PowerPoint-præsentation

download report

Transcript PowerPoint-præsentation

Ulvetider
En fortælling om, da ulven
kom til Danmark igen
Nordeuropa for ca. 15.000 år siden
Nordeuropa for ca. 10.000 år siden
Uddøde dyr pga. mennesket
•
•
•
•
•
•
Ulv
Bjørn
Los
Grævling
Bæver
Bison
•
•
•
•
•
Elg
Vildsvin
Urokse
Havørn
Kongeørn
Reintroducerede dyr
•
•
•
•
Bæver
Bison
Vildsvin
Grævling
Ulvens historie i Danmark
• Indvandret med rensdyret
• Almindelig op til 1600-tallet
• Forfulgt i 1700-tallet
• Udryddet 1813
• Genindvandret 2012
Det første billede af en ulv i Danmark
Taget i Nationalpark Thy af
en ornitolog i november
2012
Den blev senere fundet
død af naturlige årsager.
Den blev efterfølgende
DNA-analyseret, hvilket
viste, at den stammede fra
Sachsen i Østtyskland.
Hvad er det for en ulv, vi har fået?
Sort farvevariant af grå ulv
Hvid farvevariant af grå ulv
Det andet billede af en ulv
Undersøgelse af spor efter ulv
Fodspor af ulv i sne
Ulvespor
Ulvespor
Ulvespor er oftest afsat i en lige linje
Kadaver fra krondyr ædt af ulv
Maveindhold fra krondyr
Pels og mave fra krondyr
Fodspor af ulv i mudder
Ekskrementer fra ulv
Billede fra fotofælde
Ulv i fældning
Strejfende ulv
Ulvefamilie
Ulveterritorierne i Tyskland
http://www.tvmidtvest.dk/nettv/?id=25270
Optimal ulve-lokalitet
Kulturlandskab
Optimale ulve-lokaliteter
Krondyr er ulvens foretrukne byttedyr
Krondyr-kadaver
Udbredelse af krondyr i Danmark
Dådyr
Rådyr
Kadaver af rådyr ædt af ulv
Kadaver af rådyr
Procentvis fordeling af ulvens føde
60
50
40
30
20
10
0
rådyr
kronhjort
vildsvin
harer
gnavere, ræv,
mårhund
Hvor meget spiser ulve?
2 - 5 kg kød pr. dag.
Dvs.: 70 ulve: 50-100.000 kg pr. år.
Jagtudbytte i Danmark
• 126.000 rådyr
• 8.000 krondyr
• 6.000 dådyr
• 400 sikahjorte
• 55.000 harer
• Svarer til ca. 2 mio. kg kød pr. år
Køer - i risiko?
Får - i risiko?
Svenske ulveangreb
Hunde
Får
Kvæg
Geder
Heste
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003 Gennemsnit/år
Dræbte
15
22
20
27
27
30
16
17
8
8
19,0
Skadede
12
19
1
19
19
13
9
10
6
10
11,8
Dræbte
306
327
156
305
169
102
138
133
80
72
178,8
Skadede
74
70
12
91
68
19
28
11
18
35
42,6
Dræbte
5
3
7
3
14
2
2
3
4
2
4,5
Skadede
1
1
1
3
4
5
1
2
3
1
2,2
Dræbte
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0,3
Skadede
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0,1
Dræbte
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0,1
Skadede
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0,1
Strejfende hunde
Må vi beskytte os imod ulven?
• Ulven er totalt fredet og må ikke
skydes.
• Straframmen er op til 2 års fængsel,
samt frakendelse af jagttegn og
konfiskation af jagtvåben.
Afværgeforanstaltninger
• Ikke røde hætter 
• El-hegn
• Skræmme-foranstaltninger
• Hyrdehunde ved husdyrflokke
• Jagthunde i snor eller på kort afstand fra
jægeren
• Jagthunde med klokker eller lign.
Er ulven farlig for mennesker?
Nej!
Risikoen for angreb er uhyre lav.
• Kun 9 mennesker dræbt i de sidste 100 år i
Europa og Nordamerika
•
Heraf 5 af rabies-ulve
•
Ingen siden 1974
Ulveangreb på mennesker kan være
forårsaget af:
•
Manglende byttedyr
•
Gradvis tilvænning
•
Rabies (hundegalskab)
•
Specielt udsatte (fx børnehyrder)