VG Juli 2013

Download Report

Transcript VG Juli 2013

BULK-RETTING
●
Nytt konsept gir billigere småreparasjoner
Av HANNE HATTREM og JAN PETTER LYNAU (foto)
SEM I VESTFOLD (VG) Her fikser de «kjøpesenterbulken» i
ekspressfart – til ned mot en tiendedel av «normalpris».
Tusenlappene flyr om du sneier borti en stolpe i et parkeringshus, eller rygger til det
knaser i plastfangeren. Men
nå kan norske bileiere se frem
mot langt mer lommebokvennlige reparasjoner av
småbulkene.
– Smart repair er en nisje
innen karosseri- og billakkeringsverksteder som er i ferd
med å bygge seg opp i Norge.
Metodene bygger på tidligere
kjente teknikker satt i system,
sier Arne Solum. Han leder
Bilskadekontoret i Finans
Norge (FNO), som organiserer bilforsikringsbransjen.
Dyrt
Forsikringsbransjen forsøker
å benytte metodene på småbulker og lakkering av mindre områder.
– Det er relativt høye reparasjonskostnader på skader i
Norge, og reservedelsprisene
har økt urealistisk mye de siste årene, sier Solum.
Joakim Larsen i firmaet
Kepler i Vestfold har holdt på
med smartreparering i halvannet år.
– Det handler om en mer logisk pris for kunden, og det er
miljøvennlig. Det er bedre å
lakkere en liten flekk enn å
lakkere en helt støtfanger, sier Larsen.
Hans erfaring er at tidsbruk
og prisnivå også skaper et
nytt marked.
– Mange bileiere reparerer
ikke små skrammer fordi det
er så dyrt. Nå er det flere som
velger å reparere dette, sier
han.
Prisen avhenger av taksten.
– En «kjøpesenterbulk» på
– LITEN RISIKO
FOR BILEIERNE
Dette vil kunne spare bileierne for mye penger – og
risikoen er forholdsvis
liten, mener NAF.
være fagmessig utført. Vårt
råd er å bruke sunn fornuft og
gjøre vurderinger som når du
velger en hvilken som helst
annen tjeneste. Det skader hel– Vi hilser i utler ikke å oppsøke
gangspunktet alle
flere for å få en pritiltak som sparer
ser og forhøre seg
forbrukeren
for
om hvordan vedpenger velkomkommende vil remen, sier teknisk
parere skaden, sier
konsulent i NAF,
Dag Edvardsen.
Dag Edvardsen.
Uansett må virkNAF følger med
somheten forholde
det
voksende
seg til lov om håndmarkedet for rimeverkertjenester på
ligere smårepara- OPTIMIST: Teknisk arbeidet, der reklakonsulent i NAF, Dag masjonsretten
sjoner.
er
– Vi ser liten ri- Edvardsen.
fem år, understreker
siko for bileierne ved å bruke Edvardsen.
denne typen reparasjoner.
– De fleste skjønner forDette dreier seg om forholds- holdsvis raskt om dette er en
vis små reparasjoner som ikke etablert virksomhet eller en
akkurat kan gi et dyrt motor- «bakgårdskatt» som kan være
havari som følgeskade. Men forsvunnet hvis du senere
selvsagt skal reparasjonen kommer for å reklamere.
en dør kan fort koste opp mot
10 000 kroner. Hos oss koster
det sjelden over 1500 kroner
for samme jobben, sier
Larsen.
Fastpris på hull eller
sprekk i støtfangeren er 3590
kroner.
Mindre bulker
– Hva kan dere ikke gjøre med
smart-metodene?
– Vi kan ikke ta skader som
er større enn en håndflate, og
det totale området vi jobber
på skal ikke være større enn
et A4-ark. Panser er vrient å
flekklakkere. Vi er avhengige
av å ha en naturlig knekk eller
bue i karosserioverflaten som
vi kan jobbe opp mot. Sølvfarge er også vanskelig. Da kan
vi måtte lakkere hele området. Da bruker vi tradisjonelle
metoder her, med normal lakkeringsboks.
– Hva om det oppstår rust der
dere har rettet en skade?
– Dette vil være like holdbart som resten av lakken.
Reparasjonen skal holde som
en tradisjonell reparasjon.
Men du skal vente i fire uker
før du polerer etter reparasjonen, og være forsiktig med
bruk av kjemikalier de første
to ukene til lakken helt herdet.
E-post: [email protected]
FAKTA SMART REPAIR
●Smart Repair = (Small to Medium Area Repair technique) er en
