Akkarfjord/Strømsnes

Download Report

Transcript Akkarfjord/Strømsnes

200D Sentrum - Akkarfjord/Strømsnes
Bybussrute 4
Fra
|
|
|
|
|
|
|
|
Til
Ole Olsens Plass
Hammerfest bussterminal
Akkarfjord, Strømsnes ferjekai
Strømsnes
Akkarfjord, Strømsnes ferjekai
Fjordadalen
Polarbasen
Rørvika
Ole Olsens Plass
Hammerfest bussterminal
DX67
DX67
DX67
DX67
Dx67
DX67
DX67
DX67
DX67
6
6
...
0655
...
0718
0722
0730
...
0738
0742
...
...
0740
...
0755
...
0807
...
...
0823
...
...
0855
...
...
...
0905
...
...
0915
...
...
0950
...
1007
...
1017
...
...
1028
...
...
1235
...
1252
...
1305
1310
...
1325
...
...
1310
...
...
1342
1350
...
...
1405
...
...
1405
...
1425
...
...
...
...
1440
...
...
1435
...
1500
...
...
1510
...
1525
...
...
1610
...
1630
...
...
...
...
1645
...
...
0945
...
1005
1010
...
...
...
1025
...
...
1405
1420
1430
...
...
...
...
1450
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Bybussbillett kr 20 kjøpes kun via mobilapp "FFK mobillett".
Ordinær billett kr 35 (alternativt barn/honnørrabatter kr 18)
kjøpes om bord i bussen.
200D Sentrum - Akkarfjord/Strømsnes
Bybussrute 4
Fra
...
...
Bybussbillett kr 20 kjøpes kun via mobilapp "FFK mobillett".
Ordinær billett kr 35 (alternativt barn/honnørrabatter kr 18)
kjøpes om bord i bussen.
...
...
...
...
...