menighetsblad Om tamme dyr og ville dyr i bydelen vår!

Download Report

Transcript menighetsblad Om tamme dyr og ville dyr i bydelen vår!

menighetsblad
2´14
Årgang 60
•Vårens
konfirmanter
Side 3
•Kampenspeidernes
beste knute
Side 13
• Nye Byhaugkaféen
Side 11
Kampen menighet
• Åpent fellesskap
• Levende Kristustro
• Glad tjeneste
Om tamme dyr og ville dyr
i bydelen vår!
Se side 6 og 7.
Å tørre å føle
Tekst: Claire Gouldthorp
Vi som har vokst opp i kirke­tradisjoner
som har sitt utspring i reformasjonen,
er vant med å bruke hodet vårt. Luther
var opptatt av at vanlige folk måtte få
lov å lese Bibelen på et språk de forstod.
De tenkte derfor på det som er skrevet
der for seg selv. Vi er vant med å sitte
å lytte til en preken, og å tenke på hva
som blir sagt. Vi forventer at vi skal
bruke hodet i en gudstjeneste, men
forventer vi at vi skal bruke hjertet vårt
også? Forventer vi at vi skal føle noe?
En måte å invitere til å bruke noe
mer enn hodet er å gjøre som i Kampen
kirke; ha forskjellige bønnestasjoner på
Minimessene. Da inviteres vi til å bruke
alle våre sanser til å oppleve Gud. Hvis
vi er åpne for dette, kan vi oppleve noe
sterkt som vi ikke hadde opplevd ved
kun å lytte til prekenen.
Gjennom sansene våre kan vi bli
tvunget til å føle noe – vi kan oppleve
eller føle noe om Gud som påvirker
oss mye mer enn å ha tenkt en tanke.
Jeg mener ikke å nedvurdere det vi får
gjennom prekenen, det er også viktig,
men jeg vil påpeke at det finnes flere
måter å oppleve Gud på. Hvis vi tør å
prøve noe utenfor komfortsonen vår,
hvis vi tør å føle, så er det mulig at vi
kan oppleve noe av Gud som treffer oss
langt inn i hjertet. Jesus selv vet alt om
kraften i sansene våre. Han tok på folk
som ingen andre ville ta på, han gav oss
lukt og smak av brød og vin for at vi
kan minnes ham i nattverden. La Gud
få treffe deg gjennom sansene dine – tør
å føle!
Kampen menighetsblad
I redaksjonen:
Beate Eckhoff Dagestad (redaktør,) Jon Skarpeid,
Liv Ingunn Salomonsen
Grafisk produksjon: Omega trykk - Stavanger
Kontakt:
[email protected] Tlf: 995 68 611
Lyst å bidra?
Vi tar i mot idéer, stoff eller nye redaksjonsmedlemmer.
Frist for innlevering til neste nummer: 1. september
2
Claire er diakonimedarbeider i Kampen, nå
i fødselspermisjon. Her med kreasjon laget på
KK-klubbens ”Høsthattefest”.
Her er vårens konfirmanter i Kampen kirke
Bak fra venstre: Nils Kristian
Tjøstheim, Jaran Faret, Torbjørn
Steffensen, Erik Lund
Midten: Ine Søndenå Tønnesen, Line
Ellingsen, Emilie Malmberg, Tuva
Alexandersen, Rikke Nagell Hansen
Foran: Sokneprest Asbjørn Salthe,
Martine Borgen Søllesvik, Julia Aislin
Kvadsheim, Sara Salar Nøkling, Daniel
Finnestad, August Halseth Stenberg
3
Skikkelig kjekk konfirmasjonstid
Tekst&foto:
Beate E.Dagestad
- Jeg konfirmerer meg fordi
det er tradisjon i familien,
sier Torbjørn Steffensen.
Hvis han får barn selv noen
gang, vil han gjerne at de
gjør det samme. Det er fint
å stå i en sammenheng. -Jeg
konfirmerer det jeg tror på,
sier Sara Nøkling
Begge har fulgt konfirmasjonsundervisningen i Kampen kirke det siste året.
- Det artigste var overnattingen i kirka, er de to enige
om. Og det å treffe klasse­
kamerater fra barneskolen
igjen. - Det har vært skikkelig kjekt, utbryter Sara.
Det å snakke om tro er ikke
vanlig i venneflokken ellers.
- Kanskje fordi alle tror på
forskjellige ting, sier Sara.
- Det er ikke fordi det er
flaut å snakke om, det er jo
det jeg tror på, legger Torbjørn til. Det de er enige
om er at vennskap er det de
kommer til å huske best fra
konfirmasjonstiden!
