
1700 . .
Km Dx67
† til Myklebust r.22 .... . . .
„ til Myklebust r.24 . ... . . .
0 Frå Myklebust ...................... 0745
4 | Nordheim ......................... |
5 | Brunvoll ............................ 0755
6 | Huse ................................. 0758
7 | Steinshamn ...................... 0800
10 Til Finnøy ............................. 0810
† til Småge r.32 ......... 0815
† til Sandøya r.32 . ..... . . .
† til Ona r.32 . ............ . . .
Skule
...
...
0845
0850
|
0855
...
...
...
...
...
Dx67
0750
0900
0900
0905
|
|
0910r
...
...
...
...
Dx67
1040
1145
1155
|
1205
1210
1220
1235
1250
...
...
Dx67
1220
...
1310
1315
|
|
1325
1335
...
...
...
Dx67
1325
...
1405
|
1415
1420
1430
1440
...
1445
1445
Dx67
1450
...
1530
|
1535
1545
1600
1605
1610
1610
...
MERKNADER
Innstilt 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
r) Køyrer til Finnøy dersom passasjerar.
ÿ 236BRATTVÅG-HELLANDSHAMN-VATNE
For komplett rutetilbod Brattvåg-Vatne-Ålesund: Sjå tabell 230.
Skule
Frå Brattvåg kyrkje ............. 0810
| Samfjordstraumen . .......... 0820
| Hellandshamn .................. 0825
| Skor .................................. . . .
| Ertresvåg .......................... . . .
Til Vatne . ............................. . . .
Skule
1435
1445
1455
...
...
...
Dx67
...
...
1635g
1635g
1645g
1700g
Dx67
1745g
|
1800g
|
1825g
1835g
Dx67
1945g
|
2000g
|
2030g
2045g
Dx67 2130g . .
|
..
2140g . .
...
..
...
..
...
..
Km Skule
ÿ frå Ålesund r. 230 ...... . . .
ÿ til Vatne r. 230 ........... . . .
0 Frå Vatne . ............................. . . .
1 | Ertresvåg .......................... . . .
2 | Skor .................................. . . .
3 | Hellandshamn .................. 0730
4 | Samfjordstraumen . .......... 0740
5 Til Brattvåg kyrkje ............. 0750
Skule
...
...
...
...
...
0830
0835
0850
Skule
...
...
...
...
...
1455
1500
1510
24
1450
1545
1545
1605r
...
...
...
...
Dx67
...
...
...
...
...
1705g
|
1720g
Dx67
...
...
1805g
1820g
1830g
1835g
|
1845g
Km
0
1
2
3
4
5
Dx67
...
...
...
...
...
2045g
|
2100g
Merknader:
r) Køyrer så langt det er passasjerar.
g) Bestillingsdrosje, tlf 70 21 39 00 før kl.1700. Sjå ruteheftet side 41. Innstilt 21.06.- 17.08, romjula og påske.
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
- 49 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Km Dx67
ÿ frå Åles. Rbs 230 ....... . . .
ÿ frå Moa Rbs r. 230 ..... . . .
ÿ frå Vatne r. 230 ......... . . .
0 Frå Brattvåg Håvikmyrane .. . .
1 | Brattvåg kyrkje ................. 0605
9 | Hildre Byggefelt . .............. |
9 | Hildre Kyrkje ..................... 0610
11 Til Skjeltene FK ................... 0620
† til Austnes/Lepsøy .. 0625
† frå Austnes/Lepsøy . . . .
11 Frå Skjeltene ........................ . . .
0 | Terøy . ............................... . . .
18 | Søvik . ............................... . . .
21 Til Hamnsund . .................... . . .
„ avg./ank. r.24 ......... . . .
21 Frå Hamnsund . .................... . . .
27 | Grytastranda .................... . . .
29 | Gjerset .............................. . . .
42 Til Brattvåg ......................... . . .
ÿ frå Brattvåg r. 230 ..... . . .
ÿ til Moa Rbs r. 230 ...... . . .
ÿ til Ålesund r. 230 ....... . . .
Dx67
...
...
...
0635
|
0645
|
|
...
...
0655
0705
0710
0715
0720
0720
0730
0735
0750
0800
0850
0910
Dx67
...
...
...
0725
|
|
0735
0745
0745
0740
0745
0755
0800
0805
0810s
...
...
...
...
...
...
...
Merknader:
Innstilt 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
Innstilt 9.7-3.8. i romjula og påskeveka.
b) Rute 618 Ålesund-Moa.
g) Bestillingsdrosje tlf. 70 21 39 00. Innstilt 21.06.-17.08. Sjå side 56.
h) Via Vatne ungd. skule.
s) Innstilt ved skulefri.
Skule
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
0810
0810
0820
0830
0850
...
...
...
Dx67
...
...
...
0920
|
|
0930
|
...
...
0935
|
0943
0948
0950
...
...
...
...
...
...
...
Dx67
1030b
1055
1125
1210
1212
1220
|
|
1305
...
1225
|
1235
1240
1245
...
...
...
...
...
...
...
Skule
1145
1210
1255
1305
|
1345
|
1400
1405
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67
1255
1320
1400
1415
1435
1445
1445
1455
1500
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Skule
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1445
1455
1500
1505
1540
1505
1515
1520
1555h
1600
1650
1710
Dx67
1355
1420
1512
1550
|
1600
|
1610
1615
1555
1610
|
1620
1625
1630
1630
1640
1645
1705
1745
1855
1915
Dx67
...
...
...
1745g
|
|
1755g
1800g
...
...
1800g
|
1810g
1815g
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67
1735
1800
1830
1845
|
|
1900
1910
1915
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67
...
...
...
1945g
|
|
1955g
2000g
2010
...
2000g
|
2010g
2015g
...
2015g
2020g
...
...
...
...
...
Dx67
1950
2015
...
2055
|
|
2110
2120
2120
2105
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67
...
...
...
2130g
|
|
2140g
2150g
...
...
2150g
|
2200g
2205g
...
...
...
...
...
...
...
...
6
1730
1755
...
1845
1848
|
1905
1910
1915
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7
...
...
...
1735
|
|
1745
1755
1800
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar: 27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
ruter i Haram, Sandøy og Skodje
- 50 -
ÿ 231BRATTVÅG-SKJELTENE-HAMNSUND-GRYTASTRANDA-BRATTVÅG
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 231BRATTVÅG-GRYTASTRANDA-HAMNSUND-SKJELTENE-BRATTVÅG
Km Dx67
ÿ frå Ålesund r. 230 ...... . . .
ÿ frå Moa Rbs r. 230 ..... . . .
ÿ frå Vatne r. 230 ......... . . .
0 Frå Brattvåg.......................... . . .
10 | Slyngstad . ........................ . . .
13 | Gjerset .............................. . . .
16 | Grytastranda .................... . . .
21 Til Hamnsund . .................... . . .
„ avg. r.24 . ................ . . .
„ avg. frå Ålesund ...... . . .
21 Frå Hamnsund . .................... . . .
24 | Søvik . ............................... . . .
0 | Terøy . ............................... . . .
31 Til Skjeltene .......................... . . .
† til Austnes/Lepsøy .. . . .
† frå Austnes/Lepsøy . 0625
31 Frå Skjeltene FK . .................... 0625
35 | Hildre Kyrkje ..................... |
35 | Hildre Byggefelt . .............. 0630
42 Til Brattvåg kyrkje ............. 0645
ÿ frå Brattvåg r. 230 ..... 0650
ÿ frå Vatne r. 230 ......... 0700
ÿ til Moa Rbs r. 230 ...... 0735
ÿ til Ålesund Rbs. r. 230 .0800
- 51 -
Merknader:
Innstilt 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
Innstilt i veke 28-31, romjula og påskeveka.
a) Ved skulefri går ruta 15:00. Innstilt 09.07-03.08.
c) Køyrer Moa-Ålesund-Ellingsøya.
Dx67
...
...
...
...
0655
0700
0705
0715
0720
...
0720
0725
|
0735
0745
0735
0735
0740
0745s
0750
0800
0805
0850
0910
Skule
0655c
0633c
0730
...
0745
0750
0755
0805
0810
0750
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67
...
...
...
...
...
...
...
...
0810s
0750
0810
0820
|
0835
0845
0840
0840
0845
|
0855
0900
0920
1010
1035
Skule
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
0825
0855
0900
0920
1010
1035
Dx67
...
...
...
...
...
...
...
...
0950
...
0955
1000
|
1010
...
...
1010
1015
|
1025
1055
1115
1205
1225
Dx67
...
...
...
...
...
...
...
...
1245
...
1250
1300
1305
1315
...
...
|
|
1320
1335
...
...
...
...
Dx67
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1400a
1405
|
1415
...
...
...
...
Skule
1255
1320
1400
1435
1445
1450
1455
1505
1540
1430
1505
1510
|
1520
...
...
|
1525
|
1540
1600
1620
1650
1710
Dx67
1450
1515
1545
1555
1605
1610
1615
1625
1630
1610
1630
1635
|
1645
1715
...
|
|
1650
1705
1745
1805
1855
1915
Dx67
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1910
1915
|
1925
2000
2020
2050
2110
Dx67
...
...
...
1745h
1755h
1800h
1805h
1810h
...
...
1800g
1805g
|
1815g
...
...
1815g
1820g
|
1845g
...
...
...
...
Dx67
...
...
...
2000h
2010h
2015h
2020h
2025h
...
...
2045g
2050g
|
|
...
...
|
2105g
|
2115g
...
...
...
...
Dx67
...
...
...
2130h
2140h
2145h
2150h
2155h
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
g) Bestillingsdrosje tlf. 70 21 39 00. Innstilt 21.06.-17.08.
h) Bestillingsdrosje tlf. 70 21 39 00. Køyrer berre viss passasjerar frå Brattvåg. Innstilt 21.06.-17.08, i romjua og påskeveka.
s) Innstilt ved skulefri.
Dx67
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
2120
2105
2120
2125
|
2135
...
...
...
...
6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1910
1915
|
1925
...
...
...
...
7
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1755
1755
1800
|
1815
1815
1835
1920
1945
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar: 27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
Km Dx67
0 Frå Nogva . ............................ 0620
3 | Longva . ............................ 0628
6 | Flem ................................. 0636
9 | Ulla ................................... 0638
0 Frå Haram .............................. 0638s
18 Til Austnes ........................... 0650
„ frå Haramsøya r.24 . 0652
† frå Haramsøya r.1036 0700
ÿ frå Skjeltene r. 231 .... 0735
ÿ frå Brattvåg r. 230 ..... 0800
ÿ til Ålesund r. 230 ....... 0910
Dx67
0740
0750
0758
0800
0755s
0815
0830
0820
0840
0900
1035
Dx67
1135c
1145c
1155c
1200c
|
1215c
1220
...
...
...
...
Fre
...
...
...
...
1230s
1240s
...
...
...
...
...
Skule
1340
1350
1355
1358
|
1405
...
1425
...
...
...
Skule
...
...
...
...
1435
1445
...
...
...
...
...
Dx67
1445
1455
1502
1505
|
1515
1520
1520
...
...
...
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 233ÅLESUND-BRATTVÅG-AUSTNES-NOGVA/HARAM
Km Dx67
ÿ frå Ålesund r. 230 ...... . . .
ÿ frå Brattvåg r. 231 ..... 0605
ÿ til Skjeltene r. 231 . .... 0620
† frå Skjeltene r. 1036.0625
„ til Haramsøya r.24 . . 0652
0 Frå Austnes ........................... 0700
9 Til Haram .............................. |
9 | Ulla ................................... 0705
12 | Flem ................................. 0708
15 | Longva . ............................ 0718
18 Til Nogva . ............................ 0725
Skule
...
...
...
...
...
0740
0750
...
...
...
...
Dx67
...
0725
0745
0745
0820
0820
|
0825
0828
0840
0850
Fre
...
...
...
...
1215
1220s
1230s
...
...
...
...
Dx67
...
...
...
...
...
1240c
|
1245c
1250c
1300c
1305c
Skule
...
...
...
...
...
1405
|
1420
1423
1430
1440
Skule
...
...
...
...
...
1425
1435
...
...
...
...
Skule
...
...
...
...
1530
1540
...
...
...
...
...
Dx67
1600
1610
1617
1620
|
1630
1700
1635
...
...
...
Ty/To
...
1720
1730
1735
|
1745
1750
...
...
...
...
7 ...
. . . . . . . . . . . . ...
...
1720 1755
1815 1945 Dx67
1255
1435s
1455s
1500
1520
1520
1530s
1530
1535
1545
1555
Dx67
1355
1550
1610
1615
1655
1700
|
1710
1715
1720
1730a
Ty/to
...
...
...
...
...
1750
|
1800
1805
1815
1825
Dx7
1730
1845
1910
1915
...
...
...
...
...
...
...
Merknader:
Innstilt 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
7 a) Ruta stoppar på Longva tysdag og torsdag.
. . . c) Innstilt tysdagar og torsdagar v/skulefri.
1735 s) Innstilt ved skulefri.
1755 1800 . . . . . . Søndagsrutene er innstilte på
...
følgjande heilagdagar:
. . . 27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
...
. . . ...
ruter i Haram, Sandøy og Skodje
- 52 -
ÿ 233NOGVA/HARAM-AUSTNES-BRATTVÅG-ÅLESUND
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 239SKODJE-SJØHOLT-STORDAL
Ruter til/frå Geiranger: Sjå tabell 211.
Skule
Frå Stordal .............................. . . .
| Dyrkorn . ........................... . . .
| Vaksvik ............................. . . .
| Lande ............................... . . .
Til Sjøholt .............................. . . .
ÿ til Molde . ................. . . .
Frå Sjøholt .............................. 0550
| Dragsundet . ..................... 0558
| Skodje . ............................. 0602
Dx67
...
...
0615
0623
0630
0655
0630
0638
0642
Skule
...
...
...
...
...
...
0653
0700
0705
Skule
0635
0640
0645
0655
0705
...
0705
0713
|
Dx67
0715
0720
0725
0735
0740
0755
0740
0747
|
Skule
...
...
0805a
0815
0820
...
...
...
...
Dx67
0915
0920
0925
0935
0940
0955
0940
0948
1010
Dx67
1130
1135
1140
1150
1155
1155
1155
1223
1232
Skule
...
...
...
...
...
...
1310
1318
1322
Dx67
...
...
...
...
...
...
1450
1458
...
Dx67
1545
1550
1555
1605
1610
1655
1615
1625
...
Dx67
1800
1805
1810
1820
1822
1855
1822
1830
...
Dx67
1950
1955
2000
2010
2015
2055
2015
2023
2028
6
0915
0920
0925
0935
0940
0955
0940
0948
0952
6
1150
1155
1200
1210
1215
1255
1215
1223
...
6
...
...
...
...
...
...
1310
1318
1323
6
1445
1450
1455
|
1505
1555
1520d
1527d
...
7 2000
2005
2010
2020
2025 2055 2025
2028 2032
Skule
Frå Skodje . ............................. . . .
| Dragsundet . ..................... . . .
| Sjøholt .............................. 0550
| Lande ............................... |
| Vaksvik ............................. 0610
| Dyrkorn . ........................... . . .
Til Stordal .............................. . . .
Dx67
...
...
0625
|
0635
0640
0652
Skule
0630
0645d
0700
0710
0715
0720
0725
Skule
0805
0813
0825
...
...
...
...
Dx67
...
0855
0905
0910
0920
0925
0930
Dx67
...
1228
1240
1245
1250
1255
1305
Skule
1333
1340
1350
...
...
...
...
Skule
1420
1438
1450
...
...
...
...
Dx67
1525
1530
1550
1555
1600
1610
1615
Dx67
...
1645
1655
1657
1700r
...
...
Skule
1730
1733
1740
...
...
...
...
Dx67
...
1800
1810
1815
1820
1825
1835
Dx67
1822
1827
1835
...
...
...
...
Dx67
2040
2045
2055
...
...
...
...
6
...
...
0705
|
0715
0720
0730
6
1220
1230
1240
1245
1250
1300
1305
6
...
1530
1550
1555
1600
1610
1615
7
...
1745d
1800
1805
1810
1815
1825
Km
0
7
12
Km
30
37
41
43
49
54
60
7
2230
2235
2240
...
...
...
...
Merknader:
Innstilt 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
Går kun frå 21.06 tom.31.08.
a) Avgangen startar frå Hatlen.
d) TIMEkspressen.
r) Behovsrute. Går til Hatlen ved behov.
s) Innstilt ved skulefri.
