God Jul og Godt Nytt År til alle Speed-Nytts lesere!

download report

Transcript God Jul og Godt Nytt År til alle Speed-Nytts lesere!

t
t
y
N
d
e
e
p
S
Norsk Veteran Motorsykkel Club
0
Motorsport
Motorsportsavdelingen
Norsk Veteran Motorsykkel Club - Motorsportavdelingen
Nr. 1-2014
Nr. 1 - 2014
!
e
r
e
s
e
l
s
t
t
y
N
d
r til alle Spee
tÅ
t
y
N
t
d
o
G
g
o
l
God Ju
1
t
t
y
N
d
e
Spe
Norsk Veteran Motorsykkel Club
-
Motorsportavdelingen
Norsk Veteran Motorsykkel Club - Motorsportadelingen er tilsluttet NVMC hovedklubben og Landsforeningen for
Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) ble startet i 1993.
Speed-Nytt er klubbens medlemsorgan og utgis 4 ganger pr. år. Alt innsendt materiale (bilder/tekst) betraktes som
NVMC’s eiendom hvis ikke annet er avtalt på forhånd. Kopiering og reprodusering anbefales, men oppgi da kilde.
Årskontingenten er kr. 300,- Klubbens kontonummer er: 0530.20.10643
Styret i Norsk Veteran Motorsykkel Club - Motorsportavdelingen:
Formann:
Kasserer:
[email protected]
Per Berg
Hovseterveien 38B
0768 Oslo
Kristian V Andersen Mob.950 35 734 Gamle Tanumvei 13
1341 Slependen
[email protected]
Svein Nilsen
Skullerudskogen 33D
1188 OSLO
Mob. 915 80 115
[email protected]
Speedway og Lanagbane Motocross:
TT
(Road Racing): Peer Bakke
Bonnevies gt. 7
3611 Kongsberg
Tlf. 951 91 989
Tore H. Bratlie
Øverbyveien 1
2819 Gjøvik
Mob. 41604040
[email protected]
Trial:
Maarten Mager
4768 Engesland
Mob. 915 52 903
[email protected]
Oddbjørn Kleven
2. Bæra Terrasse 8F
3016 Drammen
Mob. 901 90 718 Motorsport
delingen
Motorsportsav
Nr. 1-2014
Nr. 1 - 2014
t Nytt År
2
til alle
0
l og God
[email protected]
Mob. 913 72 879
Tlf. 22 14 19 68
lingen
- Motorsportavde
Motorsykkel Club
God Ju
Mob. 416 33 811
Redaktør:
Norsk Veteran
Bjørn Halvorsen
Iver Olsens vei 10A
0488 Oslo
[email protected]
Teknisk:
Nytt
Speed-
[email protected]
Mob. 930 81 178
Varamann:
Motorsykkel Club
Mob. 917 26 531 Sekretær og
Trygve U. Skar
EnduroNygaardsveien 22
1454 Fagerstrand
Styremedlem:
Norsk Veteran
Jan A. Norsted
Storgt. 28
1531 Moss
ere!
Nytts les
Speed-
1
Forsidebilde:
Åge W. Jensen på Monark Blue Arrow
250 ccm. Bildet er tatt midt på 50-tallet
Baksidebildet:
Svithun Cross 175ccm, 1959 modell
Eier og Fotograf: Terje Karlsen
Trykk:
Arena Media AS
Oppsett/Design omslagssider:
TS-Design©
http://www.kongsberg-skisenter.no
OBS!
Redaksjonen og
NVMC Motorsportsavdelingen er
ikke ansvarlig for
innhold i artikler
som er sendt inn av
leserne og publisert
i denne trykksak.
NVMC Motorsportsavdelingen
oddbjø[email protected]
OBS!
Inn/utmeldinger, adresseforandringer og forandringer i
sykkelstatus sendes til:
Bjørn Halvorsen
Iver Olsens vei 10 A
0488 Oslo
eller :[email protected]
Mob. 920 11 400
Trykking: Arena Media AS
Speed-Nytt nr.1 - 2014
Formannen har ordet:
Hei igjen,og takk for sist.
Det går mot slutten av enda en sesong, og flere
møter med diverse kosørere av klubbens
medlemmer, besøk på motormuseum i Lier og en
motorsykkel tur til Lommedalen til en
motorsykkelklubb
for
militærveteraner
fra
utenlandsoppdrag for FN soldater. De hadde en
gammel lagerbygning til klubblokale med masse
gamle militæreffekter fra de forskjellige oppdrag
som var utført. Her ble vi servert div.grillmat med
drikke. Jørn Grøttum hadde gjort avtale og ledet
turen. Videre har vi vært på motormuseum i Lier,
men desverre var Hans F. opptatt med våronna på
gården. Vi har bestemt å flytte dette besøk til annen
dato slik at Hans kan være tilstede. Kommer med
dato seinere og en møtekalender for neste sesong.
Årets Novemberløp ble arrangert 19. oktober og i år
hadde vi værgudene med oss, med 43 påmeldte.
Noe lange transportetapper da en SS ble sløyfet
siste uke før løpet og vi kjørte SS 1 to ganger, totalt
5.SSer. Vi hadde gjort en ny avtale med en gårdeier
(SS-5), og har fått lov til å benytte denne gård til
neste år igjen.
Vi skal ha et evaluerings møte for å se på godt og
vondt i årets løp for å prøve å bedre løpet. Vi har
allerede fått inn ønsker om å bruke tid på
transporten som tidligere.
Jeg må selv fornye min jurylisens,som utløper i
år,og jeg for vel ta en periode til.(3 år) Dette gjelder
juryleder for motocross, supermotard, speedway,
atv, snøskooter mm.
Som vanlig tar jeg en sydentur om vinteren, men
skal prøve en vinter i Tyrkia i år selv om det er noe
kjøligere der enn på Gran Kanaria.
Redaktøren har ordet:
Klubblokalet
Tevje Samodee i Noroffice har stadfestet til Jan
Norsted at vi kan få benytte møtelokalet som
tidligere. Vi er svært taknemlig for dette og vi
oppfordrer alle medlemmene om å reklamere for
firmaet Noroffice. Firmaet får også en helsides
annonse i vårt klubb-blad Speed-Nytt i hvert
nummer, samt rett til profilering av firmaet på våre
arrangementer.
INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING
I NVMC MOTORSPORT AVDELING
MØTE AVHOLDES NOROFFICE lokaler Grini
Næringspark TORSDAG 6. FEBRUAR 2014
KL. 19:00
DAGSORDEN
1 ÅPNING OG VALG AV
MØTELEDER
2 BERETNINGER
3 REGNSKAP
4 KONTINGENT
5 INNKOMMENDE
FORSLAG
6 VALG
DET VIL BLI SOLGT KAFFE OG KAKER
OG DET BLIR LODDSALG
HILSEN STYRET
Jahn Aas (f 29.11.36) døde 11,10 2013
Ellers vil jeg ønske alle en riktig god jul og et godt
nytt år, og ber dere å tenke på årsmøte i februar.
Foreslå noen gode kandidater.
Ellers ser vi frem til en ny god motorsesong!!!!!!!
Hilsen Jan N.
Jahn var en fremragende motocrossfører, som med
sin Maico plasserte seg ofte topp 5 i reultatlistene.
Han hadde ofte plass i det norske landslaget og
hadde mange fine plasseringer under en reise til
Øst-Tyskland i 1961, Jahn hevdet seg godt i enduro
/ eller trial som det het den gangen og kronen på
verket satt han med en NM seier i 1959. Vi lyser
fred over hans minne
NVMC Motorsportsavdelingen
3
3
Klubb Nytt
Klubb Nytt
2 Jubilanter på 80 år
Reidar Helgren og Svein Næss fyller 80 år
henndelsvis 29. og 30. november.
Vi gratulerer og håper vi har dere som medlemmer i
mange år til.
Tyrigrava
Klubb Nytt
Bultaco til salgs
Bultaco TSS 250cc Vannkjølt 1965-1966mod
Til salgs til seriøs kjøper til rett pris Jan. 90975 268
Erik Malmgren selger sin
NV 38 250cc
Det er åpnet en liten kafe i 1. etg på Tyrigrava og
motorfolket er kommet til bake på tirsdager for
AmCar og onsdager for MC-folket.