- Og at alle er velkommen til
kirka – uansett!
Nå kan du melde deg opp
som konfirmant 2015!
Til høsten starter ny runde med konfirmasjonsundervisning i Kampen kirke. 10.mai 2015 er det konfirmasjonssøndag hos oss. Meld
deg på via nettsiden vår:
kampenmenighet.no
Invitasjon til konfirmasjon
2015 er sendt ut til alle
8.klassinger i Kampen ­menighet.
Har du ikke fått? Ring oss nå: 51 50 24 10.
Torbjørn og Sara, to rykende ferske konfirmanter
Du kan lese mer om konfirmasjon på nettstedet konfirmant.no eller se små filmer med tidligere konfirmanter
på mobilen: konfirmant.no/mobile.
Spørsmål fra foreldre
Er du forelder og har spørsmål om konfirmasjon? Se
nettstedet konfirmant.no
Her er også tips til hvordan konfirmasjonsdagen kan
markeres enten en vil gjøre mye ut av dagen eller ha en
mer diskret feiring.
4
Bymåkene
Vemund knipser måker
ved Stokkavannet. Slik
finner vi ut mer om
­fuglene.
Vi byfolk tror de er mange,
men der tar vi feil. Mangel
på mat i sjøen gjør at mange
måker trekker mot land. Vi
ser dem på torget, på hustak
på søppelfyllingene, og tror
de er mange flere enn før.
Men faktisk er flere måkearter på kraftig retur. Ternene
for eksempel, eller den karakteristiske hettemåken,
med det svarte hodet.
I det søndre hjørnet av
Store Stokkavann er det Fiskemåkene som er i flertall
denne vår-ettermiddagen.
Vemund Opedal knipser løs.
Den tidligere konfirmanten i
Kampen har alt vært hobbyornitolog i flere år. Nå er han
ustyrt med et solid digitalt
speilreflekskamera. Alldeles
frivillig og gratis deltar han
i det landsomfattende forskningsprosjektet ”Urbane
populasjoner” (URBPOP).
Målet med prosjektet å skaffe
mer kunnskap om måkene i
norske storbyer. Hvordan er
helsetilstanden? Hvor lenge
lever de? Hvor vandrer de til
og fra?
Tekst&foto: Beate E. Dagestad
- Disse kommer langveis
fra, sier Vemund og sikter
linsa mot flokken av fiskemåker. Fra Nord Norge, Sverige,
Russland, Finland og Estland. Han kan faktisk finne
det ut helt sikkert straks han
forstørrer opp et av bildene
han har tatt. Da kan han lese
av tallkoden på plastringen
fuglen har rundt beinet. Koden plotter Vemund inn på
nettstedet ringmerking.no,
og dermed ser han hvor fuglen ble merket første gang,
og hvor og når den har blitt
observert sist.
I Vest-Europa har måkene blitt mer og mer urbane
siden 60-tallet opplyser Alf
Tore Mjøs ved Stavanger
Museum. På våre trakter er
det særlig fire arter vi kan
se: De to store, Sildemåke
og Gråmåke, eller de to små,
Hettemåke og Fiskemåke.
Det er særlig Fiskemåke og
Sildemåke som okkuperer
de flate takene på bedrifter i
Forus eller Risavika og hekker der. Da har de kjapp
tilgang til matfatet i kulturlandskapet på Jæren. - Måker
som før spiste fisk finner seg
nå gjerne en stankelbeinlarve
eller meitemark sier Mjøs. Vi har nettopp funnet ut at
en måke kan fly 3-5 mil for å
finne mat! Det som gjør det
spennende å studere måkene
er at de lever forholdsvis
lenge. Mens en spurv lever i
2-3 år, kan måkene bli opp
mot 30 år.
- Dette det er veldig artig
å være med på, sier Vemund
i det han tar ytterligere en
serie bilder.
- Alle kan bli med!
Oppfordrer Mjøs. Det er
ikke vanskelig. Gjør som
Vemund: Ta foto av måken,
blås opp bildet og les av
nummeret på ringen, og før
det inn på nettstedet ringmerking.no. Bruker oppretter du på 1,2,3.
5
Ville dyr i byen
Tekst: Beate E.Dagestad
Et lite pinnsvin tusler i
Seehusens gate. Jeg håper
det finner veien til en
trygg hage før det kommer en bil. Ville dyr i
byen lever et farefullt liv.
6
Et voksent pinnsvin kan ha
6-7000 pigger på ryggen.