- 53 -
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar:
27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
ruter i Haram, Sandøy og Skodje
ÿ 246FIKSDAL-VATNE-ÅLESUND
Skule
Frå Fiksdal ............................ . . .
| Rekdal .............................. . . .
| Vestrefjord ........................ 0640
Til Vatne . ............................. 0700
| Moa Trafikkterminal . ... . . .
| Ålesund sjukehus . ............ . . .
Til Ålesund Rutebilst. . ....... . . .
Dx67
0725
0735
0745
0805
0850
0855
0910
Dx67
1230s
1240s
1245a
1305
1405
1410
1425
25
...
...
1325s
1340s
...
...
...
Skule
...
...
1600
1615
...
...
...
Dx67
...
...
1645g
1700g
...
...
...
Dx67
...
...
1815g
1830g
...
...
...
Dx67
...
...
2025g
2040g
...
...
...
Km Skule
Frå Ålesund Rutebilst. . ....... . . .
| Ålesund sjukehus . ............ . . .
| Moa Trafikkterminal . ... . . .
0 | Vatne . ............................. 0620
15 | Vestrefjord ........................ 0640
22 | Rekdal .............................. . . .
30 Frå Fiksdal .............................. . . .
45 Til Furneset FK . ..................... . . .
† til Molde r.33 .......... . . .
51 Til Vestnes brygge . ............ . . .
Dx67
...
...
...
0825b
0840
0850
0900
0930
0950
0940
25
...
...
...
1305s
1325s
...
...
...
...
...
Dx67
1255
1310
1320
1410a
1420a
1440s
1450s
1520s
1530
1525s
Skule
...
...
...
1545
1600
...
...
...
...
...
Dx67
...
...
...
1805g
1820g
...
...
...
...
...
Dx67
...
...
...
2000g
2015g
...
...
...
...
...
Dx67
...
...
...
2155g
2210g
...
...
...
...
...
Km
0
9
15
30
Merknader:
Innstilt 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
a) Går skuledagar. I tillegg bestillingsdrosje fredagar i sommar-, haust- og vinterferie.
Bestillingsdrosje, tlf. 70 21 39 00, seinast 3t. før avg.
b) Buss frå Brattvåg kl 0800.
g) Bestillingsdrosje, tlf 70 21 39 00, seinast 1 t. før avg.tid, dog seinast kl 1700. Sjå side 54.
s) Innstilt v/skulefri.
ÿ 238SKODJE-ENGSETDAL
Strekninga Stette-Skodje-Ålesund: Sjå også rute 230.
Km Skule
ÿ frå Ålesund ............... 1255
Frå Skodje ............................. 1340
| Engeset . ........................... 1350
| Vadset .............................. 1355
| Stette . .............................. 1400
ÿ til Ålesund r. 230 ....... . . .
Skule
...
1425
1435
1440
1445
...
Dx67
1450
1540d
1550d
1555d
...
...
Dx67 1605 . .
..
..
1655r . .
..
..
1705r . .
..
..
1715r . .
..
..
...
..
..
..
...
..
..
..
Km Skule
Frå Vadset ............................. 0645
| Engeset . ........................... 0650
Til Skodje ............................. 0700
ÿ til Ålesund r. 230 ....... 0710
Dx67
0800
0810
0820
0825
Skule
1508 . .
..
..
..
1513 . .
..
..
..
1520 . .
..
..
..
...
..
..
..
..
Merknader:
Innstilt 21.06 - 17.08, romjula og påskeveka.
d) Bestillingsdrosje v/skulefri, men 21.06-17.08, romjula og påskeveka går bussen dersom pass. frå Skodje.
r) Vert køyrd dersom behov frå Skodje.
Hugs setebelte!
- 54 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 237a SKODJE-STRAUMEN-ÅLESUND
ÿ 237B SKODJE-Dragsund-ÅLESUND
Laurdag og søndag: Sjå tabell 15-230.
Km
0
0
0
40
42
52
Dx67
Frå Skodjevåg ......................... 0607c
| Skodje ............................. 0610
| Straumen ....................... 0620
Til Moa Trafikkterminal . ........ 0638
| Ålesund sjukehus . ............ 0642
Til Ålesund Rutebilst. . ....... 0700
Dx67
0707c
0710
0718
0735
0740
0800
Dx67
0822
0825
0830
0850
0855
0910
Dx67
1007
1010
1018
1035
1040
1055
Dx67
1622
1625
1635
1655
1700
1715
Dx67
2023
2026
2032
2050
2055
2110
c) Frå Nordic to minutt tidlgare.
ÿ 237a ÅLESUND-STRAUMEN-SKODJE
Km
0
10
12
19
33
Skule
Frå Ålesund Rutebilst. . ....... 0725
| Ålesund sjukehus . ............ |
Frå Moa Trafikkterminal . ........ 0745
| Straumen ....................... 0755
Til Skodje ............................. 0805
b) Følg bybuss 618 Ålesund-Moa.
Dx67
0930b
0945b
1000
1018
1025
Dx67
1605
1620
1630
1645
1650
Dx67
1735
1750
1800
1818
1823
Dx67 1950 . .
..
2005 . .
..
2015 . .
..
2035 . .
..
2040 . .
..
Laurdag og søndag: Sjå tabell 15-230.
Km Dx67
0 Frå Straumen . ........................ 0625
| Skodjevåg ......................... 0633
30 | Dragsund ........................ 0635d
33 | Valle ................................. 0642
40 Til Moa Trafikkterminal . ........ 0700
42 | Ålesund sjukehus . ............ 0705
52 Til Ålesund Rutebilst. . ....... 0720
Dx67
0933
0940
0945d
0952
1010
1015
1035
Dx67
1018
1028
1032d
1036
1052
...
...
Dx67
1128
1136
1140d
1144
1205
1210
1225
Dx67
1328
1336
1340d
1344
1405
1410
1425
ÿ 237B ÅLESUND-Dragsund-SKODJE
Km
0
10
12
29
32
33
Skule
Frå Ålesund Rutebilst. . ....... . . .
| Ålesund sjukehus . ............ . . .
Frå Moa Trafikkterminal . ........ 0740
| Valle ................................. 0810
| Dragsund ........................ 0813
Til Skodje ............................. 0820
Dx67
0805
0820
0830
0845
0847
0850
Merknader:
Innstilt 21.06 - 17.08, romjula og påskeveka.
d) TIMEkspressen til Molde/Kristiansund. Sjå rute 100.
c) Køyrer til Solnørdal dersom passasjerar.
Dx67
1145
1200
1210
1225
1228
1230
Dx67
1255
1310
1320
1335
1338
1342
Dx67
1355
1410
1420
1435
1440
1445
Dx67
...
1428
1432
1436
1500
1522
1535
Dx67
1818
1826
1830
1834
1855
1900
1915
Dx67
1450
1505
1515
1530
1533
1535c
Dx67
2150
2205
2215
2230
2233
2238
- 55 -
ruter i Haram, Sandøy og Skodje
Bestillingsruter Haram Fastland
Måndag-fredag. Innstilt i tida 21.06-17.08.
Rutetidene som står med utheva skrift vert utført med buss i vanleg rute, og er ikkje naudsynt å
bestille. Alle andre turar må bestillast i tlf. 70 21 39 00 seinast 1 time før avg.tid, dog seinast kl.
1700 same dag. Vanlege busstakstar.
TIL/FRÅ KROGSÆTRA
Frå Krogsætra............................... 16.45
Til Vatne......................................... 17.00
Til Brattvåg.................................. 17.15
Frå Brattvåg.................................... 17.45
Frå Vatne......................................... 18.05
Til Krogsætra............................... 18.20
b) Korr. knutepunktet (Vatneeidet)
TIL/FRÅ TENNFJORD
Frå Tennfjord................................ 16.53
Til Vatne......................................... 17.00
Til Brattvåg.................................. 17.15
Frå Brattvåg.................................... 17.45
Frå Vatne......................................... 18.05
Til Tennfjord................................ 18.10
TIL/FRÅ SKOR/ERTRESVÅG
Frå Skor.......................................... 16.30
Frå Ertresvåg................................... 16.45
Til Vatne......................................... 17.00
Til Brattvåg.................................. 17.15
Frå Brattvåg.................................... 17.45
Frå Vatne......................................... 18.05
Til Ertresvåg................................... 18.20
Til Skor.......................................... 18.25
b) Korr. knutepunktet (Vatneeidet)
18.15
18.30
18.45
20.00
20.20
20.35
20.25
20.35b
21.00
21.30
21.55
22.10
18.26
18.30
18.45
20.00
20.20
20.25
20.43
|
21.00
21.30
21.55
22.00
18.10
18.15
18.30
18.45
20.00
20.20
20.35
20.40
20.20
20.25
20.35b
21.00
21.30
21.55
22.10
22.15
TIL/FRÅ HELLESTRANDA OG VESTREFJORDEN:
Sjå rutetabell 246 - side 54
TIL/FRÅ GRYTASTRANDA: Sjå rute 231 sidene 50-51
TIL/FRÅ HAMNSUND, SØVIK OG HILDRE:
Frå Hamnsund.............................. 16.30
Frå Søvik......................................... 16.20
Frå Hildre........................................ 16.00
Til Brattvåg.................................... . . .
Til Vatne....................................... 17.00
Frå Vatne......................................... 18.30
Frå Brattvåg.................................... Til Hildre........................................ 19.05
Til Søvik......................................... 19.05
Til Hamnsund.............................. 19.00
16.30
16.35
16.50
17.05
...
...
17.45
17.55
18.10
18.15
18.00
18.05
18.20
18.45
...
...
19.45
19.55
20.10
20.15
20.45
20.50
21.05
21.15
...
...
21.30
21.40
22.00
22.05
TIL/FRÅ HELLAND: Sjå rute 236 side 49.
- 56 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 252SYKKYLVEN-RAMSTADDAL
Km
0
4
4
10
12
15
18
Dx67 5
1234 Dx67 Frå Sykkylven ...................... 0705 1300s 1345s 1600 . .
| Aurdal, snuplassen ........... |
1310s 1350s |
..
| Lyshol ............................... 0711 1314s 1345s 1606 . .
| Søvik v/byggefeltet .......... 0718 1321s 1401s 1613 . .
| Klokk ................................ 0721 1324s 1404s 1616 . .
| Løset . ............................... |
1328s 1408s 1620 . .
Til Ramstad kai ................... 0725 1330s 1415s 1625 . .
Fellesferie + 28.12
Fred. Fred.
0850 1240
|
|
0856 1246
0903 1253
0906 1256
|
1300
0910 1305
Km
0
3
3
6
8
14
14
18
Skule Dx67 5
1234 Dx67
Frå Ramstad kai ................... . . .
0733 1330s 1415s 1625
| Svindset kryss.................... . . .
0735 |
|
|
| Løset . ............................... . . .
0740 |
|
|
| Klokk ................................ . . .
0744 1333s 1418s 1628
| Søvik v/byggefeltet .......... . . .
0747 1336s 1421s 1631
| Lyshol ............................... . . .
0754 1343s 1428s 1638
| Aurdal, snuplassen ........... 0750 |
|
|
|
Til Sykkylven ....................... 0755 0820 1350s 1435s 1645
Fellesferie + 28.12
Fred. Fred.
0910 1310
0912
|
0920
|
0924 1313
0927 1316
0934 1323
|
|
0940 1330
Merknader:
Innstilt i fellesferien (veke 28-31), romjula og påskeveka.
s) Innstilt ved skulefri.
ÿ 253SYKKYLVEN-VIKEDALEN
Km Skule
Frå Sykkylven ....................... |
| Sykkylven, skulane............ |
| Statoil, Aure . .................... 0820
Til Vikedalen ....................... 0830
Skule
1410 . .
..
..
..
..
1420 . .
..
..
..
..
1427 . .
..
..
..
..
1430 . .
..
..
..
..
Km Skule
Frå Vikedalen ....................... 0830
| Høgebøane ....................... 0832
| Sykkylven, skulane............ 0840
Til Sykkylven ....................... 0845
Skule
1430 . .
..
..
..
..
1432 . .
..
..
..
..
|
..
..
..
..
..
1442 . .
..
..
..
..
s) Innstilt ved skulefri.
ÿ 255SYKKYLVEN-GREBSTADLIA-ØRSNESET
Km Dx67
Frå Sykkylven ....................... 0615
| Spar - Vinje (nedsida) ....... |
| Sykkylven, skulane ........... 0617
| Grebstad/Kagholvegen . ... 0620
| Grebstadlia, øvre . ............. |
| Fauskev. v/Butikken .......... 0625
| Ørsneset FK . ..................... 0630
Til Sykkylven ....................... 0635
Dx67
0915
0917
0919
0923
0925
0928
0935
0940
Dx67
1145
1147
1149
1153
1155
1158
1205
1210
Dx67 1540a . .
..
..
|
..
..
..
|
..
..
..
1600a . .
..
..
|
..
..
..
1555a . .
..
..
1550a . .
..
..
1605a . .
..
..
Merknader:
Innstilt i fellesferien (veke 28-31), romjula og påskeveka
a) Bussen køyrer omvendt trase.
Hugs setebelte!
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
- 57 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Km Dx67
0 Frå Ålesund Rutebilst. . ....... . . .
9 | Ålesund Sjukehus ............. . . .
12 | Moa Trafikkterminal . ... . . .
15 | Blindheimsskiftet ............. . . .
23 Frå Magerholm . ..................... . . .
23 Frå Ørsneset ........................... . . .
27 Til Sykkylven........................ . . .
ÿ til Ikornnes ............... . . .
27 Frå Sykkylven........................ 0610
| Tynes ................................ 0613
34 | Straumgjerde . .................. 0617
40 | Brunstad (Gamlevn.) ........ |
40 | Hjorthol ............................ 0622
60 Til Stranda ........................... 0650
† til Liabygda ............ 0710
60 Frå Stranda . ........................... 0655
72 | Fjørstad ............................ 0705
90 | Hellesylt ........................... 0725
120 | Grodås .............................. 0805
125 | Kjøs Bru ............................ 0810
143 Til Stryn ............................... 0825
Dx67
0550
0602
0610
0615
0630
0645
|
0652
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Skule
...
...
...
...
...
0745
0750
...
0750
0753
0757
|
0803
0830
0845
...
...
...
...
...
...
Merknader:
Innstilt 21.06-17.08, i romjula og påskeveka.
Innstilt i veke 28-31, i romjula og påskeveka.
Berre i tida 02.05-30.09.12
a) Buss skilta Brattvåg.
e) Køyrer om Ikornes/Sørestranda.
g) Innfartsvn. til/frå Ålesund samt trase over Lerstad/Breivika.
s) Innstilt ved skulefri.
Dx67
0715
|g
0730
0735
0750
0805
0810
0810
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67
0905
0920
0930
0935
0950
1005
1010
...
1010
1015
1020
|
1025
1050
...
1050
1100
1120
...
...
...
Dx67
1100
1115
1130
1135
1150
1205
1210
1210
1215
1220
1225
1232
1233
1305
1315
1305
1315
1350
1420
1425
1445
Dx67
1205
1220
1230
1235
1250
1305
1310
1350
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67
1305
1320
1330
1335
1350
1405
1410
1450
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67
...
...
...
...
...
...
...
...
1425
1435
1440
1447
1448
1515
1600
1515s
1525s
1545s
...
...
...
Dx67
1405
1420
1430
1435
1450
1505
1510
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67
...
...
...
...
...
...
...
1520
1510
1520
1525
1532
1533
1600
1600
...
...
...
...
...
...
Dx67
1500
1515
1530
1535
1550
1605
1610
1615
1610
1615
1620
|
1630
1655
1730
1655
1705
1730
1800
1805
1820
Dx67
1555
1615
1625
1630
1650
1705
1710
1710
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67
1705
1720
1730
1735
1750
1805
1810
...
1810
1815
1820
|
1825
1845
1930
...
...
...
...
...
...
Dx67
1805
1820
1830
1835
1850
1905
1910
...
1910
1915
1920
|
1925
1945
2030
...
...
...
...
...
...
Dx67
1940
1953
2010
2015
2030
2045
2050
..
2050
2055
2100
|
2105
2130
2215
2130
2140
2205
2235
2240
2300
Dx67
2150a
2220
2230
2235
2250
2305
2310
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
ruter i Stranda og Sykkylven
- 58 -
ÿ 250ÅLESUND-SYKKYLVEN-STRANDA-HELLESYLT - STRYN
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 250ÅLESUND-SYKKYLVEN-STRANDA-HELLESYLT - STRYN
Km 6
0 Frå Ålesund Rutebilst. . ....... 1105
9 | Ålesund Sjukehus ............. 1120
12 | Moa Trafikkterminal . ... 1130
15 | Blindheimsskiftet ............. 1135
23 Frå Magerholm . ..................... 1150
23 Frå Ørsneset ........................... 1205
27 Til Sykkylven ....................... 1210
ÿ til Ikornnes ................ . . .