Norsk rekord i
Västmanland Runt
Eirik Malmgren selger sin NV 38 250cc
.Kr. 14 000 NOK
Mobil 0046 22 453 119
Svepnäs 73392 Sala
SVERIGE
21 norske var påmeldte til Västmanland runt og 20
kom til start. Dette er norsk deltagerrekord.
Totalt deltok 65 deltagre. Se reportasje annet sted i
bladet.
NVMC Motorsportsavdelingen
4
4
Merlin til salgs
Varg Olle Nygren med Monark Blue Arrow i
Afrika
Hallo !
Her om dagen ble jeg kontaktet av en som vil selge
en Merlin 350. Jeg sa til vedkommende at sykkelen
nok var for moderne til å passe for noen av oss,
men han ba meg likevel å legge den ut.
Han sier at han ikke har tenkt på noe pris og ber om
et bud. Han skriver at sykkelen «er hel, grei og
fin». Vel, når jeg betrakter bildet forestiller jeg meg
noe annet under hel og fin.
Er noen interessert så kan de henvende seg tik:
Asbjørn Olsen, 92864679, [email protected]
Muligens finnes det bare 2 slike Merlin i Norge,
sykkelen er uansett meget sjelden.
Ha en fin dag.
Maarten
NVMC Motorsportsavdelingen
5
MC Museet Gyllende Hjulet
Surahammar
PB
Bill Nilssons Husqvarna 500cc som han vant motocross VM i 1960 med.
Motorcykelmusem Gyllene Hjulet är Sveriges
största motorcykelmuseum. Museet drivs ideellt av
Motorcykelhistoriska klubbens Mälardalssektion.
Här visas tvåhjulingarnas utveckling, från
höghjulingar till plastcykeln Itera och av
motorcyklar från seklets början fram till 1970-talet.
Dessutom finns ett stort antal mopeder från tidigt
50-tal och framåt samt ett antal militära-,
motocross-, speedway- och roadracingmotorcyklar.
Totalt har muséet cirka 120 objekt att visa.
Alla fordon ägs av medlemmarna och merparten är
i körbart skick, vilket innebär att det stundtals
saknas någon eller några av motorcyklarna. De är
då uthämtade av sina ägare som kanske kör något
rally eller deltar i något annat arrangemang för
gamla motorcyklar. Den lediga platsen fylls snart
upp av någon annan motorcykel, vilket gör muséet
"levande" och Du kommer därför mestadels att
finna något nytt vid dina besök.
bensin ansågs för farligt. En provtur i april
påföljande år, med Eriksson vid styrspaken och
med tre modiga bruksanställda som passagerare,
blev inte någon framgång. Efter flera motorstopp
och igångskjutningar slutade färden mot en
kvarnvägg.
Eriksson förlorade dock inte modet utan byggde
ännu en bil, som nu försågs med bensinmotor. Den
rariteten finns bevarad på Tekniska muséet i
Stockholm.
Bilen som finns på Motorcykelmuséet är en
rekonstruktion av den första bilen och är fullt
körbar.
Red Anm Vi anbefaler et besøk på dette flotte MC
Museum. Surahammer ligger 2 mil nord for
Västerås
Den självgående vagnen försågs med en
förbränningsmotor som drevs med fotogen emedan
6
NVMC Motorsportsavdelingen
6
Flott Maico 250cc motocross fra siste halvdel av 50 tallet
Flott knippe cross og OT sykkel av Husqvarna og Lindströmsykler
NVMC Motorsportsavdelingen
7
Avdelingen for løpssykler i alle kategorier, fra Iceracing, TT –Cross og OT
8
NVMC Motorsportsavdelingen
Flott BSA Gold Star
Greeves 250cc 1962 modell
Militæravdelingen med Monark armesykler
NVMC Motorsportsavdelingen
9
9
Isle of man TT
PB
Isle of Man TT (Tourist Trophy) Race, stundom
kalt for kun «Tourist Trophy», er navnet på det
årlige motorsykkelløpet som blir kjørt på øya Man i
Irskesjøen. Konkurransen skjer årlig og betraktes
som det eldste og meste prestisjefylte landevegsløp
for motorsykler. I årene 1949–1976 hadde løpet
status som delkonkurranse i VM og var en tid også
Storbritannias Grand Prix. Fra 1968 har løpet blitt
utviklet av Mans departement for turisme som Isle
of Man TT Festival.
80 km/t i 1910
10
Motorkonkurransen begynte i 1904 med Gordon
Bennett Eliminating Trial og var i begynnelsen
begrenset til biler. Da loven om motorkjøretøyer i
1903 satte en fartsbegrensning på biler i
Storbritannia dro Julian Orde, sekretær for
Storbritannia og Irlands motorbilklubb, til
myndighetene på Man for tillatelse for å konkurrere
med biler på Mans offentlige veg. En ny lov året
etter ga tillatelse for at et slikt løp kunne settes i
gang og det første løpet ble vunnet av Clifford Earl.
I 1905 ble det første Isle of Man Tourist Trophy
Race for racerbiler satt i gang, da kjent som RAC
Tourist Trophy og vunnet av John Napier.
Den internasjonale cupen for motorsykler for 1906
som ble holdt i Østerrike ble anklaget om juks og
svindel. En samtale på toget hjem fra Østerrike
mellom Freddie Straight, sekretær for den britiske
motorsykkelklubben, og brødrene Charlie og Harry
Collier fra motorsykkelselskapet Matchless, førte til
et forslag om en årlig konkurranse for motorsykler
basert på billøpene på Man. Det første løpet ble
holdt i 1907 og ble vunnet av Charlie Collier og
Rem Fowler i de to ulike klasser.
Løpet
NVMC Motorsportsavdelingen
10
Navnet på selve løpet er Snaefall Mountain course
ettersom banen går rundt det største fjellet på Man,
Snaefell. Banen er i dag 60,7 kilometer lang og har
226 kurver, men strekningen har blitt endret flere
ganger i årenes løp. De MC-tevlinger som ble kjørt
på andre asfalterte baner (veger) ble også kalt for
«TT-lopp» (landevegsløp). Den typen konkurranse
kalles i dag for roadracing. Isle of Man TT er den
del
av
den
spektakulære
formen
for
motorsykkelsport som kalles for virkelig
roadracing, og som blant annet blir utøvet i Irland,
Storbritannia og i Macao i Kina. Under denne
formen for motorsykkelkonkurranser kjører førerne
på avstengte veger som ikke alltid lever opp til de
sikkerhetskrav som ellers er standard innenfor
roadracing.
Giacomo Agostini
Mike Hailwood
Førere I årenes løp har flere hundre førere deltatt
i løpet.Den mest framgangsrike føreren på Man er
Joey Dunlop som var vinner av ulike klasser i
konkurransen 26 ganger. Blant de svensker som har
deltatt finnes Börje Jansson med to andreplasser,
flygeren Peter Lindén som ellers arbeider i det
svenske forsvaret, med en tredjeplass, og en del
andre svensker. Det har vært med minst en
nordmann, Per Ivar Breland fra Kristiansand som
debuterte i 2002
Beste tid hittil for fjelløpet er 17.12,30, og ble
notert i 2009 av John McGuinness, kjørende på en
Honda CBR 1000. Hans gjennomsnittlige hastighet
under løpet var 211.557 km/timen. Høyeste toppfart
på banen hittil – 331,51 km/t – ble oppnådd i 2006
på en Sulby Straight, av newzealenderen Bruce
Anstey.
som har blitt drept under Isle of Man TT David
Jefferies (2002), Gus Scott og Jun Maeda (begge
2006). Da den italienske føreren Gilberto Parlotti
døde i Isle of Man TT for 1972 begynte hans
landsmann Giacomo Agostini, da regjerende
verdensmester, å boikotte dette løpet. Han fikk flere
og flere med seg, og i 1977 ble løpet tatt av VMprogrammet. I løpet av årene har konkurransene
Isle of Man TT og Manx GP tatt livet av 226
personer i konkurranser og trening samt 13
personer tilknyttet løpene. At konkurransen fortsatt
blir satt opp hvert eneste år, dødstallene til tross,
har
sin
økonomiske
grunn
for
Mans
turismeindustri.[5]
Ulykker
Hvert år skjer det større eller mindre ulykker, både
førere og funksjonærer har mistet livet. I 2005 var
svensken Joakim Karlsson en av de ni som mistet
livet bare i dette året. Dette året hadde det største
antallet døde i løpets hundreårige historie. I 1985
omkom svenskene Sven Tomas Eriksson og Mats
Urban Eriksson under trening. Andre kjente førere
NVMC Motorsportsavdelingen
11
11
De italienske ikoner
Achille Varzi og Tazio
Nuvolari
Tore H Bratlie
Tazio Nuvolari
Tazio Nuvolari (1892-1953) ble kalt ”Mesteren på
2 hjul” allerede tidlig på 20-tallet. På treningen til
det Italienske GP, krasjet han i høy fart og måtte
transporteres til sykehus. Der kunne legene
konstatere at begge beina var brukket og at han ikke
kunne kjøre motorsykkel på lang tid. Nuvolari som
hadde satt beste tid på treningen, brydde seg ikke
om hva legene sa. Kjøre skulle han!