Det er nattaktivt og spiser
gjerne innsekter og småkryp,
også den avskydde iberiasneglen. Rundt år 1900 fantes
pinnsvinet bare i Østfold,
men nå finner vi det lille
dyret også på våre trakter.
Dersom vi da ikke tar knekken på den vesle krabaten
med ryddige hager og giftige
sprøytemidler. Pinnsvinet
trenger litt buskas og gjerne
en kvisthaug eller to dersom
den skal trives i hagen din.
Aina Hovden Lunde er
natur- og friluftsrådgiver
i Stavanger kommune og
hun har oversikten over
hvilke dyr vi kan oppleve i
bydelen vår. Foruten mange
spennende fuglearter er det
flaggermus, ekorn, pinnsvin,
rådyr samt mus og rotter.
Den største trusselen
mot dyrelivet i byen er for-
tetting, fordi leveområdene
til dyra rett og slett forsvinner. Er du glad i dyr så la
hagen din være litt rufsete.
Og la treet stå! Store, gamle
trær er særlig viktige, forklarer Aina. Her lever fugler,
innsekter og et utrolig biologisk mangfold. For eksempel
viser forskning at opptil
1500 ulike arter kan være
knyttet til en gammel eik.
Derfor er gamle, hule eiker
rødlistet, en utvalgt naturtype som nå skal beskyttes.
Denne våren har en hel
rådyrflokk vært å skue på jordene ved Store Stokkavann
og Sabbadalen. Byrådyr er
mye tammere enn skogsrådyr, forteller Aina. Når rådyrene får nye unger i juni, jages årskalvene bort. Da kan
det hende du kan støte på en
unge som ligger og trykker.
- Den er ikke forlatt! Ikke
rør den, oppfordrer Aina.
- Moren er i nærheten. Hun
tipper det er rundt 400 rådyr
i Stavanger kommune. Hvert
år gis det fellingstillatelse på
ca 60 dyr. Halvparten blir
felt, og halvparten dør i trafikken. E39 ved Byhaugtun-
Her yrer det av liv! La gamle trær stå, sier naturrådgiver i
kommunen Aina Hovden Lunde.
Kjæledyr på Kampen
Det bor ca 1200 barn og unge mellom 0 og 18 år
innenfor menighetens grenser. Lurer på hvor mange
av disse som har et kjæledyr? Her er det tobente, firbente og de som ikke har ben i det hele tatt…
Ikke gi pinnsvinet melk, da får
det diaré og kan dø av uttørring.
Foto: Eklund/Wikimedia
Ekorn liker seg best der det er
kongler i nærheten. Se opp! Foto:
Rønning/Wikimedia
nellen er et utsatt sted for det
lille hjortedyret. Mange liker
ikke rådyrene fordi spiser
hageplanter. (Mrk De elsker
tulipaner men lar påskeliljer
stå), andre er redd for flått.
- Ja, sier Aina, rådyr har flått,
men de er ikke bærere av
Borrelia. Forsvinner rådyrene
går det mer flått på mus og
andre gnagere, og da vil mest
sannsynlig andelen Borrelia
gå opp.
Det er sett både mink,
mår og grevling i bydelen vår
også, men da er det snakk
om gjester på snarvisitt.
- Hva er det rareste dyret du
har støtt på? -Det må være
Nesebjørn som vi fikk telefon om i fjor, ler Aina, -men
det var et dyr som tilhørte en
privatperson.
Ta en tur rundt Stokkavannene,
og du vil ha gode sjanser til å se
rådyr. Men la kalven ligge i fred!
Foto: San Martin/Wikimedia
Ved Mosvannet finner vi det mest
spennende flaggermuslokaliteten
kjent i Norge med flere ulike arter. For eksempel Trollflaggermus
Foto: Mnolf/Wikimedia
Kanin
Ninni er en dvergwedder som er herlig å kose med. -Særlig
om sommeren når vi er mer ute, sier Ingeborg. Hun renser
buret cirka annen hver uke. Ninni trenger litt høy til rede, og
spiser kraftfôr og løvetann, men blir ekstra glad når Ingeborg
gir henne en gulrot.
Katt
6 år gamle Ronja har nettopp vært hos dyrlegen og barbert
7
halen sin, hun fikk et sår da hun oppholdt seg i kjelleren, forklarer Iselin og
Caroline. Katt er et fint dyr som greier
seg selv -Vi slipper jo å gå tur med
henne og sånt noe, sier jentene.
høre den store sugefiske slurpe luft i
hjørnet. Det er koselig!