27 Frå Sykkylven ....................... 1215
| Tynes ................................ 1220
34 | Straumgjerde . .................. 1225
40 | Brunstad (Gamlevn.) ........ 1232
40 | Hjorthol ............................ 1233
60 Til Stranda ........................... 1305
† til Liabygda ............ 1315
60 Frå Stranda . ........................... 1305
72 | Fjørstad ............................ 1315
90 | Hellesylt ........................... 1350
120 | Grodås .............................. 1420
125 | Kjøs Bru ............................ 1425
143 Til Stryn ............................... 1445
Merknader:
6
1500
1515
1530
1535
1550
1605
1610
...
1610
1615
1620
|
1625
1655
1715
1655
1705
1730
1800
1805
1820
6 1800a . .
..
1813a . .
..
1830 . .
..
1835 . .
..
1850 . .
..
1905 . .
..
1910 . .
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
...
..
..
7
1100
1113
1130
1135
1150
1205
1210
...
1215
1220
1225
1232
1233
1305
1315
1305
1315
1350
1420
1425
1445
7
1500
1515
1530
1535
1550
1605
1610
...
1610
1615
1620
|
1625
1655
1715
1655
1705
1730
1800
1805
1820
7
1940
1955
2010
2015
2030
2045
2050
...
2050
2155
2100
|
2105
2130
2215
2130
2140
2205
2235
2240
2300
7 2105 . .
..
..
. . 2120 . .
..
..
..
2130 . .
..
..
..
2135 . .
..
..
. . 2150 . .
..
..
. . 2205 . .
..
..
. . 2210 . .
..
..
. . ...
..
..
..
. . 2210 . .
..
..
. . 2215 . .
..
..
. . 2220 . .
..
..
. . |
..
..
..
. . 2225 . .
..
..
. . 2250 . .
..
..
. . 2250 . .
..
..
. . ...
..
..
..
. . ...
..
..
..
. . ...
..
..
..
. . ...
..
..
..
. . ...
..
..
..
. . ...
..
..
..
. . a) Nettbuss TIMEkspressen.
- 59 -
Enkelte søndagsruter er innstilte på høgtidsdagar, sjå side 88 i ruteheftet.
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Km Dx67
0 Frå Stryn ............................... . . .
18 | Kjøs Bru ............................ . . .
23 | Grodås .............................. . . .
53 | Hellesylt ......................... . . .
71 | Fjørstad ............................ . . .
83 Til Stranda ........................... . . .
† frå Liabygda ........... . . .
83 Frå Stranda ........................... . . .
103 | Hjorthol ............................ . . .
103 | Brunstad (Gamlevn.) ........ . . .
109 | Straumgjerde . .................. . . .
| Tynes ................................ . . .
116 | Sykkylven ....................... 0450
120 Frå Ørsneset ........................... 0500
120 Til Magerholm . ..................... 0515
128 | Blindheimsskiftet ............. 0520
131 | Moa Trafikkterminal . ... 0525
134 | Ålesund Sjukehus ............. 0528
143 Til Ålesund Rutebilst. ........ 0540
Merknader:
Innstilt 21.06-17.08, i romjula og påskeveka.
Innstilt i veke 28-31, i romjula og påskeveka.
Berre i tida 02.05-30.09.12
e) Køyrer om Ikornes/Sørestranda.
s) Innstilt ved skulefri.
Dx67
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
0605
0608
0620
0630
0645
0650
0655
0658
0710
Dx67
...
...
...
...
...
...
...
0550
0609
0610
0617
|e
0640
0650
0705
0710
0723
0730
0755
Skule
...
...
...
...
...
...
...
0645
0709
0710
0720
0723
0735
0750
0810
0815
0825
0830
0850
Dx67
0615
0630
0635
0710
0725
0745
0715
0745
0808
0810
0820
0823
0840
0850
0905
0910
0920
0925
0940
Dx67
...
...
...
...
...
...
0830
0850
0914
0915
0925
0928
0940
0950
1005
1010
1020
1025
1040
Dx67
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1040
1050
1105
1110
1120
1125
1140
Dx67
0915
0930
0935
1010
1030
1050
1030
1050
1109
1110
1120
1123
1140
1150
1205
1210
1220
1225
1240
Dx67
...
...
...
1120
1135
1150
1130
1150
1214
1215
1225
1228
1240
1250
1305
1310
1320
1325
1340
Dx67
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1440
1450
1505
1510
1520
|
1540
Dx67
...
...
...
...
...
...
1430
1450
1517
|
1525
1528
1540
1550
1605
1610
1620
1625
1640
Dx67
...
...
...
...
...
...
1530
1600
1620
|
1625
1628
1638
...
...
...
...
...
...
Dx67
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1640
1650
1705
1710
1720
1725
1740
Dx67
1520
1535
1540
1620
1635
1655
1615
1655
1715
|
1720
1723
1740
1750
1805
1810
1820
1825
1840
Dx67 1905 . . .
...
1920 . . .
...
1925 . . .
...
2000 . . .
...
2015 . . .
...
2035 . . .
...
...
...
...
2035 . . .
...
2050 . . .
...
|
...
...
2100 . . .
...
2103 . . .
...
2120 . . .
...
2130 . . .
...
2145 . . .
...
2150 . . .
...
2200 . . .
...
2224 . . .
...
2232 . . .
...
ruter i Stranda og Sykkylven
- 60 -
ÿ 250STRYN-HELLESYLT-SYKKYLVEN-ÅLESUND
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 250STRYN-HELLESYLT-SYKKYLVEN-ÅLESUND
Km 6
0 Frå Stryn ............................... 0615
18 | Kjøs Bru ............................ 0630
23 | Grodås .............................. 0635
53 | Hellesylt ......................... 0710
71 | Fjørstad ............................ 0725
83 Til Stranda ........................... 0745
† frå Liabygda ........... 0715
83 Frå Stranda ........................... 0745
103 | Hjorthol ............................ 0808
103 | Brunstad (Gamlevn.) ........ 0810
109 | Straumgjerde . .................. 0820
| Tynes ................................ 0823
116 | Sykkylven ....................... 0840
120 Frå Ørsneset ........................... 0850
120 Til Magerholm . ..................... 0905
128 | Blindheimsskiftet ............. 0910
131 | Moa Trafikkterminal . ... 0920
134 | Ålesund Sjukehus ............. 0925
143 Til Ålesund Rutebilst. ........ 0940
6
...
...
...
...
...
...
1030
1050
1109
1110
1120
1123
1140
1150
1205
1210
1220
1225
1240
6 1520 . . .
...
1535 . . .
...
1540 . . .
...
1620 . . .
...
1635 . . .
...
1655 . . .
...
1530 . . .
...
1655 . . .
...
1715 . . .
...
|
...
...
1720 . . .
...
1723 . . .
...
1740 . . .
...
1750 . . .
...
1805 . . .
...
1810 . . .
...
1820 . . .
...
1825 . . .
...
1840 . . .
...
7
...
...
...
...
...
...
1100
1150
1214
1215
1225
1228
1240
1250
1305
1310
1320
1325
1340
7
1520
1535
1540
1620
1635
1655
1615
1655
1715
|
1720
1723
1740
1750
1805
1810
1820
1825
1840
7
1700
1715
1720
1800
1815
1830
1800
1835
1850
|
1900
1903
1920
1930
1945
1950
2000
2005
2020
7 1905 . . .
...
...
...
...
...
...
...
1920 . . .
...
...
...
...
...
...
...
1925 . . .
...
...
...
...
...
...
...
2000 . . .
...
...
...
...
...
...
...
2015 . . .
...
...
...
...
...
...
...
2035 . . .
...
...
...
...
...
...
...
2000 . . .
...
...
...
...
...
...
...
2035 . . .
...
...
...
...
...
...
...
2050 . . .
...
...
...
...
...
...
...
|
...
...
...
...
...
...
...
...
2100 . . .
...
...
...
...
...
...
...
2103 . . .
...
...
...
...
...
...
...
2110 . . .
...
...
...
...
...
...
...
2120 . . .
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Merknader:
- 61 -
Enkelte søndagsruter er innstilte på høgtidsdagar, sjå side 88 i ruteheftet.
Km Dx67
Ørsneset FK ........................ . . .
0 Frå Sykkylven........................ 0545
1 | Statoil, Aure . .................... 0547
7 Frå Straumgjerde ................ |
15 | Ikornnes . .......................... 0550
| Helleskjerva . .................... . . .
| Jarnes, øvre . ..................... . . .
20 | Tusvika . ............................ . . .
23 Til Hundeidvika .................. . . .
Dx67
...
0610
0613
0617
0630
...
...
...
...
Dx67
0630
0635
0638
|
0640
|
|
0645s
0655s
Dx67
0645
|
|
|
0652
...
...
...
...
Skule
...
...
...
0710
|
0720
...
...
...
Dx67
...
0735
0738
|
0740
|
|
0745
0750
Skule
0805
0810
0812
|
0815
...
...
...
...
Dx67
0805
|
|
|
0815
...
...
...
...
Dx67
...
0940
0942
|
0945
|
|
0950
1000
Skule
...
1110
1112
|
1115
1120
1125
...
...
Dx67
...
1115
1117
1125
1135
|
|
1140
1145
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Km Dx67 Dx67 Dx67 Skule Skule Dx67 Dx67 Dx67 Ørsneset FK ....................... 1205 . . .
1405 1405 . . .
1505 1505 1705 . .
. .
0 Frå Sykkylven ....................... 1210 1350 1410t 1425 1450 1520 1525 1710 . .
. .
1 | Statoil, Aure . .................... 1212 1352 1413t 1432 1452 1522 1527 1712 . .
. . 7 Frå Straumgjerde ................ |
|
1420t 1440
|
|
1550
|
..
. .
15 | Ikornnes . .......................... 1215 1355 1430t 1455 1455 1537 1540 1715 . .
. . | Helleskjerva . .................... 1220 . . .
|
1500
|
1525 . . .
|
..
. .
| Jarnes, øvre . ..................... 1225 . . .
|
1505
|
|
...
|
..
. .
20 | Tusvika . ............................ . . .
...
1435t . . .
1500 1542 . . .
1720 . .
. .
23 Til Hundeidvika .................. . . .
...
1445t . . .
1510 1550 . . .
1730r . .
. .
Merknader:
a) Frå Ikornnes 15:37 på veg frå Helleskjerva.
r) Ved behov.
s) Innstilt ved skulefri.
t) Berre ved skulefri.
I fellesferien, romjula og påskeveka går kun ruter i tabell
med grå bakgrunn.
Fellesferie, romjula og påskeveka
Dx67 Dx67 Dx67
...
...
...
0940 1115 1550
0942 1117 1553
|
1125 1600
0945 1135 1610
|
|
|
|
|
|
0950 1140 1615
1000 1145 1625
ruter i Stranda og Sykkylven
- 62 -
ÿ 260SYKKYLVEN-STRAUMGJERDE/IKORNNES-HUNDEIDVIKA
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 260HUNDEIDVIKA-IKORNNES/STRAUMGJERDE-SYKKYLVEN
Km Dx67
Frå Gjeveneset . ...................... . . .
| Grushola ........................... . . .
0 Frå Hundeidvik ferjekai . .... . . .
3 | Tusvika . ............................ . . .
| Helleskjerva . .................... . . .
| Jarnes, øvre . ..................... . . .
8 | Ikornnes . .......................... 0555
16 Frå Straumgjerde ................ 0605
22 | Statoil, Aure . .................... 0613
23 Til Sykkylven ....................... 0615
ÿ avg. til Ålesund . ........ 0620
Dx67
...
0610
0620
0625
|
|
0630
|
|
0640
0640
Skule
...
...
...
...
...
...
0645
|
|
0650
...
Skule
0700
0703
0710
0715
|
|
0720
|
|
0730
0735
Skule
...
...
...
...
0720
|
|
|
0726
0730
0735
Skule
...
...
...
...
...
...
0815
0830
|
0840
...
Km Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Skule Dx67
Frå Gjeveneset . ...................... . . .
...
...
...
...
...
| Grushola ........................... 1155 . . .
...
...
...
...
0 Frå Hundeidvik ferjekai . .... 1150 . . .
...
1445t . . .
...
3 | Tusvika . ............................ 1202 . . .
...
1450t . . .
...
| Helleskjerva . .................... |
1220 . . .
...
1455 . . .
| Jarnes, øvre . ..................... |
1225 . . .
...
1500 . . .
8 | Ikornnes . .......................... 1210 1230 1405 1455t 1505 1535
16 Frå Straumgjerde ................ 1220
|
|
|
|
|
22 | Statoil, Aure . .................... 1228 1233 1407 1458t 1508 1538
23 Til Sykkylven........................ 1230 1235 1410 1500t 1510 1540
ÿ avg. til Ålesund . ........ 1240 1240 1440 1540 1540 1540
- 63 -
Merknader:
t) Berre ved skulefri.
Dx67
0755
0758
0800
0805
|
|
0820
|
|
0835
0840
Dx67
...
...
1000
1007
|
|
1015
1025
1033
1035
1040
Skule
...
. . . . . . . . . 1120 1125 1130 | 1133
1135
1140
Skule Dx67 ...
...
. . .
...
...
. . .
1520 . . .
. . .
1527 . . .
. . .
|
...
. . .
|
...
. . .
1540 1540 . . .
1550 1550 . . .
1558 1558 . . .
1600 1600 . . . 1640 1640 . . .
I fellesferien, romjula og påskeveka går kun ruter i tabell med grå
bakgrunn.
Fellesferie, romjula og påskeveka
Dx67 Dx67 Dx67
...
...
...
...
1155 . . .
1000 1150 1625
1007 1202 1630
|
|
|
|
|
|
1015 1210 1635
1025 1220
|
1033 1228 1638
1035 1230 1640
1040 1240 1640
ruter i Stranda og Sykkylven
ÿ 271STRANDA-STORGJERDE
Km Skule
Frå Stranda ........................... . . .
| Ringstadkrysset ................ . . .
| Langlo 3 . .......................... 0805
| Storgjerdet ....................... |
| Svingen handel . ............... |
| Stranda Røde Kors ............ |
| Svingen handel................. |
| Movegen/Ødegårdsvn. ..... |
Til Stranda ........................... 0815
Skule
0930
0932
|
0935
0940
0943
0946
0952
0955
Skule
1130
1132
|
1135
1140
1143
1146
1152
1155
Skule
1315 . .
..
..
1317 . .
..
..
|
..
..
..
1320 . .
..
..
1325 . .
..
..
1328 . .
..
..
1331 . .
..
..
1337 . .
..
..
1340 . .
..
..
Køyrestrekning: Stranda kai - Ringstadkrysset - Småledbakk/Storgjerde - Tegane/Storgjerdevn - Svingen Handel Røde Kors - Svingen Handel - Movn./Ødegårdsvn. - Stranda kai.
ÿ 272STRANDA-KJØLÅS/SKARBØ-OPSHAUG
Km Skule
Frå Opshaug ......................... 0745
| Skarbø .............................. 0747
| Kjølås/Skaugum ............... |
Til Stranda ........................... 0755
Skule
...
1010
|
1020
Skule
...
..
..
..
..
1250 . .
..
..
..
1255 . .
..
..
..
1300 . .
..
..
..
Km Skule
Frå Stranda ........................... 1000
| Kjølås/Skaugum ............... |
| Skarbø .............................. 1010
Til Opshaug ......................... . . .
Skule
1240
|
1250
...
Skule
1355 . .
..
..
..
|
..
..
..
..
1425 . .
..
..
..
1430 . .
..
..
..
ÿ 15-133 Leknes-Øye-Hellesylt
È È
É
Km 1/5 12-30/4 13
Dx67
Lekneset f.kai......................... 0830
Øye .......................................... 0845
Hellesylt f.kai......................... . . .
È
Km 1/5 12-30/4 13
Dx67
0 Hellesylt Hydro Texaco. . ...... . . .
25 Øye .......................................... 0810
33 Lekneset f.kai......................... 0830
È Berre 25/6-19/8 12. É
Dx67 D
0900 . . .
0915 1020
...
1055
È
Dx67 D
...
1115
0845 1150
0900 . . .
Dx67
1500
1520
...
É
Dx67
...
1445
1500
Dx67
1645
1700
...
Dx67
...
1630
1645
Ikkje 25/6-19/8 12.