Ved hjelp av venner ble han smuglet ut av
sykehuset i nattens mulm og mørke på tross av at
han var så bandasjert at han nærmest lignet en
mumie, men man visste råd og bandt ham fast til
motorsykkelen!
I starten måtte mekanikerne
støtte ham og etter målgang måtte de ta i mot ham.
Nuvolari takket for hjelpen ved å vinne løpet, men
like etter at han stoppet besvimte han. Dette
forteller litt om hva som bodde i den lille
italieneren fra Mantova som ble europamester i
350-klassen på sin Bianchi året etter.
Tazio Nuvolari Seier på Monza 1925
12
Allerede i 1925 begynte han å kjøre billøp og
gjorde seg nærmest umiddelbart bemerket. I 1928
arvet han noen eiendommer som han solgte og
kjøpte 4 nye Bugattier. Deretter dannet han eget
team med ingen ringere enn sin sterkeste rival
Achille Varzi. Det skulle snart vise seg at 2 så
sterke personligheter og så fremragende førere ikke
klarte utfordringene å være i samme team og etter
noen tid opphørte samarbeidet. Det var kanskje
smart av begge to siden de var så totalt forksjellige
både som mennesketyper og førere. Nuvolari var
den som alltid gav alt og tok utfordringene på strak
arm, mens Varzi var den beregnende og alltid
korrekte. Dette ble derfor første og siste gang de var
i samme team.
Mille Miglia 1930 ble et oppgjør mellom de to
fantomer i Alfa Romeo etter at Alfa Romeo gjorde
et uoffisielt come back med Enzo Ferrari som
teamsjef. Teamets navn var Scuderia Ferrari. Varzi
startet foran Nuvolari og de to lå som nr 1 og 2 helt
til siste oppløpet mot mål. Mens det ennå var mørkt
hadde Nuvolari kjørt seg helt opp i hekken på Varzi
uten lys. Like før mål satte han på lyset, kjørte forbi
og inn til seier. Varzi var ikke spesielt fornøyd med
dette trikset, men innså likevel at han hadde tapt
mot en smartere fører. Tazio Nuvolari viste seg
snart som en som kunne utrette det umulige og flere
ganger spesielt på svingete baner og i regnvær,
utmanøvrerte han sine konkurrenter på en måte som
fikk Ferdinand Porsche til å utbryte: ”Verden har
aldri sett maken til Nuvolari og vil heller aldri gjøre
det”. Store og sterke ord fra en som selv stod midt i
hendelsenes sentrum.
I 1933 forlot Nuvolari Alfa Romeo midt i sesongen
fordi han ikke syntes bilen var god nok og gikk
over til Maserati. Etter at Alfa Romeo hadde
forbedret seg grundig til 1935, presset han igjen på
for å få en plass i Alfa-teamet hos Enzo Ferrari,
men fikk det glatte lag. Imidlertid fantes det på den
tiden en mektig mann i Italia ved navn Benito
Mussolini. Hans ord var lov og han forlangte at
Nuvolari skulle sitte i det aller beste av det
italienske og slik ble det. Det var et lykkekast for
alle parter og Nuvolari hadde en fantastisk sesong i
en bil som var undermotorisert i forhold til de tyske
bilene. Likevel vant han 16 GP-løp det året. Etter at
Bernd Rosemeyer forulykket den 28. januar 1938,
ble plassen hos Auto Union tilbudt Nuvolari. Han
takket for tilliten ved å vinne både det britiske og
det italienske GP det året samt Jugoslavias GP i
1939. Tragedien rammet Nuvolari gjennom at
begge hans sønner døde og han kom aldri over
dette.
I 1946 hjalp han en venn med å introdusere en ny
formelklasse med Fiat 1100-motorer. Bilen het
Cisitalia og Nuvolari kjørte selv flere løp for å
promotere klassen.
NVMC Motorsportsavdelingen
12
I 1947 vant han Albi GP i en Maserati før han
tryglet seg til å kjøre Mille Miglia i 1948 i en av
Enzo Ferraris egne biler. Nuvolari var da en syk
mann, men fikk likevel vist at han kunne sine saker.
I 1952 fikk Nuvolari slag og lå lenge i koma før han
året etter sovnet inn. Mellom 25 og 30 tusen fulgte
mesteren eller ”Djevelen fra Mantova” til hans siste
hvilested anført av Alberto Ascari, Luigi Villoresi
og Juan Manuel Fangio. Mille Miglia ble kjørt rett
forbi gravstedet til Nuvolari hvor flere førere bl.a.
Alberto Ascari alltid reduserte farten og hilste til
den gamle mester i det de passerte.
Achille Varzi (1904-1948) fra Galliate kom fra rike
kår og ble som 18-åring kjent for å kjøre sin røde
Moto-Guzzi på en måte som førte til at stedets
politisjef måtte gå den lange og tunge veg til
godseieren med klager om at sønnen hadde kjørt
ihjel høner og skremt både unge og gamle. Faren
kalte sønnen til seg og spurte hva slags planer han
hadde. ”Jeg vil i hvertfall ikke inn i bedriften og bli
komandert av deg,” svarte Achille. ”Hva vil du da,
kjøre på Monzabanen?” spurte faren. ”Ja,” svarte
Achille. ”Du vet at det er farlig og at du kan brekke
nakken,” sa faren. ”Jeg er like glad i livet som deg
og kjenner min egen begrensning. Jeg vet hva jeg
gjør,” svarte Achille. ”Godt, sett i gang og vis de
andre hva du kan,” sa faren.
Premiene ble raskt både store og mange og snart
var han fabrikkfører for italienske Garelli. Allerede
fra starten av sin karriere hadde han møtt motstand
fra en annen italiener. Hans navn var Tazio
Nuvolari.
Achille Varzi
I 1928 ble motorsykkelen byttet ut med en Bugatti
35 (i team med Nuvolari) som året etter ble byttet
til Alfa Romeo og han gjorde det meget bra i
nasjonale løp. Han var snart moden for større
oppgaver og deltok flittig i GP-løp over hele
Europa. I 1934 satt han i en potent bil fra Alfa
Romeo og vant 6 GP hvilket medførte interesse fra
Auto Union for 1935 sesongen. Varzi skrev på for 3
sesonger, men noen stor suksess i Auto Unions
biler skulle det ikke bli. Varzi hadde nemlig etter
hvert fått smaken på det gode liv og det medførte
store personlige problemer etter at han satte sine
mørke øyne på førerkollega Paul Piesch’s kone, Ilse
som han etter hvert giftet seg med.
Ytterligere problemer med misbruk av narkotika
førte til at han etter 2 sesonger hos Auto Union stod
uten muligheter for et fabrikksete og han innså at
han måtte endre livsførsel. Ekteskapet sprakk, men
gjennom krigen og sammen med sin nye kone
Norma Colombo, klarte han å rehabilitere seg og
gjorde et sensasjonelt og meget populært come
back i 1947 ved å vinne 3 store og viktige løp.
I 1948 skulle han delta i det sveitsiske GP, men på
treningen kjørte han av på den regnvåte banen,
tippet rundt og ble drept momentant. Sporten hadde
mistet en stor personlighet og et nasjonalikon.
Karrieren bestod av 139 kjørte løp hvorav han
hadde vunnet 33.
Varzi’s død avstedkom imidlertid et stort fremskritt
for førerne i det FIA, Det internasjonale
Bilsportsforbundet anbefalte førerne å bruke hjelm,
men påbudet kom først senere.