Hund
Hamster
Liv er så liten at hun får plass i hånda til
Philip Eugene. Hun sover hele dagen,
for hamstere er nattaktive dyr. Philip
koser mest med henne om morgenen.
I buret har hun hjul og flere rør hun
kan løpe i. Hun spiser frø og nøtter, og
lagrer det i kinnene så de blir kjempetjukke. Favorittmaten er blåbær.
8
Magnus Sebastian er fornøyd med
at Tinka er en liten hund, for han er
litt redd for store hunder. Tinka er en
Tibetansk spaniel som er 70 hundeår.
Hun er en omplasseringshund og familiens ferskeste medlem. -Vi fikk henne
for 3 måneder siden. Magnus Sebastian
og lillebror Hauk får Tinka til å gjøre
små kunster når de har litt ”hundegodt” å gi henne.
Fisk
Anna har et 60 liters akvarium på rommet sitt. Her svømmer 18 små fisk, eller
var det 20? Det er sugefisk, et par små
sjøormer og noen røde som hun ikke
husker navnet på. Om kvelden kan hun
Høne
Mathea sin høne vil ikke dø! Det er en
egglegger-rase. De pleier å slaktes etter
2 år, nå er Tuppetei minst 6 år og har
sluttet å legge egg for lengst. Hun har
selskap av Gulla og Pip i hønsegården.
De er av blandingsrase og legger et egg
hver om dagen.
Dyrene er slekta vår
Tekst: Jon Skarpeid
Vi er en del av skaperverket, ikke
hevet over det, sier teologen Lars
Johan Berge.
Prest og kirkehistoriker Lars Johan
Berge er opptatt av naturvern. Skaperverket er et flertydig begrep sier han og
utdyper: - Egentlig alt, naturen og universet som gudeskapt og gudegitt. Både
mennesket og dyr forholder seg til sin
skaper. Ingenting av dette tilhører mennesket. Vi er ikke herrer i huset, men
tjenere for Skaperen.
Hvilke bibeltekster vil du særlig trekk
fram i forhold til skaperverket?
Mange, men den mest misbrukte av
alle er 1. Mos 1,28, ja hele skapelsesfortellingen. Her har man lest inn en slags
erobringstanke. Vi trodde vi skulle fullkommengjøre med vitenskap det Gud
ikke hadde fått til. Sjelsbegrepet er også
blitt misforstått. Gud skapte både mennesket og dyrene med sjel [hebraisk:
næfæsj]. Sjelsbegrepet er felles for alt
Gud skapte den sjette dagen. Vi inngår
i en sammenheng, og alle dyrene som
omgir oss er egentlig slekta vår.
Lar 1. Mosebok 1,28 seg forsvare?
Ikke i den tradisjonelle tolkningen.
Utnyttelsesperspektivet, som vi har
lest inn i teksten; stoisismen, nyplatonismen i tidlige middelalder og som
dukker opp igjen hos Descartes. Jeg
skal ikke ta på meg hvordan versene
burde oversettes, men jeg hadde håpet
at oversetterne av Bibelen i 2011 hadde
tatt fatt i det. Det gjorde de ikke. «Råde
over» gir feil assosiasjoner, pga av forhistorien. Forvaltnings- og tjeneraspektet
forsvinner.
Hva synes du om kirkens forhold til
skaperverket?
Den har alle de skavankene vi nå har
tatt opp. Den kirkelige diskusjon har i
stor grad dreiet seg om homofili de siste
tiårene. Vi har holdt på med sjelens
frelse vi. Hele mennesket og skaperverket har ikke kommet inn i synsfeltet.
Dette er en stor unnlatelsessynd, spør
du meg.
Hva er økoteologien mest opptatt av i
vår tid?
Dette er sammensatt. Norge var på
banen i Kirkens Verdensråd sine debatter, men det virker som det har dødd
litt hen her til lands. Jeg vandrer litt i
naturvernkretser, og kirken står ikke
høyt i kurs, skal jeg fortelle deg. Synd,
for vi har ansatser i vår egen tradisjon
som vi kunne tatt fatt i, for vern av natur og arter. Det er mye bibelsk materiale som vi ikke tatt det i bruk. Vi lever
fortsatt med Descartes, med dualismen
mellom det åndelig og materielle. Internasjonalt er det sammensatt med variasjoner fra kontinent til kontinent.
Hvor går det hen med planeten?
Senest i går kom meldingen om at
vi står ovenfor den 6. største utryddelsen av arter. Arter dør ut 1000 ganger
fortere enn det som er naturlig, og det
er menneskelig aktivitet og inngrep
Lars Johan Berge brenner for naturen Foto:
priv.
som drar i feil retning. Polene smelter
og isbjørnen er nærmest dømt til å dø.