Torsdag 27/12-12, fredag 28/12-12 samt måndag 25/3-13 - onsdag 27/3-13 er alle avgangane innstilt.
- 64 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 332NERLANDSØYA-EGGESBØNES
- 65 -
Merknader:
a) Ruta vert køyrt med vanleg drosje. b) Påstigning ved frikyrkja. s) Innstilt ved skulefri.
Km Skule
Frå Eggesbønes v/Hydro ..... 0540
Til Fosnavåg .......................... 0545
Frå Fosnavåg .......................... 0545
Frå Kopperstad ....................... |
Til Kvalsvik .......................... 0557
Km Dx67
Frå Eggesbønes v/Hydro ..... 1750
Til Fosnavåg ........................ 1755
Skule
0635
0640
0640
|
0652
Dx67
1800
1805
Skule
0659
0703
...
...
...
Dx67
1900
1905
Skule
0705
0710
0715
|
0727
Dx67
1930
1935
Dx67
0812
0818
...
...
...
6
0905
0910
Skule
...
0830
0830
|
0842
6
0925
0930
Skule
0900
0905
...
...
...
6
1105
1110
Dx67
0925
0930
...
...
...
6
1205
1210
Skule
1025
1030
1030
|
1042
6
1325
1330
Dx67
1120
1125
...
...
...
6
1415
1420
Dx67
1205
1210
...
...
...
6
1630
1635
135
1255s
1300s
1300s
1310s
1320s
6
1725
1730
Dx67
1325
1330
...
...
...
6
1930
1935
Dx67
1400
1405
...
...
...
7
0925
0930
Skule
...
...
1415
|
1427
7
1105
1110
Skule
...
...
1415
1425
...
7
1230
1235
Dx67
1530
1535
...
...
...
7
1325
1330
Skule
...
...
1600
1610
1622
7
1535
1540
Dx67
1607
1612
...
...
...
7
1745
1750
Skule
1643
1648
1659
|
1702a
7
1900
1905
Km Skule
Frå Kvalsvik .......................... 0557
| Kopperstad ....................... |
Til Fosnavåg .......................... 0608
Frå Fosnavåg ........................ 0610
ÿ til Hareid ................... 0610
ÿ til Volda . ................... 0610
Til Eggesbønes v/Hydro ..... 0615
Km Skule
Frå Kvalsvik .......................... . . .
| Kopperstad ....................... . . .
Til Fosnavåg .......................... . . .
Frå Fosnavåg ........................ 1755
ÿ til Hareid ................... . . .
ÿ til Volda . ................... . . .
Til Eggesbønes v/Hydro . ........... 1800
Skule
...
...
...
0640
0640
0640
0645
Dx67
...
...
...
1810
1810
1810
1815
Skule
0652
0704
0710
0715
0715
0715
0720
Dx67
...
...
...
1905
...
...
1910
Skule
0740
0752
0800
0800b
...
...
0805
Dx67
...
...
...
1940
1940
1940
1945
Skule
...
...
...
0815
...
...
0820
6
...
...
...
0910
0910
...
0915
Skule
...
...
...
0820
...
...
0825
6
...
...
...
1115
1115
1115
1120
Skule
0842
0854
0902
0910
0910
0910
0915
6
...
...
...
1230
...
...
1235
Dx67
...
...
...
0930
...
...
0935
6
...
...
...
1340
...
1345
...
Skule
1049
1100
1105
1115
1115
1115
1120
6
...
...
...
1420
1420
...
1425
Skule
...
...
...
1125
...
...
1130
6
...
...
...
1640
...
...
1645
Dx67
...
...
...
1230
1230s
1230s
1235
6
...
...
...
1745
...
...
1750
Dx67
...
...
...
1325
1325
1325
1330
6
...
...
...
1940
...
1940
1945
135
1320s
|
1333s
1333s
...
...
1338s
7
...
...
...
0930
...
...
0935
Skule
...
1425
1433
1440
1440
1440
1445
7
...
...
...
1115
1115
1115
1120
Skule
1427
|
1442
1442
...
...
1447
7
...
...
...
1240
...
...
1245
Dx67
...
...
...
1545
1545
1545
1550
7
...
...
...
1340
...
...
1345
Skule
1622
|
1633
1635
1655
...
1640
7
...
...
...
1545
1545
...
1550
Skule
...
...
...
1655
...
...
1700
7
...
...
...
1800
...
...
1805
Skule
1702a . .
|
..
1715 . .
1715 . .
...
..
...
..
1720 . .
7 ...
...
...
...
...
...
1915 . . .
1915 . . .
1915 . . .
1920 . . .
Enkelte søndagsruter er innstilte på høgtidsdagar, sjå side 88 i ruteheftet.
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Km Dx67
0 Frå Åheim . ............................ . . .
20 Frå Fiskå ................................. . . .
ÿ frå Syvde ................... . . .
27 Frå Eidså ................................. . . .
† frå Koparnes ........... 0600
33 Frå Årvik ................................. 0610
38 | Larsnes v/Vika kro . ........... 0618
43 | Vågen v/butikken ............. 0625
52 | Leikong . ........................... 0635
55 Til Myrvåglomma .................. 0640
ÿ til Fosnavåg . ............. 0640
ÿ til Ørsta/Volda ........... 0705a
55 Frå Myrvåglomma .................. 0640
63 | Ulsteinvik . ........................ 0700
74 Til Hareid ............................. 0720
„ frå Hareid ................ 0725
† frå Hareid ............... 0730
ÿ frå Sulesund .............. . . .
Dx67
...
0630
0640
0650
0700
0710
0718
0725
0735
0740
0750
0813a
0745
0800
0820
0830
0830
0925
Dx67
0805
0830
0750
0845
0900
0910
0918
0925
0935
0940
|
0940
0945
1000
1020
1025
1030
1055
Dx67
...
...
...
...
1100
1115
1125
1130
1140
1145
1145
1205a
1145
1200
1225
1225
1230
1255
Skule
...
...
...
...
...
1410
|
1420
|
|
|
|
|
1435
...
...
...
...
Dx67
1333
1355
1400
1415
1430
1440
1448
1455
1505
1510
1510
1540a
1510
1525
1550
1600
1600
1625
Dx67
...
...
...
...
1530
1545
1553
1600
1610
1615
1620
1619
1618
1630
1655
1700
1700
1725
Skule
1435
1505
1515
1520
1530
1545
1553
1600
1610
1615
1620
1619
1618
1630
1655
1700
1700
1725
1234S
...
...
...
...
...
...
...
1640
|
|
|
|
|
1700
...
...
...
...
Dx67
...
...
...
...
1630
1655
1703
1710
1720
1725
1730
|
1725
1735
1755
1800
1800
...
Dx67
1715
1735
1715
1745
1800
1810
1818
1825
1835
1840
1840
1840b
1840
1850
1910
1915
1930
...
6
...
...
...
...
0900
0910
0918
0925
0935
0940
...
...
0945
1000
1020
1025
1030
...
6
...
...
...
...
1100
1115
1125
1130
1140
1145
1145
1205a
1145
1200
1225
1225
1230
1255
6
...
...
...
...
...
...
1550
1600
|
1605
1605
|
1605
1615
1635
...
...
...
7
...
...
...
...
1100
1115
1125
1130
1140
1145
...
1205a
1145
1200
1225
1225
1230
1255
7
...
...
...
...
...
...
1700
1705
1715
1720
1725
...
...
...
...
...
...
...
7 1810
1830
|
1845
1900
1910
1918 1925
1935
1940 |
2005a
1940
2000
2020
2030
2030
...
Merknader:
Avgangen er innstilt 21.6-17.8, romjula og påskeveka.
a) Bussbytte Ulsteinvik.
b) Ikkje korr til Ørsta.
Tillegg på fredag (skuledagar): Frå Vågen kl 15.30 til Ulsteinvik kl 15.50
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar:
27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
ruter i Hareid, Herøy, Ulstein og Sande
- 66 -
ÿ 310ÅHEIM/SYVDE-ÅRVIK-HAREID
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 310HAREID-ÅRVIK-SYVDE/ÅHEIM
Dx67
† frå Sulesund ........... . . .
„ frå Ålesund . ............ . . .
„ frå Valderøy . ........... . . .
0 Frå Hareid ............................. . . .
11 | Ulsteinvik . ........................ 0630s
19 | Myrvåglomma .................. 0640
22 | Leikong . ........................... 0645
31 | Vågen ............................... 0650
36 Til Larsnes ............................. 0655
† frå Larsnes .............. 0740
36 Frå Larsnes ............................. . . .
41 Til Årvik ................................. . . .
† frå Årvik ................. . . .
41 Frå Koparnes .......................... . . .
47 Til Eidså ................................. . . .
ÿ til Syvde . ................... . . .
47 Frå Eidså ................................. . . .
54 | Fiskå ................................. . . .
74 Til Åheim . ............................ . . .
7m
Dx67
0800
0755
0805
0830
0855
0906
0910
0920
0927
0945
0927r
0935r
1015
...
...
...
...
...
...
Dx67
1000
0955
...
1030
1050
1100
1105
1115
1120
1145
1135
1143
1145
1155
1200
|
1200
1210
1230
Dx67
1200
1155
1205
1230
1250
1305
1310
1320
1327
1345
1335
1343
1345
1355
1400
1405
1405
1415
1435
Skule
1400
1355
1405
1435
1455
1510
1515
1520
1527
1600
1527
1540
1545
1555
1600
1600
1625
1640
1700
Dx67
1400
1355
1405
1435
1455
1510
1515
1520
1527
1600
1527
1540
1545
...
...
...
...
...
...
Skule
...
...
...
...
1540c
1550
1555
1605
1612
...
1612r
1618r
1645
...
...
...
...
...
...
Dx67
1530
1530
...
1555
1615
1622
1627
1635
1645
...
1645
1655
1715
1725
1730r
1745
1730r
1740r
...
Dx67
1630
1630
1635
1700
1715
1730
1735
1745
1755
1800
1755
1805
1815
1825
1835
1835rs
1835
1845
1910
Dx67
1730
1730
1740
1805
1830
1840
1845
1850
1857
1935
1857
1910
1915
...
...
...
...
...
...
6
...
...
...
...
0855
0906
0945
0955
1000
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6
1200
1155
1200
1230
1250
1305
1310
1320
1335
1515
1335
1343
1345
...
...
...
...
...
...
6
1500
1455
...
1525
1555
1605
1610
1620
1625
1700
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7
1200
1155
...
1230
1250
1305
1310
1320
1335
1335
1335
1343
1345
1355
1400
|
1405
1415
1435
7
1630 . .
1630 . .
1633 . .
1700 . .
1715 . .
1725 . .
1730 . .
1740 . .
1750 . .
1900 . .
1755 . .
1805 . .
1815 . .
1825 . .
1830 . .
..
..
1830 . .
1840 . .
1855 . .
Merknader:
c) Frå Ulstein Verft 15.36.
r) Behovsrute. Køyrer så langt det er passasjerar.
s) Innstilt ved skulefri.
- 67 -
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar:
27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
Gjeld i tida 01.05.12-22.09.12
Sjå tabell 307 for komplette ruter Ulsteinvik-Hareid og v.v.
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Km Dx67
0 Frå Fosnavåg ........................ 0610
2 | Eggesbønes, Sjukeh. ......... 0615
5 | Nerøykrysset . ................... 0620
8 | Frøystad skule . ................. 0622
13 | Stoksund .......................... 0630
15 | Tjørvåg v/butikken ........... 0632
20 Frå Myrvåglomma .................. 0640
23 | Garneskrysset ................... 0643
31 Til Ulsteinvik . ........................ 0658
31 Frå Ulsteinvik ....................... 0700
29 Frå Ulstein verft . .................... 0655
33 | Ulstein vgs ........................ 0703
37 | Bigset ............................... 0709
41 Til Hareid . ............................. 0720
„ frå Hareid ................ 0725
† frå Hareid ............... 0730
ÿ frå Sulesund .............. . . .
ÿ frå Skateflua a) . ........ 0805
Skule
0640
0645
0650
0652
0700
0702
0708
0711
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67
0715
0720
0725
0727
0740
0742
0750
0753
0802
0805
|
0809
0814
0820
0830
0830
0925
0850
Dx67
0910
0915
0920
0922
0930
0932
0940
0943
0955
1000
|
1004
1009
1020
1025
1030
1055
1050
Merknader:
a) TIMEkspressen til Molde/Kristiansund.
For samband til Moldtustranda, Gjerdsvika, Sande, Runde og Nerlandsøya:
Sjå tabellane 320, 331, 332 og 333.
Dx67
1115
1120
1125
1127
1135
1137
1145
1148
1158
1200
|
1204
1209
1220
1225
1230
1255
1250
Skule
1230
1235
1240
1242
1250
1252
1305
1308
1318
1320
|
1345
1350
1355
...
1400
...
...
Dx67
1230
1235
1240
1242
1250
1252
1305
1308
1318
...
...
...
...
...
...
1400
...
...
Dx67
1325
1330
1335
1337
1345
1347
1355
1358
1407
1411
|
1416
1422
1426
1430
1500
...
1550
Dx67
1440
1445
1450
1452
1500
1502
1510
1513
1523
1525
|
1529
1534
1545
1600
1600
1625
1650
Dx67
1545
1550
1555
1557
1605
1607
1618
1621
1628
1630
1633
1642
1647
1653
1700
1700
1725
1750
Skule
1655
1700
1705
1707
1715
1717
1725
1728
1735
1735
|
1739
1744
1750
1800
1800
...
1850
Dx67
...
...
...
...
...
...
1725
1728
1735
1735
|
1739
1744
1750
1800
1800
...
1850
Dx67
1810
1815
1820
1822
1830
1832
1840
1843
1850
1850
|
1854
1859
1905
1915
1930
...
1950
Dx67
1940 . .
. .
1945 . .
..
1950 . .
..
1952 . .
..
2000 . .
..
2002 . .
..
2010 . .
..
2013 . .
. .
2020 . .
. .
2030 . .
. .
2020 . .
. .
2034 . .
. .
2039 . .
. .
2045 . .
. .
2105 . .
..
2130 . .
..
...
..
..
...
..
..
ruter i Hareid, Herøy, Ulstein og Sande
- 68 -
ÿ 330FOSNAVÅG-ULSTEINVIK-HAREID
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 330FOSNAVÅG-ULSTEINVIK-HAREID
Km 6
0 Frå Fosnavåg ........................ 0910
2 | Eggesbønes, Sjukeh. ......... 0915
5 | Nerøykrysset . ................... 0920
8 | Frøystad skule . ................. 0922
13 | Stoksund .......................... 0930
15 | Tjørvåg v/butikken ........... 0932
20 Frå Myrvåglomma .................. 0940
23 | Garneskrysset ................... 0943
31 Til Ulsteinvik . ........................ 0955
31 Frå Ulsteinvik . ........................ 1000
29 Frå Ulstein verft . .................... |
33 | Ulstein vgs ........................ 1004
37 | Bigset ............................... 1009
41 Til Hareid ............................. 1020
„ frå Hareid ................ 1025
† frå Hareid ............... 1030
ÿ frå Sulesund .............. . . .
ÿ frå Skateflua a) . ........ . . .
6
1115
1120
1125
1127
1135
1137
1145
1148
1158
1200
|
1204
1209
1220
1225
1230
1255
...
6
1230
1235
1240
1242
1250
1252
1305
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6
1420
1425
1430
1432
1440
1442
1450
1453
1500
1500
|
1504
1509
1520
1525
1530
...
...
Gjeld i tida 01.05.12-22.09.12
6
...
...
...
...
...
...
1605
1608
1615
1615
|
1619
1624
1630
...
...
...
...
6 1940 . . .
|
...
1950 . . .
1952 . . .
2000 . . .
2002 . . .
2010 . . .
2013 . . .
2020 . . .
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7
1115
1120
1125
1127
1135
1137
1145
1148
1158
1200
|
1204
1209
1220
1225
1230
...
...
7
1235
1240
1245
1247
1255
1257
1305
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7
1545
1550
1555
1557
1605
1607
1618
1621
1628
1630
|
1634
1639
1645
1700
1700
...
...
7 1915 . .
..
..
..
1920 . .
..
..
..
1925 . .
..
..
..
1927 . .
..
..
..
1935 . .
..
..
..
1937 . .
..
..
..
1940 . .
..
..
..
1943 . .
..
..
..
1955 . .
..
..
..
2000 . .
..
..
..
|
..
..
..
..
2004 . .
..
..
..
2009 . .
..
..
..
2020 . .
..
..
..
2030 . .
..
..
..
2030 . .
..
..
..
...
..
..
..
..
...
..
..
..