Achille Varzi på sin TT-racer
NVMC Motorsportsavdelingen
13
13
Tore H’s Nostalgihjørne
Varg-Olle med spesialbygget maskin til vårløpet på
Solvalla 1955.
Basse i sin vante posisjon.
Gunnar Hagström som sammen med Folke
Mannerstedt i sin tid var ansvarlig for SRMmotoren, bygget vinteren 1954/55 en ny 1000
meter-maskin til Varg-Olle. Motoren het HRM
(Hagström Racer Motor) og skulle settes i en helt
ny rammekonstruksjon som var helt innkapslet i en
strømlinjekåpe. Nymans Verkstäder (NV) i Uppsala
hadde dessuten gitt Tage Nyholm i oppdrag å bygge
14
B
2 nye sykler. Den ene skulle kjøres av ham selv og
den andre av finske Kaukko Jousanen.
Det var den svenske avisen Expressen som meldte
dette og som mente at man nå endelig skulle få
materiell godt nok til å gjenerobre tronen på
Solvalla.
Fra norsk side minnet man om at Basse Hveem
heller ikke hvilte på sine laurbær og mente at den
som skulle slå ham, burde stå tidlig opp! Stevnet
begynte med at Basse satte ny banerekord og de
svenske konkurrentene rev seg i håret, noe de for
øvrig hadde gjort i flere år. Dessuten hadde det en
stund vært en del murring om at Basse kjørte med
for stort sylindervolum og etter at Basse henviste
svenskene til å spille rollen som statister i finalen,
var begeret fullt. Dommerne forlangte trolig etter
stort påtrykk fra de svenske kjørerne at volumet i
Basses motor skulle kontrolleres. De mente at det
enkelt kunne gjøres ved å helle olje inn i sylinderen,
men Basse mente dette ikke ble nøyaktig nok. Han
foreslo at han kunne skru av topplokket, da kunne
slaglengde og boring måles enkelt og nøyaktig.
Basse tilføyde at han på sin side forlangte at
svenskenes motorer også ble kontrollert. Dette
syntes dommerne var fair og man satte i gang
arbeidet med å fjerne topplokket også på flere av de
svenske maskinene.
NVMC Motorsportsavdelingen
14
Spenningen var stor da målingen tok til og da
resultatet forelå viste det seg at Basses motor lå på
498 ccm, mens flere av de svenske motorene lå
godt over grensen på 500 ccm. Da stilnet mistanken
om juks og Basse ble aldri mer mistenkt for å kjøre
med for stor motor. Dette øket heller hans
popularitet i broderlandet og de svenske førerne var
også sporty nok til å akseptere at Basse var den
beste. Han var eneren fremfor noen.
Basse Hveem med Norton Manxmotor.
Kjell Samsing, nest yngst av brødrene Samsing,
fikk i oppdrag av Basse høsten 1955 å bygge en helt
ny langbanesykkel hvor det i stedet for Jap-motor
skulle monteres inn en helt ny Norton Manx-motor.
Nortonmotorene hadde vist seg overlegne i TT-løp
og Basse mente at det var vel verdt et forsøk også
på 1000 meters bane. Motoren kom i ei kasse med
båt fra England og fikk sin plass i sykkelen som
stod ferdig til sesongen 1956.
Første prøvekjøring fant sted på Nordbymoen på
Jessheim, men banen var i korteste laget i forhold
til baner som Bjerke og Solvalla og siden vårløpet
på Solvalla stod for døren, ble det bestemt at
nettopp Solvalla skulle bli arena for den første store
testen.
Basse hadde også selvfølgelig sin ”Hveem Spesial”
med Jap-motor med seg, men siden det ble kjørt 3
innledende omganger kunne han saktens prøve den
nye i én av omgangene.
Åge Hansen skulle også kjøre på Solvalla denne
gangen, med sin speedwaysykkel. Kun lettere
modifisert og tilpasset langbane. Før treningen
begynte gikk Basse rundt i depotet og virket både
nærvøs og spent. Han gikk bort til Åge og foreslo at
så snart treningen startet skulle de to kjøre ut
samtidig og måle krefter. Åge syntes dette hørtes
spennende ut.
Endelig var det tid for trening og etter en runde
satte de full fart. Åge stakk først inn i svingen med
Basse på hjul. Gjennom svingen og nedover
langsiden dro Åge fra Basse. Ikke før Åge nærmet
seg svingen var Basse kommet i hælene på ham,
men Åges motor som var snill på toppen, men
hadde mye moment dro fra igjen så snart de kom
inn i svingen. Dette lovet ikke godt for den nye
sykkelen og tilbake i depotet byttet Basse dyser og
gjorde flere små forandringer før han igjen maste på
Aage om at de nå måtte ut igjen.
Det samme gjentok seg. Åge dro fra gjennom
svingen og nedover langsiden, men før inngangen
til svingen var Basse der igjen. Det virket som om
Nortonmotoren trengte omtrent halve langsiden for
å få opp farten og det var neppe hva Basse hadde
forventet. Inn i depotet igjen og ut nesten
umiddelbart, men denne gangen på ”Spesialen”. Da
var alt ved det gamle og Åge måtte bare bite i det
sure eplet da Basse gasset og forsvant, som Åge
selv sier. Den gamle, gode og velbeprøvde Japmotoren hadde vist seg Nortonmotoren overlegen.
Under løpet prøvde Basse likevel Nortonekvipasjen
i én omgang etter ytterligere forandringer og
iherdig skruing, men måtte tygge grusen etter Olle
Nygren. Dette gav imidlertid svenskene på tribunen
nytenning. Fra tribunehold så de ingen forskjell på
Basses sykler. De var jo begge skinnende blanke og
tilnærmet like av utseende. Publikums nytenning
skulle ikke vare lenge. I neste omgang var Basse
tilbake på godsykkelen og parkerte alle sine
konkurrenter, slik publikum hadde vært vant til. De
som måtte ha trodd på at de svenske kjørerne skulle
kunne vippe Basse av tronen, ble enda en gang
skuffet. Det betydde imidlertid ikke at Basse ikke
fikk sin velfortjente hyllest. Basse hadde i alle år
hatt en stor skare fans i Sverige og kanskje spesielt
på Solvalla. Åge leverte også en meget god innsats
på denne fine banen og ble fjerdemann og strålte
som ei sol.
Basse
fortsatte
å
eksperimentere
med
Nortonmotoren, men noen vinnersykkel ble det
aldri, kun en ”avlastningssykkel” for godsykkelen.
Etter at han kunngjorde å ha kjørt sitt siste løp
høsten 1957, solgte han begge syklene til Olle
Nygren, men da hadde han for lengst byttet ut
Nortonmotoren med en Jap-motor. Senere havnet
den i Finland. Eieren lånte den bort ved en
anledning til en venn av seg som var uheldig og
krasjet så voldsomt at han døde av skadene.
Sykkelen er fremdeles i Finland, men er etter en
mislykket restaurering i elendig forfatning.
Varg-Olle ble aldri dus med ”Hveem Spesial”og
solgte den videre til Sven Fahlén som tok den med
på flyttelasset til Frankrike. Etter at Basse døde i
1964 satte man i gang leting etter sykkelen ved god
hjelp av ”Vargfar” Arne Bergström og lyktes i å få
kjøpt den tilbake.
Kjell Samsing satte så i gang en restaurering av
sykkelen og Åge Hansen overhalte motoren.
Sykkelen var klar til VM-finalen på Bjerke i 1971
hvor Jon Ødegård som var europamester i 1970 fikk
kjøre noen runder med den. Etter dette donerte
Ebba Hveem den berømte maskinen til Teknisk
museum i Oslo der den kan beskues.
NVMC Motorsportsavdelingen
15 15
Maarten Mager
The International Classic Sixpencer Trophy
October 25-27 2013
De norske deltagerne I Sixpencer Trophy
Fra venstre: Arne Petter Morstad, Pål Einar Myhra, Rolf Berven, Jarle Stensby, Sara Hemmer, Helge Ruden,
Per-Erik Syverstad, Odd Martin Sørheim og Eskil Broen. Tore Aarvold var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Maarten Mager, som har gjort en stek innsats for å få sving på classicmiljøet, var selvfølgelig der, men tok bildet
Hallo Trialvenner !