Det eneste folk synes er gjevt er å seile
Nord-østpassasjen til Kina.
Hvis gudsrike starter her og nå, er naturen en del av gudsrike?
Ja, det vil jeg absolutt mene. Diskusjonene har selvsagt gått, om skaperverket forløses eller ikke. Jeg kan ikke
skjønne annet enn at hele skaperverket
forløses siden det er skapt av Gud. Ikke
bare mennesket i et abstrakt gudsrike,
men et skaperverk som er konkret. Vi
har ikke ordentlige himmelsalmer. Hele
skaperverket forløses med alt sitt innhold. Der hvor lammet og løven skal
beite side om side.
9
BYDELSPROFILEN:
Inger Olsen – Mor på Byhaugen
Tekst&foto: Liv Ingunn Salomonsen
I 40 år jobbet Inger Olsen som frivillig på Byhaugkaféen, både med ungdomsdisko og kafédrift. Nå har
hun passert 70 og har pensjonert seg fra den oppgaven, men er like opptatt og travel som før.
Inger Olsen har mange morsomme historier og tilbakeblikk fra driften av det flotte huset på toppen av Byhaugen. Det er kanskje ikke så rart, etter å ha observert og
kontrollert utallige tenåringer fra 14 til 16 år på «Byhaugen Flipp og disko» helg etter helg.
-Det startet i 1976 da jeg fikk spørsmål om å være
med som frivillig da datteren min var tenåring, og så
gikk det slag i slag. Hver helg samlet ungdommer seg fra
Byhaugen og Tasta. Vi hadde kiosk der vi solgte sjokolade og Fox, humrer Inger. Det er ingen tvil om at hun
har gode minner fra den tiden.
Mye liv og røre å håndtere
10
Etter å ha passet på så mange festglade tenåringer år etter år
så må du jo ha sett mye rart?
-Å ja, der skjedde det mye. En gang var det sjalusidrama
mellom Tasta og Kannik skole, der to gutter kranglet om
den samme jenten. Da tenkte jeg at det kom jeg ikke til
å klare å håndtere og ringte til eieren av en av byens nattklubber og ba dem om å sende en vakt. Det gjorde han,
en stor kraftig kar som dekket hele inngangsdøren. Det
var litt av et skue.
Jeg ble ofte kontaktet av bekymrede foreldre som ville
inn å sjekke ungene sine. En gang dukket det opp to
mødre som ville inn. Da sa jeg at de vær så god fikk betale inngangsbilletten, til deres store overraskelse. Dette
var en samlingsplass for tenåringer og ikke foreldre, flirer
Inger. En gang ringte det
en mor som sa at datteren
luktet sigaretter da hun
kom hjem. Da klarte jeg
ikke å dy meg og sa «nei
jeg tror ikke hun røyker,
men hun sitter sikkert
utenfor i en bil og kliner».
Vi må huske at kuer har
vært kalv, sier Inger bastant. Vi har alle vært tenåringer en gang, og tenåringer
skal få lov til å være tenåringer.
Fortrolig forhold
Ble du en slags ekstramor for tenåringene?
-Ja jeg var ”Mor på Byhaugen”. Jeg satt mange timer på
do hvor tenåringene hadde fortrolige samtaler med meg.
Der satt vi til de var ferdig snakket mens det dundret og
banket på døren utenfor. Jeg ble veldig glad i ungdommene. De lærte mye av meg og jeg lærte mye av dem.
Travel pensjonist
Selv om Inger nå er pensjonist og ikke lenger driver
driften på Byhaugen så ligger hun ikke på latsiden for
det. -Jeg har tre barn og ni barnebarn som holder meg i
aktivitet.
Hva gjør du når du skal slappe av?
- Jeg går tur og jeg har jeg håndarbeid, strikker og tover.
Da koser jeg meg.
-Det er vel kanskje unødvendig å spørre om du har et favorittsted på Kampen/Byhaugen?
-Ja det er det jo. Byhaugkaféen er mitt andre hjem!
Visste du..?
Tekst&foto: Liv Ingunn Salomonsen
At Byhaugkaféen opprinnelig be bygget
av telemarkingen John Jonsen i midten
av 1840-årene. Han ble kalt Dåsa-John
på grunn av at han laget tobakkdåser i
messing.
Han anla et stort vannbasseng på
tomten. Bassenget er borte men det
meste av muren er fortsatt intakt.
Dåsa-John lagde også en solid mur
rundt eiendommen med formålet å lage
ly for vinden, men også å holde byfolkene borte fra tunet hans. Her bodde
han til han døde i 1920.
