Eksempel på projekt

download report

Transcript Eksempel på projekt

Projektarbejde – fra en
positiv indgangsvinkel
Reaktiv - proaktiv
Find projektet
• Lyt til hinanden
• Afsæt et bestyrelsesmøde
• Brainstorm
• Delphi- og andre metoder
–
–
–
–
Hver deltager skriver sine egne forslag til indsatser –på Delphi ark
Arkene cirkuleres venstre om
Man markerer de forslag man er enige i med en lodret streg til højre på arket
Resultaterne gøres op og de højest markerede noteres på plancherne
Eksempel på projekt
• Signalkrebs i Allingåsystemet
• Invasiv art
• Udbredelse kan
begrænses
• Genudsætning
af oprindelig
flodkrebs
Eksempel på projekt
Sort egern på Langeland
• Der er udsat 27 på Nordlangeland
• Fodringsprojekt
• Registrering af dyrene
Eksempel på projekt
• Tårnfalkekasser i gittermaster
• DN Køge har sammen med
jobcentret opsat over 100 kasser
Eksempel på projekt
• Broer og stier
• Hagested Bro og stier omkring
Eksempel på projekt
Projekt Skovmår
• DN Slagelse
• Opsætning af kasser
• Tilsyn hver 2-.3 md.
Eksempel på projekt
• Klimafamilier
• 15 familier i tre landsbyer
• Øget bevidthed
• Reelle beparelser
Eksempel på projekt
• Kirkeuglen i vesthimmerland
• Grønt partnerskab
Eksempel på projekt
Vi vil have havørn i kommunen!
• DN Kolding snuppede havørnen
• Svarede igen ved at bygge rede
ved Rands Fjord
• Yngleforsøg i 2013
Projektpil
Interessenter
Arbejdsgruppen
Faser, roller og ansvar
- hvad skal gøres hvornår af hvem?
KOMMUNIKATION MED MEDIER?
delmål
eller
Løsninger
dato
Problemer
Projektbeskrivelse
1. Hvad ?
2. Hvordan ?
3. Hvem ?
4. Hvornår ?
5. Hvor meget (koster det) ?
Hvor finder jeg mere om projekter?
Frivilligsiden, naturligvis