Tekst og foto Maarten Mager
Arne Petter Morstad i aksjon
16
Årets «Sixpencer» ved Gøteborg viste fremgang for
Norge, 10 Deltagere (9 karer og en dame) viser en
betydelig fremgang i forhold til 2012 da vi var 6
deltagere. En fin oppmuntring for oss som er glad i
classic og prøver å stimulere flere til å bli med.
Atmosfæren i «Kviberg-skogen» ved Gøteborg er
spesiell. Det starter allerede med de 5 aktive
gubbene fra SMK-Gøteborg som står for hele
arrangementet, fra innbydelsen til matserveringen.
Det er Gilbert Falkenstrøm som holder i trådene.
Området er egentlig et rekreasjons område for å
spasere i skogen, jogge, lufte bikkjer osv. De har
laget dette løpet i over 20 år og aldri hatt en
konflikt med de øvrige brukerne, det viser også en
toleranse overfor motorsporten som vi ikke kjenner
her på berget. Seksjonene er ytterst enkle, mye går
i bekkeleiet med sine naturlige begrensninger, der
NVMC Motorsportsavdelingen
16
Damene gjør inntog i trialsporten Her ved Sara
Hemmer
Syverstad forserer elveleiet med stil
hvor det kan være aktuell har man lagt noen kvister
eller stokker som markering. Bedømming og
klipping går fantastisk enkel: Deltagerne deles inn i
grupper (som regel fra 7 til 9 kjørere) en av dem for
ansvar for klippetangen og notatlisten. I hver
seksjon er det 2 dommere bland førerne som skifter
fra seksjon til seksjon. Ikke noe tull – korrekt
dømming.
Det kjøres 2 runder på lørdag og en på søndag,
resultatet er sammenlagt.
I år var det 86 startende og det kjørtes i 6 klasser
og med A og B klasser. Det lønner seg å sette seg in
i de forskjellige klassers regler. Det kan nevnes
klasse for sykler eldre en 1965 oppdelt i de med og
de uten fjærer, de største klasser er over 1966 med
twin dempere og uten skivebremser, delt opp i 4takt og 2-takt. Det kjøres også en «Grey beart»
klasse i et lett spor om fredagen, i den klassen er
man ikke nøye med sykkeltypen men presiserer at
deltageren er over 60 år. A løypa inneholder noen
ingredienser som krever noe rutine mens B-løypa er
kjørbar for alle. Ingen seksjoner er farlige. Derimot
kan kondisjonen være av betydning for en og annen
deltager, å kjøre 30 seksjoner på en dag kan gi
ømme muskler.
Når det gjelder deltagerne overveier de som er noe
opp i årene, men vi ser en tendens at også yngre
fører (25-40) begynner å finne interesse i å pusle
med gamle sykler, i år var det faktisk 10 årige
Lewis Nyberg som deltok på sin gamle Montesa-50
mens pappa Joel på 41 år kjørte Montesa 350.
Eldste deltager var Hans Karlsson (84) på en
Apollo HVA og slo en rekke yngre i sin klasse.
Ved førermøtet på lørdag sa Gilbert, etter
innledende beskjeder: «Så måtte beste mann
vinne...nei stopp –så måtte den beste vinne, vi har
jo en dam med i dag» Årsaken var norske Sara
Hemmer
(hun
som
har
ansvar
for
www.trialavisa.no) som startet på en lånt Montesa,
for å oppleve denne atmosfæren. Og gjett om den
spreke dama trivdes, på helt uvant sykkel, ja på 2
uvante sykler fordi da Montesaen streiket på søndag
( tom for bensin !)fortsatte hun på Bultaco som hun
fikk låne av Morstad. Ved løpets slutt pratet hun om
en brukt classic som vist nok var til salgs i
Danmark.
Eskil Broen med Greeves trial
I den norske gruppen fantes for øvrig 3
nybegynnere i classic sporten (dvs at 2 hadde kjørt
for mange år siden) Tore Årvold som kjørte C på
fredag, mens Odd Martin Sørheim stilte opp med en
velstelt Fantic 240/1983 og Paul Einar Myhra kom
med sin velstelte Yamaha fra 89. At de norske
deltagere også har noen toppkjørere viser Helge
Ruden som seiret i A-klassen for 2-takt med sin
NVMC Motorsportsavdelingen
17 17
Fantic 125 fra 1981 mens Rolf Berven vant Bklassen på sin Bultaco 326 fra 1976 (som forresten
er registrert med skilt og det hele). Eskil Broen tok
andre plassen med sin Greeves (1961) i klassen 2takt før 65.
Arne Petter Morstad fikk problemer med sitt kne på
søndag og ble nødt til å gi seg før slutt. Nå håper
han på en operasjon om ikke så lenge. Synd var det
også for Odd Martin Sørheim, med få seksjoner før
slutt ville sykkelen ikke starte og han brøt. Tilbake i
depotet startet sykkelen problemfritt. Det må også
nevnes at Odd Martin hadde fått tak i original
Fantic-hjelmdekor fra 70 årene, i tillegg hadde han
sine gamle Alpinestar støvler fra den tiden. Det er
detaljer som setter en spiss på sporten.
Kos dere.
Maarten
Jarle Stensby på Montesa
18
NVMC Motorsportsavdelingen
18
Sara Hemmer på Montesa. Fint at jentene
kommer med
Jannson Norfield
Over : Berven ((56)på pallen, med D. Johansson,
Sverige (30) på 2. og Jaako Ulmanrn (64) fra
Finnland på 3.
Under: Helge Ruden med pokalen
Bevren er ofte på plass der det arrangeres trial
og ofte ender han opp med bra plasseringer
NVMC Motorsportsavdelingen
19
Jarle Stensby i aksjon
Resultater
Eskil Broen nr 2 i klasse 4A
20
Helge Ruden nr, 1 i klasse 5 A
NVMC Motorsportsavdelingen
Rolf Bevren nr. 1 i klasse 5B
Helge Ruden i dyp konsentrasjon
SIXPENCER TROPHY
NVMC Motorsportsavdelingen
21 21
Motocross Hjørnet
Lars (Amerika Lasse) Larsson
”Amerika Lasse” var motocrossfører på topplan og
ISDT gullmedaljevinner og den første svenske
motocrossføreren som gjorde seg bemerket i USA.
Lars Larsson var banebrytende ved introduksjonen
av motocross i USA på 60 tallet. Han var den
ledene i ISDT på 1960 og 70 tallet og mange
gullmedaljer for USA, Mexico og Sverige.
I tillegg til å være en meget god fører var han også
med på å bygge opp et forhandlernett for
Husqvarna, som igjen gjorde at off road racingen
økte i dette landet. I tillegg var han hjelpsom med
lanseringen av Torsten Hallmans kjøreklær
(THOR) som ble et ledende merke i markedet. Et
merke som er like aktuellt i dag
Larsson ble født 5. juni 1941 i Stockholm. Som
guttunge hang han utenfor butikkvinduene og
beundret de flotte syklene og deres førere. Spesielt
beundret han de svenske verdensmesterne fra 50
tallet som Bill Nilsson og Sten Lundin.
Etter endt skolegang begynte Larsson jobb som
mekaniker hos Ford og fikk hjelp av en
arbeidskolegea med å komme igang med
motorsykkelracing. Hans første løp var i et svensk
enduroløp i 1959. Hans sykkel var en ombygd
Husqvarna Silverpil. Han avanserte gjennom junior
og senior rekkene og var i 1964 en proffesionell
kjører .
Larsson fortalte at de trente hele vinteren med løp i
dyp snø, gikk langrenn og drev gymnastikk /
styrketrening. De utstyrte syklene med piggdekk og
trente med MC hele vinteren. Tidlig på vårene
reiste han nedover i Europa for å kjøre løp med
sykkelen i bagasjerommet på en gammel Mercedes,
og sov på en luftmadrass. Han fikk startpenger slik
at han klarte seg mens han var i Europa.
Når han var i begynnelsen av sin VM karriere fikk
han et spennende tilbud fra Edison Dye i USA som
var på utkikk etter en svensk kjører som hadde nok
erfaring så han kunne hjelpe til med å bygge opp et
forhandlernett i USA. Representanter for
22
NVMC Motorsportsavdelingen
22
Husqvarna anbefalte Lars Larsson og i 1967 reiste
han over til USA for det som skulle være en ett års
foretningsreise.
Tre dager etter landingen på Amerikansk jord
deltok han i sitt første løp på dette kontinentet.