Stavanger kommune overtok eiendommen og drev kafé frem til 2.verdenskrig.
Etter krigen var huset i så dårlig
forfatning at kommunen ville rive det.
Redaktør i Aftenbladet, Chr. Oftedal,
forhindret dette etter å ha satt i gang en
aksjon. Huset ble i stedet restaurert.
Siden har det periodevis blitt drevet
kafé her, og huset har blitt brukt av
diverse foreninger og lag.
Kilde: Stavanger Byleksikon
Byhaugkaféen nå:
Etter at Byhaugkaféen nylig ble restaurert er huset nå hjemsted for Tasta Eiganes
Frivilligsentral.
Frivilligsentralen skal være en møteplass og tilrettelegger for frivillig aktivitet.
For tiden arrangeres det både kafé, yoga og fedregruppe for fedre i
pappapermisjon. Følg med på oppslag!
Huset leies fortsatt ut som festlokale.
Har du lyst å være med som frivillig?
Ta kontakt på telefonnummer 905 08 526, eller sjekk Facebook: Byhaugkaféen
BLI FAST GIVER!
Send sms med koderord NLM FG +
e-postadresse til 2377 eller se nlm.no
11
De er SÅ gode!
Tekst: Beate E.Dagestad Foto: Helen Sola
Denne herlige gjengen
stakk av med seieren i
årets Kretsbannerkonkurranse i Melsheia. Mye
tyder på at vi har byens
dyktigste speidere…
Akkurat som i fjor, vant
Kampenspeiderne det gjeve
troféet Aftenbladets Øks,
da 70 patruljer konkurrerte
ved Mosvannet i slutten av
april. Både vandrergruppa
Sopihob og stifinnergruppa
Kvikklunsj vant i sine klasser. Det er tredje året på rad
at Kampen-speiderne vinner
øksa! Og akkurat som i fjor
vant Sobihop Kretsbannerkonkurransen, KBK, som
gikk av stabelen noen dager
senere i Melsheia.
Hva er det med Kampenspeiderne siden dere vinner
år etter år?
- Vi er veldig gode på samarbeid!
- Og så har vi en patruljefører som lytter til alle innspill,
gliser Halvard, som er sjef.
Ingrid Marie Ørland og
Magnus Akre Throup nikker enig. - Vi jobber som et
lag, alle er gode på forskjellige ting.
For eksempel var det noen
som løp orientering, mens
andre på gruppa satt og
svarte på teori-spørsmål.
Det er både teoretiske og
praktiske oppgaver når speiderne konkurrerer. Det som
alltid pleier å være med er
testing i knuter, førstehjelp
og praktiske oppgaver som
krever teknisk innsikt.
Nå trener de spesielt til NM
som går av stabelen i det
dette nummeret går i trykken. -Det er samme type
oppgaver der, men nivået er
høyere, forteller de tre.- Er
det bare naturspørsmål dere
får, eller kan det være spørsmål av typen ”Hva heter siste
låta til Adele?”. - Å ja, det
kan godt være det også!
12
Vinner patruljen i KBK er
patruljefører Halvar S.Wersland,
Julia Kvadsheim, Telma E.
Dagestad, Ingrid Marie BullNjaa Ørland, Jacob Halvorsen og
Magnus Akre Thorup
- Var det noe dere ikke scoret
bra på?
De tre ler - Det er flaut å si,
men vi gjorde det litt dårlig på 1.hjelp og så hadde
vi ikke god orden på patruljeområde. Vi hadde for
eksempel søppelposen inne i
lavvoen, det ble minus.
- Høres ut som dette er lette
ting å forbedre til NM!
Til høsten begynner guttene i videregående skole og
blir ”rovere”, det vil si at de
er for gamle til å være med
på KBK og NM, hvordan
skal det gå med dere da?
- Nei, vi må jo bare øve på
det guttene er gode på, ler
Ingrid Marie.
- Og hva er de gode på?
- Bygge ting (pionering) og
1.hjelp.
- Og knuter, kommer det
kjapt fra Halvard - Vi kan
sikkert 50 forskjellige minst.
- Hvilken er vanskeligst?
- Dick Turpin, sier Ingrid
Marie, den er ikke egentlig
vanskelig, men siden den er
så uvanlig er det mange som
ikke kan den…
Dyp konsentrasjon når postene løses!
Slik fester du båten i sommer!
Speiderproffene Halvard og Magnus viser
”dobbelt halvstikk”.
En knallgod knute som holder båten på plass.