..
For samband til Moldtustranda, Gjerdsvika, Sande, Runde og Nerlandsøya:
Sjå tabellane 320, 331, 332 og 333.
- 69 -
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar:
27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Skule
† frå Sulesund ........... . . .
„ frå Ålesund . ............ . . .
„ frå Valderøy . ........... . . .
0 Frå Hareid ............................. . . .
4 | Bigset ............................... . . .
8 | Ulstein vgs ........................ . . .
10 | Ulstein verft . .................... . . .
11 Frå Ulsteinvik . ........................ 0630
18 | Garneskrysset ................... 0636
21 Frå Myrvåglomma .................. 0640
26 | Tjørvåg v/butikken ........... 0644
28 | Stoksund .......................... 0647
33 | Frøystad skule . ................. 0652
36 | Nerøykrysset . ................... 0655
39 | Eggesbønes, Sjukeh. ......... 0659
41 Til Fosnavåg .......................... 0703
Merknader:
Skule
...
...
...
0645
0649
0654
0700
0705
0720
0724
0728
0732
0737
...
...
...
Dx67
0700
0645
0655
0725
0729
0734
|
0742
0748
0752
0756
0800
0805
0808
0812
0818
Dx67
0730
...
...
0755
0759
0804
|
0813
0818
...
...
...
...
...
...
...
Gjeld i tida 01.05.12-22.09.12
Dx67
0800
0755
0805
0830
0834
0839
0850
0855
0901
0905
0909
0912
0917
0920
0924
0930
Dx67
0830
...
...
0910
0914
0920
|
0930
0936
0940
...
...
...
...
...
...
Dx67
1000
0955
...
1030
1034
1039
|
1050
1056
1100
1104
1107
1112
1115
1119
1125
Dx67
1030
1055
1105
1120
1124
1129
|
1135
1141
1145
1149
1152
1157
1200
1204
1210
Dx67
1200
1155
1205
1230
1234
1239
|
1250
1256
1305
1309
1312
1317
1320
1324
1330
Dx67
1400
1355
1405
1435
1439
1444
|
1455
1501
1510
1514
1517
1522
1525
1529
1535
Dx67
...
...
...
...
...
...
1536
1540
1546
1549
1553
1556
1601
1603
|
1615
Dx67
1530
1530
...
1555
1559
1604
1610
1615
1618
1622
1628
1633
1638
1642
1646
1655
Dx67
1630
1630
1635
1700
1704
1709
|
1715
1721
1730
1734
1737
1742
1745
1749
1755
Dx67
1730
1730
1740
1805
1809
1814
|
1830
1836
1840
1844
1847
1852
1855
1859
1905
Dx67
1830
1835
1840
1910
1914
1919
|
1925
...
...
...
...
...
...
...
...
Dx67
1930
...
...
2000
2004
2009
2020
2025
2031
...
...
...
...
...
...
...
r) Etter behov.
For samband til Moldtustranda, Gjerdsvika, Sande, Runde og Nerlandsøya:
Sjå tabellane 320, 331, 332 og 333.
Hugs setebelte!
Dx67
2000
2030
2040
2105
2109
2114
|
2120
2124
2130
2133
2135
2140
2145
2149r
2155r
ruter i Hareid, Herøy, Ulstein og Sande
- 70 -
ÿ 330HAREID-ULSTEINVIK-FOSNAVÅG
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 330HAREID-ULSTEINVIK-FOSNAVÅG
Km
0 Frå
4 |
8 |
10 |
11 Frå
18 |
21 Frå
26 |
28 |
33 |
36 |
39 |
41 Til
6
† frå Sulesund ........... . . .
„ frå Ålesund . ............ . . .
„ frå Valderøy . ........... . . .
Hareid ............................. . . .
Bigset ............................... . . .
Ulstein vgs ........................ . . .
Ulstein verft . .................... . . .
Ulsteinvik . ........................ 0855
Garneskrysset ................... 0901
Myrvåglomma .................. 0906
Tjørvåg v/butikken ........... 0910
Stoksund .......................... 0912
Frøystad skule . ................. 0917
Nerøykrysset . ................... 0920
Eggesbønes, Sjukeh. ......... 0924
Fosnavåg ........................ 0930
6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1145
1149
1152
1157
1200
1204
1210
6
1200
1155
1200
1230
1234
1239
|
1250
1256
1305
1309
1312
1317
1320
1324
1330
6
1500
1455
...
1525
1529
1534
|
1555
1601
1605
1609
1612
1617
1620
1624
1630
Gjeld i tida 01.05.12-22.09.12
6 1600 . .
1555 . .
1600 . .
1635 . .
1639 . .
1644 . .
|
..
1650 . .
1656 . .
1700 . .
1704 . .
1708 . .
1712 . .
1725 . .
1719 . .
1725 . .
7
...
...
...
...
...
...
...
0855
0901
0906
0910
0912
0917
0920
0924
0930
7
1200
1155
...
1230
1234
1239
|
1250
1256
1305
1309
1312
1317
1320
1324
1330
7
1630
1630
1635
1700
1704
1709
|
1715
1721
1725
1729
1732
1737
1740
1744
1750
7 2000 . .
..
..
..
2000 . .
..
..
..
...
..
..
..
..
2030 . .
..
..
..
2034 . .
..
..
..
2039 . .
..
..
..
|
..
..
..
..
2045 . .
..
..
..
2051 . .
..
..
..
2125 . .
..
..
..
2129 . .
..
..
..
2132 . .
..
..
..
2137 . .
..
..
..
2140 . .
..
..
..
2145 . .
..
..
..
2150r . .
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Merknader:
r) Etter behov.
For samband til Moldtustranda, Gjerdsvika, Sande, Runde og Nerlandsøya:
Sjå tabellane 320, 331, 332 og 333.
- 71 -
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar:
27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Km Dx67
Frå Hareid . .............................. 0645
Frå Ulstein verft ....................... |
11 Frå Ulsteinvik ....................... 0705
21 | Myrvåglomma .................. |
18 | Garneskrysset ................... 0712
19 | Haddal ytre ....................... 0713
20 | Haddal skule . ................... |
25 | Eiksund, gamlevn. ............ |
26 Frå Eiksundbrua . .................... 0720
31 Til Furene .............................. 0735c
46 Til Volda Rutebilst. . ........... 0750h
48 Til Volda Sjukehus .................. 0747
Frå Furene .............................. 0740s
Til Ørsta Rutebilst. ............. 0747s
Dx67
0755
|
0813
|
0820
0821
|
|
0828
0840c
0846
0851
0852
0900
Dx67
0910
|
0930
0940
0944
0945
0947
|
0955
1010c
1016
1021
1010
1016
Dx67
1120
|
1205
|
1212
1213
|
|
1220
1235c
1245
1250
1252
1300
Skule
1230
|
1250
1305
1309
1310
|
|
1317
1332c
1338
1343
1352
1400
Gjeld i tida 01.05.12-22.09.12
Dx67
...
...
1410
|
1417
1418
1420
1430
|
1447c
1453
1505
1452
1500
To/fr
...
...
1453gs
|
1500gs
1501gs
|
|
1508gs
1522gs
1535gs
|
1529gs
1535gs
Dx67
...
1537
1540
|
1547
1548
|
|
1555
1610b
1619
1624
1610d
1618
Dx67
1555
1610
1615
|
1622
1623
1626
|
1633
1640b
1656
1705
1652
1700
Dx67
1805
|
1830
1840
1844
1845
|
|
1852
1907
1913
...
...
...
Dx67 2000 . . .
2020 . . .
2025 . . .
|
...
2032 . . .
2033 . . .
|
...
|
...
2040 . . .
2053a . . .
2125 . . .
...
...
2053 . . .
2100 . . .
6
...
...
1205
|
1212
1213
|
|
1220
1235c
1245
1250r
1257
1305
6 ...
...
...
...
2025 . . .
|
...
2032 . . .
2033 . . .
|
...
|
...
2040 . . .
2053a . . .
2125 . . .
...
...
2053 . . .
2100 . . .
7
...
...
1205
|
1212
1213
|
|
1220
1235c
1245
1250r
1257
1305
7
1945
| e
2005
|
2012
2013
|
|
2020
2035
2041
2054r
2035
2042
Merknader:
Innstilt 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
a) Kun for avstiging.
b) Bussbyte i Furene for reisande til Volda.
c) Bussbyte i Furene for reisande til Ørsta.
d) Køyrer til Hovden Lufthamn viss pass. dit.
e) Minibuss,
g) Kjøyrer kun til 20.06.12
h) Køyrer til Volda vgs, Sjukehuset og Volda Rbst.
r) Behovsrute.
s) Innstilt ved skulefri.
Enkelte søndagsruter er innstilte på høgtidsdagar, sjå side 88 i ruteheftet.
ruter i Hareid, Herøy, Ulstein og Sande
- 72 -
ÿ 338HAREID-ULSTEINVIK-ØRSTA/VOLDA
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 338 VOLDA/ØRSTA-ULSTEINVIK-HAREID
Km Dx67
Frå Ørsta Rutebilst. ............. 0645
Til Furene .............................. 0654
0 Frå Volda Sjukehus .................. 0623
2 Frå Volda Rutebilst. . ........... 0645
7 | Furene .............................. 0652
22 | Eiksundbrua . .................... 0705
23 | Eiksund, gamlevn. ............ |
28 | Haddal indre ..................... 0710
29 | Haddal skule . ................... |
33 Frå Myrvåglomma .................. |
37 Til Ulsteinvik ....................... 0720f
Frå Ulsteinvik . ......................... . . .
Til Hareid . .............................. . . .
Skule
...
...
...
...
...
...
0731e
|
0745
|
0804
...
...
Skule
0702
0709
...
0715
0725
0740
|
|
0750
|
0803
0805
0820
Dx67
0820
|
0728
0805
0812
0840
|
0845
|
|
0852
|
|
Dx67
1002
1009
0928
1000
1010
|
1026
|
1035
|
1045
1100
1120
Gjeld i tida 01.05.12-22.09.12
Dx67
1202
1209
1210
1220
1230
1245
|
|
1252
1305
1320
1320s
1355s
Skule
1402
1409
1400
1410
1417g
1450
|
1455
|
1510
1525
1525
1545
Dx67
1530
1542
1525
1535
1545
1600
|
1605
|
1615
1630
1630
1650
Dx67
1642
1649
1624
1645
1652
1707
|
1712
|
1720
1740
1735
1750
Dx67
1742
1749
1706
1745
1800
1815
|
1820
|
1840
1850
1850
1905
Dx67 2042 2049 ...
...
2040 . . .
2050 . . .
|
...
2103 . . .
|
...
2108 . . .
|
...
2115 . . .
...
...
...
...
6
0820
|
...
0805
0812
0840
|
0845
|
|
0852
...
...
6 ...
...
...
...
1519 . . .
1535 . . .
1542 . . .
1555 . . .
|
...
1600 . . .
|
...
1605 . . .
1615 . . .
1615 . . .
1630 . . .
7
0820
|
...
0805
0812
0840
|
0845
|
|
0852
...
...
7
2042
2049
|
2045
2052
2105
|
2110
|
2120
2135
...
...
Merknader:
e) Frå Gjerde 0730. Køyrer via Garsholhaugen og Sundgot. f) Køyrer vidare til Ulstein verft. g) Bussen går via Berkneset og Sørestranda.
ÿ 301BAKKEBYRUTA I ULSTEINVIK
Km Fra
|
|
Fra
|
|
Til
Skule Dx67 Skule Skule Dx67 Skule Skule Skule Dx67 Dx67 Dx67 Skule 6
Saunesmarka . ..................0625
Strandkrysset . .....................0627
Ulsteinvik . ...........................0630
Ulsteinvik ........................... . .
Varleite ................................. . .
Hofset i Ulstein ..................... . .
Ulsteinvik ........................... . .
Km 0653
0655
0658
0700b
0705
0708
0715a
...
...
...
...
0815
0818
0825
...
...
...
...
0915
0918
0925
1045
1047
1050
...
...
...
...
1120
1122
1125
1130
1140
1143
1150
1250
1252
1255
1305
1320
1323
1330
1305
1307
1310
...
...
...
...
Skule Skule Skule Dx67 Dx67 Skule Dx67 6
- 73 -
Fra Ulsteinvik ..........................0815
| Strandkrysset . .....................0817
Til Saunesmarka . ..................0820
0825
0827
0830
1000
1002
1005
1045
1047
1050
1440
1442
1445
1650
1652
1655
2115
2117
2120
1050
1052
1055
1355
1357
1400
1400
1415
1418
1425
...
...
...
1450
1500
1503
1510
...
...
...
1540a
1550
1553
1600
7 2130
2132
2135
..
..
..
..
..
..
...
...
...
1635
1640
1643
1650
1150
1152
1155
...
...
...
...
7
1155
1157
1200
...
...
...
...
Merknader:
Innstilt 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
a) Til/frå Ulstein verft
b) Køyrer via Strandkrysset
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Km
0
5
13
20
0
5
10
19
0
3
11
26
31
33
Dx67
Frå Fosnavåg ........................ 0610
| Nerøykrysset . ................... 0620
| Stoksund .......................... 0630
Til Myrvåglomma .................. 0640
Frå Årvik . ................................ 0610
| Larsnes .............................. 0618
| Vågen v/butikken . ............. 0625
| Leikong .............................. 0635
Frå Myrvåglomma ............... 0640
| Garneskrysset ................... 0712
Frå Eiksundbrua . .................... 0720
Til Furene .............................. 0735c
Til Volda Rutebilst. . ........... 0750h
Til Volda Sjukehus ................. 0747
Frå Furene ............................... 0740
Til Ørsta Rutebilst. .................. 0747
Skule
0640
0650
0700
0708
|
| |
| 0708
0712e
0720
0735
0750
0747
0740
0747
Dx67
0715
0725
0740
0750
0710
0718
0725
0735
0750
0817
0825
0840
0846
0851
0852
0900
Dx67
0910
0920
0930
0940
0910
0920
0925
0935
0940
0944
0955
1010
1016
1021
1010
1016
Dx67
1115
1125
1135
1145
1115
1125
1130
1140
1145
1212
1220
1235
1245
1250
1252
1300
Gjeld i tida 1.5.-22.9.12
Skule
1230
1240
1250
1300
|
|
|
|
1305
1309
1317
1332
1338
1343
1352
1400
Dx67
1325
1335
1345
1355
|
|
|
|
1355
1417
|
1447
1453
1505
1452
1500
Dx67
1440
1450
1500
1510
1440
1448
1455
1505
1510
1547
1555
1610
1619
1624
1610
1618
Dx67
1545
1555
1605
1618
1545
1553
1600
1610
1618
1622
1633
1649
1656
1702
1652
1700
Dx67
1810
1820
1830
1840
1810
1818
1825
1835
1840
1844
1852
1907
1913
|
...
...
Dx67 1940 . . .
1950 . . .
2000 . . .
2010 . . .
|
...
|
...
|
...
|
...
2010 . . .
2032 . . .
2040 . . .
2053a . . .
2125 . . .
|
...
2053 . . .
2100 . . .
6
1115
1125
1135
1145
1115
1125
1130
1140
1145
1212
1220
1235
1245
1250
1252
1310
6 1940 . . .
1950 . . .
2000 . . .
2010 . . .
|
...
|
...
|
...
|
...
2010 . . .
2031 . . .
2040 . . .
2053a . . .
2125 . . .
|
...
2053 . . .
2100 . . .
7
1115
1125
1135
1145
1115
1125
1130
1140
1145
1212
1220
1235
1245
1250
1252
1300
7
1915
1925
1935
1940
1910
1918
1925
1935
1940
2012
2020
2035
2041
2054
2035
2042
Merknader:
Innstilt 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
a) Kun for avstiging.
b) Bussbyte i Furene for reisande til Volda.
c) Bussbyte i Furene for reisande til Ørsta.
d) Køyrer til Hovden Lufthamn viss pass. dit.
e) Reisande frå Herøy byter buss på Garnes.
g) Via Ulsteinvik.
h) Trasé Furene-Volda vgs-sjukehuset-Volda rbst.
r) Behovsrute.