Løpet het Indiana State TT Championship. Dye og
Larsson rigget en Husqvarna motocross sykkel,
som tiltrakk seg stor oppmerksomhet fra
konkurrenter og publikum. De hadde aldri sett en
Husqvarna og hevdet at Larsson aldri ville få
veigrep med knastedekkene. Alle konkurrentene
kjørte sykler som Bultaco med landeveis dekk.
Larsson vant dette løpet og reiste deretter rundt i
dette enorme landet med to sykler bak i bilen.
Engelsken var ikke hans sterke side på denne tiden
men han klarte seg og gikk fra MC butikk til MC
butikk for å markedsføre Husqvarna. Stoppet hos en
bilforhandler var spesielt minnesverdig husker
Larsson. De ba meg gå ut for å starte sykkelen, og
den startet på første tråkket. Jeg dro av gårde på en
ekte ”wheelies”. Da han kom tilbake stod de med
vidåpne øyne og sa de måtte få tilsendt sykler så
fort som mulig.
I ukedagene skaffet Larsson forhandlere og solgte
sykler og i helgene kjørte han løp. Om det var TT ,
enduro eller motocross spilte ingen rolle og vant det
meste. I løpet av høsten 67 og 68 ble europeisk
mootocross innført i USA.
ledende fører i enduro og deltok for USA i ISDT i
1971 i Tsjekkoslovakia og tok gullmedalje.
Han har vært fabrikkskjører for Husqvarna, CANAM , Maico og Kawasaki. I 2001 ble han
veteranverdensmester i en alder av 60 år. Han ble
innlemmet i Hall of Fame i 2002 og bodde da i San
Diego og styrte sin virksomhet ved å selge
motocrossutstyr ti Europa.
I de senere årene har han deltatt i vetteranenduro i
Tångarallyt og her kunne vi se at han absolutt ikke
har glemt sine gamle ferdigheter
”Amerika Lasse” i aksjon i Tångarallyt
Malcom Smith Torsten Hallman og Edison Dye.
Sentrale personer for Husqvarna i USA
Europeiske toppførere kom over etter endt VM
sesong for å kjøre løp. På tidlig 70 tall
var Motorsportsavdelingen
Larsson
NVMC
en av toppførerne og når AMA ble innført i 1971
23
Sverre Harrfeldt besøkte Bill Nilsson
Sverre besøkte Bill Nilsson før han døde og fikk innpass til det aller heligste. Bills samling av flotte
veteransykler. Bill var en meget dyktig restaurerer, og samlingen viser noen av syklene han kjørte på i sin aktive
karriere.
Bills AJS som han vant motocross VM på i 1957
Samlingen har en flott Rudge speedwaysykkelHer er det ikke spart på noe under restaureringen.
Sykkelen har tilhørt nordmannen Paul Sande.
24
Noe av mangfoldet i samlingen
NVMC Motorsportsavdelingen
24
Västmanland runt
14. september
Mats Sjöblom totalseiret i Västmanland runt på en Husqvarna automat
Västmanland Runt 14. september 2013.
Som alltid er det hyggelig å komme til Surahammar
og Västmanland runt. Tord Alqvist og hans folk har
gjort en formidabel jobb med løypetraceen. Siden
snøen gikk på vårparten har en gjeng møttes og
jobbet med løypa en gang i uka.
Løypetraceen var på 80km med 6 spesialprøver.
Løpsdagen opprant med tåke og rundt 15C, men når
løpet kom i gang ble været fint med strålende
solskinn, som det så mange ganger tidligere også
har gjort i dette arrangementet.
Det ble konkurrert i 3 klasser med sekundtidtagning
på spesialprøvene. Kjøretiden var stipulert til ca 3
timer, men de fleste brukte nok mer enn dette.
Startordningen gikk med ett minutts mellomrom.
Det var påmeldt 65 deltagere hvorav 20 nordmenn
kom til start . Dette er deltagerrekord for de norske
deltagerne.
Trond Bull Enger er en ivrig endurokjører og
var selvfølgelig på plass ved starten i
Surahammar
NVMC Motorsportsavdelingen
25
Sivert Andersson på Husqvarna 250 1983mod.
Startnummer 1 Bert Owe Olofsson med sin AJS
500cc 1951 modell klar til start
26
Bjarne Nilsen klar til SS1 med sin Honda
NVMC Motorsportsavdelingen
26
Spesialprøve 1 SS1 var Snickarbacken, som ligger i
Surahammar og består av gress, - stier, en
bilcrossbane og skogsterreng. De beste brukte rundt
9 minutter på denne prøven.
Peer Bakke var i skikkelig ”Åkhumør” i
Västmanland og kjørte inn til e n fin andreplass
bak Mats Sjöblom i klasse 2 Pre 75
Conny Windisch på SS2 Kolarbanen. Conny
kjørte inn til seier i klasse 1 - Old Timer
Spesialprøve 3 SS3 var Trappberget. Denne prøven
kjørte de raskeste på ca 4 min.
Trond Bull Enger med sin Jawa Six Days
”OSSA” Nyberg i aksjon på
endurosykkel på SS2 Kolabanen
sin
Ossa
Spesialprøve 4 SS4 var Kölsta. Prøven ble gjort
unna på ca 9 minutter. Her var det en enkel
servering og mulighet for å etterfylle bensin.
Spesialprøve 2 var Kolabanen straks utenfor
Surahammar. Etappen ble kjørt på ca 8 minutter av
de raskeste. Prøven gikk i skogsterreng på stier.
Morgan Widman med sin NV 38 250cc
Kai Arild Nordseth er en av de siste skudd på
stammen i den norske endurofamilien. Her i fint
driv på SS2
NVMC Motorsportsavdelingen
27
27
Tom ”Dulin” Leret i fin stil på sin Ducati 450cc 1971 modell
Arne Petter Morstad på sin Husqvarna/BSA
Spesialprøve 5 SS5 Dalbacken/Björnryggen var
nok den tøffeste prøven som for enkelte satte dype
spror. Martin Ramse (Bildet over) fikk merke
nærkontakt med den stenete etappen. Gaffelen på
hans BSA brakk i styrehodet
Spesialprøve 6 SS& var den samme som SS1. Her
skulle deltagerne kjøre på samme tid som første
kjøring. Joakim Segersköld seiret her med bare 3
sek avvik fra 1 og andre gang.
Kai Arild Nordseth på sin Husqvarna
Peer Bakke på sin Metisse BSA
28
NVMC Motorsportsavdelingen
28
Resultater
Old Timer
5.- Thor Abelsen
6.-Henrik Sjöberg
7.-Knut Aasen
8.-Stefan Killberg
9.-OSSA Nyberg
10.-Albin Lindqvist
11.-Kai Arid Nordseth
12.-Tom Dulin Leret
Suzuki 400
Husqvarna 250
Yamaha 360
Triumph 500
Ossa 250cc
Jawa
Husqvarna
Ducati 450
3947
3958
3992
4052
4330
4545
4774
5714
Klasse 3 Pre 85
Seier til Conny Windisch i OldTimer
1.-Conny Windisch
Husqvarna 250 3605
2.-Erik Malmgren
Honda XL250 3688
3.-Arne Petter Morstad Husqvarna/BSA 3781
4.-Bertil Roos
Husqvarna 250 3934
5.-Tomas Andersson
Husqvarna 250 3939
6.-Hans Varverud
HVM Royal Enfield 4012
7.-Karl Hedstrøm
Husqvarna 250 4051
8.-Kjell Almqvist Husqvarna Silverpil 4162
9.-Bjarne Nilsen
Honda 350cc
4230
10.-Arne Jonsson
Husqvarna 450 |4270
11.-Åke Englund
Husqvarna 250 4403
12.-Åke Hermansson
Monark 125ISDT 4406
13.-Hampus Von Post
Husqvarna
4430
14.-Mats Liljeros
Jawa Arme
4571
15.-Mats Hansson
Greeves 250
4729
16.-Morgan Widman
NV 38 250cc
5044
17.-Hans Martinsson
BSA C15
5253
18.-Trond Bull Enger Jawa 250 Six Days 5480
Klasse 2 Pre 75
Tony Arbeus seiret i klasse 3
1.-Tony Arbeus
2.-Sten Hartzell
3.-Robert Palm
4.-Joakim Segerskjöld
5,-Øyvind Hagen
6,-Ole Fjærstad
7.-Terje Edvardsen
8.-Per Carlsson
9.-Willy Malmgren
10.-Torbjörn Åkesson
11.-Sivert Andersson
12.-Sven Björklund
13.-Jon Svartdal
12.-Stein Sandvold
Husqvarna
3351
Husqvarna
|3362
Yamaha 500
3409
Husqvarna
3434
Yamaha XT500 3612
Husqvarna 450 3661
Yamaha TT500 3702
Husqvarna 250 3825
HVA/Honda
3913
Moto Morino
4053
Husqvarna 250 4104
Husqvarna
4293
Yamaha 500
4536
Yamaha tt500 5080
Mats Sjöblom seier i klasse pre75 og totalseier
1.-Mats Sjöblom Husqvarna 360 aut
2.-Peer Bakke
Metisse BSA
3.-Peder Ramsøe
Monark ISDT
4.-Bjørn Bølher
Yamaha 500
3311
3448
3714
3720
Trond Bull Enger i aksjon
NVMC Motorsportsavdelingen
29 29
Historien om Novemerløpet
PB
30
NVMC Motorsportsavdelingen
30
Aage W Jensen med sin Monark Blue Arrow
Novemberløpet var Norges svar på det svenske
Novemberkåsan som har vært arrangert siden 1915
og som arrangeres den dag i dag.