1. Lag en løkke slik
2. Lag en ny løkke…
3. …som du legger over den
første
4. Tre de to løkkene over
brygge-pålen…
5. ..og stram til! Gratulerer, båten er sikret!
13
MISJONSNYTT
De hadde med seg egg!
Tekst&foto: Tom Kamau Rode-Christoffersen
I Norge tar vi med oss blomster og
konfekt når vi går på besøk, i Kina
er egg en kjærkommen gave. Egg
er dyrt og sjelden kost på døvesenteret i ChangSha.
Barna ble kjempeglade for gaven, og
hadde en spennende dag da studentgruppa fra ”unge frivillige” kom på
besøk. De lekte med barna og lærte
dem flere danser. ”Kanindansen” slo
best an forteller Tom Kamau RodeChristoffersen på epost fra Kina. Han
er NMS sin utsendte i regionen. Han
skriver videre: Da studentene skulle dra
igjen sang barna ”Vi har et takknemmelig hjerte”.
Hverdagen kan kanskje være litt
kjedelig på døvesenteret som Kampen
menighet støtter i Kina, derfor er det
alltid kjekt med besøk utenfra! Det ser
vi på bildene Tom har sendt.
14
Kampen menighet støtter to
misjonsprosjekt, døvesenteret i
ChangSha i Kina og presteskolen i
Kobe, Japan. Gi gjerne en gave til
konto 3201 07 20493 Merk innbetalingen med ”misjon”.
Du kan se flere bilder fra på Toms
blogg: nmsikina.blogspot.com
SI DE
125 år
1889
2014
Le
k. F
r o.
o r t e ll i n g . T
Fargelegg
Fargelegg Jesus
som farer opp til
himmelen!
Finn fem feil
De to bildene av Jesus
som viser seg for
disiplene etter oppstandelsen er nesten
like. Finner du de fem
feilene på bildet til
høyre?
Tegninger: Franfou
15
Siden sist
16
da
Fullstappet kirke e
dd
ha
e
ol
sk
n
Kampe
e
sin tradisjonsrik
i
te
es
skolegudstjen
april.
6 og 7. september 2014
SøndagSkolen
125 ÅR
VI FEIRER I KONGEPARKEN!
125 år
SPRELL LEVENDE-SHOW
1889
k.
r
Fo r t e l l i n g . T
o.
Show med lek, bibelfortelling, konkurranser
besøk av Gulliver og musikkk med
Synne og Ingrid fra MGPjr.
2014
Le
NYHET
Begge dager
2014
!
Glimt fra KK-klubbens ”Påskemoro”. KK-klubben er for deg som går i
4. til og med 7.klasse noen fredager i hvert semester. Alle velkommen,
følg med på oppslag!
I Kongeparken kan hele familien
kose seg blant over 50 aktiviteter.
Internett-tilbud på billetter
Én dag
199,-
pr pers
Grupper (20+)
Begge dager
160,-
279,-
pr pers
pr pers i gruppe
på flere enn 20.
Ordinære priser: Barn 249,- / Voksen 269,-
BESTILL PÅ: www.kongeparken.no/sondagsskole
De faste aktivitetene i Kampen kirke
tar sommerferie.
Følg med på oppslag i slutten av august for
oppstart av babysang, speider, søndagsskole, KK-klubb og sytreff. Se også nettsiden
kampenmenighet.no.
Sommerfest
på KK-klubben fredag 20.juni
kl 18.00 – ca 19.30
Leker – pølser – utlodning.
For deg som går i 4.-7.klasse.
17
MENIGHETSKALENDEREN 15. juni – 28. september 2014
Treenighetssøndag
Søndag 15.06 kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste utforbi kirken
v/Asbjørn Salthe og Kjell Bjarne Svanes.
Speiderne deltar
2.s.i treen.tiden
Søndag 22.06 kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd
v/Asbjørn Salthe og Kjell Bjarne Svanæs.
Søndagsskole.
3.s.i.treen.tiden
Søndag 29.06 kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd
v/Asbjørn Salthe og Kjell Bjarne Svanæs
4.s.i treen.tiden
Søndag 06.07 kl. 11.00 Gudstjeneste i Stokka kirke v/Atle Moe
Ikke gudstjeneste i Kampen
5.s.i treen.tiden
Søndag 13.07 kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd
v/Asbjørn Salthe og Kjell Bjarne Svanæs
6.s.i treen.tiden
Søndag 20.07 kl. 11.00 Gudstjeneste i Stokka kirke v/Asbjørn Salthe
Ikke gudstjeneste i Kampen
7.s.i treen.tiden
Søndag 27.07 kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd
v/Torbjørn Hestnes og Kjell Bjarne Svanes
8.s.i treen.tiden
Søndag 03.08 kl. 11.00 Gudstjeneste i Stokka kirke v/Torbjørn
Hestnes Ikke gudstjeneste i Kampen
Sommer i «Åpen kirkestue»
Onsdag kl 11.00 i hele sommer!