Enkelte søndagsruter er innstilte på høgtidsdagar, sjå side 88 i ruteheftet.
ruter i Hareid, Herøy, Ulstein og Sande
- 74 -
ÿ 339FOSNAVÅG/LARSNES-ØRSTA/VOLDA
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 339 VOLDA/ØRSTA-LARSNES/FOSNAVÅG
Km Dx67
Frå Ørsta Rutebilst. .................. 0645
Til Furene ............................... 0652
0 Frå Volda Sjukehus ................. 0623
2 Frå Volda Rutebilst. . ........... 0645
7 | Furene .............................. 0652
22 | Eiksundbrua . .................... 0705
33 Til Myrvåglomma .................. 0720
3 | Leikong .............................. |
12 | Vågen ................................ |
17 | Larsnes .............................. |
22 | Årvik . ................................ |
33 Frå Myrvåglomma .................. 0720
40 | Stoksund .......................... 0727
48 | Nerøykrysset . ................... 0734t
53 Til Fosnavåg ........................ 0744t
Skule
0702
0709
...
0715
0725
0740
0752
|
|
|
|
0752
0800
0808
0818
Dx67
0820
|
|
0805
0812
0840
0906
0910
0920
0927
0935
0905
0912
0920
0930
Dx67
1002
1009
0928
1000
1010
|
1100
1105
1115
1120
1143
1100
1106
1113
1125
Dx67
1202
1209
1210
1220
1230
1245
1305
1310
1320
1327
1345
1305
1312
1320
1330
Gjeld i tida 1.5.-22.9.12
Skule
1402
1409
1400
1410
1417
1450
1510
1515
1520
1527
1540
1510
1517
1525
1535
Dx67
1530
1542
|
1535
1545
1600
1615
1625
1635
1645
1655
1622
1630
1638
1650
Dx67
1642
1649
1624
1645
1652
1707
1720
1735
1745
1755
1805
1730
1737
1745
1755
Dx67
1742
1749
1701
1745
1800
1815
1830
1845
1850
1857
1910
1840
1847
1855
1905
Dx67 2040 . . .
2047 . . .
|
...
2040 . . .
2050 . . .
2103 . . .
2130 . . .
|
...
|
...
|
...
|
...
2130 . . .
2137 . . .
2145 . . .
2155 . . .
6
0820
|
|
0805
0812
0840
0906
|
|
|
|
0906
0912
0920
0930
6 . . . ...
. . . ...
1519 . . .
1535 . . .
1542 . . .
1555 . . .
1605 . . .
1615 . . .
1625 . . .
1630 . . .
1640 . . .
1605 . . .
1612 . . .
1620 . . .
1630 . . .
7
0820
|
|
0805
0812
0840
0906
|
|
|
|
0906
0912
0920
0930
7 2040
2047
|
2045 . .
2052 . .
2105 . .
2115 . .
|
..
|
..
|
..
|
..
2115 . .
2122 . .
2130 . .
2140 . .
Merknader:
Innstilt 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
g) Via Ulsteinvik.
n) Ruta går via Berkneset.
r) Behovsrute.
s) Innstilt ved skulefri.
t) Berre ved skulefri.
- 75 -
Enkelte søndagsruter er innstilte på høgtidsdagar, sjå side 88 i ruteheftet.
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Km Dx67
Frå Ulstein verft . ................. . . .
| Ulsteinvik . ........................ . . .
| Ulstein vgs ........................ 0610
| Bigset ............................... 0614
Til Hareid ............................. 0620
„ frå Hareid ................ . . .
† frå Hareid ............... 0630
ÿ frå Sulesund .............. 0655s
ÿ frå Skateflua a) . ........ . . .
Km Dx67
Frå Ulstein verft . ................. 1633
| Ulsteinvik . ........................ 1630
| Ulstein vgs ........................ 1642
| Bigset ............................... 1647
Til Hareid ............................. 1653
„ frå Hareid ................ 1700
† frå Hareid ............... 1700
ÿ frå Sulesund .............. 1725
ÿ frå Skateflua a) . ........ 1750
Merknader:
Innstilt i tida 21.06-17.08, i romjula og påskeveka.
a) TIMEkspressen til Molde/Kristiansund.
s) Innstilt ved skulefri.
Dx67
...
...
0645
0649
0655
...
0700
...
...
Dx67
...
1735
1739
1744
1750
1800
1800
...
1850
Skule
...
...
0655
0659
0705
...
...
...
...
Dx67
|
1850
1854
1859
1905
1915
1930
...
1950
Dx67
0655
0700
0703
0709
0720
0725
0730
...
0800
Dx67
...
1940
1944
1949
1955
...
2030
...
...
Dx67 Dx67
...
...
0805 0855
0809 0859
0814 0903
0820 0910
0830 . . .
0830 . . .
0925 . . .
0850 . . .
Dx67 2035 . . .
2040 . . .
2044 . . .
2049 . . .
2055 . . .
2105 . . .
2130 . . .
...
...
...
...
Dx67
...
1000
1004
1009
1020
1025
1030
1055
1050
6
...
1000
1004
1009
1020
1025
1030
...
...
Dx67
...
1100
1104
1109
1120
1125
1130
...
1150
6
...
1200
1204
1209
1220
1225
1230
1255
...
Dx67
...
1200
1204
1209
1220
1225
1230
1255
1250
6
...
1500
1504
1509
1520
1525
1530
...
...
Dx67 Skule
...
...
1300 1320
1304 1324
1309 1329
1315 1335
1325 . . .
1330 . . .
...
...
1350 . . .
6 ...
...
1615 . . .
1619 . . .
1624 . . .
1630 . . .
...
...
...
...
...
...
...
...
Skule
...
...
1345
1350
1355
...
1400
...
...
7
...
1200
1204
1209
1220
1225
1230
...
...
Dx67
...
1407
1411
1416
1427
1430
1430
...
1550
7
...
1630
1634
1639
1645
1700
1700
...
...
Dx67 Dx67 Skule
...
1536 . . .
. .
1525
|
...
..
1529 1543 1625 . .
1534 1548 1630 . .
1545 1555 1635 . .
1600 1600 . . .
..
1600 1600 . . .
..
1625 1625 . . .
..
1650 1650 . . .
..
7 ...
..
..
..
2000 . .
..
..
2004 . .
..
..
2009 . .
..
..
2020 . .
..
..
2030 . .
..
..
2030 . .
..
..
...
..
..
..
...
..
..
..
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar:
27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
ruter i Hareid, Herøy, Ulstein og Sande
- 76 -
ÿ 307 ULSTEINVIK-HAREID
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 307 HAREID-ULSTEINVIK
0
4
8
10
11
Km
0
4
8
10
11
Skule
Frå Hareid ............................. 0645
| Bigset ............................... 0649
| Ulstein vgs ........................ 0654
| Ulstein verft . .................... 0700
Til Ulsteinvik ....................... 0705
Dx67
Frå Hareid ............................. 1700
| Bigset ............................... 1704
| Ulstein vgs ........................ 1709
| Ulstein verft . .................... |
Til Ulsteinvik ....................... 1715
- 77 -
Merknader:
Innstilt i tida 21.06-17.08, i romjula og påskeveka.
a) TIMEkspressen til Molde/Kristiansund.
s) Innstilt ved skulefri.
Dx67
0725
0729
0734
|
0742
Dx67
1805
1809
1814
|
1830
Dx67
0755
0759
0804
|
0810
Dx67
1910
1914
1919
|
1925
Dx67
0830
0834
0839
0850
0855
Dx67
2000
2004
2009
2020
2025
Skule Dx67
0850 0910
0854 0914
|
0920
|
|
0925 0925
Dx67 2105 . . .
2109 . . .
2114 . . .
|
...
2119 . . .
Dx67
1030
1034
1039
|
1045
6
1030
1034
1039
|
1050
Dx67
1120
1124
1129
|
1132
6
1230
1234
1239
|
1250
Dx67
1230
1234
1239
|
1250
6
1535
1539
1544
|
1555
Dx67 Dx67
1325 1435
1329 1439
1334 1444
|
|
1345 1455
6 1635 . . .
1639 . . .
1644 . . .
|
...
1650 . . .
Dx67
1555
1559
1604
|
1612
7
1230
1234
1239
|
1250
Skule
1610
1614
1619
...
...
7
1700
1704
1709
|
1715
Skule
1620 . .
..
..
1624 . .
..
..
1629 . .
..
..
|
..
..
..
1635 . .
..
..
7
7 1945 2030 . .
..
1949 2034 . .
..
1954 2039 . .
..
|
|
..
..
2000 2045 . .
..
Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar:
27.05, 25.12, 28.03, 29.03 og 31.03.
ruter i Hareid, Herøy, Ulstein og Sande
ÿ 302HAREID-BRANDAL
Km Skule
„ frå Ålesund . ............ 0645
„ frå Valderøy . ........... 0655
† frå Sulesund ........... 0700
0 Frå Hareid ............................. 0735
4 Til Brandal ........................... 0740
Dx67
0755
0805
0800
0830
0840
Skule
1255
...
1330
1400
1405
Skule
1530 . .
..
..
...
..
..
..
1530 . .
..
..
1555 . .
..
..
1600 . .
..
..
Km Skule
0 Frå Brandal ........................... 0705
4 Til Hareid ............................. 0715
„ frå Hareid ................ 0725
† frå Hareid ............... 0730
Skule
0745
0755
0830
0800
Dx67
0840
0845
...
0900
Skule
1405
1410
1500
1430
Skule
1600 . .
..
1610 . .
..
1700 . .
..
1630 . .
..
ÿ 303HAREID-HJØRUNGAVÅG
Km Dx67
„ frå Ålesund . ............ . . .
„ frå Valderøy . ........... . . .
† frå Sulesund ........... . . .
0 Frå Hareid ............................. 0620
4 | Overå - Nyevegen ............. 0623
4 | ODIM ................................ 0624
4 | Overå - Gamlevegen ......... |
6 | Hjørungavåg skule . .......... 0626
8 | Hjørungdal ....................... 0630
13 Til Alme ................................ . . .
Dx67
...
...
0630
0655
0658
0659
|
0701
0705
...
Dx67
0645
0655
0700
0725
0729
...
...
...
...
...
Dx67
0645
0655
0730
0805
0808
0809
|
0811
0815
...
Skule
1255
...
1330
1355
|
|
1400
1405
1410
1420
Dx67 1530 . .
...
..
1530 . .
1555 . .
|
..
|
..
1559 . .
1602 . .
1607 . .
...
..
Km Dx67
0 Frå Alme ................................ . . .
5 | Hjørungdal ....................... 0630
7 | Hjørungavåg skule . .......... 0634
9 | Overå - Gamlevegen ......... |
9 | Overå - Nyevegen ............. 0636
9 | ODIM ................................ |
13 Til Hareid ............................. 0640
„ frå Hareid ................ . . .
† frå Hareid ............... 0700
Dx67
...
0705
0709
|
0711
|
0715
0725
0730
Skule
0720
0726
0733
0745
|
|
0753
0830
0800
Dx67
...
0815
0819
0821
|
|
0825
0830
0900
Skule
...
1425
1429
|
1431
|
1435
1500
1500
Dx67
...
...
...
...
...
1550
1555
1600
1600
Dx67
...
1610
1614
|
1616
|
1620
1700
1630
Merknader:
Avgangen er innstilt i tida 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
ÿ 304HAREID-SNIPSØYRDAL
Km Skule
Frå Hareid ............................. 0720
| Bigset skule ...................... |
| Røyset . ............................. 0731
Til Kvammen ....................... 0737
| Hovden ............................. 0744
| Rise Øvre . ......................... 0753
| Bigset ............................... 0758
Til Hareid ............................. 0805
- 78 -
Skule
1350 . .
..
..
..
..
1358 . .
..
..
..
..
1401 . .
..
..
..
..
1407 . .
..
..
..
..
1414 . .
..
..
..
..
1420 . .
..
..
..
..
...
..
..
..
..
..
...
..
..
..
..
..
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 305ULSTEINVIK-FLØ
Skule
Frå Saunesmarka . ............... 0623
Frå Ulsteinvik ....................... 0630
| Skeide v Ulstein skule ....... 0634
| Roppane ........................... 0640
Til Flø (ytre) ......................... 0645
Dx67
...
0720
0727
0733
0740
Skule
...
0930
0934
0940
0945
Skule
1305
1312
1319
1325
1330
Dx67
...
1410
1414
1420
1425
Km Skule
0 Frå Flø (ytre) ......................... 0645
3 | Roppane ........................... 0647
7 | Skeide v Ulstein skule ....... 0652
10 Til Ulsteinvik ....................... 0700
12 Til Saunesmarka . ............... . . .
ÿ til Hareid ................... 0700
ÿ til Volda . ................... 0705
Dx67
0740
0742
0749
0755
0815
0805
0813
Skule
0945
0947
0952
1000
1005
1000
...
Dx67
1425
1427
1432
1440
...
1525
1540
Skule
1642 . .
..
1644 . .
..
1649 . .
..
1655 . .
..
...
..
..
1735 . .
..
...
..
..
Km
0
2
5
9
12
ÿ 306ULSTEINVIK-DIMNA
Skule
...
..
1633 . .
1637 . .
1642 . .
1645 . .
Skule
Frå Ulsteinvik ....................... 0630
| Strandabøen gamlev ........ 0633
| Hasund skule .................... 0635
| Ertesvåg . .......................... 0640
Til Dimna skule ................... 0645
Skule
0740
0743
0745
0748
0752
Dx67
0900
0903
0905
0910
0915
Skule
1410
1413
1415
1420
1425
Dx67 1630 . .
..
1633 . .
..
1635 . .
..
1638 . .
..
1642 . .
..
Km Skule
0 Frå Dimna skule ................... 0645
4 | Hasund skule .................... 0650
7 | Strandabøen gamlev ........ 0652
9 Til Ulsteinvik ....................... 0700
ÿ til Hareid ................... 0700
ÿ til Volda . ................... 0705
Skule
0752
0757
0759
0805
0805
0813
Dx67
0915
0920
0922
0930
1000
0930
Skule
1425
1430
1432
1440
1525
1540
Dx67 1642 . .
..
1647 . .
..
1649 . .
..
1655 . .
..
1735 . .
..
...
..
..
Km
0
2
4
6
9
Merknader:
Avgangen er innstilt i perioden 21.06-17.08, i romjula og påskeveka.
ÿ 321SANDSØY-VOKSA - Går skuledagar og Fredag
S+Fre
Frå Våge ................................ 0815
| Sandshamn ...................... 0820
| Sandsøy skule ................... 0825
| Sande v/kyrkja . ................ 0830
| Varholmkrysset . ............... 0831
Til Voksa . ............................. 0840
† til Larsnes ............... 0845
S+Fre
...
1230
1240
1245
1247
1250
1300
S+Fre
...
...
1400
|
1403r
1408r
1515
Km S+Fre
† frå Larsnes .............. 0740
† frå Kvamsøy ............ 0830
0 Frå Voksa . ............................. 0800
4 | Varholmkrysset . ............... 0803
5 | Sande v/kyrkja . ................ |
6 | Sandsøy skule ................... 0810
7 | Sandshamn ...................... r
10 Til Våge ................................ r
S+Fre
1145
1035
1215
1220
r
r
1225
r
S+Fre Fre 1345 1600 . .
..
..
1245
r
..
..
..
1415 1630 . .
..
..
r
r
..
..
..
r
r
..
..
..
r
r
..
..
..
r
r
..
..
..
r
r
..
..
..
Km
0
3
4
5
6
10
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Merknader:
Rutene er innstilte i tida 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
r) På signal eller så langt det er passsasjerar.
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
- 79 -
ruter i Hareid, Herøy, Ulstein og Sande
ÿ 320LARSNES-GJERDSVIKA-STOKSUND
Km Dx67 Skule Skule Dx67 Skule Dx67
0 Frå Larsnes v/Vika kro . . . . . . . 1045 1330 . . . . . .
6 | Vågen v/butikken ......0655 0850 1056 1336 . . . . . .
10 | Hauge - Gamlevegen .0702 0855 1102 1343 . . . . . .
13 | Rødset .......................0705 0900 1107 1348 . . . . . .
16 | Muren . ......................0710 0905 1112 1353 . . . 1430
18 | Gjerdsvik v/butikken . 0713 0908 1115 1357 1357 1433
21 | Hide . .........................0717 0912 1119 . . . 1400 1437
27 | Moltu v/butikken . .....0725 0920 1125 . . . 1405 1445
33 Til Stoksund .................0740 0930 1135 . . . 1415 1455
ÿ til Hareid ........... 0740 0930 1135 . . . . . . 1500
ÿ til Fosnavåg . ..... 0800 . . . 1152 . . . . . . 1517
ÿ til Volda . ........... 0740 0930 1135 . . . . . . 1500
1234
Skule
...
1540
1545
1550
1555
1558
1602
1610
1620
...
1630
...
Km Skule
ÿ frå Volda . .......... . . .
ÿ frå Fosnavåg . .... . . .
ÿ frå Hareid .......... . . .