Novemberløpet ble første gang arrangert i 1926, da
som Novemberrittet, men fart i sakene ble det ikke
før etter krigen.
Fra å være et PO løp på landeveien bar løpet etter
hvert mer og mer preg av å være et enduroløp eller
trialløp som det hette i Norge på den tiden.
Mange stjernekjørere fra vårt naboland Sverige
gjestet Novemberløpet, oftest med seier. Vi kan
nevne ”Guld” – Elon Forsberg, Gunnar Johansson,
Rolf Tibblin, Sten ”Storken” Lundin og Rolf
Stagmann blant deltagerne i Novemberløpet.
Løpet ble siste gang arrangert i 1961, da det etter
hvert ble vanskelig å skaffe tillatelse til å kjøre
løpet og å skaffe funksjonærer. Motocross var den
nye motorsykkelsporten i Europa og ressursene ble
satt inn i denne sporten i stedet.
Norsk
Veteran
Motorsykkel
Club
–
Motorsportsavdelingen (NVMC – Motorsport) ble
startet i 1993 av Per Berg. på oppdrag av NVMC`s
hovedstyre.
Allerede året etter at avdelingen ble startet ble det
besluttet å arrangere Novemberløpet som
veteranenduro. Det var da gått over 30 år siden
løpet sist var arrangert. Sommeren 1994 kom Lars
Bergskaug ut på min hytte i Drøbak og vi begynte å
fabulere om å gjenskape Novemberløpet, men nå
som et veteranenduro.
Det er nå gått 20 år siden den spede begynnelse og
løpet har etter hvert begynt å finne sin form som
veteranenduroløp.
Vi har hatt besøk av gode svenske kjørere og dette
setter en ekstra spiss på vårt arrangement.
Novemberløpet var Norges svar på det svenske
Novemberkåsan som har vært arrangert siden 1915
og som arrangeres den dag i dag.
NVMC Motorsportsavdelingen
31 31
Novemberløpet 19.10 2013
PB
Arne Petter Morstad i aksjon med sin Husqvarna / BSA utstyrt med hjelmkamera fra Viasat.
Starten var lagt til Folkvang i Follo som har blitt
fast startsted de siste årene for dette
veteranenduroet. Været var strålende med -2C og
lettskyet vær
Viasat filmet under løpet og en utgave programmet
Garasjen vil bli sendt på nyåret. Følg med.
43 deltagere hadde funnet veien til start og første
mann ut var Geir Jacobsen på sin BSA.
SS1 var på Skjellerud ca 2 km fra start. .Dette var
en skogsløype og kjøretiden var satt til 4 minutter.
Mange samlet på seg prikker på denne etappen.
Unge Peder Ramsøe var uheldig på denne etappen
og veltet, Peder valgte å bryte løpet siden han fikk
styret i magen og hadde såpass nmed smerter at han
fant det klokest å stoppe.
Neste SS var på Bakker gård. Her var det lagt opp
en fin sløyfe på jorde med små avstikkere inn i
skogholdt. Litt små velt var det også her, men ingen
skadet seg på det. Etappen skulle kjøres på 4 min.
Fra denne etappen filmet Viasat mye og Asgeir
Borgermoen smilte fra øre til øre over fine
veteraner som skal vises i programmet Garasjen.
32
Martin Ramsøe og Håvid Engmark etter endt
dyst. Martin på 400cc Husqvarna og Håvid på
en 125cc Hercules.
Etter SS2 ble deltaqgerne sendt ut på en kjøretur på
ca 2 mil noe som ble utfordrende for mange i kulda.
SS 3 gikk på crossbanen til Gultvedt. Her ble det
fryktelig glatt etter hvert, noe Hans Varverud fra
Sverige fikk erfare med sin tunge og store Raoyal
Enfield. Etter velten slet hans med å få starten den
store 4 takteren, så her glapp en topp-plassering for
Hans i klassen OldTimer.Også npå denne prøven
var idealtiden 4 min.
NVMC Motorsportsavdelingen
32
Peer Bakke sadlet en Husqvarna som klasset inn i Pre 85 denne gangen. Peer tok liegodt klasseseieren
med denne sykkelen.
Etter Gultvedt var det dags for en prøve vi ikke har
kjørt tidligere. SS4 på Klunderud var ny av året og
idealtiden var satt til 3 minutter. Denne tiden passet
for mange, så her ble det ikke delt ut så mange
prikker. Prøven gikk på jordet med en avstikker inn
på en skogsti før den kom ut ved Bakker gård.
Martin Ramsøe kjørte inn til klasseseier i Pre 75
med sin Husqvarna 400cc.
Nå var det bare SS5 som gjenstod. Denne prøven
var identisk med SS1. Prøven hadde idealtid satt til
4 minutter. Mange begynte nok nå å kjenne at de
hadde vært ute en stund. Sliten og kalde kom de
etter hvert til mål og fikk servert middag før
premieutdelingen tok til.
Det var gjort sabotasje under løpet ved at noen
fjernet piler som viste hvor deltagerne skulle kjøre.
Det samme skjedde i 2012, på samme strekningen,
så her er det nok noen som ikke liker at løpet går
forbi huset deres. Kanskje vi får prøve å finne en
annen vei neste år. Novemberløpet ble arrangert for
20. gangen i år. Vi takker Trygve U Skar og hans
gjeng for fin jobbing og håper dere orker å ta fatt
på det 21. Novemberløp i 2014.
Den yngre garde fant fort sin helt fra barne TV
Asgeir Borgermoen. Halvor Glenne tilhører
absolutt ikke til den yngre garde, så han var
nok mere opptatt av løpet.
NVMC Motorsportsavdelingen
33
33
Klasse Old Timer
Klasse pre 85
1.-Arne P Morstad HVA //BSA
8pr.
2.-Conny Windich
HVA (Sverige) 10pr
3.-Bjarne Nilsen
Honda
13pr
4.-Erik Malmgren
Honda(Sverige)18pr
5.-Trond Bull Enger
Jawa Six Days 19pr.
6. Per Erik Sjøblom
HVA (Sverige) 24pr
7. Hans Varverud
Enfield (Sverige) Brutt
1.-Peer Bakke
HVA
4pr2.-Jon Svartdal
Yamaha
7pr
3.-Robert Palm
Yamaha
8pr.
4.-Lars Tore Ruud
Kawasaki
9pr
5.-Sivert Andersson
Husqvarna (S) 9pr.
6.-Trygve U Skar
Yamaha
9pr.
7.-Pål Fadum
Yamaha
10pr
8.-Ole Morten Braathen Yamaha
10pr
9.-Rune Heggebråten
Yamaha
10pr
10.-Ole Fjæstad
Husqvarna
11pr
11.-Tomas Landstad
11pr
12.-Tomas Andersson
HVA (Sverige) 12pr.
13.-Willy Malmgren
HVA/Honda)(S) 12pr
14.-Knut Aasen
Yamaha
14pr
15.-Ole O Berg
Yamaha
15pr
16.- Øyvind Hagen
Yamaha
16pr
17.-Terje Torgerstuen HVA/Kinamotor
17pr.