9.s.i treen.tiden
Søndag 10.08 kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd
v/Torbjørn Hestnes og Arne Bjerkreim
10.s.i treen.tiden
Søndag 17.08 kl. 11.00 Gudstjeneste i Stokka kirke
Ikke gudstjeneste i Kampen
11.s.i treen.tiden
Søndag 24.08 kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd v/Atle Moe
12.s.i treen.tiden
Søndag 31.08 kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd
v/Atle Moe
13.s.i treen.tiden
Søndag 07.09 kl. 11.00 Minimesse Konfirmantpresentasjon
v/Atle Moe
Tirsdag 09.09 kl. 11.00 Møte i Kampen misjonsforening
Vingårdssøndag
Søndag 14.09 kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd
v/Atle Moe
15.s.i treen.tiden
Søndag 21.09 kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd v/vikar
16.s.i treen.tiden
Søndag 28.09 kl. 11.00 Minimesse med dåp. Skaperverkets dag
v/Atle Moe
TIL TJENESTE HELE DØGNET
Vår erfaring – din trygghet
Kaffe & noe å bite i.
Velkommen!
18
For informasjon, kontakt Marit Prøis: tlf 51 53 50 53
Tlf. 51 82 00 50 | www.hviding.no
Livets gang
Døpte
Hanne Østebø Kragset
Markus Horjen Møller
Emily Jarak Knutsen
Marie Lindstad Riis
Emilie Fjæraa
Simon Sande Kjønnerød
Malin Rogdeberg Kristiansen
Mathias Rogdeberg
Ella Beatrice Seeberg
Lukas Anbjørnsen
Tale Søreide Vegsund
Kontakt oss i Kampen menighet!
30.03.2014 Kampen kirke
30.03.2014 Kampen kirke
13.04.2014 Kampen kirke
13.04.2014 Vang kirke
04.05.2014 Vålerengen kirke
18.05.2014 Kampen kirke
18.05.2014 Kampen kirke
18.05.2014 Kampen kirke
18.05.2014 Nærbø kyrkje
01.06.2014 Kampen kirke
01.06.2014 Kampen kirke
Ole Hellebust - daglig leder
Tlf: 51 50 24 12/ 920 54 860
Epost: [email protected]
Trine Osen Lande - formann menighetsråd
Tlf: 51 53 05 58/905 15 768
Epost: [email protected]
Asbjørn Salthe - sogneprest
Tlf: 51 50 24 13/ 924 42 220
Epost: [email protected]
Ivar Schmidt Johannesen - vaktmester/kirketjener
Tlf : 51 50 24 17/913 28 247
Epost:
[email protected]
Døde
Anny Johanne Tytlandsvik
Else Turid Gilje
Ingebret Erevik
Egil Gerhard Hansen
Stine Cecilie Nymoen
Olav Robberstad
16.03.2014
23.03.2014
25.03.2014
08.04.2014
26.04.2014
30.04.2014
Høytidskiming
Hørte du kirkeklokkene pinseaften, lørdag 7.juni? Da ringte
de en hel time mellom klokka
17 og 18 uten at det var gudstjeneste. Det var veksling mellom 5 minutter ringing og 5
minutter kiming (litt raskere
takt) med 1 minutts pause
mellom. Denne spesielle kimingen skjer bare tre ganger i
året; julaften, påskeaften og altså på pinseaften.
Beate Dagestad - trosopplærer (deltid)
Tlf: 51 50 24 14/99 56 86 11
Epost: [email protected]
Kampen kirke
Seehusensgt 47, pb 201,
4001 Stavanger. Tlf 51 50 24 10
Epost: [email protected]
Nettside: www.kampenmenighet.no
Kirkeskyss kan bestilles søndag morgen
kl. 10.00-10.30 ved å ringe tlf. 51502419
19
Morgenbønn
Hvor jeg vender meg, min Gud,
omslutter du meg med omsorg som om jeg er
ditt eneste barn.
Velsign meg i dag,
og sett meg i stand til å gi velsignelse videre.
Ragnhild Bakke Waale
3201 07 20493
Gave til Kampen Menighet
Kampen Menighet
Postboks 201
4001 Stavanger
3201 07 20493