0 Frå Stoksund .................. . .
6 | Moltu v/butikken . ...... . .
12 | Hide . .........................0725
15 | Gjerdsvik v/butikken . 0729
17 | Muren . ......................0734
20 | Rødset .......................0742
23 | Hauge - Gamlevegen .0748
27 | Vågen v/butikken ......0753
33 Til Larsnes v/Vika kro . 0800
Dx67
1535
1545
1555
1633
1638
1644
1648
1651
1653
1656
1703
1708
Dx67
...
...
...
...
...
0815
0819
0822
0824
0827
0834
0839
Skule
0805
0910
0830
0930
0935
0941
0945
0948
0950
0953
1000
1005
Skule
1220
1325
1230
1355
1405
...
...
...
...
...
...
...
Skule
1410
1440
1435
1517
1525
1531
1535
1540
1545
1553
1600
...
Dx67
...
1440
1435
1517
1525
1531
1535
1540
...
...
...
...
5
Skule
...
...
...
...
1540
1543
1547
1555
1605
1605
1630
1605
Skulefri
Dx67
...
...
...
...
1540
1543
1547
1555
1605
1605
1630
1605
Merknader:
Innstilt i tida 21.06-17.08, i romjula og påskeveka.
ÿ 334LEIKONG-JØSOK-VOLDNES
Km Skule Skule Skule Skule
0 Frå Leikong ........................... 0655 1430 1555 1627 . .
..
..
6 Til Voldnes ........................... 0705 1445 1605 1635 . .
..
..
Km Skule
0 Frå Voldnes ........................... 0620
6 Til Leikong ........................... 0635
ÿ Hareid/Fosnavåg ....... 0635s
ÿ til Volda . ................... 0635s
Skule
0705
0715
0735
0735
Skule
1445
1455
1505
1505
Skule
1605
1615
...
...
Skule
1635 . .
..
1645 . .
..
1720 . .
..
...
..
..
Merknader:
s) Innstilt ved skulefri.
Tingingsruter i Herøy kommune
Rutene vert utførte med taxi måndag-fredag (skuledagar), og skal tingast på tlf 907 90 102 seinast to
timar før avgang.
Fosnavåg-Remøy-Runde
Frå Fosnavåg kl 1845, 2000 og 2145
Fosnavåg-Frøystad-Sande
Frå Fosnavåg kl 1845, 2000 og 2145
Fosnavåg-Kvalsund-Kvalsvik
Frå Fosnavåg kl 1905, 2000 og 2150
- 80 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 331FOSNAVÅG-REMØY-RUNDE
Km Skule
0 Frå Fosnavåg ........................ . . .
2 | Eggesbønes, Sjukeh. ......... . . .
| Eggesbønes, Statoil........... . . .
5 | Nerøykrysset . ................... 0553
7 | Leine skule . ...................... 0555
10 | Remøy v/bedehuset ......... 0600
17 | Runde v/butikken ............. 0605
21 Til Goksøyr snuplass . ......... . . .
Skule
...
...
0632
0635
0637
0642
0648
0655
Skule Dx67
...
1030
...
1035
0712 |
0715 1040
0717 1042
0722 1047
0727 1054
0735 1100
135
...
...
1323s
1325s
1327s
1335rs
1341rs
1347rs
Skule
1405
1410
|
1420
1422
1429
1444
1450
Skule
1600
1605
|
1610
1612
1617r
1624r
1630r
Skule
Frå Goksøyr ........................... |
| Runde v/butikken ............. 0605
| Remøy v/bedehuset ......... 0610
| Leine skule . ...................... 0615
Til Nerøykrysset . ................... 0620
ÿ til Hareid ................... 0620
ÿ til Volda . ................... 0620
15 Frå Nerøykrysset . ................... 0620
18 | Eggesbønes, Sjukeh. ......... 0624r
20 Til Fosnavåg ........................ 0630r
Skule
0655
0700
0707
0712
0715
0725
0725
0715
|
0725
Skule
0740
0745
0754
0802
0805
|
|
0805
|
0820
Dx67
1100
1105
1112
1117
1120
1125
1125
1120
1124r
1130r
Skule
1450
1455
1502
1507
1510
1555
1555
1510
1514r
1517r
Dx67
1705 . .
1710 . .
1716 . .
1721 . .
1723 . .
1820 . .
| . .
1723 . .
1727r . .
1730r . .
Km
0
4
11
12
15
Skule
...
...
0820
0826
0835
...
...
...
...
...
Dx67
1635
1640
|
1645
1647
1652
1659
1705
Merknader:
s) Innstilt ved skulefri.
r) Behovsrute.
ÿ 333FOSNAVÅG-TORVIK-SANDE
Km
0
2
5
7
Skule
Frå Fosnavåg ........................ . . .
| Eggesbønes, Sjukeh. ......... . . .
| Nerøykrysset . ................... 0710
| Frøystadkrysset . ............... 0711
| Frøystad skule................... |
8 | Torvik v/terminalen .......... 0713
10 | Bø v/skulen . ..................... 0716
12 Til Sande .............................. 0718
Skule
1020
1025
1030
1031
|
1033
1036
1038
135
...
...
1325s
1326s
1327s
1337s
1341rs
1345rs
Skule
1405
1410
1420
1421
|
1423b
1426b
1430b
Skule
1555
1600
1605
1606
|
1608
1611
1613
Skule
...
..
...
..
...
..
...
..
1635c . .
1637c . .
1639 . .
...
..
Skule
Frå Sande .............................. . . .
| Bø v/skulen . ..................... 0614c
| Torvik kryss terminal . ....... 0618c
| Frøystad skule . ................. 0622c
5 Til Frøystadkrysset ............. 0623c
ÿ til Hareid/Volda ......... 0622
5 Frå Frøystadkrysset ............. 0623
7 | Nerøykrysset . ................... 0624
10 | Eggesbønes, Sjukeh. ......... |
12 Til Fosnavåg ........................ 0626r
Skule
0718
0720
0724
0727
...
0727
...
...
...
...
Skule
0750
0751
0756
|
0757
|
0757
0805a
|
0820r
Skule
1040
1041
1044
|
1045
1127
1045
1046
1050r
1055r
Skule
1440
1441
1444
|
1445
|
1445
1446
1450r
1455r
Skule
1615 . .
1616 . .
1619 . .
|
..
1620 . .
|
..
1620 . .
1621 . .
1625r . .
1630r . .
Km
0
2
4
Merknader:
a) Ruta går via Leine skule
b) Ruta kan vere 20 minutt forsinka dersom bussen må køyre via Lanterna Marina
c) Bestillingsdrosje, ring 700 88663 1 time før avgang.
r) Behovsrute.
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
- 81 -
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Km Dx67
ÿ frå Ålesund r. 230 ...... . . .
ÿ til Brattvåg r. 230 ...... . . .
† frå Brattvåg r.22 ..... . . .
0 Frå Dryna . .............................. . . .
5 | Gangstad .......................... . . .
10 Frå Bjørnerem ........................ . . .
0 Frå Ramsvik . .......................... . . .
12 Frå Midsund ........................... 0600
13 | Akselvoll ........................... 0605
19 | Tangen . ............................ 0610
17 | Rakvåg . ............................ 0620
23 Frå Ræstad ............................. 0625
30 Til Solholmen ........................ 0640
† frå Solholmen r.30 .. 0640
40 Til Molde Trafikkterminal ...... 0700a
Dx67
...
...
...
0630
0635
0640
|
0645
0650
0645
0700
0705
0720
0720
0745
Dx67
...
...
...
...
...
...
...
0715
0720
0725
0730
0740
0755
0755
0825
Skule
...
...
...
...
...
...
0810
0820
...
...
...
...
...
...
...
Dx67
...
...
...
0805
0810
0830
|
0830b
0835
0845
0850
0900
0915
0915
0940a
Dx67
...
...
1120
1210
1215
|
1220
1230b
1240
1245
1250
1300
1315
1315
1340a
Dx67
...
...
...
...
...
...
...
1425b
1445
1450
1455
1505
1520
1520
1545
ÿ 241MIDSUND-HEGGDAL-SOLHOLMEN-(MOLDE)
Dx67
Frå Midsund . ........................ 0640
| S.Heggdal ......................... 0655
Frå N.Heggdal ........................ 0705
Til Solholmen ........................ 0715
† frå Solholmen r.30 .. 0720
27 Til Molde Trafikkterminal . 0745
Km
0
7
14
17
Merknader:
Innstilt 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
Dx67 1440 . .
..
..
..
..
1450 . .
..
..
..
..
1505 . .
..
..
..
..
1520 . .
..
..
..
..
1520 . .
..
..
..
..
1545 . .
..
..
..
..
Dx67
1255
1425
1500
1520
1525
1530
1530
1535
1540
1545s
1600s
...
...
1645
...
Skule
...
...
...
...
...
...
...
1555
1600
|
1620
1630
1645
1645
...
Dx67
...
...
...
...
...
...
...
1615t
1620t
|
1625t
1630t
1645t
1645
...
Dx67
1450
1605
1625
1650
1655
|
1700
1705
1720
|
1725
1730
1745
1750
1840
Dx67
1605
1720
1750
1810
1815
1820
|
1825
1835
...
...
...
...
...
...
6
...
...
...
...
...
...
...
0830b
0835
0845
0850
0900
0915
0915
0940a
6 ...
..
..
..
...
..
..
..
...
..
..
..
...
..
..
..
...
..
..
..
...
..
..
..
...
..
..
..
1230b . .
..
..
1240 . . Merknader:
..
..
1245 . . Innstilt
. . 21.06-17.08,
. . romjula og påskeveka.
1250 . . a) Bussen
. . køyrer
. . om Roseby og Sjukehuset dersom
passasjerar.
1300 . .
..
..
b)
Køyrer
frå
Senteret.
1315 . .
..
..
s) Innstilt ved skulefri.
1315 . . t) Vert
. . køyrd på. . skulefridagar sjå side 4
1340a . .
..
..
ruter i Midsund og Vestnes
- 82 -
ÿ 240DRYNA-MIDSUND-RAKVÅG-MOLDE
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 240MOLDE-RAKVÅG-MIDSUND-DRYNA
Km Dx67
0
Molde Trafikkterminal . . . .
† frå Mordalsvågen ... . . .
10 Frå Solholmen ........................ . . .
17 Frå Ræstad ............................. . . .
23 | Rakvåg . ............................ . . .
21 | Tangen . ............................ . . .
27 | Akselvoll ........................... 0605
28 Frå Midsund ........................... 0610
0 Frå Ramsvik . .......................... 0615
30 Frå Bjørnerem ........................ 0615
35 | Gangstad .......................... 0620
40 Til Dryna . .............................. 0625
† frå Dryna r.22 ......... 0630
ÿ frå Brattvåg r. 230 ..... 0650
ÿ til Ålesund r. 230 ....... 0755
Skule
...
...
...
...
...
0645
0658
0700
|
0705
0710
0715
0720
0755
0910
Skule
...
...
...
...
0655
|
0658
0700
|
0705
0710
0715
0720
0755
0910
Skule
...
...
...
...
...
...
...
...
0755
|
0750
0805
...
...
...
Skule
...
...
...
...
...
...
...
0740
|
|
0750
0755
...
...
...
Dx67
0720s
0740
0755
0805
0810
0820
0825
0830
...
...
...
...
...
...
...
Dx67
1015
1030
1045
1055
1100
1105
1110
1125b
|
1130
1135
1145
1215
1250
1425
ÿ 241MIDSUND-HEGGDAL-SOLHOLMEN-(MOLDE)
Km Skule
0 Molde Trafikkterminal . . . .
† frå Mordalsvågen ... . .
10 Frå Solholmen ...................... 0635
13 | N.Heggdal ........................ 0649
20 | S.Heggdal ......................... 0650
27 Til Midsund . ........................ 0700
- 83 -
Merknader:
t) Vert køyrd på skulefridagar sjå side 4
Dx67
...
0635
0720t
0728t
0730t
0740t
Skule
0720s
0740
0755
0800
0805
0815
Dx67
0840
0900
0915
0920
0925
0935
Dx67
1515
1535
1550
1555
1605
1615
Dx67
1615
1635
1650
1655
1705
1715
Dx67
...
...
...
...
...
...
1420
1440
1500
1450s
1505c
1520c
1530
1600
1715
6 1015 . .
1030 . .
1045 . .
1050 . .
1055 . .
1105 . .
Dx67
1515
1535
1550
1600
1605
1610
1615
1625b
|
1630
1635
1645
1650
1740
1915
Dx67
1615
1635
1650
1700
1705
1710
1715
1725
1730
|
1735
1750
1815
...
...
Dx67
1710f
1735
1750
1755
1800
1810
1815
1820
...
...
...
...
...
...
...
6 1515 . .
..
..
..
..
..
1535 . .
..
..
..
..
..
1550 . .
..
..
..
..
..
1600 . .
..
..
..
..
..
1605 . .
..
..
..
..
..
1610 . .
..
..
..
..
..
1615 . . Merknader:
..
..
..
..
..
1620r . . Innstilt
. . 21.06-17.08,
. . romjula
. . og påskeveka.
..
..
b) Køyrer frå Senteret.
...
. . c) 10. .min. tidlegare
. . ved.skulefri.
.
..
..
...
. . d) Bestillingsdrosje
..
. . 950.79. 000. . .
..
...
. . f) Aukra
. . Auto. .
..
..
..
g)
10
min.
seinare
ved
skulefri.
...
. . s) Innstilt
. . ved.skulefri.
.
..
..
..
...
. . t) Vert
. . køyrd på. . skulefridagar
. . sjå side
.. 4 ..
...
. . r) Køyrer
. . så langt
. . det er.passasjerar.
.
..
..
...
..
..
..
..
..
..
Km Dx67
ÿ frå Ålesund Rbs ........ . . .
0 Frå Rekdal . ........................... 0555a
10 | Fiksdal .............................. 0605
18 | Tomra ............................... 0615
21 | Vik .................................... .0620
29 | Øverås . ............................. |
30 Til Furneset FK . ..................... 0640
† avg. til Molde r.33 . . .0645
30 Frå Furneset FK . ..................... 0645
30 Til Vestnes brygge . ............ 0655
„ Molde r.39 .............. 0710
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
Merknader:
a) Ruta går 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
r) Ved behov.
Skule
...
0615
0625
0635
0640
0645
0725
0730
|
0705
0710
Skule
...
...
0645
0655
0700
|
0720
0730
|
0730
0730
Dx67
...
0850
0900
0908
0913
|
0930
0940
|
0940
0950
Dx67
...
...
1010
1018
1023
1030
1045r
1100
|
1050
...
Dx67
...
...
...
...
...
...
...
1200
1200
1205
...
Dx67
...
1240
1250
1258
1303
|
1320r
1330
|
1325
...
Skule
...
...
...
...
...
...
...
...
1455
1500
...
Skule
1255
1440
1450
1458
1502
|
1520
1530
1520
1525
...
Dx67
...
...
1550
1558
1603
|
1620
1630
1620
1650
...
Skule
...
1630
1640
1648
1652
|
1710r
|
|
1715r
...
Dx67
...
...
...
...
...
...
...
...
1650
1700
...
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
ruter i Midsund og Vestnes
- 84 -
ÿ 245 REKDAL-FURNESET-VESTNES
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 245 VESTNES-FURNESET-REKDAL
Km Dx67
„ frå Molde r.39 ......... . . .
26 Frå Vestnes brygge . ............ 0715
30 | Furneset ........................... |
† avg. til Molde r.33 . . . . .
30 | Furneset ........................... |
35 | Øverås . ............................. |
35 | Vik .................................... |
38 | Tomra ............................... 0725
46 | Fiksdal .............................. 0735
56 Til Rekdal . ........................... 0745
Skule
0650
0720b
0725
0730
0740
0755
0810
0815
0825
...
Dx67
...
0940
|
...
|
|
0955
1000
1010
...
Dx67
...
1020
1025
1030
...
...
...
...
...
...
Dx67
...
1150
1155
1200
1155
1205
1215
1220
1230
1240d
Skule
...
1350
|
...
|
|
|
1410
1425
1435
Dx67
1420
1510
|
|
|
|
1525
1530
1540
1550r
Skule
1525
1545
|
...
|
|
1600
1605
1615
1625
Dx67
...
1610
1620
1620
1620
1635
1650
1655
1705
...
Dx67 1630 . . .
...
..
..
..
..
1705 . . .
...
..
..
..
..
|
...
...
..
..
..
..
...
...
...
..
..
..
..
|
...
...
..
..
..
..
|
...
...
..
..
..
..
1720 . . .
...
..
..
..
..
1725 . . .
...