Klasse Enduro Pre 75
1.-Martin Ramsøe
HVA
2.-Bertil Roos HVA/BSA (Sverige)
3.-Geir Jacobsen
BSA
4.-Håvid Engmark
Hercules
5.-Thor Abelsen
Suzuki
6.-Ronny Eriksen
BSA
7.-Håkon Sagfossen
Suzuki
8.-Are Skeid
Suzuki
9.-Jan Roar Olafsen
Honda
10.-Bjørn Bøhler
Yamaha 45pr
11.-Per Bråten
BSA
12.-Peder Ramsøe
Monark
13.-Stefan Johansson
Monark
8pr.
9pr.
9pr.
9pr.
11pr
12pr
12pr
15pr
45pr
54pr
Brutt
Brutt
Far og sønn Ramsøe foretar en evaluering
34
NVMC Motorsportsavdelingen
34
Martin Ramsøe i bra sig på SS2
Trond Bull Enger fullførte Novemberløpet for 17. gangen
NVMC Motorsportsavdelingen
3535
Arne Petter Morstad satser for fullt på SS2
Rune Heggekroken med sin Yamaha TT 500cc
36
NVMC Motorsportsavdelingen
36
To internasjonale stjerner fra 60 tallet Nr 33 Erik Malmgren på Honda. Erik er FIM verdensmester i
4takts klassen. Conny Windich på Husqvarna.er tidligere svensk Six Days fører i det svenske landslaget.
Bjørn Bøhler klar for å ta fatt på spesialprøven
NVMC Motorsportsavdelingen
37 37
PB
NMK Romerik avd. Arrangerte treningsaften for sine medlemmer Onsdag 20.05. kl.19 på Lillestrøm
stadion, Sørum ved Fettveien Vi antar bildet er fra 56-57. Nermest ser vi en DKW spesial, Den Neste
sykkelen kan se ut som en Tempo Sving. Ved siden av denneSees en Husqvarna Drøbåge og lengst bort
ser vi en Husqvarna Silverpil. Er det noen av våre medlemmer som kjenner førerne påbildet
Rolf Nyhuus i farta på Puchen
38
NVMC Motorsportsavdelingen
38
Fra venste Hans N Ruud, Aage Hansen og Henry ”Stompa” Andersen
Aage Hansen med fansen på plass
NVMC Motorsportsavdelingen
39
39
Fra James til Jawa
PB
Den hardt satsendene føreren skal vistnok være Hans N Ruud
BSA var undermotorisert, utviklet fra
ensylindret motor og testet av Jack Parker.
Tenk deg et heat hvor Hancok kjørte BMW, Golop
kjørte Zuzuki, Pedersen kjørte Yamaha og Johnsson
kjørte KTM. Dette var virkeligheten i 1928 til 1932,
men den gangen hette syklene James, Norton, AJS,
BSA, Douglas Rudge og Scott- Vi tar en titt på
syklene i speedwaysporten på den tiden.
40
en
Douglas ”Duggie” var en populær sykkel og var
hurtig med sine 27 eller 32 hk avhengig av
trimmingsgraden.Kjørerne likte denne sykkelen og
det ble solgt 1300 dirt trak Douglas i 1929
NVMC Motorsportsavdelingen
40
første VM for Jawa. Året etter ble tronen tatt til
bake til JAP av Ove Fundin, som ble den siste som
vant VM på dette merket.
I 1968 bkjørte 80% av førerne på det Tsjekkiske
merket Jawa. En 2 ventil motor med litt kortere
slaglengde enn Japen.
Scott var også en populær sykkel med sin
vannavkjølte motor
JAP Speedwaysykkel domminerte i tre desenier
Jawa fikk etter hvert konkurranse fra Weslake som
Peter Colllins tok et VM på i 1976
Rudge var mest framtidsrettet med sin 4 ventilerte
motor. Denne sykkelen krevde en mer ekstrem
kjørestil, men alle disse syklene ble utkonkurerert
av JAP (J A Prestwich)
Denne sykkelen domminerte speddwaysporten i
mer en tre desenier.
På 40 og 50 tallet kjørte alle førerne på dette
merket.
Øverst er det bilde av en Jawa og under en
Weslake
Jawas svar på Weslake var en ny 4 ventil motor.
Lionel Van Praag vant det første VM for Jap i
1936.Den sykkelen hadde ca 38HK. Jap vant hver
eneste VM tittel helt frem til 1965. I 1966 var Jawa
(Eso) kommet på banen og Barry Briggs vant det
NVMC Motorsportsavdelingen
41 41
Medlemsmøte 6. mars med Nisse Hedlund
Nisse Hedlund på en Nisse Hedlundsykkel.
Bilde til høyre: Kristian W Andersen, Nisse
Hedlund og Bjørn Rotheim som er trekløvveret som
står for arrangementet hos oss 6. mars kl. 19.00 på
vårt klubblokale på Grini Næringspark.
Nisse Hedlund er først og fremst kjent som mannen
som fikk fart på dern svenske maskinparken i
motocross VM på 50 og begynnelsen av 60 tallet.
Førere som Bill Nilsson, Sten ”Storken” Lundin og
Rolf Tibblin fikk hjelp av Nisse og alle tok VM
seiere.
Han var også involvert i speedwaysporten for å gi
sverige en helsvensk hoi som skulle ta opp kampen
mot Jap.
Vi gleder oss til å høre foredraget til Nisse
Hedlund, hvor han forteller om livet som
motorkonstruktør i verdensformat. Møt opp og se
og hør denne legenden.
NB
NB!!!!
For
For medlemmer
medlemmersom
somharbetalt
har betalt medlemsmedlemskontingent 2014. er det fri entre.
kontingent for 2014, er det fri entrè.
Ikke medlemmer kr. 50
Ikke medlemmer kr. 50.
42
NVMC Motorsportsavdelingen
42
Nest siste side
Klubb
NyttAktivitetskalender
Aktivitetskalender
KLUBB
NYTT
2013
Torsdag 5. desember
Julemøte på Grini
Torsdag 2 Januar
Møte på Grini Næringspark
Torsdag 6 Februar
Møte Grini Næringspark Generalforsamling
Torsdag 6 Mars Møte på Grini Næringspark med Nisse Hedlund
Torsdag 3 april
Møte på Grini Næringspark
Torsdag 8 mai
Kjøremøte
Lørdag 24,mai
Gardemoracet (Biler)
Torsdag 5 juni
Møte Lier MC Museet
23. august
Hvassumløpet Bakkeløp for biler
t
e
d
l
i
B
ay
w
d
e
e
p
S
Over: Speedway-bildet denne gangen er fra VM på Ullevi i Sverige i 1966, da Sverre Harrfeldt ble nr.2.
Tony Briggs leser Speed-Nytt!
Da undertegnede var i sørlige California for noen få uker
siden, besøkte jeg en god venn i San Juan Capistrano. Jeg
fikk høre av Sverre Harrfeldt at Barry Briggs bodde i Dana
Point, som bare ligger 15 min. kjøring fra hjemmet til min
amerikanske kompis! Jeg sa til Sverre at jeg ville prøve å
oppsøke Briggo, og Sverre ba meg å hilse hvis jeg traff ham.
Det gjorde jeg ikke, men jeg traff hans sønn Tony i huset
til Briggo! (Barry var på New Zealand) Jeg ble bedt inn på
kaffe og vi hadde en hyggelig prat! Jeg overrakte SpeedNytt og bildet som er gjengitt over. Og jeg ba ham hilse til
sin far fra Sverre og meg. Det lovte han å gjøre.
Tony Briggs var imponert over bladet vårt, selv om han
selvsagt ikke leser norsk, og han husket Sverre fra England,
så han ba meg å hilsen Sverre. Dette er herved gjort!
Tony Briggs har hatt en egen Speedway-karriere, men
var uheldig og brakk nakken, slik at han måtte slutte å kjøre.
Tony er en skikkelig hyggelig kar, som det var artig å
treffe. Håper å treffe Barry neste gang vi er i California!
Terje Sæthre
Under: Tony Briggs og
Terje Sæthre
Over: Tony Briggs
NVMC Motorsportsavdelingen
43
43
Svithun Cross 175 ccm 1959 modell - Eier og Fotograf Terje Karlsen