samlebetegnelse på reparasjon av
småskader.
● Omfatter for eksempel reparasjon og punktlakkering av hull og
skader i plastskjermer og plastfangere, rask retting av bulker
uten lakkbrudd (PDR, paintless
dent removal), reparasjon av
kantkjørte felger, tetting av hull i
dashbord og setetrekk.
● Spotlakkering innebærer alle
stegene i en tradisjonell lakkeringsjobb, men kun på det skadede området. Ny lakk smeltes inn i
den gamle.
● Det finnes foreløpig ingen
norsk bransjedefinisjon av området.
●
«Smart
G TIL LAVPRIS!
repair» fikser lakkskade på en time
MASSASJE:
Med denne stangen blir metallet arbeidet tilbake i
sin opprinnelige form, uten at det
skal svekke metallet. – Vi kan
normalt fikse en bulk på under
en halvtime, sier daglig leder i
Kepler, Joakim Larsen mens han
demonstrerer verktøyet.
– Bruker under
en time på
lakkskade
I en av de mange verkstedhallene hos firmaet i
Sem er det hektisk aktivitet og bruk av avansert
utstyr.
SPOT ON: Spot paint-ansvarlig Lars Erik Orman rengjør reparasjonsstedet kjemikaliefritt før arbeidet med metallet tar til.
– NØDVENDIG MED KRAV
Norges Bilbransjeforbund (NBF) er bekymret for den voldsomme
oppblomstringen
av
smart repair-bransjen.
– Vi har fått signaler om
at det er aktører som tilbyr
reparasjoner de ikke har
kunnskap til å utføre, sier
administrerende direktør
Stig Morten Nilsen i Norges
Bilbransjeforbund
(NBF). De organiserer
1200 verksteder og bilforhandlere.
– Det er nødvendig
med krav til de som skal
utføre smart repair. Dette
vil vi ta opp med Vegdirektoratet, sier Nilsen.
Et spørsmål bransjen
vil avklare er garantiansvar.
– De seriøse aktørene
i bransjen forholder seg
til lov om håndverkstjenester. Alle seriøse bedrifter vil dessuten spesifikt si ifra dersom man
ikke har kompetanse til
å utføre en jobb, eller
man ikke kan innestå
for arbeidet, sier Nilsen.
Det innebærer reklamasjonsrett på arbeidet i LAKKERING: Egil Stetzer flekklakkerer en
fem år, sier Nilsen.
BMW 5-serie.
– LØNNSOMT
PÅ SMÅSKADER
– Vi har drevet med dette i mange år, og våre takstmenn er opplært i å vurdere hva som kan
repareres med disse metodene,
sier leder for takst i Norge i If
forsikring, Svein Rolf Johansen.
Han sier at deres erfaring er
at smart-reparasjoner koster
rundt en tredjedel av tradisjonell
skadereparasjon.
– På småskader er det sjelden lønnsomt å bruke forsikringen. Da oppfordrer vi kunden til
å få det reparert på et smartverksted.
I smart repair brukes nye metoder. Lakken på plastfangeren
herdes med infrarødt lys. Tørkeprosessen er gjort på sekunder, mot et par timer hvis den
skulle lufttørket. En såkalt UVfyller, ultrafiolett lys, tørker
grunningen på 20 sekunder,
mot normalt 25 minutter.
– Det bidrar til at vi i snitt bruker en og en halv time effektiv
arbeidstid på en fanger- eller
lakkskade. Her jobber lakkereren på tre biler samtidig. Det blir
jo effektivt, sier spot paintansvarlig Lars Erik Orman.
– Vil man ikke se fargeforskjeller i lakken når bare et lite område blir lakkert?
– Normalt ikke. Metoden går
ut på å smelte ny og gammel
lakk sammen i overgangene. Vi
har utstyr for å finne nøyaktig
plasttype som er brukt i fangeren og har tilgang til lakk-koder
som andre skadeverksteder. Vi
bruker også en scanner, sier
Orman.
Retting av bulk kan ta ned til
fem minutter.
I stedet for å banke ut bulken
på tradisjonelt vis og lakkere
hele karosseridelen, smyger en
moderne oppretter seg inn på
baksiden av bulken med en
lang stav. Herfra masseres bulken ut fra baksiden. Det kan ta
fra noen minutter til en times
tid.
– Så lenge lakken er hel kan vi
fikse den. Men det tar tid å bli en
god oppretter, man må ha det i
fingrene og øve jevnlig i minimum et år, sier Joakim Larsen.