..
..
..
..
1735 . . .
...
..
..
..
..
1745r . . .
...
..
..
..
..
Merknader:
Innstilt 21.06-17.08, romjula og påskeveka.
b) Fra Hurtigbåtkaia.
d) Avgang til Vatne og Ålesund, innstilt ved skolefri.
r) Dersom pass.
- 85 -
Hugs setebelte!
Km Skule
0 Frå Gjermundnes ................. . . .
„ ank. frå Molde r.39 .. . . .
2 Frå Vikebukt ........................... . . .
18 Frå Øvstedal ........................... 0645
21 Frå Tresfjord . .......................... 0700
29 | Skorgenes ......................... . . .
0 Til Vestnes brygge ................. . . .
„ avg. til Molde, r.39 .. . . .
30 Frå Vestnes brygge ................. . . .
0 Til Furneset FK . ..................... . . .
† avg. til Molde ......... . . .
Dx67
0723
0720
0720
|
0740
0750
0800
0835
...
...
...
Dx67
0815
0825
0825
0830s
0842
0852
0900
...
...
...
...
Dx67
...
0940
0945
|
1000
1010
1015
...
1020
1025
1030
Skule
...
...
...
...
1240
1245
1255
1310
...
...
...
Dx67
...
1300
1300
|
1330
1337
1345
...
...
...
...
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 247 VIKEBUKT-TRESFJORD-VESTNES-FURNESET
Km Skule
0 Frå Gjermundnes ................. . . .
„ ank. frå Molde r.39 .. . . .
2 Frå Vikebukt ........................... . . .
18 Frå Øvstedal ........................... 0645
21 Frå Tresfjord . .......................... 0700
29 | Skorgenes ......................... . . .
0 Til Vestnes brygge ................. . . .
„ avg. til Molde, r.39 .. . . .
30 Frå Vestnes brygge ................. . . .
0 Til Furneset FK . ..................... . . .
† avg. til Molde ......... . . .
Dx67
0740
0720
0745
0755s
0805
0815
0825
0835
...
...
...
Dx67
...
0825
0825
|
0842
0852
0900
...
...
...
...
Dx67
...
0940
0945
|
1000
1010
1015
...
1020
1025
1030
Skule
...
...
...
...
1240
1245
1255
1310
...
...
...
Dx67
...
1300
1300
|
1330
1337
1345
...
...
...
...
Gyldig t.o.m 17.08.2012
Skule
...
...
...
...
...
...
...
...
1345
1350
...
Dx67
...
...
1400s
1425s
1440
1450
1500
1500
...
...
...
Dx67
1440
1450
1450
|
1505
1513
1520
1605
...
...
...
Dx67
...
...
...
...
...
...
...
...
1610
1620
1630
Dx67
...
...
...
...
...
...
...
...
1640
1650
1700
Dx67
...
1555
1555
x
1615
1630
1640
1710
...
...
...
DX67 ...
..
..
..
..
..
1700 . .
..
..
..
..
1705 . .
..
..
..
..
|
..
..
..
..
..
1725 . .
..
..
..
..
...
..
..
..
..
..
Merknader:
Innstilt
romjula
...
..
. . 21.06-17.08,
..
. . og.påskeveka.
.
r) Køyrer så langt det er passasjerar.
...
..
.
. . skulefri.. .
..
s). Innstilt
ved
x). .Etter behov.
...
..
..
..
..
...
..
..
..
..
..
...
..
..
..
..
..
Skule
...
...
...
...
...
...
...
...
1345
1350
...
Skule
...
...
1340
|
1355
...
...
...
...
...
...
Dx67
...
...
1425s
1423s
1435
1440
1450
1500
...
...
...
Dx67
1440
1450
1445
|
1505
1513
1520
1605
...
...
...
Dx67
...
...
...
...
...
...
...
...
1610
1620
1630
Dx67
...
...
...
...
...
...
...
...
1640
1650
1700
Dx67
...
1555
1555
x
1615
1630
1640
1710
...
...
...
Gyldig frÅ 20.08.2012
DX67 ...
..
..
..
. .
1700 . .
..
..
. .
1705 . .
..
..
..
|
..
..
..
. .
1725 . .
..
..
. .
Merknader:
. . . Innstilt
. . 21.06-17.08,
..
. . og.påskeveka.
.
romjula
. . . r). Køyrer
.
. det er. .passasjerar.
. .
så .langt
ved
. . . s). Innstilt
.
. . skulefri.. .
. .
x) Etter behov.
...
..
..
..
..
...
..
..
..
..
...
..
..
..
..
ruter i Midsund og Vestnes
- 86 -
ÿ 247 VIKEBUKT-TRESFJORD-VESTNES-FURNESET
Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4
ÿ 247FURNESET-VESTNES-TRESFJORD-VIKEBUKT
Km Dx67
† ank. frå Molde ........ 0640
30 Frå Furneset FK . ..................... 0645
0 Til Vestnes brygge ................. 0655
„ ank. frå Molde r.39 .. . . .
30 Frå Vestnes brygge ................. . . .
1 | Skorgenes ......................... . . .
9 Frå Tresfjord . .......................... 0635s
12 Til Øvstedal ........................... 0645s
28 Til Vikebukt ........................... . . .
„ til Molde r.39 . ......... . . .
30 Til Gjermundnes ................. . . .
Dx67
...
...
...
...
...
...
0700
|
0720
0720
0723
Dx67
0720
0720
0730
0710
0735
0745
0755
0825s
0817
0825
0815
Skule
...
...
...
...
...
0810
0820
0825
...
...
...
Dx67
...
...
...
...
0905
0915
0925
|
0940
0940
...
Skule
...
...
...
1250
1255
1310
1325
1335
1400
...
...
ÿ 247FURNESET-VESTNES-TRESFJORD-VIKEBUKT
- 87 -
Km Dx67
† ank. frå Molde ........ 0640
30 Frå Furneset FK . ..................... 0645
0 Til Vestnes brygge ................. 0655
„ ank. frå Molde r.39 .. 0635
30 Frå Vestnes brygge ................. . . .
1 | Skorgenes ......................... . . .
9 Frå Tresfjord . .......................... 0635s
12 Til Øvstedal ........................... 0645s
28 Til Vikebukt ........................... . . .
„ til Molde r.39 . ......... . . .
30 Til Gjermundnes ................. . . .
Dx67
...
...
...
...
...
...
0700
|
0720
0720
0723
Dx67
0720
0720
0730
0710
0740
0750
0800
|
0820
0825
...
Skule
...
...
...
...
0730
0735
0745
0755
...
...
...
Skule
...
...
...
...
0825
0835
0845
...
...
...
...
Dx67
...
...
...
...
0905
0915
0925
|
0940
0940
...
Gyldig t.o.m 17.08.2012
Dx67
1150
1200
1205
...
1205
1215
1230
|
1255
1300
...
Dx67
1350
1355
1400
...
1400
1410
1420
1425s
1450
...
1440
Skule
1450
1450
1455
1440
1510
1520
1530
|
1550
1555
...
Dx67
...
...
...
1440
1510
1520
1530
|
1550
1555
...
Dx67
...
1620
1625
1545
1625
1635
1645
1700r
1700
1700
...
Dx67 1650 . .
..
..
..
. .
1650 . .
..
..
..
. .
1700 . .
..
..
..
. .
...
..
..
..
..
. .
...
..
. . Merknader:
..
..
..
...
..
. . Innstilt
. . 21.06-17.08,
. . romjula
. . og påskeveka.
..
r)
Køyrer
så
langt
det
er
passasjerar.
...
..
. . s) Innstilt
. . ved skulefri.
..
..
...
..
..
..
..
..
...
..
..
..
..
..
...
..
..
..
..
. .
...
..
..
..
..
..
Skule
...
...
...
1250
1255
1310
1325
1335
1400
...
...
Dx67
1150
1200
1205
...
1205
1215
1230
|
1255
1300
...
Dx67
1350
1355
1400
...
1400
1405
1415
1425s
|
...
1440
Skule
1450
1450
1455
...
1510
1520
1530
|
1550
1555
...
Dx67
...
...
...
1440
1510
1520
1530
|
1550
1555
...
Dx67
...
1620
1625
1440
1625
1635
1645
1700r
1700
1700
...
Gyldig FRå 20.08.2012
Dx67 1650 . .
..
..
..
..
1650 . .
..
..
..
..
1700 . .
..
..
..
..
1545 . . .
..
..
..
..
..
...
. . Merknader:
..
..
..
..
...
. . Innstilt
. . 21.06-17.08,
. . romjula
. . og påskeveka.
..
...
. . r)s) Køyrer
. . såvedlangt
. . det er passasjerar.
..
..
Innstilt
skulefri.
...
..
..
..
..
..
...
..
..
..
..
..
...
..
..
..
..
..
...
..
..
..
..
..
Endringar - heilagdagar / SKULEFRI
På enkelte høgtidsdagar køyrer vi eit redusert søndagstilbod, sjå tabellen under:
REDUSERT SØNDAGSTILBOD:
Rute Avgang frå kl.
Til
Samband til
100
145
145
145
145
TIMEkspressen Volda
Volda 0805
Fosnavåg 1115, Ulsteinvik 1205
Oslo 0930
Oslo 2200
Ålesund
Ulsteinvik
Volda
Nordfjordeid
Volda/Ørsta
145
Fosnavåg 1940, Ulsteinvik 2025,
Ørsta 2105, Volda 2130 NB!
Bergen 0800
Bergen 1220
Førde 1645
Sandane 0950
Ørsta 1030
Ålesund 1100, Moa 1130,
Ørsta 1240, Volda 1305
Ålesund 1600
Oslo 0930
Ålesund 1940
Oslo 2200
Bergen 0800
Bergen 1220
Ålesund 1100
Stryn 1520
Stryn 1905
Gardermoen/Oslo
Kristiansund
Fosnavåg
Oslo/Bergen
Volda/Ørsta
Ulst.vik, Fosnavåg, Hareid,
Larsnes.
Trondheim
Ålesund
Ålesund
Ålesund
Volda
Bergen
Bergen
Ålesund
Sogndal/Oslo
Oslo
150
150
150
150
150
150
150
146
146
146
251
251
250
250
250
Førde
Stryn
Stryn
Stryn
Stryn
Stryn
Stryn
Ålesund
Stranda/Sykkylven
Måløy/Sogndal
Sykkylven
Oslo/(Trondheim)
Sykkylven
Stranda/Ålesund
Stranda/Sykkylven
Oslo/Bergen
Mai 2012
01.05: Søndagsruter.
17.05: Søndagsruter.
18.05: Skulefri
27.05 (1. pinsedag): Redusert søndagstilbod, jfr tabellen nedanfor.
28.05: (2. pinsedag): Søndagsruter.
Juni , juli og august
20.06: Siste skuledag.
21.06.-17.08: Avgangar med grå bakgrunnsfarge er innstilte.
09.07.-03.08: Avgangar med grøn bakgrunnsfarge er innstilte.
20.08: Første skuledag.
Oktober
08.-12.10: Skulen har haustferie. (Veke 41)
- 88 -
Ruteopplysning: 177 - www.fjord1.no
Endringar - heilagdagar / SKULEFRI
Desember 2012
24.12, (juleaftan)
Alle ruter er innstilte med unntak av:
100 TIMEkspressen Volda-Ålesund:
Laurdagsruter med siste avgang frå Volda kl. 1045 og frå Ålesund kl. 1300 .
145 Møre-ekspressen sin nattavgang frå Oslo den 23.12. går til Stranda/Sykkylven, Volda/Ørsta
og Ulsteinvik/Fosnavåg.
Rute frå Fosnavåg 1115, Ulsteinvik 1205 til Volda.
250 Stryn-Stranda-Ålesund:
Frå Stryn kl 0615 til Ålesund og frå Ålesund kl 1105 til Stryn.
25.12. (1.juledag):
Alle ruter er innstilte med unntak av:
Rute 145 (Møre-ekspressen) frå Fosnavåg, Ulsteinvik, Ørsta, Volda til Gardermoen/Oslo. Sjekk tider
på www.nor-way.no
26.12. (2.juledag):
Det vert køyrt vanlege søndagsruter. Unntak:
Rute 150 («Fjordekspressen»): Startar frå Lavik kl 1020 og går til Ålesund (innstilt frå Bergen).
27. - 28.12. (Romjula)
Avgangar med grå og grøn bakgrunnsfarge samt skuleruter er innstilte:
29.12: Laurdagsruter.
30.12: Søndagsruter
31.12. (Nyttårsaftan)
Som 24.12. I tillegg går rute 150/(22-430) («Fjordekspressen») frå Ålesund kl 1100 til Bergen og
frå Bergen kl 0800 til Ørsta kl 1600. Januar 2013
01.01: Søndagsruter:
02.01. Skulefri
Februar
Skulen har vinterferie: 18.02.-22.2. (Veke 8)
Ruteopplysning: 177 - www.fjord1.no
- 89 -
Endringar - heilagdagar / SKULEFRI
Påska 2013
Mars/april
25.03. t.o.m. 27.03. (Påskeveka):
Avgangar med grå og grøn bakgrunnsfarge samt skuleruter er innstilte.
28.03. (Skjærtorsdag): Redusert søndagstilbod, jfr tabellen nedanfor.
29.03. (Langfredag): Redusert søndagstilbod, jfr tabellen nedanfor.
30.03. (Påskeaftan): Det vert køyrt vanlege laurdagsruter.
31.03. (1. Påskedag): Redusert søndagstilbod, jfr tabellen nedanfor.
01.04. (2. Påskedag): Det vert køyrt vanlege søndagsruter.
REDUSERT SØNDAGSTILBOD:
Rute Avgang frå kl.
Til
Samband til
100
145
145
145
145
TIMEkspressen Volda
Volda 0805
Fosnavåg 1115, Ulsteinvik 1205
Oslo 0930
Oslo 2200
Ålesund
Ulsteinvik
Volda
Nordfjordeid
Volda/Ørsta
145
Fosnavåg, Ulsteinvik,Ørsta, Volda
Sjekke tider på nor-way.no
Bergen 0800
Bergen 1220
Førde 1645
Sandane 0950
Ørsta 1035
Ålesund 1100, Moa 1130,
Ørsta 1240, Volda 1305
Ålesund 1600
Oslo 0930
Ålesund 1940
Oslo 2200
Bergen 0800
Bergen 1220
Ålesund 1100
Stryn 1520
Stryn 1905
Gardermoen/Oslo
Kristiansund
Fosnavåg
Oslo/Bergen
Volda/Ørsta
Ulst.vik, Fosnavåg, Hareid,
Larsnes.
Trondheim
Ålesund
Ålesund
Ålesund
Volda
Bergen
Bergen
Ålesund
Sogndal/Oslo
Oslo
150
150
150
150
150
150
150
146
146
146
251
251
250
250
250
Turbuss
Kort eller lang tur,
lita eller stor gruppe...
Førde
Stryn
Stryn
Stryn
Stryn
Stryn
Stryn
Ålesund
Stranda/Sykkylven
Måløy/Sogndal
Sykkylven
Oslo/(Trondheim)
Sykkylven
Stranda/Ålesund
Stranda/Sykkylven
Oslo/Bergen
Vi har 120 bussar av ulik storleik plassert
over det meste av Sunnmøre. De vil alltid
finne ein som passar Dykkar behov.
Dei best utstyrte bussane har air-condition,
kaffimaskin, kjøleskap, video/DVD og
toalett.
Dyktige og serviceinnstilte sjåførar gjer
alltid sitt beste for ei komfortabel bussreise.
Vi legg vekt på kvalitet og tryggleik,
kontakt oss for eit tilbod.
- 90 -
Ruteopplysning: 177 - www.fjord1.no
UTLAND OG INNLAND
Bussferie 2012
BODENSJØEN & MOSELDALEN • WARSzAWA & KRAKOW
GARDASJØEN-TOSCANA-CINQUE TERRE • CORNWALL, ISLE OF WHITE & LONDON
GRIMSTAD & ARENDAL • STAVANGER MED «FLOR OG FJæRE»
NORD-TRØNDELAG MED OLSOKSPELET PÅ STIKLESTAD • GEILO/ DR. HOLMS HOTELL
www.fjord1.no
Til/frå
Sunnmøre
...på den enkle reisemåten!
Ekspressbussene køyrer daglege avgangar frå
Sunnmøre til dei større byane i Sør-Norge.
Sjå nor-way.no, bruk reiseplanleggaren
og finn di reiserute!
Trondheim
Til/frå
Sunnmøre
Bergen
Tlf: 177 / 815 44 444
-VI SKAL SAME VEGEN
Oslo