205 Alta - Hammerfest 205 Hammerfest - Alta

Download Report

Transcript 205 Alta - Hammerfest 205 Hammerfest - Alta

205
Fra
|
|
|
|
|
Til
Alta - Hammerfest
Alta bussterminal
Alta lufthavn
Rafsbotn
Leirbotnvatn
Skaidi
Kvalsund sentrum
Hammerfest bussterminal
DX67
DX67
*
Dx567 57
7
*
Dx6
*
0635
0650
0700
0710
0810
0835
0905
1130b
1200b
1210
1220
1310
1335
1405
1430
1455
1505
1515
1615
1640
1710
1840b
1910b
1920c
1930
2020
2045
2115
1840bd
1910
1920
1930
2020
2045
2115
1500
1525
1535
1545
1645
1710
1740
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
* Flybussrute. Rutetidene er tilpasset forbindelse med fly og kan bli
endret dersom flyrutene endres.
a. Korrespondanse med rute 115 fredager og søndager
b. Ved forsinkelser med flybagasjeutleveringen utsettes bussavgangen
c. Korrespondanse med rute 115
d. Gyldig fra og med 30.mars 2015
205
Fra
|
|
|
|
|
Til
Hammerfest - Alta
Hammerfest bussterminal
Kvalsund sentrum
Skaidi
Leirbotnvatn
Rafsbotn
Alta lufthavn
Alta bussterminal
DX67
*
DX67
7
*
Dx6
*
1234
57
0810b
0840
0915
0950
1000
1025
1035
...
...
0915
0950
1000
1025
1035
1450b
1520
1550
1635
1645c
1700
1710
1450bd
1520
1550
1635
1645c
1700
1710
1615
1645
1720
1805
1815
1830
1840
1640
1710
1750
1840
1850
1905
1915
* Flybussrute. Rutetidene er tilpasset forbindelse med fly og kan bli
endret dersom flyrutene endres.
a. Korrespondanse med rute 115 fredager og søndager
b. Ved forsinkelser med flybagasjeutleveringen utsettes bussavgangen
c. Korrespondanse med rute 115
d. Gyldig fra og med 30.mars 2015